Etnopluralism – den nya rasismen!

Etnopluralism är ett begrepp få Sverigedemokratiska väljare stött på, men som ändå färgar hela Sverigedemokraternas syn på islam. Det används mest av nätverken till höger om dem, bland Nationaldemokraterna samt  traditionalisterna i Motpol och Jan Milld, tex.

Etnopluralisterna säger oftast att de inte är rasister eftersom de hävdar att ingen ras eller något folk är mer värd än någon annan. De flesta etnopluralister använder sig inte av ordet ras alls, utan istället talar man om etnicitet.

Men ändå handlar etnopluralismen att människor med olika kulturell bakgrund, och olika s.k. kulturell utvecklingsnivå, inte kan leva tillsammans. Varje folk hör hemma på en särskild plats på jorden. Där ska de ha ett eget land där bara det egna folket får bo och på sin höjd ska kunna de migrera till grannländerna. man ska inte blanda de som är ”olika”.

Nu kommer jag från och med den här stunden att kalla etnopluralismen för den nya rasismen. Rasism i ny skepnad. Olle ska motas vid grind. Allt som sägs av SD och ND om invandrare av främmande kulturer, främst det för dem så ”förhatliga”  islam, har sagts om judar, zigenare och negrer tidigare. Det enda som saknas är referenser till IQ och hudfärg… Det är rasism utan det misskrediterade ordet rasism…

Nationaldemokraterna

Låt oss kika på ND:s partiprogram… Det kan låta blommigt och vackert.

Nationaldemokraterna utgår ifrån principen att varje etnisk grupp har sitt unika värde och därför ska tillerkännas rättigheter i stil med vad individer tillerkänns.

Främst innebär detta rätten att fortsätta existera som en etnisk grupp och att få göra detta i frihet och oberoende. Svenskarna och de andra europeiska folken hotas idag av total etnisk utplåning genom integration med folk från andra världsdelar. De amerikanske myndigheterna har räknat ut att amerikaner med europeiskt ursprung kommer att vara i minoritet år 2050 – något många av oss kommer att få uppleva om vi inte lyckas vända utvecklingen. Prognosen för Sverige är lika katastrofal.

Att erkänna varje etnisk grupp som en viktig del av mångfalden i världen med dess unika egenskaper och att kräva rättigheter för dem kallas ofta principen om ”Rätten till liv”. Andra kallar det ”Etnopluralism” eftersom man vill ha en värld rik på etnisk mångfald. Mångkultur i ett och samma land innebär motsatsen och leder alltid till att en eller flera av de ingående etniska grupperna utlånas genom att deras etniska egenskaper för alltid går förlorade.

Om ni lägger in ordet ras istället för etnisk egenskap så ser ni vad som händer. Det enda som saknas här ovan är diskussioner om hudfärgen och IQ, och tankar om ”herrefolket” som ska styra över alla andra folk, annars skulle vilken rasist eller nazist som helst genom tiderna acceptera det sagda. I praktiken har de flesta rasister och nazister genom tiderna velat separera folken, ytterst få har velat massutrota människor eller göra andra folk till slavar.

Användandet av begreppet etnopluralism kommer från USA, där en del tänkare, tex Richard McCulloch, börjat framarbeta en ”moralisk rasism” som går ut på att man ska driva rasistiska mål genom att låta som en slags miljörörelse som vill rädda och bevara etniciteter, kulturer. Men den härrör även ur den religiöst färgade traditionalismen, ett konservativt tänkande som i Sverige de runt Motpol anammat. Det har religiösa rötter. Jonas de Geer, en av de drivande motpolarna, har formats av den KATOLSKA FUNDAMENTALISM som inte vill blanda kulturer och folk.

Vänd på steken

Den etnopluralistiska människosynens största problem är dessa

* att de oftast är blinda för att var kultur formats både som separat enhet och som en del av mänskligheten. ALLT i varje kultur bär spår av alla andra kulturer. Jag har skrivit en del om det i min serie blogginlägg om den ”svenska” kulturen. Och om de erkänner kulturpåverkan utifrån ser dom det som ”information” som utbytts, trots att historien entydigt visar att det är migration, handel och resor när man LÅNGVARIGT stannar i ett annat land som leder till kulturutbyten.

* att de oftast är blinda för att de kulturer som de ser som ”homogena” bildats genom att olika mindre kulturer och etniciteter sett att de har något gemensamt och börjat arbeta för det målet. Nationalstaten och fosterlandet var från början en grupp olika etniciteter som inte såg att de hade nåt gemensamt med de andra. Så såg få svear att de hade nåt gemensamt med göterna, få smålänningar att de där östgöterna och få dalmasar att de hade nåt med värmlänningarna att göra en gång. Detta kallar jag den ”identära illusionen”.

