Främlingsfientlighet och rasism

Jag fick en fråga om varför man kan kalla Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna främlingsfientliga (och ND rasistiskt).

Jag svarar så här. Se på hur de s.k. invandrarkritiska behandlar muslimerna. SD och ND säger sig vara mot islamisterna men generaliseringarna om islam slår blint och resultatet av de främlingsfientligas propaganda är att såväl islamister som demokrater drabbas lika av deras förakt och mobbing.

De flesta muslimer i Sverige, människor ifrån t.ex. Libanon, Iran, Turkiet och Irak, är lika sekulariserade som de flesta svenskar är. Det har jag undersökt här, med källor och statistik! Och de allra, allra flesta religiösa muslimer är stora fredsivrare som hatar fundamentalism och burkor. Att ställa dem till svars för det al-Qaida eller talibanerna gjort är inte bara främlingsfientligt, det gränsar till rasism! Samma sak gäller om man beskyller alla svenskar för att vara som Nationaldemokraterna eller om var jude anklagas för det Israels regering gör.

Visst invandringspolitiken har fört med sig problem, men även invandrarna har blivit lidande av regeringarnas galna integrationspolitik. Brottslighet, skapande av ghetton, socialbidragspolitik, utanförskap, slapp brottsbekämpning och kulturrelativism är faktiskt något även i praktiken alla muslimerna anser vara negativt.

Att Sd och Nd SOM PARTIER inte ser skillnad mellan islamistiska mordförespråkare och jämställda, sekulariserade islamska demokrater är inget annat än galenskap. Vill du vara så galen, ska du rösta på Sverigedemokraterna i år! Vi andra säger nej till SD!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

71 tankar om “Främlingsfientlighet och rasism

 1. Pingback: Nikkelin – 2010-07-06 « nikkelin lifestream

 2. Ifall ditt påstånde är riktigt, svara då på följande:
  Varför finns inget muslimskt land med demokrati, jämlikhet och yttrandefrihet? Varför är så många muslimska länder diktaturer? Varför finns inte en enda muslimsk välfärdsstat? Varför blir det inga muslimska massdemonstrationer när kvinnor stenas, barn hängs, terrosterna spränger oskyldiga? Men enorma demonstrationer när Muhammed tecknas!

  Varför drabbas alla västländer av enorma problem vid muslimsk massinvandring? Vad gott har islam tillfört våra samhällen. Hur mycket ont har det inte tillfört?

 3. Mycket förvirrat inlägg! Vad har islam, som är en övertygelse, med ”främlingsfientlighet” att göra? Är man även ”främlingsfientlig” om man ogillar andra övertygelser som kristendomen, kommunismen osv. eller är det bara om man ogillar islam som man är det? Eftersom islam, liksom t.ex. kommunismen, är en frivillig övertygelse går dess anhängare ju inte att jämföra med t.ex. de som, utan att ha något val, är födda till judar och svenskar. Därför får faktiskt muslimer förvänta sig att stå till svars för de övergrep som talibaner och al-Qaida begår i islams namn, liksom de som bekänner sig till kommunismen eller nazismen får förväntas sig att stå till svars för de övergrep som har begåtts i dessa lärors namn.

  ”Demokratiska, sekulariserade muslimer” är ju en självmotsägelse, det vore ungefär som att prata om ”köttätande vegetarianer”. Man är faktiskt antingen det ena eller andra! Kallar sig någon muslim så får man faktiskt anta att denna bekänner sig till islams läror och islam är knappast förenlig med vare sig demokrati eller ett sekulärt styrelseskick eftersom enligt islam skall samhället skall styras av guds påbud och inte av demokratiska majoritetsbeslut.

  Dessutom, om du anser att t.ex. ND är ”rasister” måste du faktiskt, i konsekvensens namn, kalla ALLA som förespråkar samma typ av etnisk separationspolitik för ”rasister”. T.ex. de palestinier, kurder, syrianer och kosovoalbaner som vill ha självstyre och ett eget territorium för just sin folkgrupp …

 4. Roger Svensson har rätt, faktiskt. Så i din rättvisas namn, var är utfallen mot de palestinier, kurder, syrianer och kosovoalbaner som vill ha självstyre och ett eget territorium för just sin folkgrupp?

  Invändningen är givetvis att dessa folkgrupper inte nödvändigtvis alls är ”rasister” i meningen att de ser NER på andra etniska grupper än sin egen. Däremot är de ”rasister” i den enkla meningen att de gör en DISTINKTION mellan olika etniska grupper, ÄVEN sin egen. Och att de menar att denna egna grupp har egna livsbetingelser som bör respekteras.

  Denna inställning kallas emellertid inte ”rasism”, utan ”etnopluralism”. Se http://sv.wikipedia.org/wiki/Etnopluralism och http://sv.metapedia.org/wiki/Etnopluralism, där man kan läsa förjande:

  ”Etnopluralism är ett antirasistisk rättsfilosofi som skapades av den tyske socialisten Henning Eichberg. Etnopluralismen hävdar alla folks rätt till sin egenart och oberoende. Bland etnopluralistiska moderna uttolkare återfinns Richard McCulloch. Den franske filosofen Alain de Benoist påstås ofta ha myntat begreppet, men han har i själva verket aldrig använt det och är istället upphovsmannen till bland annat differentiell antirasism och rätten till olikhet.

  Etnopluralismens princip bygger på varje etnisk grupps rätt till existens. Inget folk skall vara överordnat ett annat och alla folk ska erkännas samma och lika rättigheter. Med ett lika erkännande hävdas alla etniska gruppers rätt till fortsatt existens och bevarande. Det inbegriper även rätten till ett territorium, land, område eller region som respektive folk kan erkännas av långvunnen hävd.

  Varje enskilt folk anses vara de bästa experterna och uppbärarna av den egna kulturen och de enskilda traditionerna. Dessa kulturer och traditioner har många gånger tusenåriga anor och många generationer bakom sig och har gett resultatet att vi har en etnisk och kulturell mångfald i världen som riskerar att försvinna om dessa hotas. Varje folk ska genom etnopluralismen själva få avgöra det egna folkets vidare öde, utan påverkan av andra folk. Detta görs bäst i egna territoriella områden där kulturerna kan odlas och bevaras.

  Etnopluralismen är således en form av ett antirasistiskt och politiskt ställningstagande som en motpol mot mångkulturens strävan att utjämna skillnaderna mellan folk och kulturer och standardisera alla etniska grupper. Etnopluralismen representeras i Sverige av Nationaldemokraterna och Nordisk Ungdom ”

  Vill du kalla detta rasism så är definitions- och bevisbördan alltså din.

  Pappan

 5. Generaliseringar igen… Roger! Ska alla Europeer stå till svars för vad Thomas Quick eller Mattias Flinck gör? Ska alla kristna stå till svars för vad Livets Ord eller Jehovas Vittnen gör? Ska alla svenskar stå till svars för vad fulla ungdomar på språkresa gör?

