Torgny Segerstedt om friskolor och folkskolor

Precis som de flesta andra liberaler på 20-talet var Torgny Segerstedt mån om att alla människor skulle ha rätt till utbildning. Men han gick tidigt emot tanken att denna utbildning måste vara statlig. Han månade om de privata undervisningsalternativens rättigheter och ville skydda dem mot myndigheters klåfingrande!

Orden han säger om privatskolornas motståndare är aktuella än idag!

Torgny Segerstedt, ”Folkskolan som bottenskola”. Idag 20 /5 1922

”Folkskolan… har blivit ett slagord, i vilket demokratiska önskemål anses ha förtätat sig. På de håll, där man som demokratiens väsentliga märke sätter uniformiteten,likformigheten och som det demokratiska samhällsbyggandets yppersta livsyttring betraktar denna likformighets kringgärdande med ett taggtrådsstängsel av förbud mot allehanda avvikelser från den heliga allmänneligheten, på dessa håll omfattar man ivrigt tanken på att göra folkskolan till allenarådande.

Demokrati är icke för dessa människor alla de olika anlagens fria utveckling under fri tävlan. De ivra icke för att folkskolan skall bringas upp till den höjd, att den segrar i tävlan med andra anstalter. De föredraga att hindra all tävlan genom att utrota konkurrenterna till folkskolan.”

Läs mer om Torgny Segerstedt här!

Barns rättigheter, friskolor, hemundervisning och liberalismen

Har läst en bra kolumn av Sakine Madon i Expressen om Friskolorna. Sakine visar bra på några av problemen med friskolorna. T.ex. att friskolor idag är i hög grad segregerade och att det finns friskolor där man gör saker som helt klart är kränkande mot barns rättigheter. Hur kan man hantera detta med friskolor och hemundervisning från en liberal ståndpunkt?

Engelsk liberal skämtteckning som var riktad mot förtagare och politiker som försvarade barnarbetet med hänvisning till "den fria marknaden" (vilket de konservativa gjorde).

De flesta tror nog att den ”äkta” liberala synen på friskolor är att det är bra ju fler privata alternativ som finns och att det ska vara så lite reglering som möjligt. Fri marknad och sånt, och vuxna föräldrars rätt att bestämma över ”sina” barn.

Men så enkelt är det inte. För 100 till 120 år sen var de liberala pionjärerna, som Fridtjuv Berg och Sven Adolf Hedin, för folkskolan och hade nog gärna förbjudit varje friskola om de hade kunnat stänga dem.

Friskolor då var skolor för överklassen och liberalerna ansåg att de var oförenliga med idén om att varje vuxen medborgare skulle få likvärdiga möjligheter i livet.

Det var en sak som hängde ihop med deras kamp för rösträtt, en människa en röst. Om inte vart barn fick en likvärdig start i folkskolan och en MÖJLIGHET till vidare utbildning, skulle demokrati fortsätta att vara ett privilegium för en liten överklass.

De hade läst sin John Stuart Mill noga, visade det sig…

Barns rättigheter

Liberalen John Stuart Mill. som var dessa tidiga svenska liberalers stora ideologiska förebild, betonade att det finns en skillnad mellan barn och vuxna. John Stuart Mill pratade om VUXNA medborgares rättigheter.

Detta har många tolkat som att Mill och de tidiga liberakerna därför ansåg att barn inte några rättigheter, mer än det som föräldrarna beslutade om, som var deras förmyndare. Tyvärr verkar det som om John Stuart Mill delade den synen på barn, dvs att barns rättigheter en fråga om FÖRÄLDRARS RÄTTIGHETER att få göra vad de vill med sina barn-

Men en hel del liberaler mot slutet av 1800-talet, främst de som jobbade för barns rätt till en bra och jämlik skolutbildning och mot barnarbete eller barnaga i familjer, la in andra värderingar i Mills ursprungstankar. De ansåg att barn har rättigheter eftersom de också en dag kommer att växa upp till vuxna indvider med rösträtt och en plats i samhället. Man kan alltså inte behandla barn hur som helst i samhället.

Så föddes de första lagarna om barns rätt, som faktiskt var inriktade mot föräldrars oinskränkta rätt att besluta vad som helst om barns liv. T.ex:

* Barns rätt att gå i skolan, oberoende av vad familjen eller samhället sa.

* Barns rätt att slippa hårt arbete, barnarbete, oberoende av vad samhället eller familjen ansåg.

* De första lagarna mot överdrivet hård barnaga i skolan eller i hemmet.

Barn är inte vuxna

Jag ansluter mig till den sistnämnda liberala traditionen.

När det gäller vuxna anser jag att vuxna ska få göra vad de vill med sina liv. Men barn ÄR inte vuxna. De står under beskydd och kan därför inte få göra exakt samma som vuxna. Men det betyder inte heller att föräldrar har nån sorts oinskränkt äganderätt över barn, Barn är egna subjekt och kommer att bli vuxna de också en dag!

