Tänk om det varit nazister som Feministiskt Initativ och Vänsterpartiet samarbetat med?

Att nazister ska marschera i Göteborg snart har nog få missat. Tidningarna är fulla av artiklar om Sverigedemokrater, Kristdemokrater och Moderater som kompromissat med Nordiska Motståndsrörelsen och i hemlighet stött dem. Vår avsky över detta är berättigad. Men samtidigt ska det vara demonstration mot NATO på lördag i Göteborg och Kommunistiska Partiet är initiativtagare.  Feministiskt Initiativ har två talare och Vänsterpartiet också en talare, båda ingår i Stoppa Aurora 2017, som Kommunisterna i stort sett står bakom. Dessutom ingår Walter Mutt från Miljöpartiet bland talarna. Och Mikael Wiehe ska sjunga.

Kommunistiska Partiet stöder öppet massmördare som Stalin och Lenin och i dagarna ”står de upp” för Nordkorea med en serie artiklar om hur bra och demokratiskt de anser det är där (Läs mer här, följ länkarna för fler artiklar!) De tycker att Sovjet slog in på fel väg 50talet när Nikita Chrusjtjov avslöjade Stalinkulten (Se skärmdumpar i slutet av artikeln.) De är antidemokrater som öppet säger att de vill beröva stora grupper i samhället rösträtten, med våld om det krävs.

Den enda skillnaden mellan nazisterna i Nordiska Motståndsrörelsen och Kommunistiska Partiet är att kommunisterna vill på ett mer rumsrent sätt säger att de vill sätta en kula i min skalle. Och de anser, i likhet med Stalin och Lenin, att man bör vänta med masslakten tills proletariatets revolution och inte döda folk just nu. Och dessa samarbetar Feministiskt Initiativ och Vänsterpartiet med!

I Kommunistiska Partiets samhälle hade jag varit lika stendöd som i ett samhälle styrt av Nordiska Motståndsrörelsen.

Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ ingår i ledningen för denna demonstration, sida vid sida med Kommunistiska Partiet. (Källa) Dessutom står en miljöpartiet, Valter Mutt, på talarlistan.

Vänsterpartiet är det enda parti som under sin tid i praktiken hunnit med att stödja både Stalin och Hitler . De har rensat bort mycket av det gamla totalitära kommunistarvet, och gjort det ganska bra. Men på grund av deras bakgrund ska de hålla sig långt från totalitära rörelser som Kommunistiska Partiet. Gamla SKP/VPK är det kanske mest antidemokratiska parti i haft i Sverige genom tiderna, det arvet måste V hålla sig långt från. Detta är ett bevis på att V fortfarande inte gjort helt upp med sitt förflutna.

Kommunisterna är antidemokrater. Jag har skrivit en lång artikel om hur man känner igen antidemokratiska tendenser idag (läs den här!). I den visar jag att man lätt kan se att Kommunistiska Partiet är antidemokrater, genom att se vilka grupper de vill exkludera  från demokratin.

Ickesocialister har inte nån rätt till demokrati, enligt KP:

”Jag skall återkomma till frågan om de demokratiska rättigheterna under socialismen lite senare, men redan här vill jag understryka att de inskränkningar som jag ser som tänkbara och kanske nödvändiga inför ett kontrarevolutionärt hot, endast omfattar den exproprierade bourgeoisien. För arbetarklassen och folkets breda massor, för den överväldigande majoriteten av befolkningen, gäller inte – och får inte gälla – några inskränkningar… Den kritiske arbetaren skall inte bara kunna, utan skall uppmuntras och efterhand känna det som en skyldighet att kritisera allt som han eller hon finner felaktigt… Det är för mig en självklarhet, men enligt min uppfattning har det inte det minsta med den just besegrade bourgeoisiens rättigheter att göra. Det är en helt annan fråga, en fråga om förhållandet mellan klasserna.” (…)

”Låt mig med detta gå över till den fråga som kamraterna är mest bekymrade över, den om de demokratiska rättigheternas ställning under socialismen. Eller rättare sagt frågan om den just besegrade bourgeoisien per automatik och per definition skall omfattas av dessa rättigheter.

