Ska ”lapp vara lapp” eller svensk?

Etnopluralism är ett nytt modeord på högerkanten, tex i Motpol-nätverket. Det börjar smyga sig in i Sverigedemokraterna också i deras kampanjer mot islam. Kulturer ska inte blandas, hävdas de. ”Låt islam vara islam och stanna nere i arabvärlden och låt Sverige vara svenskt”, heter det. Dessutom har olika kulturer olika utvecklingsnivåer, påstås de, och tillägger ofta att islam enligt dem SOM HELHET är ”kvar i medeltiden” medan Sverige är i 2000-talet. Vilket på nåt sätt ska omöjliggöra det ”kulturblandning” som så många etnopopluralister ogillar.

Etnopluralismen tycker inte att det viktigaste är vad som är i människornas hjärtan och vilka värderingar folk, eller grupper av folk, har; för etnopluralisten är etniciteten viktigare. Det är deras problem.

Etnopluralism är inget nytt. Fråga de svenska samerna. De vet vad etnopluralism är! De genomled det under den tid när den svenska politiken gentemot dem var etnopluralistisk. ”En lapp ska vara en lapp”, hette det!

Om denna politik handlar dagens blogginlägg…

Etnopluralistisk utbildningspolitik!

Jag citerar Samer.se:

Skolformerna för samer har varit många genom århundradena och har skiljt mellan de olika samiska bosättningsområdena. Vid sekelskiftet 1900 fanns det fyra undervisningsformer för samiska barn: fasta lappfolkskolor, kateketskolor, korta vinterkurser och folkskola. Med 1913-års skolreform infördes den skolform som är den mest omtalade, nomadskolan även kallad kåtaskolan.

I slutet av 1800-talet började ledande svenska politiker och vetenskapsmän bekymra sig över renskötselns och de renskötande samernas överlevnad. På de platser där de samiska barnen fick sin undervisning i missionsskolor oroades det över att samerna skulle få smak av det moderna samhället och därigenom bli lockade att lämna fjällen och renskötseln. Det ansågs att samer inte hade de naturliga förutsättningarna för något annat liv än som renskötare. Med den tidens syn ansågs endast de som var renskötare som samer. Övriga etniska samer ansågs inte vara samer.

Lapp-ska-vara-lapp

Det var nu den så kallade ”lapp-skall-vara-lapp”-politiken slog igenom, tydligast har den kanske märkts genom 1913-års skolreform. Kyrkoherden och folkskoleinspektören Vitalis Karnells utredning angående en skola för nomadiserande samers låg till grund för utformandet av kåtaskolorna. I utredningen myntades även de nu i dag kända uttrycken ”lapp-skall-vara-lapp” och ”man ska inte ta lappen ur lappen”. Vintertid skulle barnen undervisas i fasta träkåtor och sommartid i vandrande sommarskolor. Det var en skolform reserverad enbart för de nomadiserande fjällsamernas barn.

Skolan skulle likna hemmet


Undervisningen och boendet skulle i så stor utsträckning som möjligt likna de nomadiserande samernas levnadsförhållanden, därför byggdes speciellt konstruerade träkåtor där barnen bodde och undervisades. Det specifika med denna skolform var att här skiljdes fjäll- och skogssamernas barn åt. Skogssamerna betraktades som fördärvade nomader eftersom deras levnadssätt inte ansågs vara lika genuint och ursprungligt som fjällsamernas. De och andra bofasta samers barn blev hänvisade till de skolor som fanns för de svenska barnen.

Kallt och dragigt


Kåtaskolan blev starkt kritiserad från samiskt håll just därför att samer åtskiljdes samt att kåtorna barnen fick bo i var mycket kalla och dragiga. Kritik riktades även mot undervisningen, den var inte på samma nivå som för de svenska barnen. Det var kortare undervisningstid än i folkskolan och det ställdes inte heller lika höga krav på lärarnas kompetens. Det ansågs att de samiska barnen inte behövde samma bildning som de svenska barnen. De samiska barnen skulle ju bli renskötare och för det behövdes ingen större bildning. Skolformen fanns kvar till slutet av 1930-talet. Kritiken mot skolan kom även från skolans egen inspektör, Carl-Axel Calleberg. 1938 kom en ny skolreform, nu inrättades den fasta nomadskolan. De nomadiserande fjällsamernas barn fick bo på internat speciellt byggda för detta ändamål. Med 1962 års grundskolereform inrättades den nuvarande skolformen sameskolan.

