Sverigedemokraterna vinner på sossarnas misstag!

Struts, eller Mona Sahlin på valturné?

Om Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen, kommer detta till stor del att bero på att Socialdemokraterna och arbetarrörelsen misslyckats bemöta Sverigedemokraternas främlingsfientliga idéer i de egna leden.

Efter valet 2006 stod det klart för alla att Sverigedemokraternas väljare huvudsakligen var arbetare, LO-anslutna och kom från arbetarrörelsen. För att bemöta detta gjorde sossarna ett misstag. De fokuserade på att kalla Sd ett borgerligt högerparti för att skrämma arbetare att rösta på Sd, en taktik som misslyckats och är farlig, och detta skulle de aldrig ha gjort! Kommer de att rätta till sitt misstag nu, i elfte timmen?

När man insåg vad som höll på att hända inne i arbetarrörelsens egna led gjorde de en hel del för att ”utbilda” sina aktiva. Strategerna inom partiet såg ju vad som hände 2006 och var livrädda. Så massor av studiecirklar har arrangerats och Expo har anlitats. Men hur har man bemött Sd? Hur har retoriken varit? Och har man attackerat partiets idéer på STOR, MASSIV skala, utåt i det offentliga?

Svaret är nej!

Ur det interna materialet

I det interna Socialdemokratiska materialet läser vi följande:

I en debatt där SD deltar måste debatten handla om värderingar, om höger och vänster och att SD är ett högerparti som nästan alltid stödjer alliansen. I en direkt argumentation mot SD bör följande huvudbudskap framgå: Sverigedemokraterna är ett högerparti med rötterna i nazismen. De är arbetarfientliga, kvinnofientliga och främlingsfientliga. Sverigedemokraterna bryr sig inte om jobbfrågan, de har en oansvarig ekonomisk politik och en politik för ökade klyftor.

I ett läge där många Socialdemokrater och arbetare går högerut och röstar på alliansen för att de inte anser att Socialdemokraternas politik är bra, och politikermissnöjet utbreder sig i de egna leden, väljer man i arbetarrörelsen en strategi som går ut på att i praktiken skylla problemet Sd, på de borgerliga. ”Sd är som de borgerliga, därför är de fel…”

Jag kan förstå hur de tänkt som formulerade denna idé, men skakar ändå på huvudet åt galenskapen. Är verkligen Sverigedemokraternas största problem att de är borgerliga?

Dessutom ger det legitimitet till Sd. Jag menar… Sverigedemokraterna kan väl inte vara så farliga om de är som de borgerliga partierna, eller hur? Då är de väl rumsrena?

Problemet med att kalla Sd för borgerligt

Mona Sahlin reser just nu omkring och försöker ragga invandrarröster för att vinna valet. Argumentet hon använder är att de måste rösta (på sossarna givetvis) annars kommer Sverigedemokraterna in i riksdagen. Detta kan verka vara ett pittoreskt inslag i valdebatten men belyser något mycket intressant. Nu, två veckor innan valet, verkar Mona Sahlin och arbetarrörelsen fokusera mer på att få in invandrarröster än att se till att arbetare och LO-medlemmar inte röstar på Sd.

Retoriken att Sd är ett borgerligt parti har slagit tillbaka inom partiet. Jag besökte LO:s valstuga på Hötorget i Stockholm nyligen, där nån höjdare från LO (varför märker man alltid vem som är LO-pamp på 20 mils avstånd?) höll låda. Jag frågade honom hur det var med Sd stödet inom LO, och hur det går i kampen mot Sd internt, och han sa: ”Det är inget problem, Sd är ett högerparti, inte ett arbetarparti”. Han sa dessutom att nästan inga LO-medlemmar röstar på Sd. Ljög han eller var han verkligen så okunnig?

Jag ställer därför frågan om inte retoriken att Sd är ett högerparti har vaggat in aktivisterna i arbetarrörelsen in i nån sorts falsk trygghet. Att de tror att de inte behöver ta strid mot Sd:s idéer på allvar eftersom det ändå är högerns väljare som röstar på Sd. Så de kan mobilisera invandrare istället för arbetare!

Valet 2006

Förra valet borde ha blivit en ORDENTLIG väckarklocka för Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna levde innan dess i den fasta förvissningen att Sverigedemokraternas röster kom från det borgerliga hållet. Partiets ledarskap var ju personer som haft borgerliga sympatier. Men när VALU, undersökningen om väljarnas sympatier på valdagen, publicerades visade det sig att väljarna kom från vänstern och att hela 56% av Sverigedemokraternas väljare 2006 var LO-medlemmar.

