Karl-Olov Arnstberg kommer ut som rasist… och nazze?

Invandrarkritikernas stora forskar-guru Karl-Olov Arnstberg har kommit ut som antisemit, konspirofil och fan av Kevin MacDonald– och G Edward Griffin, samt skribent för fascistiska nättidningen Motgift.

Jaja… Där föll en av sverigedemokraternas och invandringskritikernas idoler ganska rejält. ”Experten” på invandring. Mannen som spritt hat mot muslimer. ”Experten” som skrivit rasistiskt dravel om s.k. ”zigenare”… K-O Arnstberg… Han visade sig inte bara vara rasist utan ha böjelser som snarast pekar mot att han gillar att heila och sjunga nazistiska kampsånger på lediga stunder.

Den som vill se vad som skrivs kan läsa länkarna jag postar här:

https://morklaggning.wordpress.com/2015/04/29/ingens-hund
https://morklaggning.wordpress.com/2015/04/28/maktens-man
https://www.motgift.nu/2015/05/min-plan-for-att-forstora-sverige
https://www.nordfront.se/karl-olov-arnstberg-lyfter-fram-judefragan.smr
https://www.nordfront.se/karl-olov-arnstberg-tar-sig-nwo-och-recenserar-kevin-macdonald.smr
https://morklaggning.wordpress.com/2015/04/20/kulturmarxism/
http://nationell.nu/2015/05/03/professor-karl-olov-arnstberg-judefragan-ar-vetenskaplig/

Låt oss se vad Arnstberg skriver.

Det börjar i en artikel om kulturmarxism.

Jag startar med att i giftskåpet rota rätt på temat judar. Inom vissa politiska läger är det i dag helt ok att vara kritisk mot Israel och israelisk politik men att kritisera judar är fortfarande tabu och liktydigt med fördomar och rasism, närmare preciserat till antisemitism. Västerlandet har en evig skuld till judarna, vi vet alla varför. Antisemitism betraktas i dag som en mental avvikelse, ett slags sjukdom, vilket vi framför allt kan tacka Frankfurtskolan för.

Via Frankfurtskolan började man arbeta på en marxistisk-judisk plan för att eliminera hotet från den västliga civilisationen.

Och – framför allt – inte bara Tyskland utan hela Europa var en rasistisk världsdel, där inte bara judar utan alla minoriteter ständigt var hotade och ifrågasatta av majoritetsbefolkningarna. När sedan Nazityskland visade att den europeiska eliten inte bara var beredd till folkmord utan också iscensatte ett sådant, så är det lätt att föreställa sig vilken skräck detta injagade i judarna. Det måste finnas någonting denna etniska minoritet med alla sina begåvningar kunde göra för att för all framtid eliminera det västerländska hotet. Det gällde att tänka till!

(…)

I förordet till ”The Authoritarian Personality” från 1950 med Theodor Adorno som huvudförfattare skriver projektets ledare Max Horkheimer:

Vårt mål är dock inte bara att beskriva fördomarna utan även att förklara dem, i syfte att bidra till deras utrotning … Utrotning innebär omskolning, vetenskapligt planerad på basis av vetenskapligt uppnådd förståelse och skolning är i strikt mening till sin natur personlig och psykologisk.

(…)

Det är ett inre krig med fronten förlagd till universiteteten och med ungdomsgenerationen som det ”territorium” som skulle erövras. En liten grupp av tyskjudiska intellektuella drar upp riktlinjerna för det som kommer att bli en dominerande tankegestalt i intellektuella kretsar. I Frankfurtskolans efterföljd skapas de utopiska målen: ett jämlikt samhälle, ett mångkulturellt samhälle, ett antirasistiskt och fördomsfritt samhälle, ett individualiserat samhälle, det vill säga ett samhälle där individen står fri gentemot familjen och framför allt det långsiktiga målet: en värld utan nationer.

(…)

Vanliga medborgare har inte något större intresse av ideologier och samhällsskick, så länge som de har tillräckliga inkomster och klarar sig någorlunda. De har aldrig överhuvudtaget engagerat sig i detta krig. De begriper inte ens att det äger/har ägt rum. De noterar att man inte längre får säga neger och zigenare och ändrar sitt språkbruk. De är allmänt hyggliga och vill givetvis inte vara rasister och förtrycka andra människor. Alltså ställer de upp på vänsterns olika honnörsbegrepp, utan att särskilt engagera sig.

(…)

Mångkultur skiljer ut sig som en mer avgränsad och ideologiskt positiv term. Däremot är det riktigt att betrakta politisk korrekthet och kulturmarxism som samma sak. Kulturmarxism är den bättre termen av flera skäl. För det första rent språkligt därför att man kan tala både om fenomenet – tankegestalten – och bärarna, dvs. kulturmarxisterna. För det andra därför att det visar på var de historiska rötterna finns och vad ideologin egentligen handlar om.

En judisk konspiration pågår alltså att bryta ner samhället genom att använda mångkulturen. Muslimsk invandring, som sen länge varit en av Arnstbergs stora hatobjekt, är alltså en judisk konspiration för att bryta ner väst.

Att ordet negerboll försvunnit från svenska språket är också en följd av den judiska konspirationen.

