Islam (2): lite statistik om islam i Sverige

Det finns ingen officiell statistik över religion och religionsutövning i Sverige. Detta är troligen en av anledningarna till att rädslan för muslimerna kunnat växa sig så stark. Okunskap leder alltid till rädsla. Rädsla leder till fobier som islamofobi. Ismamofobi till Sverigedemokrati. Här kommer en uppskattning av islamsk religionsutövning, baserat på de källor som går att få fram.

Islam är som alla andra religioner! En del är fundamentalister, en del helt normala besökare som ber och utövar sin religion, vissa av dessa är mer dogmatiska än andra som är mer flexibla. Sen har vi den stora majoriteten som respekterar sin religiösa samlingslokal men inte besöker den så regelbundet. Som gärna besöker caféet där och som går på dop, bröllop och gärna avslutar Ramadan där. Sen har vi de sekulariserade som inte bryr sig så mycket om religionen men som ändå kallar sig muslimer.

Detta är det religiösa utanpåverket, vilket givetvis inte säger ett smack om hur en människa är inuti, i hjärtat!

Men hur många kallar sig muslimer? Uppskattningar jag sett pekar mot att det finns 400.000 -450.000 ”muslimer” i Sverige. 1/5 av dessa lär enligt muslimerna själva vara AKTIVA, dvs de kommer till moskén en gång i veckan minst och ber sina böner någorlunda regelbundet.

Kan detta stämma? Låt oss se på den statistik som går att få fram…

Det finns något som heter Nämnden för Statligt Stöd till Trosamfund. Dessa ger den del av skatten man kan välja att ge till ett religiöst samfund åt DE SOM SAGT ATT DE VILL TA IN PENGAR SKATTEVÄGEN. Inte alla vill det. Jehovas Vittnen säger tex nej. Även en del muslimska moskéer och samfund säger nej.

Nämnden ger stöd också, och stödet utdelas PER MEDLEM. Vilket betyder att även barn räknas in.

Sverige

Låt oss kolla på statistiken för 2008.

Det finns ca sju miljoner medlemmar i Svenska kyrkan. För de andra trossamfunden som tar in pengar via skatten (= har aktiva BETALANDE medlemmar) är siffran denna, för att nämna ett litet urval:

Evangeliska fosterlandsstiftelsen 44 080 medlemmar

Islamiska församlingar 110 000 medlemmar

Judiska församlingarna 9 472 medlemmar

Evangeliska Frikyrkan 49 127 medlemmar

Pingströrelsen 121 545 medlemmar

Romersk-katolska kyrkan 89 959  medlemmar

De föreningar som väljer att stå utanför detta system är inte så stora. Källor jag pratat med uppskattar siffran till max 20.000 muslimer. På ren och klar svenska betyder detta att det finns idag MAX 140.000 av 400.000 muslimer, VUXNA OCH BARN, som är så pass involverade i sin religion att de finansierar sina moskéer skattevägen.

Nu är denna siffran inte helt sann för även sekulerade muslimer som inte har lust att betala skatt får ju besöka moskéer och gör det ofta gärna, när det är dop, om det finns ett bra café där, etc. Även de kan ge ett handtag till skolbyggen och moskéverksamhet ibland. Men allt i allt visar uppgifterna ganska bra hur många de AKTIVA medlemmarna är. Eftersom inte alla av de som betalar skatt är regelbunda besökare betyder det att siffran 20%, alltså 80.000 – 90.000 AKTIVA besökare är ganska rimlig. men exakt HUR aktiva de är framgår inte.

Hur många av dessa 90.000 är sen islamska fundamentalister? Bra fråga!

Om någon annan har sett uppgifter som rör detta skulle jag vara glad om ni kan skicka dem till mig.

HUR SOM HELST ÄR DET ALLTSÅ MINDRE ÄN EN TREDJEDEL AV MUSLIMERNA SOM BETALAR NÅN FORM AV AVGIFT ELLER SKATT TILL SIN MOSKÈ. Jämför detta med svenska statskyrkans 7 miljoner betalande medlemmar!  🙂

Danmark!

Det finns inga undersökningar eller böcker, så vitt jag vet, om hur aktiva de svenska muslimerna är. Men för Danmark finns det skissartade sådana böcker och undersökningar.