Vidare undersökningar har bekräftat detta!

Men nej… Som sagt ser man inte mer aktivitet från sossarna, i det öppna, utåt (och riktat till de stora väljarskarorna) för att bemöta Sd:s idéer. Tvärtom… (Fast jag vet att det varit annorlunda internt, bland aktivisterna i arbetarrörelsen.)

Nu när valkampanjen är i full gång verkar det nästan som om Socialdemokraterna och LO tror att detta interna arbete mot Sd räcker. Nåt mer behövs inte. I övrigt försöker man tysta Sd så gott det går, och tar ingen debatt med Sd och man tar inte heller en debatt mot Sd:s idéer. Att bemöta Sd:s idéer skulle ge Sd ”uppmärksamhet” och är negativt, sägs det internt.

Istället är det röstmaximering som gäller!

Ilska

Jag börjar märka en viss ilska i de egna leden mot att partiet inte gör nåt mot Sd. Strategin ”ligg lågt och ge dem inte uppmärksamhet” betyder ju också att varken parti eller fack utåt i den offentliga retoriken gör upp med de idéer som attraherar alla LO-anslutna Sd-sympatisörer. Dessutom inser allt fler att deras egna argument ger legitimitet till Sd. Om det stora problemet med Sd är att det är borgerligt är de väl inte så hemska… Eller hur?

Visst har LO och sossarna satt ihop fina broshyrer och fint studiematerial mot Sd, men det är bara en bråkdel av alla LO-medlemmar som tagit del av dessa fina broshyrer och kurser.

Och det farligaste av allt är som sagt att man arbetarrörelsen att Sverigedemokraterna är ett högerparti, för det har lurat många medlemmar att tro att ”vi har inga stora problem i vänstern”, när det snarast förhåller sig tvärtom. Denna strategi, som Mona Sahlin varit med om att skissa upp, kommer att straffa sig om Sd kommer in i riksdagen och sossarna förlorar valet. Då kommer de egna leden att rulla Mona, och de ansvariga runt henne, i tjära och fjädrar och kicka ut dem från partiets ledning. Med rätta!

58% LO-medlemmar röstade på Sd

Låt oss kika närmare på hur det förhåller sig med statistiken…

Vid valet 2006 fick Sverigdemokraterna 2,93% av rösterna. Det är värt att notera att samma andel, dvs 3%, av LO-medlemmarna röstade på Sverigedemokraterna. Det är höga siffror. Vid studier av fackföreningstillhörigheten för väljare som röstade på sverigedemokraterna upptäcker man att hela 56 procent var medlemmar i LO.

LO-dominansen bland sd-väljarna var alltså till och med större än bland socialdemokraterna! 38% av Socialdemokraternas väljare 2006 var LO-medlemmar och 34% av Vänsterpartiets.

Från vänster!

Jag citerar ekonomism.us

Av figuren, som visar partibytare vid valet 2006, framgår att i princip alla sverigedemokraternas nya väljare kom från vänsterblocket. Om man dessutom betänker att de väljare som röstade på kd 2002, men inte 2006, till stor del är väljare inlånade från socialdemokraterna klarnar bilden.

Statistiken kommer från Scb. I Scb:s rapport om valet 2006 står det:

Enligt valundersökningen 2006 vann sverigedemokraterna sina väljare i huvudsak från de tre samarbetspartierna och från gruppen blankröstare. Sverigedemokraternas väljarvinster motsvarar 18000 väljare från socialdemokraterna, 18000 väljare från gruppen blankröstare, 10 000 från miljöpartiet och 5 000 från vänsterpartiet. Valets vinnarpartier, de fyra borgerliga allianspartierna, bidrog visserligen också med väljare till sverigedemokraterna, men drar man ifrån väljarströmmarna som lämnade sd för de olika allianspartierna blir balansräkningen nära noll.

Sd – arbetarnas parti?!

Det finns en till undersökning som är intressant och som gjordes 2006 om skånska väljare, De okända väljarna, av Anders Sannerstedt. Han skriver.