I Staten och revolutionen gav Lenin ett rakt svar på den frågan:

”Demokrati för folkets överväldigande majoritet och undertryckande av folkets exploatörer och förtryckare med våld, dvs. deras uteslutande ur demokratin – detta är demokratins nya form under övergången från kapitalism till kommunism.” (Staten och revolutionen. Proletärkultur, sidan 94.)

Det kan synas benhårt – ”deras uteslutning ur demokratin” – men är i själva verket en nödvändig slutsats av socialismens själva karaktär, av dess karaktär av övergång från klassamhälle till klasslöst samhälle.” (…)

Men det betyder givetvis ett kategoriskt avvisande av artikel 17 i samma deklaration, den om rätten till och skydd av egendom. Socialismen fråntar bourgeoisien den ”mänskliga rätten” att vara bourgeoisie.”

Ja i serien om Nordkorea som de publicerat i dagarna ser man hur de öppet medger att Nordkorea är antidemokratiskt, men försvarar det ändå. (Källa)

 

Det är en stat som kräver sina medborgares fullständiga lojalitet för att försvara det man anser vara det allra mest värdefulla – självständigheten.

Vilka är förtryckarna? Ja, det är en lång radda organisationer och partier. Alla fackligt aktiva som är med i Socialdemokraterna är tex borgerliga klassförrädare. (Källa!) Förtryckarna definieras av partiet, som alltid bland kommunister, som borgarna, klassförrädarna, kontrarevolutionärerna och över- och medelklass. Och alla kan räknas till dessa, precis alla.

På 30talet utrotade Kommunistiska Partiets store idol Stalin bort miljontals människor. Sakskälen bakom utrotningen av dem angavs alltid till sånt som att de utrotade var borgare, eller försvarade borgare, eller klassförrädare. Såväl de massutrotade kulakerna som de utrensade kommunisterna i det egna partiet ansågs vara klassförrädare och borgerliga kontrarevolutionärer.

Hade man andra åsikter än partiledningen eller ville ha mat till sitt svältande barn var man en borgare och klassförrädare, och de förtjänade bara döden ansåg man på Stalins och Lenins tid. Som Kp mycket riktigt skriver:

”Givetvis kan socialismen inte tillåta kontrarevolutionär verksamhet. ” (källa) ”När detta väl är sagt tvingas jag dessvärre återgå till mitt mer hårdföra jag, ty grunden för debatten är huruvida socialismen av demokratiska skäl måste respektera kontrarevolutionens demokratiska rättigheter. Det anser jag inte, lika lite som jag anser att de borgerligt demokratiska rättigheterna är ”eviga och självklara mänskliga rättigheter… Socialismen är det ena klassens undertryckande av den andra, med våld om så krävs.” (källa)

Om man ser på nazistiska Nordiska Motståndsrörelsens hemsida och i deras tidning ser man att de pratar mycket om landsförrädare och mångkulturens lakejer. Om man läser vad de vill göra med dessa lakejer och landsförrädare ser man att de vill hänga dem. Att de gillar Hitler som gjorde verklighet av detta, är givetvis inte trevligt. Kommunistiska Partiet pratar också mycket om att bekämpa andra klasser, klassförrädare, kontrarevolutionärer och borgare, ”med våld om så krävs” och definierar olika grupper som är detta. Dessa ska fråntas sina demokratiska rättigheter ”med våld om så krävs” vilket de öppet medger. Att Kp öppet stöder Lenin och Stalin och andra som gjorde verklighet av denna sorts ”klasskamp” är mindre trevligt.

Att Valter Mutt från Miljöpartiet står upp tillsammans med förespråkare för en massmordsideologi är mindre förvånande. Han har ju stått sida vid sida med Carl Norberg från De Fria och Ulf Sandmark från EAP tidigare i Nätverket för Bankreform (KÄLLA här!).

