Om sexuellt medgivande

Varför ogillar jag sexköps lagen? Denna fråga får jag ofta höra. Jag är mot sexköpslagen, med förbud mot sexköp, eftersom jag  stöder principen om samtycke som ”ovillkorlig” juridisk grund för all sexuallagstiftning. Ett nej ska alltid respekteras som ett nej och ett ja alltid KUNNA respekteras som ett ja! Man kan inte vara mot frivilliga sexköp, och för att stärka lagen om sexuellt samtycke samtycke samtidigt. Det är en självmotsägelse!

Samtycke

Idag sexköp, imorgon BDSM eller abort? Var går gränsen för förbud om man inte respekterar samtycket som princp?

Idén om sexuellt samtycke är oerhört viktigt. Man kan, lite förenklat, säga att hela mänsklighetens sexuella historia handlar om att gå mot sexuell frihet och ömsesidigt samtycke.

I begynnelsen fanns inget samtycke… Om man tittar tillbaka på historien har sex nästan alltid varit ett känsligt område. Sex har omgärdats av tabun, regler och definitioner. Idag är det inte tillåtet att köpa sex och det anses omoraliskt att sälja sex eller vara sexarbetare (strippa eller porraktör t.ex). Transsexuella rynkar man fortfarande på näsan åt. Fram till helt nyligen ansågs BDSM (sadomasochism) vara en sjukdom och fram till 70-talet var homosexualitet det. På 1960-talet fick man inte prata om homsexualitet med ungdomar under 21 år och på 1940-talet var såväl gruppsex, polyrelationer och homosexualitet förbjudet. Innan har lagar funnits mot avsugningar och analsex. På 1600-talet var det tidvis förbud på sex med kvinnan ridande på mannen. Etc, etc…

Men sex har även handlat om den starkes rätt. I Synnerhet har kvinnors och ungdomars sexuella medgivande kränkts gång på gång genom historien. Ungdomar har köpts och sålts som handelsvaror. Giftemål arrangerades av familjerna oavsett om de ”lyckliga tu” var med på giftemålet eller inte. Kärlek och kåthet spelade ingen roll. Det ansågs till och med ibland vara bra (!) att en kvinna och man som skulle gifta sig egentligen inte ville ha varandra.

Våldtagna kvinnor har man sett ner på och straffat och det har krävts mycket för att de skulle få rätt mot mannen och inom äktenskapet hade mannen nästan absolut rätt att slå och våldföra sig på ”sin” kvinna hur mycket han ville. Och många gjorde så.

Ingen tom princip!

Gradvis har detta barbari ersatts av en liberalare syn på sex.

Idén att man ska samtycka till sex och kunna ha sex om båda man samtycker är en ganska ny idé i historien. Som liberal är jag givetvis glad för det.

Ett nej ska vara ett nej, heter det! Korrekt! Jag håller helt med. Det är skandal att det ska anses som kontroversiellt att ett nej är ett nej än idag, eller att människor ska kunna utnyttjas sexuellt när de t.ex. är fulla. Samtycke är en bra och viktig juridisk gräns för sexuell samvaro mellan vuxna.

Men andra sidan av myntet, att ett ja alltid är ett ja, är lika viktig att respektera. Man kan inte säga att ett ja inte alltid ska tolkas som ett ja och SAMTIDIGT säga att ett nej är ett nej. Då urholkas lagen om samtycke!

Därför är lagen om förbud mot frivilliga sexköp så destruktiv och vidrig. Den urholkar en helig princip: principen om samtycke!

Abortförbud nästa gång?

Dessutom är det en morallag. Staten anser att folk inte ska göra en viss sak eftersom denna sak anses vara moraliskt ”förkastlig”.

Liberalen John Stuart Mill skrev i ”Om Frihet”: att ett samhälle bara har en egentlig grund förlagar och regler:  ”friheten att inrätta sitt liv i överensstämmelse med sin karaktär; att följa sin egen smak, då man själv svarar för följderna, utan något hinder från ens medmänniskors sida, så länge man ej skadar dem, även om de skulle anse ens uppförande dåraktigt, förvänt eller oriktigt.”

Om en stat godtyckligt anser att ett ja inte är ett ja eller ett nej inte ett nej finns alltid risken att nya lagar stiftas som inskränker på vår frihet. I Storbritannien har morallagar som begränsar folks rätt till sex stiftats. Sadomasochisterna som håller på med BDSM har fått se sin frihet inskränkt (läs mer på revise65). I Polen har en tidigare ganska liberal abortlagstiftning ersatts av förbud mot abort. Och sanningen är den att inget hindrar svenska lagstiftare att göra samma sak. Inget – mer än vår vilja att försvara sexuell frihet och samtycket som helig princip.

Därför har radikalfeminister och politiker som är för en samtyckeslag, men för att man ska skita i samtycket då det gäller friviliga sexköp, så in i helvete fel! De sågar av den gren som hela den samtyckeslag de arbetar för vilar på!

Som Liberal stöder jag sexualbrottsutredningens ord om samtycket:

Utgångspunkten för den gällande regleringen av sexualbrotten är
att varje människa i varje situation har rätt att bestämma över sin
egen kropp och sexualitet och att hans eller hennes önskan att inte
ha samlag eller annat sexuellt umgänge ovillkorligen ska respekteras.

En samtyckeslag sänder ut ett budskap. Att det som två vuxna vill är rätt om båda vill det, och inte rätt om inte båda vill det! Och lagar har en makt.

Om man trampar på samtycket som princip leder detta ovillkorligen till att människor råkar illa ut. Som när sexköpare hamnar i fängelse och får sina liv förstörda och när sexarbetare stigmatiseras, hamnar utanför, och förklaras vara ”offer” mot sin egna vilja!

Det är bra tycker jag! Låt oss införa samtycket som ”ovillkorlig” och absolut princip i allt som rör sex, och skrota den medeltida  lagen mot frivilliga sexköp!

Läs och sprid LIBERALDEMOKRATERNAS artikel om detta!

6 tankar om “Om sexuellt medgivande

  1. Pingback: Sexköpslagen urholkar idén om sexuellt samtycke! | Liberaldemokraterna

  2. När kommer ni att primärt samt tydligt och klart driva kravet att tillfredställande av andras sexualdrift ska göras till ett helt vanligt arbete som ska beskattas och i övrigt regleras EXAKT likadant som alla andra arbeten och varför får man inte i ord uttrycka VAD detta arbete består i på en huvudportal?

    Om vi nu pratar om ett arbete?

  3. Pingback: Polisen prioriterar ej kvinnors våld mot män - Filppu FilosoferarFilppu Filosoferar

  4. Av artiklarna att döma, verkar det mesta handla om sex. Det uppfattas också som tonårsrevolt, ganska aggressivt och omoget. ”Kan själv, vill själv, ingen ska minsann bestämma över mej”… osv. Strävar ni efter laglöshet? Vi har faktiskt ansvar för våra handlingar! Vilka förebilder vill ni ge vidare till nästa generation? ”Lev som du vill, strunta i morgondagen”…. Hur långt vill ni gå i den s.k. ”friheten”? Detta ”parti” ger inget seriöst intryck, endast revolt.

  5. För ganska många tjejer innebär en fråga om sex samma sak som ordentlig kränkning, finns risk för örfil eller vätska från dricksglas i ansiktet på den som frågar.

    Samma tjej hade kanske gått med på sex om man inte frågat utan använt bättre teknik.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s