En bok från 2004, Islams ansigter- muslimske retninger i Danmark, av Nils Sandahl, ger en uppskattad sådan siffra. Den visar t.ex. att MAJORITETEN av alla muslimer i Danmark accepterar svinkött (dvs de fördömer INTE det annorlunda) och de dricker gärna alkohol. Genom intervjuer uppskattar författaren att islam betyder en hel del för 3/4 av de intervjuade men att bara var sjätte ser sig som ”mycket religiös”.

Berlinske Tidender å sin sida rapporterade 2009 att bara 10% av muslimerna i Danmark regelbundet besöker en moské för fredagsbönen, och att bara 1/3 besöker moskén nån gång under året.

Frankrike

Låt oss se hur det är i Frankrike. Islameineurope och Le Figaro har svaret i undersökningar från 2005 till 2009.

I Frankrike håller 70% av muslimerna på fastan på ett eller annat sätt. Men alla som mött muslimer vet att även sekulariserade och t.o.m icke troende muslimer ofta fastar, så det är ingen måttstock. Låt därför oss se på moskébesöken igen.  34% av alla män och 12% av kvinnorna besöker regelbundet eller ganska regelbundet fredagsbönen. Det betyder att 20% av muslimerna besöker moskén regelbundet, mot 5% av katolikerna. 40% ber dagligen på ett eller annat sätt.

Men det bör noteras att denna statistiken gäller för REGISTRERADE medlemmar av islamskt trossamfund. Hur många de är jämfört med de icke registrerade framgår INTE. För Sverige är som sagt de icke registrerade mer än 2/3 av antalet muslimer.

Norge

Uppgifterna här är oklara. Det talas om 92000 medlemmar i muslimska trossamfund och 150.000 personer med muslimsk bakgrund eller som är muslimer (oregistrerade alltså). Kärnan av de riktigt aktiva i dessa samfund beräknas till 1/2, alltså 45.000. Men uppgifterna känns oklara.

Storbritannien

Här saknas uppgifter men ca hälften av muslimerna i Storbritannien sa 2001 att de ber till Gud ”regelbundet”, dvs varje dag,  eller besöker kyrkor ”regelbundet”. För de kristna var samma antal 6,3%.

Men det bör återigen noteras att denna statistiken gäller för REGISTRERADE medlemmar av islamskt trossamfund. Hur många de är jämfört med de icke registrerade framgår INTE.

Givetvis säger inte något av detta vad som rör sig i hjärtat och hjärnan hos den som är aktiv muslim eller inte. Till syvene och sist är det det som räknas. Att döma en människa bara för att denne har annan religion och kultur är nåt väldigt kortsynt. Det är ”åter till barbariet”!

Hur som helst visar statistiken att Sverigedemokraterna återigen har FEL!

***
SD:s syn på saken kan man se här!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

22 tankar om “Islam (2): lite statistik om islam i Sverige

 1. Jag vet inte om du baserar din argumentation på länken du anger längst ner eller om du menar rent allmänt att SD har fel. eftersom han troligen inte vet att du skriver om detta så att han själv kan svara så ger jag min syn och hur jag uppfattar artikeln (ang det du sa om att man ser det man vill se för att styrka sin egen åsikt)

  Om Jomhofs artikel är det du pratar om så tror jag att du missar poängen. Han pratar ju om undersökningar som handlar om inställningen till väst kontra det extrema islams syn på människan och samhället (vilket det finns stöd för i religionen Islam), och att en viss andel, stor och växande enligt honom, anser att de islamska värderingarna går före dem som vi lever med i väst. Han pratar inte om aktiva eller oaktiva muslimer utan andelen av tillfrågade muslimer. men kanske undersökarna illvilligt bara frågade extrema muslimer? 😉

  Vad jag tror han vill påvisa är att det strukturellt finns en ide om att de västerländska synsättet mer eller mindre ska motarbetas inom gruppen och att det är ett problem för integrationen.
  Han är också noga med att påpeka, precis som du, att alla muslimer inte är extremister. Det finns ju naturligtvis de som anser att alla muslimer är si och så, det går ju inte att komma ifrån ”men det stora flertalet” av alla som har kritik mot islam som religion är ju inte såna, vilket du mycket väl vet, men ändå är det är ju dem du väljer att plocka ut som representanter för Sverigedemokrater.

  Det finns lika många olika tolkningar av Sverigedemokrati som det finns medlemmar, precis som det finns lika många olika tolkningar av islam som det finns medlemmar 😉

 2. Som sagt OM man nu anser att MUSLIMERNA inte är hotet så bör man väl välkomna dem, eller? Eller varför denna rädsla för muslimer om inte muslimerna ses som hotet? Och varför denna rädsla för moskéer?