  Eftersom Sverige varit djupt odemokratiskt under det mesta av Sveriges existens är demokrati lika ”främmande” för svensk kultur som för islam eller judarna eller aboroginerna…

  Fördomar fördomar generaliseringar generaliseringar!

  Alla som heter Roger är… Ska vi leka den leken också? men du har tur. Alla som jag har träffat som hetat Roger har varit hyggliga prickar. Däremot har alla som heter Isabelle varit skitstövlar. Ska vi generalisera lite om namn också?

 6. Är det bara du som får generalisera, jerlerup?

  Missförstå mig inte, JAG är inte kategoriskt (generellt!) emot generaliseringar. Utan generaliseringar kan man inte kategorisera och utan att kategorisera kan man inte kunskapa. Och utan att kunskapa har man noll koll och ens ord väger ingenting alls. Generaliseringar är något man måste lära sig att bli bra på, och man blir aldrig fullärd. Vilket alltså INTE skall tolkas som att det inte är någon vits att generalisera alls. Det vore en förödande klantig generalisering, helt enkelt.

  Så sluta gärna med ditt tjat om generaliseringar och lägg krutet på att generalisera BRA och ALLT BÄTTRE i stället. Så vi trots allt kan försöka föra ett civiliserat samtal utan att det blir pajkastning ideligen. Okay?

  http://solguru.motpol.nu/?p=13

  Ovanstående länk leder till en både problematiserande och förklarande utredning av begreppet etnopluralism. Jag tycker den är förträfflig. Bemöt den gärna, men i så fall i SAK. vad du tills vidare ”tycker” vet jag redan, och du med. Jag är mer intresserad av ditt ärliga, fördomsfria TÄNKANDE. För det är jag. Fortfarande.

  Bra va?

  Pappan

 7. Ah. Solgurun! Jag vet vem som skrivit det. En del av de där motpolarna var polare till en fd polare till mig och de polade med galningar och nazzar så det skvätte om det! Men mer säger inte jag. Det finns vänsterterrorister som vill slå ner dem så jag kniper käft. Att hänga ut folk är inte min stil!

  Vi har reda pratat om detta Pappan. Det är skillnaden mellan värdegrund och värdering. Där olika värdegrunder blir ”främmande kulturer” för varandra, speciellt om avståndet mellan dem är stort.

  Det främmande det som är nära om man tittar på värderingarna istället. Med Richard Dawkins kanske man kan kalla detta en memopluralism som i sig bestämmer innehållet i etnopluralismen.

  Vi har koranen och bibeln. I båda böckerna, som bildar grunden för en del kulturers värderingar, står det att äktenskapsförbrytare ska stenas. Man kan antingen TOLKA innehållet sp att man stenar äktenskapsförbrytare, eller så gör man det inte och håller hårt på människans rättigheter. Vad bestämmer innehållet i dessa värdegrunder/kulturer? Jo: VÄRDERINGARNA!

  Problemet etnopluralisterna har numera är att vi har upptäckt MÄNSKLIGHETEN som begrepp. den gamla idén om att sätta gruppen, etniciteten, som grund (ex göter, svear, gotlänningar och andra etniciteter) håller på att ersättas.

  Som jag reda skrivit är solguruns dilemma att han med sina skriverier förklarar att NATIONALSTATEN är ohållbar! Eftersom solgurun råkar gilla nationalstater blir detta ganska skrattretande. För håller man etnopluralismen som grund vore givetvis bildandet av fosterländer och nationalstater ett brott också, man ”körde ju över” lansakapens olika etniciteter när man skapade nationalstaterna!

 8. @ jelerup

  Du har uppenbarligen inte förstått mitt inlägg. Bekänner man sig till en lära, övertygelse eller ideologi så får man faktiskt förvänta sig att stå till svars för övergrepp som begås i lärans, övertygelsens eller ideologins namn, men naturligtvis inte annars. Om t.ex. en piratpartist går runt och rånar människor så är det ingen som kan lasta piratpartiet för detta. Men om den rånande piratpartisten hävdar att han rånar för partiet och att dessutom rån är helt i linje med piratpartiets ideologi så blir det faktiskt ett problem för alla som kallar sig piratpartister och de kan knappast förvänta sig att inte behöva stå till svars för det som rånaren hävdar!

  Att du inte kan se skillnad på kontinenter, etniciteter, länder, namn, kultur och ideologiska övertygelser, som islam, är ju rätt talande. Tydligen så är att vara europé, svensk, full, jude, aborigin eller att hetta Roger detsamma som att bekänna sig till en ideologi som islam i din förvirrade värld …

 9. Bäste Roger, vår gode värd jerlerup MÅ vara förvirrad men att offentligen påpeka en sådan sak, vare sig den stämmer eller inte, är INTE förenligt med god sed i vår kultur. Personliga brister påpekar man, om alls, i enrum och dito förtjänster i plenum. Helst i den förtjänstfulles frånvaro, så att vederbörande, om alls, får höra det på omvägar, och därmed unnas slippa den genans som kommer av att inte kunna veta om berömmet avser att smickra och manipulera eller är uppriktigt. Svenskt föreningsliv, med sina rötter i de gamla gillena, är förbluffande klart på den – oskrivna – punkten.

  Blir en förvirrad person för övrigt MINDRE förvirrad av att man påpekar att han är förvirrad? Vad har man åstadkommit med ett sådant påpekande (nu oavsett om det stämmer eller inte)? Jo, förvirring. Äkta sådan. Plus sten på bördan vad gäller klar kommunikation och det för den demokratiska processen så oundgängliga civiliserade samtalet.

  Låt oss pröva varandras antaganden och föreställningar. Låt oss pröva varandras grundsatser och värderingar. Men låt oss, för sakens skull, göra detta på ett värdigt sätt. Okay?

  Pappan

 10. Bäste jerlerup, du bemöter INTE Solgurus artikel i sak. Du fortsätter envist att upprepa din tes om Mänskligheten som Den Nya Världsordningens nyupptäckta universalbegrepp. Men Solguru bemöter och vederlägger grundligen detta begrepp i artikeln. Och har en betydligt mer nyanserad och självkritisk kognitionsprocess än något jag sett prov på här.

  Liksom vi försöker bortse från varandras stundom odrägliga lust att raljera och polemisera för att i stället se till SAKEN, får vi givetvis bortse från den elokvente Solgurus dito lusar. Ty han pekar på något väsentligt. Hans pekfingers beskaffenhet är således helt ointressant i sammanhanget.

  Pappan

 11. Dessutom är din Guilt-By-Association-teknik och insinuanta ad hominem-gliring … ja, vad skulle du kalla dessa ting själv?

  Trevliga? Rättvisa? Samtalsbefrämjande? Sakliga?

  Tror inte det, va?

 12. Så Roger. Om någon dödar en invandrare, elle rrånar, och säger han agerar för Sveriges bästa så är varje svensk skyldig till mordet? ”Men om den rånande svensken hävdar att han rånar för Sverige och att dessutom rån är helt i linje med den svenska kulturens ideologi så blir det faktiskt ett problem för alla som kallar sig svenskar och de kan knappast förvänta sig att inte behöva stå till svars för det som rånaren hävdar!”???