* att de i praktiken alltid är blinda för det mänskliga gemensamma och för idéer, värderingar och för det som ryms i en människas hjärta. Om man tittar på olika kulturer är de långt från homogena. Inom den svenska kulturen ryms såväl den osjälviska hjälparbetaren som arbetar med hemlösa som mördare och våldtäktsmän, tex Anders Ekelund eller Mattias Flinck. Inom den islamska kulturen såväl sekulära demokrater och medkännande feminister som galna könsstympare och iranska mullor! Hjärtats gemenskap och VÄRDERINGARNAS gemenskap sätter i alla fall jag större värde på än ytliga förpackningar och etiketter.

Det är som den gamla tant jag en gång mötte på hemtjänsten som hatade invandrare och andra kulturer och sa att invandrare bara luktar illa och stjäl. Ändå var det de etniskt ”rena” svenskarna, hennes ”älskade favoriter” som visade sig vara de som stal från henne gång på gång. Hon var etnopluralist och gjorde misstaget att sätta etniciteten före det som ryms i en människas hjärta och då händer sådant lätt…

MER läsning

Tidningen Arbetaren, Expo, en avhandling om etnopluralismen, Pappans murslev, och ett diskussionsforum och ett till (engelska) samt DN ”svensk hambo är också polsk” och Cordelia for Lear (engelska).

”’
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

30 tankar om “Etnopluralism – den nya rasismen!

 1. Blir det inte rite rundgång i ditt resonemang kring etnopluralism? Typ: ”Etnopluralism är en form av nazism som inte är ond, men eftersom all nazism per definition är ond så är all etnopluralism ond i alla fall.”

  Nationalsocialismen som jag förstår dess teori är onekligen en form av etnopluralism. Detta gör inte all etnopluralism till nazism. Lika lite som alla vegetarianer är som Hitler bara för att Hitler var vegetarian.

  En sak som skiljer Pappans, mitt, sociala tänkande från nationalsocialistisk ideologi är att jag inte är socialist. NS tror på det klasslösa, etniskt rena samhället, där etnisk identitet har ersatt klassidentitet. En sådan modell ser jag som ohållbar och i varje fall olämplig. Klasser är bra. Folk, även av samma etnicitet, är olika och varje särart har sina betingelser för förädling. Det må vara ras, kön, ålder eller just klass. Dessutom tror jag på demokrati. Det gör varken nationalsocialister, andra socialister, islamister eller globalister. Men vill du veta mer om just mitt sociala tänkande så kan du gå till mursleven och studera. Här handlade det om ditt tänkande, och i synnerhet om din defamering av etnopluralismen. Som jag ser viktiga poänger med men som, för övrigt, INTE är en del av SD:s politiska tänkande. Ljug inte om det, är du snäll. Det minskar din trovärdighet även i frågor där du kan ha rätt. Och det vore synd, tycker jag.

 2. Nazism är förresten ett dumt ord. Det kommer av att man i Tyskland talade om socialdemokrater som Sozis och nationalsocialister som Nazis. Tysk slang, helt enkelt. Det var dessa idéströmningar som slogs om makten där och då.

 3. SD:s behandling av islam är PÅVERKAT av etnopluralismen. ND och de längre till höger står för den, det är skillnaden.

  Särartsfilosofi med andra ord. Tack och lov har man allt mer och mer börjat överbrygga klasserna, då man upptäckt att till förmåga och VÄRDERINGAR finns likheten och släktskapet BORTOM klassen!

 4. Vad menar du med ”höger”, förresten? Är allt man inte gillar ”höger<" eller finns det speciella kriterier? Vad jag vet betraktar sig varken SD eller ND som "höger". Och det som SKILJER dem åt är JUST synen på etnopluralismen, eller närmare bestämt på etnicitetens betydelse för kulturen. ND kritiserar SD hårt för att ta in MENA-folk i partiet. I Södertälje är det ju många invandrare därifrån (och annorstädes ifrån) som insett att SD är deras enda hopp att slippa främlingsfientlighet — eftersom det inte är SD (eller ND) utan just massinvandringen och mångkulturprincipen (integration i st f assimilation) som SKAPAR främlingsfientligheten.

  Släktskap i själ och hjärta har inget med ras, klass, kön, ålder, etnicitet eller skostorlek att göra. Det gör inte skostorlek osv till oväsentliga frågor.