Vad hade ni sagt om V eller Fi ställt sig upp sida vid sida med Klas Lund från Nordiska Motståndsrörelsen? Ni hade blivit äcklade, eller hur? Nu står V och Fi och en aktivist i Mp sida vid sida med demokratihatare som älskar Stalin och Lenin och Nordkorea. Det är lika illa!


Ps


Valter Mutt bojkottade kommunistmötet precis som han valde att avstå från mötet med Norberg och EAP. Bra!

 

Bilaga 1

Officiella deltagare i kampanjen mot Aurora17.

 

 • Aktivister för fred
 • Al Awda-föreningen
 • Allt åt alla Göteborg
 • Al Salam-föreningen
 • ATIK-Sverige (Kommittén för arbetare från Turkiet i Sverige)
 • Cruz Azul IF
 • Emmaus Björkå
 • Feministiskt Initiativ
 • Falestin Beytona
 • Folket i Bild/Kulturfront
 • Folkrörelsen Nej till EU
 • Fredsrörelsen på Orust
 • Greklandssolidaritet
 • Irakiska Kommunistpartiet
 • Iranska Tudeh-partiet
 • Kommunistiska Partiet
 • Latinamerikanska föreningen för mänskliga rättigheter
 • Linumpartiet
 • Marxistiska Studenter
 • Miljöförbundet Jordens vänner
 • Nej till Nato Göteborg
 • Ofog
 • Palestinska Riksförbundet
 • Proletären FF
 • Revolution
 • Revolutionär Kommunistisk Ungdom
 • Rättvisepartiet Socialisterna
 • Socialistiska Partiet
 • Spårvägare mot Nato
 • Svensk-kubanska föreningen
 • Sveriges Kommunistiska Parti
 • Ung Vänster
 • Vänsterpartiet

 

Bilaga 2

Ett exempel på Kp och stalinkulten.

Kp1

Kp2

 

Bilaga 3

 

Om Nordkorea

Nordkoreas folk har helt enkelt kommit längre än något annat land i världen i att sätta humanitet ur alla aspekter främst. Därför är det också så logiskt att Nordkoreas politiska ledning gång på gång har förklarat för den döva västvärlden att ”vi har varken kapacitet eller någon som helst avsikt att tillverka kärnvapen”. Vad skulle det förresten tjänat till att tillverka några primitiva atombomber när USA och Sydkorea har tusen djävulska atombomber riktade mot dem? Proletären (nr 27/1994)

Och

Kommunistiska Partiet har som de flesta säkert vet en positiv syn på Nordkorea. Som ett land som modigt kämpar mot imperialismen och för sin rätt att välja sin högst egna socialistiska väg.
Men det innebär inte att vi är positiva till allt i Nordkorea, lika lite som vi är positiva till allt i andra socialistiska länder – i nuet eller i historien. Detta krav på oss, att vi måste vara för allt eller intet, finner vi märkligt.

Vi uppskattar Nordkoreas ståndaktighet i kampen mot imperialismen och för fred och försoning på den koreanska halvön. Vi uppskattar den socialistiska jämlikhetspolitiken, som delar knappa resurser rättvist och som gör Nordkorea till ett av väldens mest jämlika länder, med fri skola, fri sjukvård och fria bostäder. Vi uppskattar planmässigheten i samhällsutvecklingen, som samlar resurserna där de behövs bäst, inte där de ger högst vinst. Vi uppskattar att alla stats- och partitjänstemän måste jobba i produktionen en månad om året. (källa)

En tanke på “Tänk om det varit nazister som Feministiskt Initativ och Vänsterpartiet samarbetat med?

 1. Ping: Stalinister ligger bakom demonstrationen Stoppa Aurora 17 – Sverige är inte världens navel!

Kommentarer inaktiverade.