  Är det det du menar?

  Ah, nej, för inte alla svenskar tänker likadant!

  EXAKT!

 13. Jag har bemött solgurun Pappan! Jag skulle kunna skriva om solguruns inlägg så att det blir växtgötens försvar FÖR sitt etniska oberoende mot nationalstaten Sveriges framväxt. Ska jag göra det så du ser?

  För övrigt nämner solgurun inte mycket om att den svenska kulturen enbart består av sånt som har utländska inslag och/eller är från utlandet.

  Sen är det problematiska att etnopuralismen är etnicitetens gemenskap, religionens gemenskap och rasens gemenskap, inte idéernas och hjärtats gemenskap. Inte värderingar utan etiketter!

  Och med upptäckten/uppfinningen av MÄNSKLIGHETEN har vi äntligen upptäckt nåt högre än den sociobilologiska gemenskapen mellan stam och flock!

 14. Jag är trött på att älta! pappan! Nu är jag kärleksfullt rak gentemot dig!

  I sin syn på islam håller Motpolarna med med de islamska fundamentalisterna som sätter likhetstecken mellan islam och lilla jihad (=krig) och som inte vill höra talas om den STORA majoritet inom islam som fokuserar på STORA jihad (att utvecklas som kärleksfull människa).

  I sin syn på svenskar och kultur anser Motpolarna att etnicitet är viktigare än idéer, vad folk har i hjärtat och VÄRDERINGAR. Lustigt nog håller de med de islamska fundamentalisterna även här!

  Inte konstigt då att Jonas De Geer hamnat i samma säng som den galne poeten och nazisten Omar!

  De borde nog överge de islamska fundamentalisternas människosyn och syn på etnopluralism som det centrala och lära sig ett och annat av islam! Eller av andra som ser till människan, inte etiketterna!

 15. Jag är ledsen, gamle vän, men du generaliserar. I min värld får man ju det. Men inte I STÄLLET för att bemöta en rak fråga. det är INTE rakt, även om du skulle uppleva det så. Jag ber dig bemöta en specifik text om etnopluralism skriven av en specifik person. Gör du det? Nej. Du börjar — ursäkta mig — svamla om vad ”motpolarna” anser och vad de Geer och Omar har att göra med varandra. Kul. Spännande. Men det var inte det saken gällde.

  Du tror väl inte att jag bara tänker jamsa med, bara för att du krånglar?

  Jag är en vän, men en obekväm vän, och jag vore inte en vän om jag släppte taget om denna fråga bara för att du visar tecken på obehag (slingar dig och lägger ut rökridåer).

  Den artikel om etnopluralism jag länkade till är djup, komplex, problematiserande och stringent. Men jag vet att du klarar av att läsa sånt, jerlerup. Bara du är villig. Av någon anledning är du inte det. Saknar du intellektuell kapacitet att förhålla dig till texten? Nej, det tror jag inte. Så vad är det då? För det kan väl inte vara så att blotta tanken på en eventuell omvärdering av dina förgivettaganden och därpå grundade och ivrigt predikade åsikter är dig så motbjudande att du hellre fintar och trixar än TÄNKER.

  Jag anser mig veta att du klarar av det här. Gör mig besviken om du måste. Men helst inte, tack.

 16. Jag har redan svarat. För mig är det viktigare vad som finns i människors hjärtan och vilka värderingar de har! DEN gemenskapen är viktigast för mig!

  Jag anser den artikeln vara ganska ytlig, inte speciellt komplex och full av hål. Väldigt ytlig eftersom motpolarna normalt sett kan bättre. Och som sagt kan allt som den skriver om användas för att beskriva vad Västgöten tänkte och kände då denne var tvungen att umgås med de ”etniskt främmande” svearna!

 17. Skall jag tolka dig så att du vill ha mer av de blodiga landskapskrigen med sina etniska rensningar och sitt kulturkrossande förtryck??

 18. ”Jag anser den artikeln vara ganska ytlig, inte speciellt komplex och full av hål.” Det är ju lätt att säga. Men visa det också. Jag lyssnar öppet. Promise.

 19. Menar du att du ser människan och världen på så sätt att det alltså vore önskvärt att få mer av de blodiga landskapskrigen med sina etniska rensningar och sitt kulturkrossande förtryck, fast nu på global skala? För det är precis vad du implicerar. Säg det rakt ut om det är det du egentligen menar. Och om du INTE menar det, berätta hur du då tror att din globala monokultur skall implementeras!

 20. @ jelerup

  Nej det är inte det jag menar. Islam är en IDEOLOGI och skall betraktas och bedömas precis som andra ideologier som nazismen, kommunismen, liberalismen osv. Om nu bekänner sig till en ideologi så får man faktiskt anta att denna person av fri vilja och fritt val stödjer dess grundläggande teser. Att kalla sig muslim utan att anse att samhället skall styras av koranen och guds påbud är då ungefär som att kalla sig kommunist utan att vilja förstatliga näringslivet, att kalla sig nazist utan att ha något emot judar, att kalla sig sverigedemokrat och vilja ha ökad invandring från tredje världen eller att kalla sig piratpartist och vara motståndare till fildelning och vilja ha ökad övervakning.

  Ett land, etnicitet eller en kultur är däremot INTE en ideologi. T.ex. en tysk kan naturligtvis inte på något sätt förväntas stå till svars för nazismens övergrepp. Men om man kallar sig nazist så får man faktiskt förvänta sig att göra det. Naturligtvis inte så att man kan anklagas för att vara direkt skyldig till dessa övergrepp, utan att man t.ex. får förvänta sig att anklagas för att stödja övergrepp mot judar eftersom det var en konsekvens av den nazistiska läran. Eller du kanske tycker att det är lika fel att anklaga en nazist för detta eftersom ”inte alla nazister tänker likadant”?

 21. Roger. ALLT är ideologi, precis allt, för mänskliga idéer behövs överallt för att tolka och värdera.

  Men vi kan kolla. Är kristendomen EN ideologi också? Även den har har (och har ännu delvis) krav på hur samhället ska vara. Enbart en ytlig kunskap om historia räcker för att veta att Sverige tex i mångt och mycket var en teokrati fram till 1900-talet!

  ”Om nu bekänner sig till en ideologi så får man faktiskt anta att denna person av fri vilja och fritt val stödjer dess grundläggande teser. Att kalla sig kristen utan att anse att samhället skall styras av bibeln och guds påbud är då ungefär som att kalla sig kommunist utan att vilja förstatliga näringslivet…”

  Det är väl det du menar?

  Men inom kristendomen finns olika syn på det som är det grundläggande (kalla det en grund ideologi) vilket gör att det finns olika ideologier om grundideologin (jag använder det klumpiga begreppet ideologi här för att jag vill visa hur absurt det blir). Få skulle säga att all kristendom är samma sak. En del hårdföra ateister skulle kanske, annars ingen. Eller… Ska en protestant stå till svars för det en hårdför katolsk biskop gör och en sekulär ortodox det som Livets Ord i Sverige gör?