 5. Frågan återstår då om du anser att t.ex. de syrianer, kurder, palestinier, kosovoalbaner, indianstammar osv. som vill ha ett eget hemland och självstyre för sin folkgrupp även de kan kallas ”rasister” och skall bekämpas på samma sätt som t.ex. ND? Eller dit resonemang kanske enbart gäller vita som förespråkar denna politik?

 6. Religionshistorikern Mattias Gardell är inte bara stolt mottagare av 2009 års Leninpris och äventyrare av världsfreden genom den vansinniga och omoraliska Ship to Gaza-självmordsaktionen. Han är dessutom författare till en riktigt intressanta bok om rasism. Den heter ”Rasrisk” och behandlar två rasorienterade strömningar i USA: först negerrörelsen, med Black Panthers, Black Muslims, Louis Farrakhan osv, och därefter den ariska rörelsen, som är betydligt mer diversifierad eller om man så vill spretig. Där redogör Gardell grundligt och sakligt för de olika rörelserna, deras ledare, ideologier och historia och försöker verkligen göra dem alla rättvisa. Men först gör han en begreppsdefinition som är alldeles nödvändig, och som vi saknar på svenska. Det är distinktionen mellan ”racist” och ”racial supremacist”.

  En ”racist” är en person som håller begreppet ”ras” för meningsfullt och användbart och att det motsvarar en objektiv realitet. En ”racial supremacist” är en ”racist” som hållen en ras (ofta men inte alltid den egna) för moraliskt och intellektuellt överlägsen andra eller alla andra raser och som därför är satt av naturen, ödet eller högre makter att härska och styra över dem, uppfostra dem, utnyttja dem eller utrota dem.

  Gardells personliga brasklapp för att skriva en så nyanserad och politiskt laddad avhandling är att han själv inte anser att ras är en realitet, eftersom ”skillnaderna inom en given ras kan vara större än skillnaderna mellan två olika raser”. Vilket givetvis är politiskt korrekt sofisteri — med samma låtsaslogik kan man förneka skillnaden mellan äpplen och päron också. Men det är det som gäller i den akademiska världen just nu, och man förstår ju den behjärtansvärda avsikten med denna dåliga fint.

  Men jag blir lite nyfiken, i ljuset av denna distinktion, på var vår gode värd står i frågan. Finns det överhuvudtaget raser, jerlerup? Eller är det bara något som man trodde förr, innan man visste bättre?

 7. Det är allom bekant att olika hundraser har olika fysionomi och olika beteenden. Och ändå är ingår de alla omisskännligen i ARTEN HUND. Det förekommer även sk bastarder, blandningar av olika hundraser. Ibland behöver hundavlare blanda in en mindre renrasig influens i en hundstam för att den inte skall bli för renrasig, dvs inavlad.

  Människor är inte lika olika som hundar. Det beror på att människor är människor och inte djur. Vilka människoRASER som helst skiljer sig mer från vilka djurARTER som helst än från varandra. Det som skiljer människans art från djurens arter är ”jaget” — den självreflektiva förmåga som ger oss valfrihet, alltså möjligheten till självständigt tänkande och fri vilja. Djurens vilja är helt uppbunden i instinkter, drifter och begär, och har därför inte denna självreflektiva förmåga. Kulturdjuren skiljer sig här från de vilja djuren genom att de har avlats fram av människor, efter människans preferenser. De är på ett eller annat sätt omskapade i människans avbild och har på så sätt influerats av mänskliga egenskaper.

  Enligt den antropologiska frontlinjen (ref Lasse Berg Gryning över Kalahari, Ordfront http://www.johnajvide.se/www.ordfront.se/Bocker/HistoriaoKultur/gryningoverkalahari.aspx) har det även funnits flera människoarter, idag är det bara en kvar.

  Men att denna enda kvarvarande människoart inte skulle bestå av raser??

  Att detta är nys och tokerier kan du få bekräftat av varenda med självaktning begåvade neger, lapp, zigenare, arab, indian, hankines eller aboriginier. Förenekandet av raser ser det som ytterligare ett av den vite mannens — arierns — knep för att undergräva deras självkänsla och livsvilja.

  Och det ligger onekligen något i det.

 8. Om det tvistar de lärde. En del säger att det funnits människoarter, men att vi nu har en människoras. Det finns en diskussion om detta. Hur som helst. En ras kan ha olika färger och ändå vara en ras.

  Skillnaderna är så pyttesmå att biologerna faktiskt är tveksamma att kalla det olika raser.

 9. Skillnaderna mellan människans hittills kartlagda DNA och bananflugans är också ”pyttesmå”. Människan är således en variant av bananfluga.