Barn är helt enkelt också juridiska subjekt med rätten att slippa förtryck! De har negativa rättigheter som behöver skyddas också även gentemot föräldrar!

Friskolor och hemundervisning

När jag tittar på debatten om friskolorna utifrån mitt liberala perspektiv ska jag erkänna att mina första liberala grundinstinkter säger mig: ”låt folk göra som de vill”. Dvs vill folk driva friskolor och hemundervisa ska de få det utan att en klåfingrig stat lägger sina fingrar i det.

Men… de ska undervisa några också… Och det är barn med rättigheten att slippa förtryck, fastän de lever under förmynderskap, som ska undervisas…

Här är det dags att göra upp med en liberal myt. Det påstås nämligen ofta att man MÅSTE vara för friskolors rätt att slippa inblandning från stat och myndigheter, och föräldrars oinskränkta rätt över barnen, om man är liberal.

Det är fel!

Ingen liberal ”måste” vara för friskolors och hemundervisares rättigheter, VAD DE ÄN GÖR. Ingen liberal behöver vara för föräldrars oinskränkta rättigheter över barnen heller. En annan liberal ståndpunkt är att skolor INTE har rätt att göra hur de vill, att de måste regleras.

För ett barn är inte en vuxen. Barn har också rättigheter!

Vuxna går inte i skolan, det är barn som gör det.

Vad kan man göra?

Sakine har rätt i det hon skriver i kolumnen jag länkar till i början av blogginlägget. Det finns problem med friskolorna.

Segregeringen ökar idag och nu är det inte bara rikas friskolor och ”övrigas” skolor, nu finns det friskolor som delar in folk i etnicitet och i religion.

Dessutom finns det problem i ALLA skolor, friskolor lika väl som kommunala skolor med att barns rättigheter kränks, tex genom mobbning, eller genom exemplet Sakine tar upp om den ”muslimska” friskola där flickor med mens skickas ut från lektionerna. Skillnaden är att rätten till insyn är större i kommunala verksamheter än i privata verksamheter.

Jag är för friskolor och hemundervisning, men jag anser att sådan verksamhet inte får vara oreglerad.

Jag anser att regeringen klart måste formulera barns rättigheter, i form av en barnbalk i lagboken eller att man för in delar av FN:s barnkonvention i lagboken. Sen måste man knyta utbildningspolitiken till denna uppgraderade lagstiftning för barn. Jämställdhet och att inte HBT-personer eller folk av andra etniciteter kränks anser jag vara självklara saker i en reglering för ALL utbildning. Barn har också rättigheter, att en skola kränker HBT-personer anser jag vara grova kränkningar av barns rätt att slippa förtryck.

Regeringen måste dessutom formulera övergripande mål för undervisningen,  hur centralprov och sånt ska  genomföras och vad ett barn MÅSTE ha haft i undervisning vid tex 9, 12 resp. 15 års ålder. Barn har också rättigheter, som att lära sig något.

Kan en skola, eller en hemundervisning, garantera detta, så får man bedriva undervisningen, annars inte.

Om t.ex. en religiös utbildning inte kan bedrivas utan att man kastar ut flickor med mens, får de helt enkelt inte tillstånd, svårare än så är det inte.

Det är sånt som ska reglera. Idag reglerar man en massa små struntsaker utan värde, tex att skolor måste ha skolbibliotekarier och skolbibliotek, oberoende av om skolan ligger bredvid ett kommunalt bibliotek eller inte, eller om de har en professor emeritus i litteratur som skolbibliotekarie istället för en utbildad skolbibliotekarie, eller inte.

Dessutom anser jag att kommunala skolor och friskolor HELT ska jämställas ekonomiskt sett. Som det är just nu måste privata skolor få in pengar från föräldrar (trots att det inte är helt tillåtet) annars klarar de inte sig. Det gynnar inte intagningen av elever från områden med sociala eller ekonomiska problem.

Gör man bara så kan man till och med privatisera hela skolväsendet utan problem.

För elevers bästa anser jag att man bör se till att kontaktpersoner finns som besöker skolorna. Dessa kontaktpersoner bör vara både fritidsledare och kuratorer. Av egen erfarenhet vet jag att elever inte alltid vill vända sig till de kuratorer och lärare som finns i en skola om de har problem. De ses som auktoriteter i systemet. Har man problem med en populär elev eller med en lärare går man inte gärna som barn till någon som är en del av systemet.

Detta gäller för hemskolor, friskolor lika väl som kommunala skolor.

Eleverna måste ha möjlighet att prata med någon utanför familjen, och utanför skolan, och utanför den religiösa kretsen (om skolan nu är en religiös friskola.

De liberala pionjärerna för hundra år sen hade en poäng i att börja prata om barns rättigheter. Den diskussionen måste fortsätta och vi liberaler bör åter kunna bli de som driver diskussionen framåt. Men då måste vi våga se att staten kan spela en positiv roll i att skydda barns rättigheter. Vi liberaler tycker ofta att allt statligt är negativt per definition. och vi måste våga se att föräldrar inte har äganderätten till sina barn, barn har egna rättigheter.