Sen skriver Arnstberg en till artikel, ingens hund.

Där skriver han att världen styrs av en liten elit, något han lärt av en viss G Edward Griffin och av en annan konspirofil: Michael L. Chadwick .

Det finns verkligen ett världsomspännande privatägt system för finansiell kontroll, det vill säga ett system som klarar att dominera alla politiska och ekonomiska system i världen. Jag kallar detta system för ”The World Trade Federation”. Det är en ultrahemlig grupp av världens mäktigaste män. De kontrollerar nu alla betydande internationella institutioner, varje större multinationellt och transnationellt företag, såväl offentligt som privatägt, alla större nationella och internationella banker, alla centralbanker, alla jordens nationer, naturresurserna på alla kontinenter och genom komplicerade sammanbundna nätverk som liknar gigantiska spindelnät, alla folk.

Och bland dem finns givetvis Rotschild.

Världens mest inflytelserika finansfamiljer engagerade sig. Exempelvis blev familjen Rotschild förvaltare av Rhodes efterlämnade förmögenhet och bankiren Leopold de Rotschild medlem av den innersta cirkeln i det hemliga sällskap som anser sig stå över partipolitik och politiska ideologier. Det är ju de som verkar bakom scenen, som styr världens mäktiga. Demokrati betraktar de närmast som ett spel för gallerierna. Låt medborgarna i världens demokratiska nationer rösta om de små frågorna, låt dem avgöra om det är de konservativa eller liberala, höger eller vänster, som ska styra. Låt dem ha sina partilojaliteter och favoritfrågor. De kan vifta med sina halmhattar, sprida sina banderoller och hålla sina demonstrationer. Låt dem bekämpa varandra, om det är det de vill. Det är ändå inte där de stora besluten tas. Det sker i detta sällskaps kärna, ”The Junta of ’Three”.

Nästa artikel blev ”ingens hund”.

Där skriver han att han och andra ”dissidenter” måste ryta till mot denna konspiration att bryta ner väst med massinvandring och mångkultur för att vi andra saknar ”sjukdomsinsikt”. Sen citerar han nästa rasist, Kevin B. Macdonald. En ”forskare” som härleder allt ont i USA till judarna. MacDonalds ideer om varför det vita västerlandet är överlägset och hotat av mångkulturen har Arnstberg tagit till sig.

En forskare som ligger i frontlinjen för etablissemangets repression heter Kevin B. Macdonald. Han är en amerikansk psykologiprofessor som skrivit två böcker som också kommit ut på svenska: ”Kritikkulturen” och ”Att förstå det judiska inflytandet”. Han är politiskt engagerad. 2010 blev han medlem i det högerextrema American Freedom Partys partistyrelse.

(…)

På denna föreläsning sa MacDonald just ingenting om judisk makt, förmodligen anser han sig klar med detta ämne. Det som låg i fokus för hans intresse var istället något som karakteriserade västerlandet, i synnerhet norra Europa, och som migranter tagit med sig till USA, nämligen moralisk universalism. Medan en majoritet av jordens befolkning bygger sina gemenskaper och sin moral efter släktskapsprinciper så fungerar inte det västerländska livsideal, som sätter agendan, på det sättet. Vi har en idé om en universell moral. Bland annat tar den sig uttryck i att väst sänt ut missionärer över världen, inte bara för att sprida kristendomen utan för att skola och lyfta medmänniskor ur sitt mörker och sina vanföreställningar. Västerlandet är ensamt om denna vilja att frälsa världen. Istället är den förhärskande principen som det heter i ett muslimskt talesätt: ”Jag mot min bror, min bror och jag mot vår kusin, min bror, jag och vår kusin mot våra fiender”. Solidariteten är inte kopplad till någon generellt giltig moral och föreställningar om rätt och fel utan till gruppen och dess moral.

Sen, som om inte det ar nog, kommer Arnstberg ut som skribent i det neofascistiska Motgift. Den artikeln ska jag inte citera här. Men iden han sprider är att det finns en konspiration för att bryta sönder Sverige genom bland annat jämlikhet mellan könen, mångkultur, invandring och skilsmässor (!).

Att han skriver i just Motgift är inte konstigt eftersom den nättidningen både pratar om det de kallar de ”judiska” och ”muslimska” konspirationerna.

Detta dravel är givetvis skitsnack. Så mycket skitsnack att jag undrar om Arnstberg har stövlarna och naziuniformen hängande hemma i garderoben.

Det enda som är passande med Arnstbergs skriverier den sista tiden är att han just citerar G Edward Griffin. Griffin är mer känd som mannen som påstod att han hade upptäckt Noaks Ark 1993. På den nivån lägger sig Arnstberg i sin s.k. ”vetenskaplighet” idag.

Ta fram stora skämskudden nu alla ni som citerat Arnstberg och talat väl om honom.

2 tankar om “Karl-Olov Arnstberg kommer ut som rasist… och nazze?

  1. Ping: Avpixlat och antisemitismen |

  2. Ping: Djupdykning i Marika Formgrens bloggbubbla | Sverige är inte världens navel!

Kommentarer inaktiverade.