”Med arbetslinjen i Fokus, en integrationsrapport från Moderaterna”

Jag har tittat lite på en rapport från Moderaterna om integrationspolitiken, ”Med arbetslinjen i Fokus, en integrationsrapport från Moderaterna”, och är till och med lite imponerad. Ett parti som vågar säga att ”vi har gjort fel”. Det är det inte ofta man ser. Detta har jag efterlyst länge. Jag har läst en artikel om denna rapport från Svensk Myndighetskontroll som jag vill citera här:

Erfarenheten från de fem besök som gjorts är att organisationen är av mindre betydelse.Det avgörande är hur man arbetar rent faktiskt. Goda kontakter mednäringslivet, att arbeta aktivt med att hitta praktik- och arbetsplatser och matchninghar större betydelse. I de besökta kommunerna är flyktingmottagandet antingen endel av arbetsmarknadsenheten, socialkontoret eller en del av kommunstyrelseförvaltningen.

Tobias Billström har presenterat en rapport betitlad ”Med arbetslinjen i fokus” (vad annars…..?) i vilken han inleder med följande ord:

”Sverige har under de senaste decennierna misslyckats på integrationsområdet”

Mycket rakare än så går det nog inte att inleda en rapport. Det man sedan gör är att istället för att bortförklara på sedvanligt politikervis så tar man grepp om verkligheten och åker till de fem kommuner i landet som lyckats bäst på integrationsområdet. Någon kanske invänder och tycker att man istället borde ha åkt till Rosengård eller Bergsjön för att studera problemen.

Den invändningen har man elegant neutraliserat genom att i rapportens första mening skriva att man misslyckats och istället för att bese de problem man redan känner till så ger man sig ut och tittar på sådant som är bra och som kan överföras till andra platser i landet. En fokusering på att hitta lösningar, är alltid bättre än en som går ut på att hitta problem.

Här lite siffror över de kommuner som är de som besökts:

ScreenHunter_02 Aug. 30 21.49.gif

Vid sidan av att man konstaterar att den enskilt viktigaste faktorn för integration är arbete och de möjligheter som på så sätt ges till egenförsörjning, kontakter, språkinlärning etc., så skriver man sedan också detta:

”Flera av kommunerna betonar fördelen av kontakter med det civila samhället och andra svenskar i ett tidigt skede. I Uppvidinge lyfts sport upp som viktigt för integrationen och ett sätt att snabbt bli accepterad av andra. Sfi-undervisingen har bytt plats från en isolerad lokal till kommunens gymnasium där eleverna möter svenskar dagligen.

I Vaggeryd arbetar man med att ta fram kontaktfamiljer för nyanlända och Hylte månar om att blanda svenskar med nyanlända i sin verksamhet för arbetslösa. Salem framhåller också praktik som en möjlighet av att få fler kontakter in i samhället än flyktingmottagaren.

Dessa olika sätt att möta svenskar underlättar både språkinlärningen och förståelsen för det nya samhället som man kommer till.”

Istället för att söka syndabockar så hittar man här flera positiva sätt att möta invandraren och på så sätt hjälpa denne in i samhället och att den vägen integreras med oss som redan bor här.

Läs gärna rapporten!

Detta är ett kort referat och det finns mer matnyttigt i den. Jämför man moderaternas rapport med det niopunktsförslag som alliansen idag lade fram för en bättre integration så tycker jag att moderaternas förslag i rapporten är klart överlägsna det något kompromissade och lätt urvattnade förslag som istället läggs gemensamt.

Bravo! Det är ett steg i rätt riktning. Nu ska de bara, fem i tolv, ta upp striden mot Sverigedemokraterna. För det kan väl inte vara så att politikerna är så naiva att de tror att det de gör nu är tillräckligt? Och Mona Sahlin, var för guds skulle nu inte så naiv att du drar blilliga populistiska poänger på att Moderaterna erkänner att integrationspolitiken misslyckats. Erkänn istället och kavla upp armarna och gör något!

Nyheter: Svd, UNT, EK, sds, Svd, Dagen, HD, Kent Persson, Mathias Sundin, och Politisktinkorrekt.info om rapporten. GP, J-nytt, Medievärlden, Gp, DN

Dessutom…

Varför partierna måste ta debatten mot SD:s idéer nu!

Argumenten mot Sverigedemokraterna!

Sverigedemokraternas islamobi är som antisemitismen

Varken burka eller Sverigedemokraterna!

Muslimer som bloggar! (Extern länk)

För övrigt tycker jag ni också ska besöka Sverigedemokraterna.de och länka till dem. Läs gärna artikeln myten om massinvandringen som de skrivit.

———————–

Läs även andra bloggares åsikter om