Både de socialfascistiska makarna Myrdal och extremliberaler samt konservativa har fel. Barn är inte statens egendom som Myrdalarna sa för 70 år sen, men barn är inte heller föräldrarnas egendom. Barn är egna subjekt, om än under förmyndarskap, med rätten att slippa förtryck!!

Läs även det som Jan Rejdnell skrivit: Inrätta en barnbalk i Sverige.

Debattartikel i SVD idag om skolkdebatten

Jag har en debattartikel i SVD idag om skolkdebatten och Jan Björklunds förslag att skriva in skolk i betyget.

Barn som skolkar gör ibland helt rätt! 

Jag har skrivit artikeln som Liberaldemokrat. De som är nyfikna på Liberaldemokraterna kan besöka vår hemsida som finns här! Kl. 18.30 ikväll är det Pub Liberal på Bysis, Hornsgatan i Stockholm. Dagens tema är skola (!) och pubens panel är medlemmar av olika politiska ungdomsförbund, bland annat vårt UNG LIBERAL.

http://www.liberaldemokraterna.com/

Imorgon röstar man igenom den nya lagen mot sexköp. En lag som kommer att stigmatisera sexarbetarna ännu mer än idag! Läs och sprid denna artikel om det:

http://www.liberaldemokraterna.com/2011/05/10/latsasliberaler-i-riksdagen-vad-sysslar-centerpartiet-med/

Länk: Kent persson

En skola för undersåtar eller en skola för medborgare?

Jag var ganska bra på att plugga i skolan eftersom jag övade minnet. Jag pluggade för att MINNAS  dagen innan ett prov och lyckades få mellan 3 och 4 på proven normalt sett. Skillnaden mellan att minnas och att kunna ser man i vad jag vet om historia, där det mesta av det jag läste på skoj, vid sidan om skoltiden, sitter som berg. Det jag pluggade sitter inte kvar längre alls.

Goya: "Vem vet mest, läraren eller eleven?"

Jag skulle vilja ha en skola som mer är uppbyggd kring att få elever att KUNNA saker.

Jag ska förklara. Fakta är nödvändigt. Data, siffror och statistik också. Men fakta, data, siffror och statistik har inget med KUNSKAP att göra. Kunskap är hur man tar fram alla dessa fakta, all data och statistik.

Skolsystemet har sen urminnes tider varit uppbyggt kring fakta, kring att man ska plugga och MINNAS en massa saker. Förr skulle man minnas stora delar av bibeln utantill och man lärde sig språk, som latin genom att lära sig lååååånga stycken utantill.

Att kunna bygga en veranda är nåt helt annat än att minnas hur man bygger en veranda!

Eller för att ta ett bättre exempel.

Att kunna laga mat är nåt annat än att minnas en massa recept. Eftersom den som KAN laga mat kan hitta egna kombinationer, experimentera och blanda. Den som behöver ett recept att utgå från har inte den friheten.

Jag ska visa skillnaden.

Kan du bevisa att jorden snurrar runt solen?

Fakta är att få veta att solen snurrar runt jorden och även planeterna i små loopningrörelser (epicykler), och att jorden är stillastående i ett universum bestående av 11 sfärer. Detta lär man alla i alla skolor idag i Sverige…

Nej, förlåt, jag skrev fel. Fakta är givetvis att veta att jorden och alla andra planeter snurrar runt solen och att universum består av många galaxer… Det är det man lär sig på skolorna idag!

Min poäng är att man kan ha en skola som fokuserar på fakta och man kan ha en skola som fokuserar på kreativitet, på de processer som TAR FRAM fakta. Det är två helt olika skolor. En som fokuserar på minne och på att presentera fakta som om de var objektiva och för alltid bestående, ett annat som fokuserar på KUNSKAP och kreativitet. och som mer fokuserar på förändringsmönster, på hur fakta, åsikter och metider ändras och hur de tas fram.

För fakta är inte bestående… Fakta omtolkas och förändras, empiriska data, omtolkas och förändras ständigt.

Handen på hjärtat, hur många av er kan bevisa att solen inte snurrar runt jorden?

Det är förbannat kul att arbeta med övningar som hur man bevisar att solen inte snurrar runt jorden. Den upptäckarglädje som man väcker i barn som upptäcker att till och med för egen hand kan avgöra en till synes SÅ stor uppgift, är oersättlig!

Så kan man varva fakta och riktig kunskap, experiment och upptäckarglädje i alla naturvetenskapliga ämnen.

Från bulldegar, till frågan om varför snöflingor är sexkantiga, till badbomber och annat kul

Ifrågasättande är demokratins grund

Hur gör vi med samhällsvetenskapen?

Nåt mer korkat än att använda massmedia i undervisningen finns inte. Det förmedlar bilden att det media säger är ”sant” och ”rätt”. Det första jag skulle göra om jag skulle reformera skolutbildningen i Sverige vore att sätta samman en massa kompendium på hur massmedia resonerat genom tiderna, för att visa hur FEL media kan ha.