Etnopluralistisk språkpolitik

Jag fortsätter att citera Samer.se:

I början av 1900-talet beslutade riksdagen om en förändring av sameundervisningen. Undervisningen skulle ordnas i form av kateketskola under de tre första åren som nomadbarnen gick i skolan. En lärare följde med under flyttningar sju månader per år. De följande tre åren skulle barnen gå i de fasta lappfolkskolorna. Undervisningstiden minskades till tre månader per år. Den nya organisationen var obligatorisk för de nomadiserande samernas barn. Man tog inte ställning till om samiska eller svenska skulle vara undervisningspråk, men i verkligheten kom all läs- och skrivundervisning att ske på svenska – till och med i Jukkasjärvi och Karesuando.

1913 kom en nomadskolereform byggd på tanken att vanliga skolor var olämpliga för flyttsamernas barn. Kyrkoherden i Karesuando, Vitalis Karnell, var en av de sakkunninga i utredningen inför reformen. Han skrev: ”Gynna gärna lapparna på allt sätt, gör dem till sedliga, nyktra och nödtorftigt bildade människor, men låt dem inte läppja på civilisationens bägare i övrigt, det blir i alla fall bara ett läppjande, men det har aldrig och skall aldrig bli till välsignelse. Lapp ska vara lapp.” Om samebarnen vande sig vid civilisationen, att bo i hus, äta med bestick och sova mellan lakan, skulle de avvänjas från nomadlivet och den genuina flyttsamiska kulturen skulle gå under. Istället bedrev man en segregerande skolpolitik. Bofasta samers barn skulle gå i den svenska folkskolan. Nomadsamernas barn skulle gå i särskilda kåtaskolor som byggdes från Karesuando i norr till Idre i söder.

Med GPS och helikopter mot framtiden!

De svenska myndigheterna ansåg att kulturblandning mellan samerna och svenskarna var av ondo för båda och skulle undvikas. Samerna, sa man, var så ”underutvecklade” och 2000 år efter i utvecklingen, med en ”primitiv” religion, så att de aldrig skulle kunna integreras med de svenska.. Inte utan HEMSKA konsekvenser för båda kulturerna.

Då definierades en same, som en som pysslar med renar. En intellektuell same var en sorts ”abnormitet”, inte något som kunde anses vara samiskt. Och teknik ansågs inte kunna förenas med den samiska kulturen. Det ironiska är att rasismen mot samerna både ville utrota det samiska, dvs det som kunde utmana den rasistiska människosynen, och ”bevara” det samiska. Rasisterna definierade det samiska som det som DE ville att det samiska skulle vara, och det var det galna.

Samerna själva visar hur galen den svenska etnopluralismen (i sin lite mer primitiva, rent rasistiska form) var. Idag åker de välutbildade renskötarna omkring i skotrar och helikoptrar och sköter sina renar med satellit telefoner och gps!

Mycket har varit fel i politiken gentemot Samerna. Bilden överst på denna sidan föreställer sameflickan Maria Graan som hamnade i rasbiologernas klor i Lund. Låt oss inte göra om de historiska misstagen idag genom att generalisera om andra kulturer och religioner som man generaliserade om samerna!

Sverigedemokraternas och Nationaldemokraternas propaganda riktar sig in mot muslimerna. Därför måste deras propaganda avslöjas! Alltså: precis som en lapp kunde vara både lapp och svensk, och en skåning kan vara både skåning och svensk, kan en arab givetvis vara både arab och svensk och en muslim både muslim och svensk!

Mer läsning:

Nordiska museet

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

12 tankar om “Ska ”lapp vara lapp” eller svensk?

 1. Etnopluralismen tycker inte att det viktigaste är vad som är i människornas hjärtan och vilka värderingar folk, eller grupper av folk, har; för etnopluralisten är etniciteten viktigare. Det är deras problem.