  Nej Roger. Problemet är att du demoniserar islam för dig själv. Du ser de fundamentalister som finns inom islam och har av någon anledning blivit rädd för hela islam. Så rädd att du till och med jämför islam med nazismen. DET är problemet. Kanske du skulle prata med några sekulära muslimer så du övervinner denna rädslan!

 22. Men jerlerup (apropå ditt inlägg till Roger): Om du nu anser dig veta att islam inte är mer av en enhetlig ideologi än kristendomen — PÅSTÅ inte bara det (ingen tror dig ändå) utan VISA det!

  Så du vill befrämja ett kulturkrig alltså?

 23. DET bäste pappa är lika elementärt som att det finns svenskar och amerikaner med olika åsikter. Om du inte ser det kommer inte 37 avhandlingar med 1000 sidor var att hjälpa!

 24. Nix. det är INTE lika elementärt. Eftersom svenskar och amerikaner hör till den västerländska civilisation som hyllar humanism och INDIVIDUALISM. Och islam kultiveras i KLANSAMHÄLLEN som FÖRKASTAR individualismen och sätter GRUPPEN högre.

  Låtsas inte att du inte vet detta.

 25. Och så sa han som bad mig att inte ta upp påståenden om att islam demoniseras! Vad ska vi göra åt SD:s klantänkande och etnopluralisternas klan och flocktänkande då?

  :o)

 26. Det övertygar inte. Påvisa!

  Jag hatar en sak och det är att ha fel. Därför är jag beredd och i stånd att ändra uppfattning när jag ser att jag har fel.

  Är du likadan?

 27. @ jelerup

  Nej, jag behöver inte ”demonisera” islam, det är faktiskt bara att läsa på i deras egna heliga skrifter för att se att det rör sig om en heltäckande totalitär ideologi, på den punkten skiljer sig den sig faktiskt ganska väsentligt från t.ex. kristendomen pga. att Muhammed var minst lika mycket politiker, imperiebyggare och krigsherre som profet. Naturligtvis finns det olika lagskolor inom islam liksom det finns olika kristna samfund, men de är i huvudsak likvärdiga när det gäller centrala frågor, t.ex. samtliga lagskolor stipulerar dödstraff för alla som lämnar religionen. Det kan naturligtvis finnas de som kallar sig muslimer som tycker det är fel, men denna åsikt har absolut inget som helst stöd i vare sig islams heliga skrifter eller bland ledande muslimska teologer.

  Islams ideologi definieras entydigt utifrån sina heliga skrifter och det är faktiskt helt irrelevant vad enskilda muslimer ”tycker” eller har för ”syn” på saker och ting så länge deras tyckande och syn inte har något stöd i dessa skrifter! På samma sätt är det naturligtvis med alla religioner eller andra ideologier. Om någon biskop gör något och hävdar sig ha stöd för sitt agerande i bibeln så är det en teologisk fråga att avgöra huruvida hans bibeltolkning är korrekt och inget som kan avgöras genom att tillfråga kristna vad de ”tycker”. Så kristna, på samma sätt som muslimer, får naturligtvis stå tills svars för vad andra kristna gör om dessa hävdar att de har stöd i bibeln för sitt agerande eftersom just bibeln är rättesnöret för alla kristna.

 28. Roger. Den är lika heltäckande som den var i Sverige en gång. ALLT som kan sägas om islam kan också sägas om svenska kyrkan i Sverige. men kyrkan har ÄNDRATS!

  För övrigt ska man inte generalisera, för som man generaliserar blir man utsatt för generaliserande av andra!

 29. ”För övrigt ska man inte generalisera,…”

  Du menar aldrig? Aldrig någonsin i hela världen, typ?

  Sådär gör du ideligen här på bloggen. Det drar ner nivån på samtalen något fruktansvärt. Så fort någon säger något om Islam du inte trivs med så ”generaliserar” de. Det är nästan som att du egentligen inte VILL ha något civiliserat samtal. För i ett sådant måste ju alla involverade sätta sanningen högre än sin hittillsvarande ståndpunkt. Alla involverade måste s a s hata att ha fel och därför vara beredda att ändra sig. Du verkar inte vara det. Eller så ser du helt enkelt inte att du har helt olika regler för dig själv och för dina samtalspartners. ”Man skall inte generalisera”. Pyttsan!

  Bättre kan du, jerlerup!

 30. Utan att generalisera kan man inte förutse någonting. Oviljan att generalisera har försatt oss i en situation som illustreras av denna färska nyhet från Västra provinsen:

  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/tre-terrorgripna-i-norge_4967831.svd

  Tre personer har gripits i Norge, misstänkta för att ha förberett terrordåd, meddelar den norska säkerhetspolisen PST.

  Enligt norska medier kommenterar PST fallet först på en presskonferens klockan 11.30.

  Tidigare i år varnade PST för att den generellt låga hotbilden gällande risken för terrordåd i Norge kan komma att ändras under året och att den trenden sattes redan i fjol.

  PST-chefen Janne Kristiansen sade i februari att man noterat en ”tilltagande radikalisering” i vissa muslimska miljöer och att detta sker även utanför Osloområdet.

  – Vi såg att extremisthandlingar blev mera vanliga 2009. Fler i Norge ansluter sig till internationella terrorgrupper, sade hon.

  Som exempel nämnde hon att fler reser utomlands för militär träning men att det nya är att de sedan återvänder till Norge.

  – Därmed har hotbilden i Norge börjat likna den som finns i länder där terroraktioner genomförts, sade Kristiansen.

 31. @ jelerup

  Eftersom de heliga skrifterna faktiskt gör anspråk på att vara guds eviga sanningar (i fallet med koranen guds egna direkta ord) så kan de ju inte ÄNDRAS av någon människa. Skall något ”ändras” så måste det ha stöd i dessa skrifter och i fallet med islams heliga skrifter så är det mycket svårt att hitta något som helst stöd för liberaldemokratiska, sekulära västerländska idéer. För muslimer är det dessutom en helig plikt (Jihad al-Munafiqoon) att bekämpa just hycklare, muslimer som säger sig vara muslimer men inte är det, moderata, sekulära eller ”innovatörer” av islam.

  Vad är det för ”generaliseringar” du pratar som jag skulle gjort mig skyldig till? Eller är det kanske bara något du tar till när argumenten tryter?

 32. GT och NT gör också anspråk på att vara eviga sanningar!

  ”så är det mycket svårt att hitta något som helst stöd för liberaldemokratiska, sekulära västerländska idéer” Är det? Jag gjorde bara en test googling och testade: http://www.google.com/search?num=100&hl=en&safe=off&q=humanist+islam+democracy&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=

  Det finns MASSOR av människor som vill vara muslimer men har en syn på människan som är 2000-tal. På smama sätt som folk började använda bibeln för att reformera kyrkan i Sverige använder de koranen ibland för att reformera islam.