Sverigedemokraterna har sitt absolut starkaste stöd bland väljare från arbetarhem.Partiet går inte särskilt bra bland företagare eller jordbrukare och har mycket svagtstöd bland akademiker. Detta understryker bilden av Sverigedemokraterna som ett parti som har sitt starkaste stöd i arbetarklassen. För andra europeiska länder är också tendensen att högerextrema partier har starkare stöd i arbetarklassen (Lubbers,Gijsberts & Scheepers 2002). Ofta rapporteras också ett starkt stöd från småföretagare (Arzheimer & Carter 2006 sid. 422), men det gäller alltså inte för Sverigedemokraterna.Uppgiften att försöka attrahera arbetare och småföretagare samtidigt beskrivs av flera forskare som en svår balansgång (t.ex. Ivarsflaten2005).

10% av väljarna i Skåne, med arbetarbakgrund, röstade på Sd 2006, enligt undersökningen, som ni kan se i denna tabell.

Att väljarna från Sd kommer från vänstern och har arbetarbakgrund betydde dock inte att de TÄNKTE som socialdemokraterna. Undersökningen om de Skånska väljarna visade också att Sd.s väljare inte såg sig som vänster, utan mer som mittemellan vänster och höger. De var tex för sänkt skatt. Men författaren hävdade ändå:

Vi har inte underlag för att avgöra varifrån Sverigedemokraternas nytillströmmande väljare har kommit. Partiets väljare påminner emellertid i fler avseenden om socialdemokraterna: starkast stöd i arbetarklassen, starkare ställning bland väljare med låg eller medellåg utbildning. Sverigedemokraternas väljare befinner sig heller inte på den åsiktsmässiga högerkanten, utan i mitten. Det förefaller rimligt att våga gissningen att en stor del av Sverigedemokraternas väljare i Skåne 2006 tidigare har stött socialdemokraterna.

Arbetare och Sd, mer statistik!

På riksnivå är det fler som klassar sig som arbetare. 2008 gjordes en ny undersökning där man kom fram till att sextiotre procent av Sd:s väljare klassade sig som arbetare, mot 25% i genomsnitt bland väljarna. Andelen LO-anslutna antogs då vara 41%, alltså lika mycket som bland Socialdemokraternas väljare.

Detta kan jämföras med Vänsterpartiet som hade 50% av väljarna som definierade sig som arbetare 2008, och 1/3 var LO-anslutna!

Undersökningen 2006 (Scb) har mer intressant information om detta. Låt oss titta på en tabell:

55% arbetarklass mot 43% hos sossarna!

Undersökningen 2008 och undersökningarna 2006 (Scb) visar ännu mer intressant statistik. 21% av Sd:s väljare 2006 var industriarbetare mot 16% av sossarnas väljare och 6% (!) av Vänsterpartiets (sidan 337). Bland gruppen övriga arbetare tillhörde 29% av Sd:s väljare denna grupp, därefter följde även här sossarna med 24% och Vänsterpartiet 21%.

Till sist!

Det är befängt att sossarna kallat Sd ett borgerligt parti, och klumpat ihop Sd med alliansen, så som de har gjort i den interna retoriken. Lika befängt är det att säga att Sd:s huvudproblem är deras inställning till arbetare och arbetsrrätten och att de hyser borgerliga sympatier.

Nu ska jag prata klarspråk. Sossarnas strategi är åt helvete fel eftersom det  är fullt legitimt och människovänligt att vara borgerlig och vara för avreglering och urholkad arbetarrätt. Man kan vara mot det, jag ogillar nedmonteringen av LAS, men det är en fullt legitim fråga!

Det som DÄREMOT INTE är legitimt är att sprida hat och fördomar som Sd gör. Det är aldrig legitimt att dra grupper, kulturer och religioner över en kam och demonisera dem, som de gör med islam. Men detta bemöts i andra hand i deras interna material som visar hur de ska ta striden mot Sd. Argumenten mot främlingsfientligheten kommer lååååååångt efter argumenten mot att Sd är för ”raserandet av välfärdsssamhället” och att ”sd inte är arbetarvänligt” plus argumenten om att ”Sd är ett högerparti”.

Socialdemokratins misstag i detta val är att de tror att det går att bemöta Sd genom att tysta dem, censurera dem, förneka problem som finns och bara ta debatten mot Sd genom att i huvudsak bemöta de av Sd:s idéer som faktiskt är ICKE FRÄMLINGSFIENTLIGA och LEGITIMA, men som anses vara borgerliga!

Kort sagt, sossarna tog beslutet att inte bemöta Sd:s idéer offentligt, och sånt straffar sig!