  Det där är helt enkelt illasinnat och definitivt skrivet utan hjärta. Det är svårt att se bjälken i det egna ögat. Vad gör i ovanstående text är att smutskasta välmenta försök att hjälpa samerna att bevara sin unika kultur. Hjärta? Pf. Värdering? Ja, vad är det för värderingar som producerar texter som dessa? Planekonomiskt socialistimperialistiska kanske. Jag vet inte. Inte är det värderingar som värdesätter mångfald i alla fall.

 2. Förstår inte varför man ska försöka motivera sin egna nationalism genom att värna andra folkslag, de gör de ju redan själva. Nej, jag tycker Svenskarnas parti (www.svenskarnasparti.se) i så fall är ärligare som inte hycklar utan går ut med att de arbetar enbart för svenskarnas intressen. Det behövs en sådan grupp också!

 3. Att ni kan så mycket PAPPAN..ni har ju även gett sprutoe till samerna så det inte skulle kunna avla barn..det är att ha hjärtat på rätt ställe viva SVENSK,,KULTURR och hjälp till mass mord för PENGAR…Islam förbjuder altt södande även en myra..
  väst dödar för att överleva san muslim Dör för att ge liv..det är min Religion JAG ÄR TURK OCH MUSLIM..VI VI VI E BEST SVENSKEB ALTSÅ BEST ,,JAG JAG JA..EGOTRIPPADE DET E VAD SVERIGE DEMOKRATER OCH DESSA SOMM RÖSTTADE FÖR RASISTISKA PARTIET I HOLLAND SOM SCHWEISS GE ER OCH ERKÄNN HERRE GUD..Djävla vikin blood..

 4. Men var roligt, förresten, att en äkta muslimsk turk har hittat hit! Törs man säga ”välkommen”? Kanske du, Zinhi, har lust att förklara ett och annat för oss, apropå lappar och sånt. Hur är det där med kurderna egentligen? Det finns ju så mycket desinformation och propaganda, man vet inte riktigt vad man skall tro… Var det ett folkmord eller inte, till exempel?

 5. Sällan man ser så pass mycket tokigheter i ett blogginlägg.

  Den svenska samepolitiken som du tar upp har givetvis ingenting med modern etnopluralism att göra. Faktum är att det inte har med etnopluralismen att göra öht. Det handlade nämligen om diskriminering och rasism som utfördes av socialdemokratin, dvs marxismen om man ska hårddra det.

 6. Får se nu… Att låta andra människor vara ifred, på villkoret att man själv får vara ifred, är alltså ”diskriminering”? Det här torde vara det okunnigaste trams jag läst hittills – när ska ni begripa att man måste begripa vad andra skriver för att kunna kritisera det på ett meningsfullt sätt, och inte bara klistra dit sina egna barnsliga fördomar på det? Försök tänka utanför den lilla lådan ett par sekunder så kanske något lossnar – Sverige är mycket riktigt inte världens navel, men det är vår världs navel.

 7. Välkommen hit SolGuru!

  Navelskåderier är inte alltid så konstruktivt. Min kritik mot etnopluralismen är att etniciteten sätts i fokus. Man klumpar alltså fortfarande ihop människogrupper på samma sätt som rasister gör, och förklarar att individen är underordnad gruppens etnicitet. Individens tankar, känslor och göromål betyder inget. Inte heller grupper av indvider som tolkar sin etnicitet på annat sätt.

  Den s.k. kritik av islam som finns bland annat runt Motpol, och i Nationaldemokratrna och likande grupper, visar på problemet. Det är islamisternas tolkningar som ges tolkningsföreträde och antas vara helhetens syn på saken.

  Det är problemet med navelskåderi, svenskt eller globalt!

 8. Kanske inte det mest genomtänkta inlägg jag har läst om etnopluralismen. Samerna drabbades inte av etnopluralismen. De drabbades av socialdemokratin. Enligt etnopluralismen hade samerna fått mer självbestämmelse och inte utsatts för påtvingad assimilering. Detta eftersom etnopluralismen är en antirasistisk filosofi som står upp för mångfald.

 9. Superbra inlägg! Äntligen någon söder om Luossajokk som fattar vad samepolitiken (bara namnet ger mig rysningar) handlar om. Apartheid är en dålig idé, det är bara en sak; sameskolan med sin alldeles egna läroplan finns kvar! Det finns samedagis också, det ska skiljas i tid.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s