 33. jerlerup,
  ”GT och NT gör också anspråk på att vara eviga sanningar!”
  Nja, här är det enklast att hålla sig till fakta. Skillnaden mellan GT/NT och Koranen är att den sistnämnda är guds direkta ord, på plats nedtecknat av muhammed. Medan GT/NT består av vittnesmål, andrahandsuppgifter osv. T ex evangelierna som ju dessutom skiljer sig åt (4 olika författare, + apokryfer som den kristne kan välja eller välja bort). Detta brukar även påpekas av imamer.

  Bibeln inbjuder därmed till mer tolkningar. Utöver det innehåller så bibeln två olika böcker: GT och NT. Där den senare reviderar den förra. Den kristne får därmed ytterligare utrymme tlll tolkning av guds vilja.

  Inte så med Koranen. Det är guds direkta ord, punkt slut (vilket den radikale ständigt kan påminna mer liberala muslimer om). Plus en totalitär ideologi som omfattar hur samhället ska organiseras med Koranen som grund för lagstiftningen. Att detta skapar djup ångest hos muslimer som försöker leva ”västerländskt” har skildrats inkännande av Ayaan Hirsi Ali i hennes senaste bok ”Nomad”.

  F ö klickade jag på din Google-länk, intressant! 🙂 Efter två länkar till Wikipedia kommer följande:
  Democracy vs. Theocracy — Secularism in the Islamic World
  som är en jämförelse mellan islam och mänskliga rättigheter. Utfall? I let you be the judge:

  ”Women are inferior under Islamic law; their testimony in a court of law is worth half that of a man; their movement is strictly restricted, they cannot marry a non-Muslim.

  Non-Muslims living in Muslim countries have inferior status under Islamic law, they may not testify against a Muslim. In Saudi Arabia, following a tradition of Mohammed who said ‘Two religions cannot exist in the country of Arabia’, non-Muslims are forbidden to practice their religion, build churches, possess Bibles, and so on.

  Non-believers- atheists in Muslim countries do not have ‘the right to life’. They are to be killed. Muslim doctors of law generally divide sins into great sins and little sins.

  Of the seventeen great sins, unbelief is the greatest, more heinous than murder, theft, and adultery.

  Slavery is recognised in the Koran. Muslims are allowed to cohabit with any of their female slaves (Sura, iv.3); they are allowed to take possession of married women if they are slaves (Sura, iv.28).”
  http://www.iheu.org/democracy-vs-theocracy-islamic-human-rights-and-universal-declaration

  EFter den länken så följande:
  Humanist Arrested for Anti-Islam Book

  http://scienceblogs.com/dispatches/2010/03/humanist_arrested_for_anti-isl.php

  Så om du ville visa på argument för varför islam inte är kompatibelt med demokrati så har du lyckats.

 34. Suck! Anser du att Koranen ska tolkas ordagrant får du faktiskt inse att då måste bibeln också det. Du vet visst inte att alla troende anser att bibeln är Guds DIREKTA ord, förmedlade genom vittnen! För övrigt godtar bibeln också slaveri och kvinnsynen känner du reda till.

  tagga ner och var inte så nojjig!

 35. Nu missförstod du nog. Bibeln är inte guds direkta ord, utan vittnesmål, andrahandsuppgifter osv. Återigen: evangelierna är olika vittnesmål av vad som skedde, johannes uppenbarelse är en mystikers vision osv. Bibeln är alltså författad av en rad människor, en del av dem har upplevt gud.
  Koranen, däremot, är alltså direkt dikterad av gud, och direkt nedtecknad av muhammed. Det är skillnad det, och en skillnad som imamer gärna poängterar: de har guds direkta tal, ord för ord, utan mänskliga vittnesmål, tolkningar osv.
  Men med den ”fördelen” kommer också problem. Anhängarna blir lättare bokstavstroende och fundamentalister. Och, som Hirsi Ali mfl beskriver: radikalister får lättare att motarbeta de som försöker liberalisera. Det är enkelt: det är bara att peka på elle rläsa upp vad gud fader själv har sagt. Och det står rätt så tydligt vad som bör ske med otrogna osv. Vilket alltså idag, 2010, skapar ångest hos många muslimer. I Bibeln finns åtminstone ett nytt testamente som kan användas som trumf: elfte budet. Det är alltså inte min ”noja” utan teologisk realitet.
  Ska tillägga här att jag själv inte är bibeltroende. Vill bara påpeka den här faktiska skillnaden. Ett problem i Sverige (och Europa) idag är att islam blir allt mer närvarande som politisk religiös ideologisk kraft, samtidigt som de flesta har närmast noll koll på vad islam är för något.

  Vad bibeln säger om kvinnor, bögar och otrogna säger jag till, ja. Skillnaden mellan Bibeln och koranen är att den senare praktiseras som politik i folkrika länder idag, medan den kristna världen sekulariserats. Jag känner också till att det fiinns krav från muslimska grupper i Sverige och Europa på ökad könssegregering, religiös indoktrinering i skolan, hädelselagar och halalslakt. En del av kraven har tillbakavisats, senast av integrationsminister Jens Orback. Men andra har implementerats ändå, informellt: religiösa kläd och sedespoliser i förorter (Nalin Pekgul har berättat om detta), imamer som predikar en sak inför svenskar och betydligt mer hatiska saker inför sin församling (finns flera dokumentärer som avslöjar det, både i Sverige och övriga Europa), hädelselagar som i praktiken skrämmer konstnärer (Lars Vilks, Soorah Heras), författare (Salman Rushdie) och intellektuella till tystnad, ett liv med livvakter (Hirsi Ali, Irshad Manji, Geert Wilders) eller som dödar (Theo van Gogh, Rushdies förläggare). Konstutställningar Senast tystades en föreläsning på Uppsala universitet (Vilks igen), och den ställdes in, kvar stod den skränande hopen, segrande. Jag ser också en antisemitism grundad i islam som nu fått fotfäste i Sverige till den grad att judar flyr från Malmö. Allt detta bör diskuteras. Och islam som politisk ideologi bör skärskådas och förkastas, precis som nazismen, maoismen och stalinismen. Religiös, homofobisk, rasistisk, kvinnofientlig fascism med guds välsignelse hör inte hemma i liberala demokratier. Inte heller det här är ”nojor” utan enkla påpekanden av vad som sker i Svenskt 2000-tal.

  Såväl Martin Scorcese (Kristi sista frestelse), Elisabeth Ohlson Wallin (Ecce Homo) och Monty Python har hädat kristendomen genom konstverk. Men ingen av dem lever med livvakter eller har utsatts för mordhot. Det är de som kritiserar islam, inte de som kritiserar kristendomen och väst, som lever gömda eller med livvakter (om de inte redan mördats).