Eleverna ska givetvis använda massmedia för att visa hur fel media ofta har, så eleverna lär sig läsa kritiskt.

Jag skulle publicera artiklar från 30-talet om nazisterna och kontrastera med dem efter 1945. Lite artiklar om Kambodja från 70-talet, innan massutrotningen, skulle jag också ta med. Jag skulle visa artiklar om rasbiologin, artiikelserien i Svd om de ”loppbitna” zigenarna från 50-talet skulle med. Artiklarna om boken ”Limits to growth” som kom ut runt 1970 och förutspådde att alla naturesurser på jorden skulle vara slut runt år 2000 ska med… Etc, etc…

Man bygga en undervisning på att ställa frågor. Oftast är ”svaren” på samhällsproblemen inte svart eller vita. Det är bra att se till alla sidor på ett problem.

Om man tittar på en politisk fråga kan man ofta se att både vänstern och högern har sina poänger. Men då ska de poängerna lyftas fram och barnen ska få mentala redskap att själva väga och bedöma vad som kan stämma i det politiker säger.

I skolan idag får man FAKTA och man får läsa blaskorna som om de innehöll sanningen. Genom att istället fokusera utbildningen på att ifrågasätta fakta, på att ta reda på om fakta stämmer, skapar man en miljö som gynnar fritt tänkande.

Förintelsen

Inget gör mig så ilsken som hur man hanterar historieundervisningen idag. Historia degraderas till fakta som ska pluggas in.

Ett smartare sätt hade varit att låta eleverna se alternativa vägar historien hade kunnat gå vid olika givna tillfällen. Alternativa vägar som man kan exemplifiera genom vad olika människor (politiker, kungar, drottningar och tänkare) arbetade för vid olika tillfällen.

Visa hur en del ryssar och svenskar försökte få Kark XII och peter den store att börja samarbeta med varandra runt år 1700. Det stora nordiska kriget var onödigt. Visa hur häxbränningarna på 1660-talet gick till och vad motssåndarna till dessa sa.

Använd media och visa hur debatten gick på 1930-talet om nazismen. Visa alternativen. Visa varningarna som kom om att judarna riskerades att förintas. Visa hur politikerna reagerade på det. Visa hur massmedia ignorerade dessa varningar.

Och visa alternativen… Visa att förintelsen inte hade behövt ske. Visa att det fanns politiker som ville stoppa nazismen. Visa vad som hade kunnat hänt om man ekonomiskt stöttat Brunings demokratiskt valda regering 1930-32 istället för att införa en global kreditblockad mot Tyskland… Etc, etc…

Det största vansinnet är att förintelsen hanteras som ”fakta”.

Jag skulle visat hur judarna, zigenarna och de funktionshindrade, och alla andra som förintades av Hitler, förföljts och använts som syndabockar under tusentals år. Och jag skulle visat att förintelsen hade kunnat stoppas, om bara politikerna hade haft STAKE att göra det (och folk inte hade trott på allt som massmedia spydde fram). och de som VARNADE för nazismen skulle jag hålla fram som hjältar.

De är nästan glömda idag. Hugo Valentin, Karl Gerhard, Ture Nerman och alla andra som pekade finger och varnade redan på 20-talet. För i vårt faktagalna och ytliga samhälle bryr man sig inte om dem!

Historieundervisningen idag grundas nämligen på FAKTA. ”Så här blev historien… Detta hände”…. Jag skulle vilja se mer att historieundervisningen, och samhällets behandlande av förintelsen, handlar mer om hur det blivit som det blivit och vilka ALTERNATIV det hade funnits vid tiden.

För jag tror på individen och att ge kraft till människor att bedöma själva vad resultatet kan bli av en politik. Jag tror på att ge människor kraft att se igenom ord och vinklade bevis och ständigt ifrågasätta!!!

Om man får se hur historien formas och får se hur olika människor arbetar för att samhället ska gå i olika riktningar så lär man sig en viktig sak: att historien inte är förutbestämd. Man lär sig se att var individ har möjligheten att forma framtiden.

Handen på hjärtat. Hur många av er VET att förintelsen ägt rum? Kanske knäppgökar som Ahmed Rami och David Irving har rätt? Hur många av er kan BEVISA att de inte har rätt?

Och varför kan ni inte det? Varför har inte skolan gett er redskapen att klara av en så grundläggande sak själva? Därför att ni fått lära er att förintelsen skett, som ett FAKTA!

Problemet är inte att förintelseförnekare läses, eller att Adolf Hitlers Mein Kampf ges ut i nyutgåva, utan att FÖR FÅ läser vad de säger!

Den ungdom som läst delar av originalkällorna, som Völkische Beobachter, Der Sturmer och Mein Kampf och Alfred Rosenbergs böcker, och som fått en inblick i hur nazismens motståndare tänkte på 20-talet och 30-talet VET att förintelsen ägt rum, därför att hon eller han har KUNSKAP istället för fakta. Och vet hon inte det så har hon redskapen att snabbt ta reda på om det förnekaren säger stämmer eller inte.

Så bekämpar man bäst förintelseförnekare!