  Och strukturellt, tja det är ett annat ord för inom hela gruppen. Eller hur? Också talar du och han återigen för sekulariserade ”medel-Mohammed” som liksom de flesta inte har ett skvatt till övers för fundamentalisterna.

  Vilka strukturella problem finns inom SD då?

 3. Hehe jag använde det politiskt korrekta modeordet ”strukturer” för att visa att man kan leka med ord åt andra hållet också. (jmfr ”rasistiska och främlingsfientliga strukturer i Sverige” som ofta används när man vill flumma till det)

  Nej, de alla olika muslimer du pratar om är inte hotet, det är Islam (och jag förklarade på annan plats varför jag anser det) och extremisterna är den fysiska och verkliga manifestationen av det hotet. Om inte de fanns så skulle man inte kunna anklaga ideologin Islam för att producera dessa. De hämtar ju all sin näring från Islam.

  Rädsla mot moskéer tippar jag beror på att det är fundamentalisterna som driver frågan mest aggressivt, och den typ av islam som de står för får större fäste och legitimitet. Jag förstår inte hur du kan koppla ihop moskéer med alla muslimer? Som om det skulle kränka alla muslimer. Alla muslimer kräver ju inte moskéer, de som vill ha moskéer är ju en försvinnande minoritet i sammanhanget, så då blir det ju inte nåt problem med att det finns motstånd mot moskéer väl? Vad minoriteter anser är ju så oviktigt att man kan bortse från det eftersom ”det stora flertalet” logiskt sett tycker annorlunda eller hur?

  Ok, nu leker jag med ord och du ser hur löjligt det blir? För det är just vad du gör också enligt mitt sätt att se.

  Vi får nog komma överens om (nåja, jag är i alla fall överens med mig själv om det 😉 ) att de delar där vi inte är överens så är det mer vår personliga övertygelse och känslor inför någonting som styr vår argumentation mer än någon allmängiltig sanning eller logik. Den färgar av sig på hur och vilken information vi filtrerar när vi tolkar omvärlden.

 4. Och eftersom dte inte är nån sanning får man ha en djäkla respekt för det annorlunda, dvs olika människors synsätt. Dvs i detta fallet både SD och Islam! Och givetvis har både SD och muslimerna rätt till samlingslokaler, tid i TV och så!

 5. Pingback: Främlingsfientlighet och rasism | Sverige är inte världens navel!

 6. Jag är inte rädd för moskér, tycker bara att det inte är en mänsklig rättighet att bygga dem hur som helst bara.
  Om relegionsfriheten försvarar bygglov( av religiösa byggnader förstås, tack och lov får man inte bygga golfbanor eller andra byggnader hur som helst, det vore ju fruktansvärt då det tar upp onödigt med plats), då är det ju fritt fram att bygga church of satan och asatempel förstås?
  Och var är alla kampanjer för att utöka buddist-tempel? Nä, just det, kineser räknas ju inte, mångkultur= islam.

 7. Du hävdar att islam är som alla andra religioner! Hur vet du det? Har du studerat islam? Jag kan tala om redan nu att du saknar t om elementära kunskaper om islam! Eller hur?
  Det är elementärt att islam är BÅDE en religion och en politisk ideologi! Koranen styr även samhällslivet, det politiska systemet. Visste du inte det?

 8. Jag vet förbannat mycket om Islam, medan alltför många Sverigedemokrater och Nationaldemokrater beter sig som de som drar alla kristna eller svenskar över en kam. Har du träffat nån sån?

  Som en ateist på jobbet som ännu dag, efter att svenska kyrkan faktist börjat bli väldigt HBT-vänligt, påstod att homosexuella kastas ut från svenska kyrkan överallt och att ingen öppet homosexuell får vara präst. Han påstod också att alla biskopar var kvinnoprästmotståndare. Han var så fientlig mot allt kyrkligt att han inte ens märkt att kyrkan är ganska drivande i HBT-personers rätt numera och att Sverige faktiskt har kvinnliga biskopar!

  Sen har vi den muslimska fundamentalist som jag mötte för en del år sen som sa att ”alla svenskar är sexgalna, har sex offentligt och är ateister som vill bara vill trampa på och pissa på sin Gud”.

  Eller den amerikanska kristna fanatiker som trodde att alla svenskar knullade runt, att inga äktenskap ingås här längre och att kyrkorna förbjudits av staten. Och att 100.000 aborter sker i Sverige varje år! Hon rynkade på näsan och ville inte prata med en satanisk svensk som lilla mig!