  Jag undrar om det där med ras och art inte helt enkelt är en rent språklig förväxling (marinerad i, skall vi säga nazifobi) där man på engelska stundom talar om den mänskliga arten som ”The Human Race” när man menar ”The Human Species”. Uttrycket ”The Human Race” skall inte översättas ”människans ras” utan MÄNNISKOSLÄKTET. Det är den lingvistiskt relevanta ekvivilenten, hermeneutiskt sett.

  Sedan kan di lärde tvista bäst de vill.

 10. ”Om ni lägger in ordet ras istället för etnisk egenskap så ser ni vad som händer. Det enda som saknas här ovan är diskussioner om hudfärgen och IQ, och tankar om ”herrefolket” som ska styra över alla andra folk, annars skulle vilken rasist eller nazist som helst genom tiderna acceptera det sagda. I praktiken har de flesta rasister och nazister genom tiderna velat separera folken, ytterst få har velat massutrota människor eller göra andra folk till slavar.”

  Du glömmer att nämna vilka politiska idiologier som öppet kräver folkmord och förtryck av människor. Vad som sticker ut där är just Islam där bokens folk har rätt att leva som andra klassens innevånare, dhimmis förtryckta av ”herrefolket” tills de konverterar till den ”rätta läran”. Andra religiösa grupper likt hinduer, buddhister och atheister skall tvångskonverteras eller avrättas. Detta är vad som står sida upp och ned i Koranen. Det verkar som att du anser att en idiologi likt denna är negativ. Dock kritiserar du Sverigedemokraternas kritik av Islam?

 11. Folk förändras. Folks syn på biblar, koraner och auktoriteter ändras!

  Tror alla kristna att homosexuella ska stenas, eller att kvinnor ska gå i huvudduk för att de är underlägsna? Tror alla kristna att ateister ska dödas? Nähä, inte det, inte! Varför inte, folk har ju trott så!

 12. Herrn verkar ha en definition av ordet rasism som jag inte känner till så det skulle vara intressant att få höra din definition av ordet.

  Sedan så rekommenderas det att herrn läser på om differentiell antirasism vilket är etnopluralismens grundpelare.
  Slutligen är det inget annat än skrattretande att herrn rekommenderar läsning av vänstertidningarna Arbetaren och Expo gällande etnopluralismen, antar att herrn hämtar sin information om kommunismen hos Svenska motståndsrörelsen också ?

 13. Tja, varför inte Greger. vanlig media skriver ju inte så mycket om Afa:s terroraktiviteter, så man kanske får hämta information från höger om dem? Afas kopplingar till Expo skriver ju högerfolket mycket intressanta saker om. (Sök på Afa så ser du vad jag skrivit om dem. Jag gillar INTE dem!)

  Sen har jag sett ett och annat om differentiell antirasism. Lämna folket i Nya Guinea åt sin s.k. kultur så de svälter ihjäl och dör i fattigdom! Just en snygg antirasism. Men jag tar gärna den diskussionen. Kan du berätta med DINA ord vad differentiell antirasism är?

  Angående rasism så håller en del folk på att ersätta ordet ras med etnicitet, därför är det berättigat att kalla det rasism ändå. För bådadera genetraliserar och ser inte skillnader mellan indviderna inom en ras/etnicitet.

 14. Så din definition av rasism är – ”Generaliserar och ser inte skillnader mellan individer inom en specifik ras” ?
  Aldrig hört den definitionen förut.

  Vad är det inom etnopluralismen som faller in där ?
  Mig veterligen så förespråkar etnopluralismen rätten till existens för varje etnisk grupp så det verkar inte riktigt som det går att påstå att etnopluralismen är den nya rasismen trots din unika definition av ordet.

  Fast det är ju inte bara högern som påpekar kopplingarna mellan expo och AFA, men trots det så rekommenderar du ändå läsning av deras ”objektiva” artiklar.
  Har du rekommenderat dina läsare om någon artikel gällande något ämne skrivna av nationell idag eller nationellt motstånd då ?

  Utveckla, vad har det svältande folket i Nya Guinea att göra med differentiell antirasism ?
  Vad det är ? Det beror självfallet på tolkningar och egna definitioner av det, men vad jag däremot ANSER det vara, den klara antirasismen lyser igenom med ( ointresset, förnekandet ) av att dela in raser i en hierarki och sedan bevarandet av etniska och kulturella gruppers unikhet.

 15. Det finns faktiskt en internationell diskussion om hur attacker på KULTUREN kan vara samma som rasism!

  Etnopluralismen generaliserar, det är själva idén med den. Annars skulle de aldrig kunnat säga varför kultur A inte ska ha kontakt med kultur B.