Så skapar man en skola för medborgare, och inte för fakta-rapande undersåtar!

Jimmie Åkesson, Folkpartiets spökskrivare?

 

Sveriges utbildnings-minister, Jan Björklund?

 

Nu har Jan Björklund, Johan Pehrsson och de andra i Folkpartiet gjort det igen: stulit idéer från Sverigedemokraterna! Det är inte förslag på gynundersökningar på invandrare, eller burkaförbud denna gången som de snor från Sverigedemokraterna, utan ett förslag om att ge kristendomen särställning i skolan.

Nietzsche sa att om man stirrar mot djupet för länge så stirrar djupet tillbaka mot en. Vad man kan säga här är att Folkpartiet har stirrat så länge  mot djupet att Jimmie Åkesson stirrar tillbaka mot Folkpartiet. I Folkpartiets egendomliga värld kallas oliberalism för liberalism.

Nu ska kristendomsundervisningen prioriteras, har Björklund sagt. Det är det som saken handlar om:

Den framtida kursplanen i religionskunskap, som införs hösten 2011, klubbades av den nya regeringen i torsdags, och presenteras av Jan Björklund på en presskonferens på måndag.

SvD har redan nu läst dokumentet, där det framgår att utbildningsdepartementet på en rad punkter har skrivit om Skolverkets förslag och i stället lyfter fram kristendomens betydelse. Syftet med undervisningen ska bland annat vara att ”ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar”.

– Det är självklart att elever ska studera alla världsreligionerna, men det är lika självklart att kristendomen i svensk skola fortsatt ska ha en särställning. Det har varit den totalt dominerande religionen i vårt land, och påverkat vårt levnadssätt på ett helt annat sätt än till exempel hinduismen, säger Jan Björklund…

Jan Björklund ger ett exempel från klassrummet:

– På lågstadiet berättar man i december för barnen varför vi firar jul, alla traditioner kring det och hur det gick till i Betlehem. Vid påsk gör man samma sak. Att vi skulle ägna samma uppmärksamhet åt de buddhistiska helgerna, det är inte möjligt.

Ja, det är sannerligen ett liberalt parti vi har i regeringen idag! Jan Björklunds åsikt är att kristendomen ska ha särställning och denna åsikt ska han nu pådyvla alla barn. Visst är det liberalt?

Det är som min partikamrat Michael Gajditza skrev igår:

Det är sannerligen skillnad på min liberalism och Björklunds. Minister Björklund tycker att den trosuppfattning han själv omfamnar är överlägsen andra och därför så ska hans uppfattning pådyvlas alla barn i skolan. Jo, det är till att vara liberal……..Tänk om jag skulle tycka att min version av sagan om Rödluvan är bäst och av den orsaken låta alla barn få ta del av den versionen genom att ge den en särställning.

Vad är nästa steg i det som för andra brukar kallas utveckling, men som i Folkpartiets fall numera får karaktäriseras som degenerering? Nån politisk ideologi som ska ges en särställning kanske? Batongliberalismen, jaha varför är jag inte förvånad?

Närhetsprincipen?

Sydsvenska dagbladet utvecklar detta idag:

”Det handlar inte om att den kristna religionen är bättre än någon annan, utan det här beror på det enorma inflytande som just kristendomen har haft i vårt land, och fortfarande har i vår del av världen”, sade Björklund i SvD och i Ekot utvecklade han resonemanget:

”I ämnet historia till exempel, så läser eleverna mycket, mycket mer om Sveriges historia och Nordens historia än vad man läser om till exempel Indiens historia.”

Vad Björklund försvarar är alltså en rimlig närhetsprincip. Att Sveriges elever lägger mer tid på kristendomen än exempelvis buddhismen är inte mycket att bråka om.

Det är här vi ser fallgroparna Björklund och Folkpartiet har fallit i.

Närhetsprinciper är bra. Visst ska man särbehandla Sveriges geografi och lära ut mer av det än andra länders geografi, och visst ska svensk historia också prioriteras.

Men religion, filosofi och etik är en fråga om IDÈER. En närhetsprincip ifråga om idéer är en annan än en närhetsprincip om skogar och naturresurser och Gustaf Vasa. Närhetsprincipen tillämpad på idéer och tro prioriterar de rådande idéerna i samhället. Och det är faran!

Det kan låta bra att prioritera demokrati och kristendom med hänvisning till närhetsprincipen men det är LIVSFARLIGT!

Med närhetsprincipen som grund ger man kommunisterna rätt. Kommunisen var ju den rådande filosfin i Tyskland på 30-talet och därför gjorde man väl rätt som undervisade mer om det än demokratin eller liberalismen?

Med närhetsprincipen som grund var det väl rätt av svenska staten att på 30-talet undervisa om de rådande idéerna på den tiden, som att homosexualitet var fel, eller hur? Heterosexualiteten hade ju betytt mest i Sveriges historia och betydde mest även då.