Eftersom de flesta av Sd:s väljare kommer från arbetarrörelsen och ”arbetarklassen” hade sossarna kunnat spela en viktig roll i att stoppa Sd… men nej! De har hittills försummat att ta den chansen!

Och denna inkompetens kanske hänger ihop med andra problem inom S, som att kärnväljarna flyr partiet?

Om inte Mona vill bli rullad i tjära och fjädrar är det dags att ta strid NU och mobilisera de egna leden! Men jag hoppas för guds skull att Mona själv håller sig från striden, låt de som KAN ta debatten mot Sd ta den. Hon visade i debatten mot Jimmie Åkesson att hon inte kan debatten!

(Nej, jag anser INTE att alliansen skött saken bättre om ni tror det. De har inte gjort mycket mer än S för att bekämpa Sd:s ideer. Men just nu är det mer akut att gnälla på sossarnas inkompetens!)

____________

Nytt: ExpressenSvdDnExpressen, Expressen, AB, AB, DN, SVD, Svd, AB, Högbergs tankar, Tokmoderaten, SvdBohlmark, Hagwall, Jonas, Centerblogg, M, Altenberg, Kent Persson, DN, AB, Sds, HD, Svd, AB, Expressen, DN, SVD, GP, Svd, GP, GP, PI, PI, PI, Mikael Andersson, Radikalen, Mikael Andersson, KV, ANdreas Getzman

och Pehr T Olssons intressanta artikel i Sds idag.

——————

Dessutom…

Varför partierna måste ta debatten mot SD:s idéer nu!Argumenten mot Sverigedemokraterna!

Sverigedemokraternas islamobi är som antisemitismenVarken burka eller Sverigedemokraterna!

Lägg till mig på twitter genom att klicka här!

För övrigt tycker jag ni också ska besöka Sverigedemokraterna.de och länka till dem.

—————————————————————————–

Nytt: Gustav AnderssonHDExpressenHDSvdDDHdSdsGpDnDnSvdExpressen, Sds, Jonas Sjöstedt, Svd, Lisa, Oskar Öholm, PI, Peter Andersson, Brihed, DN

Läs även andra bloggares åsikter om 

31 tankar om “Sverigedemokraterna vinner på sossarnas misstag!

 1. Mycket intressant genomgång och analys. Vi socialdemokrater har i alltför lång tid baserat oss på uppfattningen att Sverige och världens största problem är det faktum att vi har en borgerlig regering.

  Det är ju nonsens givetvis, landets stora problem är ju att vi inte har en strategi mot fattigdom, maktlöshet och diskriminering, varken på den nationella nivån, EU-nivån eller i världen.

  Så för mig så är du knivskarp och glasklar. Tack för det.

 2. Jerlerup,

  ”Om Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen, kommer detta till stor del att bero på att Socialdemokraterna och arbetarrörelsen misslyckats bemöta Sverigedemokraternas främlingsfientliga idéer i de egna leden”.

  Du kan fortsätta fram till valdagen att stånga dig blodig i din besatthet att frälsa Sverige från Sverigedemokraterna, men någon gång i framtiden kanske du kommer att inse att det var varken dina eller sossarnas misstag att SD kom in i riksdagen.

  Nej, det var tack vare alla de som med övertygelse röstade på SD, oberoende av dina analyser eller sossarnas misslyckade strategi.

  Sverige vann ju VM-kvalet mot Ungern senast det begav sig – inte pga Ungerns misstag, utan helt enkelt för att Sverige var det bättre offensiva laget, om du förstår jämförelsen.

  MVH

 3. Som jag sagt innan. Så länge Sd sprider hat och fördomar och generaliserar negativt om främmande folk, kulturer och religioner så har de inget i maktens korridorer att göra.

  Det spelar ingen roll om 1%, 5% eller 96% av landets befolkning röstar på Sd, det är ändå lika FEL!

  /T

 4. Jag har inte nagra exakta siffror nu, men manga av Front Nationals valjare i Frankrike kommer ocksa fran ”arbetarklassen” och har tidigare rostat pa socialisterna. (Sorry, franskt tangentbord.)

 5. ”Som jag sagt innan. Så länge Sd sprider hat och fördomar och generaliserar negativt om främmande folk, kulturer och religioner så har de inget i maktens korridorer att göra”.

  Har du länk på det??

 6. ”Det spelar ingen roll om 1%, 5% eller 96% av landets befolkning röstar på Sd, det är ändå lika FEL”!

  då blir du ensam kvar som den felande länken.
  Alla har fel – utom du!