  Så: en jämförelse mellan kristendomen av idag och islam av idag är meningslös, både på textnivå/teologiskt är det olika fenomen, och som samhällen betraktat har Kristendomen/Väst sedan över 1000 år befunnit sig i krig med Umman/Islam. Det är inget som bara försvinner, och konfliktlinjen blir bara tydligare hela tiden nu efter kalla kriget.

  Sen kan man ju såklart välja att blunda för obehagliga realiteter. Också en slags noja, nojan för verkligheten.

 36. Markus. DU säger att det är andrahandsuppgifter. Jag tror inte alla troende håller med dig om det. Speciellt inte kristna fundamentalister. http://www.google.com/search?sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=Guds+ord+bibeln

  De menar att Gud inspirerat VARJE LITE BOKSTAV och står bakom VARJE BOKSTAV.

  ”Gud är med andra ord författare till hela Bibeln, till alla dess skrifter, till varje enskild del av skrifterna, och han har dessutom hjälpt författarna att finna väl lämpade ord att uttrycka Guds tankar. Således kan vi inte säga, att Bibeln ljuger. Den talar alltid sant. ”

  ‘http://www.katoliknu.se/html/artcl_guds-ord.htm

 37. Jomen att Gud inspirerade evangelisterna (tveksamt förresten, tror snarare det gällde såna som johannes uppenbarelse och apostlarna) och skrev ner sin inspiration är ju inte samma sak som att höra Guds direkta tal ord för ord och transkribera det (”Skriv, Muhammed”). Det är ju inte gud som talar direkt till läsaren i bibeln, eller hur? Däremot kan säkert nån förvirrad sate få för sig det. Men som sagt: tilltalet i koranen är alltså direkt mellan läsaren och gud. Vilket varje muslim som sett en koran länner till och säkerligen är både stolt och ångestfylld inför.

 38. Du kan se det så här också: i Bibeln är gud en person/entitet som beskrivs utifrån av en betraktare. Vi kan läsa i GT om vad gud tog sig till, han dödade tvivlare och materialiserade stentavlor, fick buskar att brinna osv. Och i NT har vi flera åskådare som liksom rapporterar om vad som hände, på plats eller efteråt med vittnesmål som de tecknar ned. Koranen, däremot, är guds ord direkt transkriberade, utan mänskligt filter. Sen är det klart att en del kristna påstår att bibeln är skriven av gud. Men det är ju bara att öppna och kolla så ser alla att så inte är fallet.

  Sen kompliceras det såklart ytterligare av apokryfiska evangelier, plus som sagt konflikten mellan GT och NT (som gör att en del helt väljer bort endera).

  Så funkar inte koranen.

 39. @ jelerup

  Nåja, nu tror jag vare sig Expressen/GT eller NT (Norrköpings Nyheter) ser sig som förmedlare av eviga sanningar 😉

  Naturligtvis finns det de som kallar sig muslimer som har en modern människosyn men frågan var ju om detta har något stöd i islams heliga skrifter? Även med de mest fantasifulla nytolkningar och selektiva urval så är det faktiskt mycket svårt att hitta detta! Dessa ”moderna” nytolkningar har dessutom högst begränsat stöd, snarast är det ju så att det är mer fundamentalistiska tolkningar som nu vinner alltmer mark, speciellt i västvärlden!

  (och nej, bibeln anses faktiskt inte vara guds direkta ord som nedtecknats ord för ord utan liknar mer islams hadither, dvs. är mera vittnesmål.)

 40. På modern newAids-svenska säger man nog: Koranen gäller för att vara KANALISERAD genom Muhammed.
  Biblen gäller för att vara INSPIRERAD genom sina respektive författare.
  För att skinga språkförbistringen lite.

  Pappan

 41. Jag hittade en intressant passage om koranen och bibeln:

  ”The orthodox Muslim view of the Koran as self-evidently the Word of God, perfect and inimitable in message, language, style, and form, is strikingly similar to the fundamentalist Christian notion of the Bible’s ”inerrancy” and ”verbal inspiration” that is still common in many places today. The notion was given classic expression only a little more than a century ago by the biblical scholar John William Burgon.

  The Bible is none other than the voice of Him that sitteth upon the Throne! Every Book of it, every Chapter of it, every Verse of it, every word of it, every syllable of it … every letter of it, is the direct utterance of the Most High!
  Not all the Christians think this way about the Bible, however, and in fact, as the Encyclopaedia of Islam (1981) points out, ”the closest analogue in Christian belief to the role of the Kur’an in Muslim belief is not the Bible, but Christ.” If Christ is the Word of God made flesh, the Koran is the Word of God made text, and questioning its sanctity or authority is thus considered an outright attack on Islam—as Salman Rushdie knows all too well.”

  http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1999/01/what-is-the-koran/4024/

 42. Faktum är ändå att de som ser bibeln som Guds ord, och att Gud skrev bibeln, anser detta lika mycket som de som anser att koranen är Guds ord ordagrannt.

  Det finns stöd i bibeln för ett annat tänkande, men då får man bortse från en massa skitprat i bibeln också. man får VÄLJA hur man ska se på bibeln.

  När det gäller koranen finns lika mycket stöd för ett kritsikt tänkande som bibeln. Framför allt genom alla referenser till vetenskapen. Att vetenskap är bra och att muslimer ska se på naturen och lära sig av den FÖR ATT FÖRSTÅ GUD OCH GUDS ORD BÄTTRE.

  ”In the creation of the heavens and the earth, and the alternation of night and day, there are signs for men of understanding,- They remember God while standing, sitting, and on their sides, and they reflect upon the creation of the heavens and the earth: ”Our Lord, You did not create all this in vain. Be You glorified. Save us from the retribution of Hell. ”(3:190-191)

  Läs denna: http://www.free-minds.org/lq

  Allt beror på människosynen. Med rätt människosyn väljer man en gudssyn som inte är tyrannisk.

 43. jerlerup,
  nja, sakta i backarna med generaliseringar om kristna! 🙂
  ”De” ser alltså *inte* Bibeln som guds ord, på samma sätt som muslimer ser koranen som guds ord.

  Det här kanske en del slarvpellar uppfattar som petitesser, men faktum kvarstår: det här är en central distinktion.

  1) ”de” uppfattar inte bibeln som guds direkta ord, utan det finns fundamentalistiska kristna som gör det genom att se bibeln som ”ofelbar”: ”the fundamentalist Christian notion of the Bible’s ”inerrancy”. Mer normalt är att som kristen se bibeln som inspirerad och som en samling vittnesmål. En del av vittnena har kommit nära gud.

  2) Inom islam är det *ortodoxt* och inte fundamentalistiskt att se koranen som guds direkta ord. Vilket,

  3) leder oss till den intressanta teologiska iakttalgelsen att koranens motsvarighet inom kristendomen egentligen inte är bibeln, utan Jesus kristus. Koranen är guds ord materialiserade, och det gäller även JK.

  (sen det där med ”kritiskt tänkande i koranen”, det tror jag inte ett ögonblick på. kritiskt tänkande kommer annorstädes ifrån, bara en parentes)

 44. De som anser att Guds ord är skrivna av Gud anser samma som de muslimer som anser samma sak. Annat har jag inte sagt!