Med närhetsprincipen som grund gjorde väl 1800-talets skolform rätt som sa att kungen och kyrkan styr landet. Det hade de ju alltid gjort, och dessutom var det den allmänna åsikten att det var så då?

Att Björklund gömmer sig bakom argumentet att man inte vill sprida värderingen att kristendomen är bättre är ett uselt argument. Det som man undervisar mest i, får mest utrymme och är positivt prioriterat per definition!

Liberalism är inte att göra närhetsprincipen till grund för idéer och tro eftersom det alltid innebär att den ”rådande allmänna åsikten” upphöjs till den prioriterade åsikten. Liberalism är att se bortom den etablerade uppfattningen om vad som är den ”korrekta” åsikten.

Liberalism??

Vad är liberalism?

Det är lite bedrövligt att man ska behöva undervisa personer som kallar sig liberaler i liberalism men det behövs sannerligen.

Liberalismen uppstod som en reaktion mot en konservatism som bland annat hävdade att gamla kristna värderingar som man haft i många hundra år, skulle anses för de enda sanna och urprungliga för Sverige.

Mot denna konservatism ställdes en idé att individen själv skulle få välja sin livsväg, att samhället inte skulle peka med hela handen och mer eller mindre indoktrinera folk att göra samhällets värderingar till sina egna.

Det var en kontroversiell idé.

Istället för moraliska pekpinnar om vilken sexualitet som är den rätta skulle människan själv få välja livsväg.

Istället för pekpinnar om att man skulle välja samma livsväg och yrke som sina föräldrar öppnade man dörren för allas möjlighet att välja sin egen livsväg.

Istället för auktoritetstro och tillbakablickande föddes tanken om att den enda egentliga auktoriteten är individen själv!

Liberalism!!

Om man följer en liberal väg så gör man inte som Jan Björklund, då påstår man inte att kristendomen ska ha en särställning. Liberalism är inte att peka ut att nån religion ska få ta mer plats än en annan. liberalism är att hävda religioners lika rätt!

Visst har kristendomen betytt mycket för Sveriges historia, men det som hänt förr i tiden och som skapat det Sverige vi har idag är väl ett ämne för historieundervisningen? Eller?!

Jo, jo! Sverigedemokraterna pratade massor om att prioritera kristendomen under kyrkovalet förra året. Samma sak står i skolprogrammet. Hur kan det komma sig att de enda visioner Folkpartiet kan komma fram med just nu är sådana som låter som om en Sverigedemokrat spökskrivit dem?

—————————————————-

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Nytt: Staten och prästerskapet, Caspian rehbinders blogg

samt: Sds, Expressen, Svd, GP, Dagen, IDG, Expressen, SKOLA, Blogg, C, FP

Läs även andra bloggares åsikter om ,,

En kritisk granskning av en kritisk granskning av Sverigedemokraterna!

Daniel Poohls och Mikael Ekmans bok, Ut ur skuggan, en kritisk granskning av Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna bör granskas kritiskt

Jag har nu läst den omtalade boken mot Sverigedemokraterna: Ut ur skuggan. En kritisk granskning av Sverigedemokraterna, av Mikael Ekman och Daniel Poohl. Boken har varit omdiskuterad (Svd, Expr, Gp, Expo, Bokbloggen, SDS, Hårdh, Leman), men det som SAKNAS i boken har inte diskuterats mycket alls. Denna artikel handlar om de saknade kapitlen i Poohls och Ekmans bok.

Har Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna idéer och program, och finns det sånt som dessa båda partier säger som på något sätt vinner gehör hos vanligt folk? Finns det sånt som politikerna gjort fel under de sita 40 åren som bidrar till dessa partiers frammarsch?

Frågorna kan verka löjliga, men är viktiga! Det är här min kritik av Daniel Poohls och Mikael Ekmans bok börjar.

Men inget ris utan ros. Boken är alldeles utmärkt, på ett sätt, och ett jätteviktigt redskap för folk som vill förstå Sverigedemokraterna. Genomgångarna av alla nazistiska och fascistiska kopplingar folk i partier haft, och genomgången av partiets historia, som Poohl och Ekman levererar här, behövs. Det är väldigt effektivt att kunna visa vilka galningar som passerat revy under årens lopp.

Men… När jag brukade hålla föredrag mot Sverigedemokraterna och rasismen, brukade jag ägna max 1/4 av föredraget åt sånt som presenteras i denna bok. Om man vill få folk att förstå att det är nåt fel med Sverigedemokraterna måste man punktera partiets idéer och bemöta det som folk i allmänhet tänker på. Och här brister boken. Men det kanske är vad de vill? I slutkapitlet förklarar författarna att varje parti bör ta upp kampen mot SD och fundera ut vilka argument de ska använda som passar deras ideologi.

Det är om bristen på djup i dagens debatt som dagens funderingar handlar.

Fortsätt läsa

Invandrares utbildning

Enligt myten är invandrare lågutbildade. Detta stämmer inte.

Jag har grävt i statistiken och efter diverse sökande och efter att ha citerat rapporter med lite missvisande statistik (där invandrarbarnens utbildning i Sverige räknades in) har jag nu genom SCB fått tag på den exakta statistiken om de som invandrar till Sverige och är över 25 år gamla.