  Narcissus var så vacker, men han avvisade all uppvaktning och var endast kär i sin egen spegelbild.

  Du är så söt, Jerlerup!

 7. Det verkar vara totalpanik i anti-SD lägret, TV4 kör med gamla anti-SD ruller, jerlerup anser det är fel med SD även 96% kommer rösta på dem.
  Jag undrar om jerlerup överhuvudet har ”omvänt” en enda där röster SD eller kanske kan tänke sig göra det, personligen tror jag jerlerup har mycket dålig utdelning då alla där oförvarandes kommer hit på denna blogg eller den andra *.de-bloggen jo bara skakar på huvudet är ser en kopia av vad man har tutats öronen fulla av de sista tio åren och ingen reagerar på sånt mer, alltså sköna spillde krafter till ingen nytta, ann kanske de där i förvägen har löst inträde i klubben till inbördes beundran, de redan frälste.

  Däremot vet jag att det genom ”möten mellan människor” har lyckats mig att värva kanske 50-60 SD röster de sista tre månader och det utan att skriva en enda rad, bräda det jerlerup…

 8. Photoimagine… Påståenden att islam är som nazismen eller värre räcker för mig. Det finns det tusentals citat från Sd-företrädare som säger.

  Sd:s valfilm också!

 9. Det här är essensen av den rasism som försöker bli rumsren – genom att göra om den demokratiska processen till det moralens diktator. Detta var en av anledningarna till mänskliga rättigheter gjordes till – ja precis – UNIVERSALA deklarationen för mänskliga rättigheter. Inte bara för att sätta despoter på plats utan även för att de skulle finnas där även som en majoritet med hybris skulle få för sig att revidera våra medfödda rättigheter. En majoritet som får för sig att härska över minoriteten som en demokratisk rätt är så fel ute att det är omänskligt. Usch för dessa ärkerasister!

 10. Jag ser mycket klara paralleller mellan Islam och Nazism. Enligt Winston Chrchill utgjorde Koranen grunden till Hitlers Mein Kampf. Judehat, totalitärt och våldsamt. Den stora skillnaden är att islam överlevt i 1400 år, nazismen i 14 år.

  Den stora fördelen med att Islam med sina Shaira-lagar är på väg att etablera sig i Sverige är den direkta provokation, för att inte säga krigsförklaring, som islam är mot hela svenska folket. Det är helt enkelt omöjligt för oss att leva under islams förtryck och islam tvingar oss att antingen underkasta oss eller besegra den. Det finns ingen kompromiss, antingen vinner islam eller så vinner svenskarna och vi kommer att vinna för vi har inget val, det finns bara ett Sverige och det är svenskarnas land.

  Efter hundratals år av pacifism, socialism, feminism och konsumism medför svenskarnas möte med islam och dess hot mot vår frihet och allt vi håller kärt ett uppvaknande, en utmaning som vi måste möta och besegra eller dö. En ny höger håller på att födas i Europa, där moral, heder, lojalitet, styrka, mod, deciplin, plikt, lojalitet och tro håller på att väckas till liv, något att leva och dö för, något större än oss själva, en äkta heroism som var våra förfäders kärna, är nu vår kärna.

  Seger eller Valhall.

 11. Hur skulle socialdemokratins ledarskap bemöta ”främlingsfientligheten” från SD ?

  Vad vi inom högsta (s)ov-jet-set har tänkt ut är att vi ska utarangera vår tidigare väljarbas av etniska svenskar.
  Efter 120 års socialdemokrati har nu den s.k klassresan till slut skapat såpass självständiga och kapabla individer att dessa får alltmer borgerliga värderingar.

  ( samhällsutvecklingen med åtminstone tidvis kunskapsorienterad skola och Internet m.m gjorde naturligtvis sitt dessutom för att driva denna process )

  Därför skall landet nu importera ett nytt proletariat från tredje världen.
  Särskilt den muslimska kulturen synes oss att ha dom önskvärda egenskaperna i auktoritetsstyrd kollektivt bunden röstboskap.
  Genom vår eminenta sociala ingenjörskonst så kommer vi naturligt(v)i(s) att kunna transmutera dessa individers religiösa och kulturella prägling så att det tillfaller vårt parti.
  På detta sätt kan vi vrida klockan 100 år tillbaka och åtnjuta ytterligare ett sekel av makthegemoni.