  SD och ND är lika goda kålsupare som de invandrare i förorterna som drar alla ”svennar” över en kam och säger att ”alla svennar är” …… (Fyll själv i valfri fördom).

 9. Vilket påminner mig om den vänsternisse som på en webbsajt sa att ”alla poliser är som kapten Klänning”… Det vet ju alla eller hur Pappan!?

  :o)

 10. Ja, det står i polisens instruktionsbok att de skall vara som kapten Klänning.

  Inte.

  Däremot finns det ett och annat som står i muslimernas – jo, ALLA muslimers, per definition – instruktionsbok, och dess tolkningsindex. Att INTE beakta detta är fördomsfullt.

 11. Ja, lika mycket som det står i Bibeln och därmed kan vi generalisera hej vilt och fördöma hela västvärlden. Den som är utan synd kastar första stenen på islam!

 12. Nix, fel. NT är vår kulturs tolkningsmanual för GT. Du citerar den just.

  Europeisk kultur bygger på GT i ljuset av NT.
  MENA bygger på Koranen i ljuset av haditerna.

  En, milt sagt, HELT annan tolkningstradition.

  Eller kanske enklare uttryckt: De är på 1400-talet. Vi på 2000-talet.

  De KAN inte hoppa fram 600 år och vi VILL inte backa 600 år.

  Som KULTURER, givetvis. INDIVIDER (inte klungor och kollektiv) kan givetvis hoppa hit och dit.

  Men det är INTE det saken gäller. Inte sedan integrationsprincipen blev officiell filosofi här.

  Allt detta vet du ju mycket väl. Så detta börjar kännas en smula tjatigt.

  Tycker du inte det?

 13. ”DE”. Ja, det är tjatigt för du sa just återigen DE! Fast du försöker släta över det med att säga inte alla individer. Jaha, då punkterade du ditt eget argument! ALLT beror på tolkningar. Som fan läser bibeln läser fan också koranen!

  Säg det du just skrev till alla de kristna som är mot homosexuella. Det är den sista kvarlevande tolkningen av bibeln som härrör från GT och NT. GT har utgjort Sveriges lag, i praktiken. Dvs GT och landskapslagarna, fram till 1734. GT:s inflytande var enormt efter det också. GT och NT sågs i ljuset av Jesus ord om att han inte kom för att upphäva lagen!

  Du har alltså fel. Svenska kristna faatiker som är mot homosexuella låter sig syras av GT än idag!

 14. Jisses du börjar låta som en gubbe som heter Jan. Jag säger DE när jag menar ett KOLLEKTIV. Grammatiskt borde jag givetvis ha sagt ”DET”. KOLLEKTIVET. Som du vet finns. Och som du vet har ett lika starkt grepp över ”sina” individer som vårt hade för flera hundra år sedan.

  Det du citerar, ”jag kommer inte för att ändra ett jota (yod) av lagen”, är själva grunden för kristendomens snudd på magiska förmåga att förvandla och transcendera. Man förnekar inte arvet, man bejakar det, MEN på ett sätt som ger det en ny och kristlig (kärleksfylld) innebörd. Det har tagit tid. Det TAR tid. Det är inte färdigt än. Men det har arbetats i denna anda i tusen år eller mer bara i vårt land. Även ”sekulariseringen” är en del av det arbete. Islamisering är INTE en del av det.

 15. Pappan. Säg det till alla de som FRAM TILLS IDAG låtit GT definiera vad som är lag!

  Utveckling tar tid, Pappan. Även i Islam. hela världen utvecklas.

 16. Hela världen utvecklas. Amen. Men inte på samma sätt, inte på samma gång, inte i samma tempo och inte i vilka blandningar som helst. Både individer och kulturer befinner sig på olika utvecklingsstadier. Allt kan inte blandas hursomhelst, bara för att man har upptäckt begreppet ”mänskligheten”. Det är inte bra för någon. Och alltså inte för mänskligheten som sådan.

 17. Pingback: Argumenten mot Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna « Sverige är inte världens navel!

 18. Pingback: Argument 1: ”Sverigedemokraterna är inte mot alla muslimer” « Sverige är inte världens navel!

 19. Pingback: Argument mot Sverigedemokraterna!!! « Sverige är inte världens navel!

 20. Pingback: Öppet brev till "invandrarkritiker": Hitta inte på så mycket - Polimasaren

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s