Det visar sig att bland de inrikes födda har 13% förgymnasial utbildning bara och 48% bara gymnasial utbildning. 33% har eftergymnasial utbildning. Bland de utrikes födda är samma uppgifter 21, 36 och 34%! Det är alltså 34% invandrare som har högre utbildning mot 33% svenskfödda.

Då ska det sägas att invandrare från en del regioner, som Kazakhstan, Uzbekistan, Ryssland, Ukraina, Irak och Iran är extremt välutbildade och drar upp statistiken ordentligt. Av irakierna har t.ex. 37% högre utbildning och bland iranierna 47%. En del andra regioner drar ner statistiken och det finns dessutom en del analfabeter från dessa regioner.

Det saknas officiell statistik om antalet invandrare som är analfabeter. Men antalet är extremt lågt. Det har gjorts en studie över utbildningsnivån hos de som går i Sfi (Svenska för invandrare) och den statistiken är intressant.

Utbildningsbakgrund hos SFI-elever 2007/08.

Antal år Procent Antal personer
0–6 år 24,5 18108
7–9 år 15,6 11533
10– år 59,9 44314
Totalt 100,0 73955

Låt oss titta närmare på statistiken från SCB hur utbildningsnivån är hos  invandrare från olika regioner…

Fortsätt läsa

Islamisters och islamofobers samsyn!

Militanta islamister och islamofober har en samsyn som är rörande när man tittar på vad de anser om koranen och islam. De militanta islamisterna är fundamentalister och då är det inte konstigt att deras syn på islam är ett islam som begränsar människors frihet. Tack och lov delar inte de flesta muslimer de militanta islamisternas syn på sin religion. De flesta är mot den.

Men att de flesta har en annan syn på sin religion än islamisterna struntar islamofoberna i. När en del människor och politiska rörelser, tex Sverigedemokraterna och nationaldemokraterna, tittar på islam så hävdar de att dessa islamofober har rätt och alla andra muslimer har fel. De säger att HELA islam är som de radikala islamisternas syn på islam.

För de allra, allra flesta muslimer är jihad en fråga om en strävan att bli en bättre människa, stora jihad, som profeten Muhammed kallade det. För islamisterna är jihad en fråga om kamp och krig och våld (det som Muhammed kallade lilla jihad). Islam består med andra ord, liksom alla andra religioner, av en massa människor med olika idéer- Och det går inte att generalisera och säga att HELA islam är så som islamisterna beskriver islam.

Visst kan man bli knäpp av att se fundamentalister säga att mannen har rätt att slå sin fru, som tex denna fundamentalist, som ställer upp för Moderaterna i riksdagsvalet, gör, eller som en del medlemmar i Livets Ord gör. Men glöm inte, när det gäller islam, att den majoritet som är MOT kvinnomisshandel väljer att se på profeten Muhammed som förebild och han slog aldrig sina fruar!

För att uppväga islamofobernas propaganda ger jag några andra exempel på hur koranen, haditherna och berättelserna om profeten Muhammeds liv kan användas för att ge en annan syn på kvinnan än den islamisterna har. Exempel som visar att både militanta islamister och miltanta islamofober har fel!

Fortsätt läsa

Galen debatt om Rinkeby

Jag har läst debatten i DN igår om vad som gått fel i Rinkeby. Debatten inleddes med Nyamko Sabunis artikel om problemen bland ungdomarna i städerna. Hon vill att ungdomar ska få en chans, alltför många hamnar i arbetslöshet och dras in i extremism skriver hon. Hon nämner att ungdomarna kommer från ”socialt utsatta områden” men inte att det är invandrarungdomar som är illa ute. Och inte med ett ord nämns några fel som nuvarande regering, eller sossarna begått tidigare som gjort att problemen uppkommit.

Det har fått några att svara på hennes artikel. Tomas Englund i en artikel om skolan, igår och Carin  Jämtin för sossarna också igår. Jämtin passar på att ge Sabuni en snubba men utan att hon heller medger tidigare begångna fel sossarna gjort.

I Stockholms läns landsting införde den borgerliga majoriteten Vårdval Stockholm och avskaffade den socioekonomiska kompensationen för patienternas behov. Resultatet är att vårdcentralen i Rinkeby har fått kraftigt minskade resurser och tvingats halvera sin personalstyrka – med samma antal patienter…
I Stockholms stad har den borgerliga majoriteten urholkat det socioekonomiska tillägget i skolan. Resultatet är att skolorna i Rinkeby har fått mindre resurser, samtidigt som skolor i mer välmående områden har fått mer. Sedan 2006 har exempelvis antalet lärare på Bredbyskolan i Rinkeby minskat med nära en tredjedel. Konsekvenserna är tydliga: 2006 blev 75 procent av niorna på Bredbyskolan behöriga att läsa på gymnasiet. 2009 hade andelen sjunkit till 60 procent.