  Det är normalt nu att se bibeln som inspirerad och en serie vittnesmål, men hade du sagt det för 300 år sen hade du satts i finkan på vatten och bröd eller avsrättats för de orden.

 45. I den ursprungliga kristendomen ses inte bibeln ens som central. Där sätts enbart de sju sakramenten i fokus.
  Det var Martin Luther som satte Bibeln på altaret. Innan var där blott vin och bröd.

 46. ”Det är normalt nu att se bibeln som inspirerad och en serie vittnesmål, men hade du sagt det för 300 år sen hade du satts i finkan på vatten och bröd eller avsrättats för de orden.”

  Nej, det tror jag inte. Jag ser heller inte relevansen i det påståendet. Det beror ju helt på vilket värde vinnesmålen anses ha. Om jag säger att evangelisten Markus bevittnade guds sons öde på jorden och nedtecknade vad han såg och hörde så har väl det aldrig behäftats med fängelsestraff?
  Vad jag försökt påpeka är alltså att för muslimer är Koranen guds ord direkt nedtecknade. Hitta en muslim som menar att det inte förhåller sig på det viset. Bibeln, däremot, innehåller alltså vittnesmål. Ingen kristen skulle väl påstå att t ex evangelisten Markus skrev ned vad gud sade. Skulle i så fall vara att gud liksom berättar hela stodyn med jesus och så, men det är ju en störtlöjlig idé. Varför skulle han i så fall dra storyn flera gånger till på lite olika vis?
  Det här handlar alltså om kristnas resp muslimers syn på sin heliga bok. Det rör sig alltså om rätt så olika böcker. Det blir ju ännu tydligare när man ser till NT som saknar motsvarighet i koranen. Jesus saknar också motsvarighet. Bara konstaterar faktum här, alla muslimer och kristna skulle säkert hålla med mig.

 47. Jo, det hade du. Du hade avrättats troligvis! Det finns flera rättegångsfall med folk som avrättats för den synen på bibeln.

  Att vi idag ser på bibeln på ett sätt betyder inte att man såg på bibeln så förr. ”Öga för öga och tand för tand” var under många hundra år svensk rättsgrund!

 48. Sen skulle det vara intressant att veta mer om tvivlets roll inom islam resp kristendomen. Det kan vara en skiljelinje.
  Inom kristendomen finns ju aposteln Thomas, han som tvivlade, Thomas tvivlaren. Vår förre biskop KG Hammar väckte ju dessutom visst rabalder när han förklarade att han tvivlade på bl a jungfrufödseln. säkert har kyrkan rädts tvivlare genom tiderna, men samtidigt har väl prästens roll även varit att ta hand om tvivlare. Jag tänker också på Jesus samtal med Nikodemus, den skriftlärde som inte kunde begripa det som påstods. Är det förresten Kierkegaard som menar att tro förutsätter eller hänger samman med tvivel? Tvivlet verkar finnas i den kristna traditionen.

  Finns det utrymme för tvivel inom islam, eller är det liksom mer hårt fundamentalistiskt objektivt? Inledningen till koranen tyder på det:

  ”2.2 This is the Book about which there is no doubt”

 49. Intressant.

  I NT kan man tolka det som att både tvivlaren och Judas fick sitta vid Kristus bord. Trots detta har de kristna kyrkorna inte tillåtit tvivel, och de kristna samhällena inte heller. Lagen har bestraffat alt tvivel. Jag läste nyligen tex ett domsfall i Lunds domkyrka där de skulle döma över en skåning ca 1725 som sa att han tvivlade på att Gamla testamentet var Guds ord. Vilket straff han fick vet jag inte, men domkyrkan gjorde klart att så fick han inte tänka. Det var HÄDERI!

  Skilj mellan hur folk tolkat bibeln och vad som DU eller nutidens människor läser in i bibeln.

  Angående tvivel… Jag skulle läsa de filsofer och tänkare inom islamsom betonat att koranen inte kan läsas bokstavligt. Det blir för absurt att tro att Gud har händer, fötter, är arg och vredgad och glömsk och lättlurad och annat som står i de heliga skrifterna. Detta är mänskliga uttryckssätt, metaforer, ansåg de.

 50. Jag skulle säga att du måste skilja mer på kristendomen och väst idag och kristendomen och väst för flera hundra år sen.

  Jag drog ju ett exempel: självaste biskop Hammar tvivlade om jungfrufödseln mm. Blev han fängslad för det?

  Sen undrar jag var du hittar imamer som säger att koranen inte ska tolkas bokstavligen. Men främst är jag intresserad av hur de ser på tvivel. Som sagt, redan i 2.2 står det att koranen inte ska betvivlas. Med detta betyder att det inte får råda tvivel eller osäkerhet om att den kommer från gud, det är guds direkta ord. Det blir ju svårt för en imam att säga att gud inte ska tas så allvarligt, det tror jag inte förekommer inom islam. Stategin är nog snarare att välja att inte betona vissa delar av boken.

  F ö håller jag fast vid det alla muslimer och kristna vet om sina böcker: Bibeln är författad av människor som bär vittnesmål eller som fått uppenbarelser (fundamentalisten lägger till att dessa är ofelbara eftersom de på ett eller annat sätt härrör från gud). Koranen, däremot, är författad av gud.

 51. Den där skåningen som tvivlade på att Bibeln var ”Guds ord”, det handlade nog om något helt annat än det jag skriver om. Han tvivlade väl i så fall på dess äkthet, dess sanning, och kanske föredrog en annan gud. Jag tvivlar på att han fick sätta livet till för en teologisk tolkning.
  Att Bibeln kommer från Gud på ett eller annat sätt måste ju alla troende kristna mena, även KG Hammar. Den är ju sann enligt de kristna, och den är gudomlig. Men alla (eller de flesta, nästan alla) kristna menar väl att t ex evangelisterna funnits i verkligheten och att de bevittnat korsfästelsen osv, och nedtecknat vad de såg. Inte satt de i en grotta och hörde guds röst och tecknade ned detta? Men det gjorde muhammed.

 52. Du utgår från vad folk idag, inklusive hammar, anser om bibeln. men folk har stet på bibeln på annorlunda sätt. Den har sett som GUDS EXAKTA ORD, som DIKTERATS av GUD!

  Min poäng är att vi inte är långt från barbariet. En snabb blick på muslimska länder visar att de utvecklas med rasande fart. De barbariska sedvänjor som vi haft här och i muslimska länder, och som dikterat hur samhällena ska se ut, har avvecklats och AVVCKLAS mer och mer!

  Därför är hetsen mot islam fel. Det gäller att skilja mellan fundemantlalism och den MAJORITET som är för demokrati, frihet och männsikorätt!