  Sen om artiklar. Nej jag rekommenderar inte folk att läsa det, jag rekommenderar folk att läsa det jag tycker är BRA. Men jag länkar ofta til BÅDA sidorna!

 16. Du undviker frågorna.
  Är din definition av rasism det jag skrev i mitt tidigare inlägg ?
  På vilket sätt är det relevant att attacker på kulturen( vilken kultur ? ) kan vara samma som rasism med våran diskussion ?

  Men för att likväl svara på det, attacker på en kultur kan självfallet inte jämställas / ”vara samma som” rasism då rasism, enligt min definition och likaså Nationalencyklopedins är en hierarkisk indelning på raser.
  Men termen kulturism( ! ) kommer vi väl se snart då Sverigedemokraterna vinner mark och mediablaskornas arbetare gråter över bristen på en term när dom inte kan beskylla SD för rasism.

  På vilket sätt generaliserar ideologin ?
  Ha kontakt ? Tror nog du missuppfattat etnopluralismen ganska rejält, Tvivlar på att någon som tror på etnopluralismen skulle förvägra kontakt, export, import och turism från kultur A.

  Däremot skulle ett multietniskt och mångkulturellt samhälle i framtiden radera kultur B( dvs, landets kultur ) och skulle detta samhälle appliceras på alla andra samhällen, ja då ryker kultur A, C, D, E, F och G också.
  Eller som vi kan se idag, det bildas kulturella enklaver inom samhället för att inte tala om dom redan existerande motsättningarna, ta en titt på Sverige, Frankrike, Storbritannien, Tyskland och Italien.

  Rekommenderar dig att kolla upp hur det kommer sig att alla världens kulturer kunnat utvecklas och alla har sin säregna och intressanta prägel, tror du det blev så genom att alla levde blandat ?

  Länkar till båda sidorna ?
  Länka till ett av dina blogginlägg där du rekommenderar en artikel i nationell idag, nationell.nu, nationellt motstånd eller en likvärdig tidning, är du snäll.

 17. Två exempel:
  https://ligator.wordpress.com/2010/07/02/nyheter-om-invandring-27/
  https://ligator.wordpress.com/2010/06/16/den-identara-illusionen/
  Och detta inlägg där jag länkar till Pappan med murleven

  Den här ska du läsa om etnopluralismen också: https://ligator.wordpress.com/2010/06/16/den-identara-illusionen/

  Hur kunde kulturer växa upp. INte genom att alla blandades och inte genom acskildhet utan genom BÅDE BLANDING/SAMARBETE OCH AVSKILDHET!

  Etonpluralismen måste generalisera om folk för annars kan de inte vara mot det du kallar ”blandningen”: De måste urskilja ett OSS och urskilja ett DEM. Se på hur etnopluralister behandlar muslimer och islam så förstår du. Det är gott om generaliseringar om underutvecklad religion, som lever i medeltiden, etc, etc…

 18. Pingback: Inlägg från läsare: är etnopluralism och antisemitism samma sak? | Sverige är inte världens navel!

 19. Pingback: Argument 3: Sverigedemokraterna och nationalismen « Sverige är inte världens navel!

 20. Detta fick jag fram när jag sökte på ordet rasism: ”Rasism är en indelning av människor i ett hierarkiskt system av raser, där vissa raser ibland tillskrivs moralisk rätt att härska över andra.”

  Man kan faktiskt vara emot närbelägen mångfald utan att uppfylla dessa kriterier. Jag personligen anser att alla folkgrupper och kulturer är lika värda, men också att alla bör ha kollektiva rättigheter och rätten till en bibehållen framtid – vilket jag endast anser kan upprätthållas med rätten till egna nationalstater där alla kan leva i fred och harmoni. Anser du att jag är rasist då? Du benämnde i alla fall etnopluralismen som ”den nya rasismen”, vilket är en ideologi som denna beskrivning innebär.

  Dessutom är islam en religion och inte en folkgrupp. Religion är mer synonymt med än ideologi. Anses kristna vara en folkgrupp också, trots att ett flertal etniciteter runt om i världen är kristna?

 21. Hörru Torbjörn, i texten om dig själv skriver du ”piraters vilja att kontrollera staten”. Nog är det väl ändå liberalismen som stått för den kampen? Kan dock hålla med dig om att socialliberaler knappast idag vill kontrollera staten nämnvärt.

 22. Pingback: Sverigedemokraterna – historien om ett rasistiskt parti – @cronander

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s