Inte heller Jämtin nämner det känsliga ordet invandrare i artikeln. Och en del av statistiken hon drar fram är skrattretande.

Vill man se varför problemen ökar i de svenska förortsghettona ska man studera Sabuni och Jämtin. Att undvika att nämna problemen, och ordet invandrare, gör inte att problemen försvinner! Och vill man göra något åt problemen måste man medge gångna misstag. Det är Sabunis och Jämtins tänkande som ligger bakom såväl problemen i ghettona, som det ökande invandrarhatet. Politikerna skapar ett politikerförakt som uttnyttjas av Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna.

Vad tusan spelar det för roll att behörigheten för att läsa i gymnasiet varit 75% och gått ner till 60% när det ändå bara är runt 25% av ungdomarna i Rinkeby som går vidare till gymnasietGenom att kasta mänskliga resurser på soptippen skapas problem. Ska det vara så svårt att se?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Ska ”lapp vara lapp” eller svensk?

Etnopluralism är ett nytt modeord på högerkanten, tex i Motpol-nätverket. Det börjar smyga sig in i Sverigedemokraterna också i deras kampanjer mot islam. Kulturer ska inte blandas, hävdas de. ”Låt islam vara islam och stanna nere i arabvärlden och låt Sverige vara svenskt”, heter det. Dessutom har olika kulturer olika utvecklingsnivåer, påstås de, och tillägger ofta att islam enligt dem SOM HELHET är ”kvar i medeltiden” medan Sverige är i 2000-talet. Vilket på nåt sätt ska omöjliggöra det ”kulturblandning” som så många etnopopluralister ogillar.

Etnopluralismen tycker inte att det viktigaste är vad som är i människornas hjärtan och vilka värderingar folk, eller grupper av folk, har; för etnopluralisten är etniciteten viktigare. Det är deras problem.

Etnopluralism är inget nytt. Fråga de svenska samerna. De vet vad etnopluralism är! De genomled det under den tid när den svenska politiken gentemot dem var etnopluralistisk. ”En lapp ska vara en lapp”, hette det!

Om denna politik handlar dagens blogginlägg…
Fortsätt läsa

Sverigedemokraternas budgetförslag (3)

=

Jag fortsätter att kika på utbildningsfrågorna och invandringen…

Har dessutom kikat närmare på några engelska rapporter om invandringen och ekonomin. De kan du hitta här, här och här! De ger samma bild av invandringens effekter på ekonomin som man kan se om man studerar läget i Sverige. Ett invandrat barn ger ekonomin positiv effekt (om denne jobbar som vuxen), en invandrad vuxen en ännu mer positiv effekt (kostnaderna för utbildningen försvinner) och en utbildad invandrare ger massor av överskott OM DENNE TILLÅTS JOBBA INOM SITT SPECIALOMRÅDE (alltså som något annat än spärrvakt).

Anhöriginvandringen ger ett visst minus, i form av den grundpension de får. Men det positiva är att invandrarna slutar sända pengar utomlands för att stödja de anhöriga, och att momsinkomsterna ökar.

Vi i Sverige” har gjort en serie bra analyser. I detta blogginlägg ska jag citera ytterligare en rapport om utbildningsnivån hos invandrare. Detta är viktigt eftersom den utbildning de tar med sig generera ett stort PLUS ekonomiskt sett för oss.

OM de får använda denna höga utbildning de har och inte bara hänvisas till att bli lokalvårdare som får sopa upp skiten efter sossarnas intergationspolitiska konferenser, eller spärrvakter eller nåt liknande… Socialdemokraternas interationspolitik är lika galen som Nationaldemokraternas eller Sverigedemokraternas för den har betraktat och BEHANDLAT invandrarna som avskräde och skräp! Denna syn på människan är oacceptabel och otidsenlig!

Fortsätt läsa

Sverigedemokraternas budgetförslag (2)

Jag ställde i förra inlägget frågan om Man kan hitta rapporter som visar vad samhällets kostnader är för att hjälpa en nyfödd svensk växa upp, med utbildning och liknande, och vad kostnaderna är för att hjälpa en invandrare under de första åren.

Jag har nu genom viisverige.blogspot.com hittat en del av de uppgifter jag söker.

Tvärtemot myterna är invandrarna till Sverige generellt sätt ganska VÄL utbildade. Det är det Viisverige utgår från i sina beräkningar av det mervärde vi får genom invandringen. De skriver: Beräkningen avser värdet av förskola, grundskola, gymnasieskola och högskola. Beträffande förskola beräknas den kostnad som samhället undgått genom att invandrarna kommer till Sverige efter förskoleåldern. För övriga utbildningar beräknas värdet av den utbildning invandrarna har vid invandringstillfället… 95% antas ha minst grundskola. De flesta invandrare kommer från länder med väl utbyggt skolsystem… Tar man hänsyn till antalet invandrare från olika regioner och deras utbildningsnivå blir resultatet att av alla invandrare har 46% eftergymnasial utbildning och 62% har gymnasial utbildning.”

Jag väljer att citera rapporten i sin helhet här:

Fortsätt läsa