 53. De heter ju t o m ”evangelium enligt” och så namnet på resp författare.
  De består av evangelisternas berättelser.
  Det finns t o m apokryfiska evangelier som sorterats bort. Alternativa perspektiv.
  De baseras alltså inte på direkt tal från gud.
  Däremot är ju kruxet huruvida man ser dem som sanna eller inte. Att tvivla på storyns gudomlighet eller sanning var säkert farligt en gång i tiden på vissa platser.
  Epistlarna är brev författade av apostlarna. Ingen kristen påstår väl att de författats av gud?
  Johannes uppenbarelse är som den heter: en uppenbarelse som en snubbe vid namn Johannes hade. Den är mycket kryptisk och har liksom Nostradamus profetior tolkats som profetia om världens undergång. Än idag förekommer ju spekulationer om vilket det där ”odjuret” är: är det Sovjet, USA, marknaden, islam, kärnvapen, en ny diktatur osv osv.

 54. JAg kan alltså m hänvivn t ovanst inte se vari diktamen från gud skulle finnas med. Det skulle möjligen var i GT då med stentavlorna, de måste ju anses vara författade av gud. Men sen är det ju bara olika människor som berättar. Bibeln själv innehåller ingen diktamen från gud, så det låter som en märklig idé.

  Sen det där med att muslimska länder ”utvecklats med rasande fart”, det är en annan fråga. Men jag tvivlar även där. Faktum är att de verkar ha gått tillbaks i utvecklingen. En gång i tiden lär det ju ha funnits rätt toleranta kalifer osv. Och högkulturer har man haft långt tillbaks, kanske främst innan islam kom till då. Men idag ser det ju inget vidare ut. I Iran fanns en högkultur som helt barbariserats av ayatollor. Hoppet står ju till demokratiska krafter inspirerade av demokratiseringen och sekulariseringen som skett i väst.

  Att en majoritet av världens muslimer skulle vara vad du kallar för ”demokrati, frihet och männsikorätt” kräver en del utredning och diskussion. För det första tror jag inte på att det stämmer. För det andra visar all empiri att när muslimska regimer ska definiera ”demokrati, frihet och männsikorätt” så blir det på sätt som ska passa islam och som därför definierar bort samma rättigheter. Som Kairodeklarationen. Det är ok med religionsfrihet, så länge det handlar om friheten att tro på islam. Och yttrandefrihet är bra, så länge man inte kritiserar islam. OSv osv. Ett elände.-

 55. Om Koranen ska tolkas bokstavligen så ska även Bibeln det? Slogs plötsligt över hur glad jag är att jag lever i ett land där religionen och staten har separerats. Jag tror att Islam skräcken mot muslimer inom landet i mångt och mycket drivs på av oron att religion åter ska få större spelrum. Då många invandrare anser att de muslimska ”normerna” ska spela en större roll.

  Som tur är så oroar jag mig inte. i egenskap av anarkist så hoppas jag bara på att se så mycket skräck och oro som möjligt i samhället. Kanske röstar jag på SD för att det ska hända något i den döda politiska debatt som nu frodas i den svenska politiken. Men en sak är säker. Jag skiter fullständigt i båda era sidor. Med deras grova seger i det senaste valet så vaknade folk i alla fall upp. Jag hoppas att dom ser intoleransen som växer (ja faktiskt) än idag. På båda sidor. Förklaringen är inte att vi tillhör ditt eller datt. Isf att vi dras med i normerna. Men nej! Vi är intoleranta allihopa och detta för att vi är människor. När ni alla insett det så kanske det kan bli något bra ja kanske till och med vackert av mänskligheten.
  Jag anser inte att man ska slänga ut invandrare. Dock så tycker jag att färre borde släppas in. Bra mycket färre. Anledning? Jag är bara ännu en svensk 18 årig man i samhället som står arbetslös. Bostadslös. Samhället klarar det inte. Tyvärr. I min dröm värld så skulle alla skita fullständigt i allt sådant men tyvärr är vi inte där. ännu. Alla som ville skulle kunna åka hit eller dit. Det vore kärlek.. Ursäkta jag är smått berusad.

  Jag är i praktiken ensam svensk ungdom där jag bor i en förort utanför Stockholm. Jag blir ofta hotad för min klädstil och för mina Vit snörade kängor. Eller för min målade skinnpaj. Oftast av invandrare. Men även av svenskar. Lyckligtvis kickers hela högen. Jag med för den delen.
  Jag är ensam svensk i min klass. Ut mobbad för detta. Jag är ju inte muslim.
  Borde de som behandlar mig så slängas ut enligt er? Jag anser inte det. Snarare borde man fälla en tår för dom. För att dom är fast i de förtryckande normer som fängslar oss alla. Er med. Jag försöker bryta dessa normer. Gör mig sällskap eller upptäck att ni inte kommer någonstans. Trots att ni hade så mycket gemensamt där i början. För inte alls så länge sedan.

  Kanske kan mina främmande tankar om samhället få er att inse att ungdomen är mäkta missnöjd. Ja vi allihop. På tanklösa debatter och på arbetslöshet. Men jag tror faktiskt att lösningen är att vända blicken inåt. Tyvärr.
  Ursäkta för ett tankspritt inlägg men klockan är mycket och jag är inte riktigt i skick.

  Ni behöver inte svara. Eran lilla debatt är ju uppenbarligen död sedan länge. PÖSS.

 56. Orkar inte söka upp information så frågar här i hopp om svar. Är inte Islam och kristendom byggda på samma grunder. precis som judendomen? Är inte gamla testamentet bas för alla dessa religioner? Börjar inte splittringarna vid Jesus födelse. De som trodde på hans bullshit samt de som inte föll för den utan gick på jakt efter ny skit?

 57. Dina religionsfrågor kommer att ältas i 20 000 år och sedan i ytterligare 100 000 år, sorry.

  När det gäller Sverigedemokraterna har vi kommit för att stanna många år.
  En ny politisk rörelse som vår genomgår flera faser:

  först förtigs den
  sedan förlöjligas den
  sedan bekämpas den
  sedan vinner den.

 58. ”de allra, allra flesta religiösa muslimer är stora fredsivrare som hatar fundamentalism och burkor. Att ställa dem till svars för det al-Qaida eller talibanerna gjort är inte bara främlingsfientligt, det gränsar till rasism!”

  Ehum… är det inte samma sak när man anklagar Sd för att vara rasistiskt? Det finns ingen rasretorik vare sig i partiets program eller i deras motioner. Visst, de är kritiska till invandring och Islam, men det har knappast med hudfärg att göra utan med kulturella problem. Om alla som är kritiska till Islam per definition är rasister så måste väl även de som är kritiska till andra religioner också vara det, eller?

  På vilket sätt menar du att man kan vara kritisk till invandring och flyktingmottagande och kritisk mot Islam utan att vara rasist? Det känns som om du försöker smutskasta alla som kritiserar invandring och Islam på samma sätt som israeliska nationalister beskyller sina kritiker för att vara anti-semiter.

  Skärpning! Lite mer hederlig intellektuell analys och mindre ideologisk polemik.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s