 12. ”Enligt Winston Chrchill utgjorde Koranen grunden till Hitlers Mein Kampf. Judehat, totalitärt och våldsamt. Den stora skillnaden är att islam överlevt i 1400 år, nazismen i 14 år.”

  Ja käre Winston spelade i och för sig en roll i att rädda Europa från nazzarna men man ska inte tro att den mannen var helt frisk i huvudet.

  Han var ordförande vid den internationella Rasbiologiska kongressen 1910 eller 1912.
  Han beordrade gasattacker på araber i rak och bombade civila under dag- och natträder i Tyskland.
  och
  Han trodde så sent som i mitten av 30-talet att Mussolini tillhörde ”the good guys”…

  Förutom att han var en usel strateg som 1940 höll på att anfalla Sovjet, Norge och Sverige i ett försök att understödja Finland i finska vinterkriget.

  Så även han kan ha fel om ett och annat…

  För övrigt drar du hela islam över en kam och demoniserar islam och det är RASISM!

  /T

 13. Pingback: Hur Socialdemokraterna både kan stoppa Sverigedemokraterna och få fler röster! « Sverige är inte världens navel!

 14. Den goda Winston sa också att morgondagens fascister kommer kalla sig ”antifascister” och herregud vad rätt han har fått.

 15. Ahem jerlerup, även du måtte väl ändå vid detta läget ha fattat att ”Islam” inte är en ras och ditt okunniga snack i tid och otid om rasism är jo pinsamt för en vuxen.

 16. Det är din hemstickade tolkning av detta sekels mest missbrukade ord/begrepp.
  För att du och den samlade PK-skocken anser det är sånt och ni ropar ”rasism” mot allt och alla ni vill stoppa i debatten, blir det ändå inte rätt.
  Rasism har med etnitik att göra och din tolkning är något, låt säga för att vara snäll, vänsterpopulistisk och såklart utan täckning bland bildade människor.

 17. ”För övrigt drar du hela islam över en kam och demoniserar islam och det är RASISM!”

  Nej, det är religions och ideologi kritik. Det är inte jag som skrivit Koranen och Shairalagarna som strider mot alla mänskliga rättigheter som finns. Däremot var Muhammed och Hitler rasister.

  Dagens anti-rasister är vår tids fascister som bedriver häxjakt på människor som kritiserar invandringspolitiken och stämplar dem som rasister till höger och vänster för att slippa ta den demokratiska debatten.

 18. Med jerlerups förvirrade logik så är ju faktiskt Sd:s motståndare RASISTER!

  Påståenden att sverigedemokraterna är som nazismen eller värre räcker för mig. Det finns det tusentals citat från Sd-motståndare som säger.

  Demonisering och generalisering brukar leda till att ALLA, utan undantag, pekas ut = rasism!

 19. Ett parti med vald ideologi är en sak. En kultur och en religion en annan. Givetvis får man kritisera dem, men inte DEMONISERA kulturen eller religionen.

  Ett parti är ett parti, valt av sina medlemmar och med en politik som medlemmarna ytterst är ansvariga för med EN linje och ETT program,.

  En kultur har tusentals olika ”program” och inriktningar

 20. Jerlerup din förklaring på religion versus parti håller inte vatten alls när Islam är religionen.

  För det första är politiska partier ständigt till debatt, kritiseras jämt och i fallet med SD, demoniseras löpande.
  Islam varken får debatteras eller debatteras och envar kritik av Islam är förbundet med fara förliv och lem, dessutom tar ingen muslimsk skriftkunnig debatt kring Islam om den inte utgår grån och hålls på Arabiska.
  Du har ett och annat att lära kring Islam jerlerup.

 21. @ jerelrup

  Så du menar alltså, på fullt allvar, att det är helt i sin ordning att DEMONISERA en ideologis anhängare så länge de inte kallar sig övertygelse för ”religion”, för då är det plötsligt ”rasism”?

 22. Pingback: Årets första eftervalsanalys! « Sverige är inte världens navel!

 23. Intressant att läsa om den ökande desperationen hos de röda!
  Jag är från ett arbetarhem och röstar på SD för Sverige och svenskarnas skull, samt mot Islam!

 24. Pingback: Mona Sahlin i styrelsen för Expo… « Sverige är inte världens navel!

 25. Pingback: Kanske arbetarrörelsen kan börja reagera nu då?? « Sverige är inte världens navel!

 26. Pingback: Vill ni att Sd ska få 15% 2014… | Sverige är inte världens navel!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s