Fem frågor från en läsare.

Jag fick ett mail.

Hur ser Liberaldemokraterna på följande frågeställningar. Att ta bort lagarna mot rattfylleri. Att ta bort lagarna om tvång för bälte i bilen. Att tillåta folk att bära vapen. Att tillåta folk att resa var de vill i världen utan visumtvång och därmed också frågan om fri invandring. Privatiseringar. //Bästa hälsningar! Libertarian

Svar:

Hur vi ser på de frågorna som Liberaldemokrater kan jag inte helt svara på, eftersom vårt program är under konstruktion.

(L) är en allians mellan pragmatiska socialliberaler och pragmatiska libertarianer, dvs vi vet att det behövs en stat, skatt, BRA sociala skyddsnät och hela kittet, men vill sa till att skapa maximal frihet för folk.

Så vad anser JAG?

1) Att ta bort lagarna mot rattfylleri.

Frågan om rattfylleri var faktiskt en av anledningarna till att jag som 19-åring sökte mig bort från Libertarianerna. Jag var intresserad av dem som 18-åring och läste en hel del om libertarianism men såg att ibland föreslår extrema libertarianer saker som till ytan ser ut att främja friheten, men som i praktiken  begränsar de flesta människors frihet.

Argumenten bland en del libertarianer mot lagen som förbjuder folk att köra med sprit i kroppen är ungefär dessa:

Att förbjuder man sprit så förbjuder man tankar och handlingar, inte resultat. Det som ska straffas, menar libertarianer, är resultatet av en handling som i sig är brottslig, dvs om man kör ihjäl någon. Inte spritintaget, som i sig är obrottsligt. Som lagen är nu straffas folk baserat på att de har en substans i blodet, och det menar de är fel. De menar också att det är fel att straffa folk för vad som KAN hända, för potentialen. Dvs att det KAN bli krock pga spritintag.

Så tänker en del opragmatiska libertarianer.

Och här har vi ett sant libertarianskt rättsligt dilemma. För ska man inte få utreda och åtala FÖRBEREDELSER till brott?

Att förbereda ett mord (anstiftan till mord) eller förbereda ett väpnat rån är ju bara tankar och handlingar som inte i sig är MORD, eller hur? Det är straff för potentialen för något som KAN hända men som inte hänt (förhoppningsvis). Att straffa folk som kastar stenar ner på körfältet på en motorväg är väl också att straffa folk för i grunden obrottsliga ting? Då straffar man folk för vad som potentiellt sett kan hända. Samma med skeppsredare som vägrar följa regler om livbåtar ombord, vad är det om inte straff för vad som potentiellt sett kan hända.

Som sagt, en del libertarianer vill inte straffa bort anstiftan för mord eller liknande saker… Det är väl ok, men så förändrar man inte Sverige eller världen, anser jag. Ni kan gå med i Liberala Partiet och fortsätta att få 400-500 röster per år. Men ska man förändra Sverige och världen måste man tänka mer pragmatiskt. Pragmatiska libertarianer vet det tänker därför annorlunda om tex anstiftan till mord. Pragmatiska libertarianer brukar gilla Liberaldemokraterna, som jag är med i.

Jag menar att ett rättssystem faktiskt ingripa mot vissa tankar och handlingar, om det är ANSTIFTAN till grova brott.

Nog sagt om det.

Åter till alkoholen. Frågan är: vet man eller vet man inte att alkohol i blodet leder till olyckor? Jo, det är bara att kolla statistiken. Hur många av de som råkar ut för olyckor har alkohol i blodet?

Ska vi då väga friheter? Friheten att dricka vad man vill mot friheten för de människor som färdas i trafiken nyktra och som inte vill bli påkörda av en galning med en promille i blodet?

För maximal frihet i samhället måste man faktiskt, som världen ser ut idag, ha både en stat, skatt, starka lagar och skyddsnät!

2) Att bära vapen.

Jag har tyvärr färgats av mina besök i USA så jag är väldigt negativ till att låta folk köpa vapen hur som helst. Den amerikanska situationen är skrämmande! Om, och endast om, vi liberaliserar reglerna ska vi titta noga på andra länder, speciellt de med relativt låg brottslighet, som Kanada.

3) Bilbältestvång.

Här resonerar jag så här. Egentligen anser jag att folk bör välja själva. Men att barn och ungdomar under 18 ska ha bältestvång. Ingen myndig person ska ha rätt att äventyra barns liv.

Men pragmatiskt sett måste man väga in samhälleliga kostnader för sjukvård och sånt också innan man fattar 100% beslut om en politik i denna fråga. Man kanske kan lösa det genom skyhöga försäkringspremier för de som råkar ut för olyckor om de inte har bälte på?

4) Visumtvång och fri invandring.

Självklart ska visumtvång bort och invandringen få vara fri. Men det kan inte göras direkt. kanske på 20 år? Här delar (L) min åsikt till 100%, det vet jag.

5) Privatiseringar.

(L) är positiva till att det privata hanterar saker.

Jag, för min del, anser att man kan gå MYCKET LÅNGT, att nästan allt som idag är statligt, landstingsägt, eller kommunalt kan privatiseras. Däremot vill jag ha starka regleringar och ramar för många av de privata verksamheterna. Dvs att man ska kunna överklaga till reglerings-organet. Att det ska kunna stödja de privata verksamheterna då något händer och koordinera deras verksamheter då det är nödvändigt (tex storbrand/Estonia olycka). (Läs min lilla artikel om taxiresorna till Arlanda här! Där förklarar jag min syn på detta.) Att dessa myndigheter kort och gott ska de till att man kan bli av medt extrema skadliga avvikelser i det privata, och se till att alla t.ex får den vård de ska ha.

Hoppas du blev lite klokare nu Libertarian!

Välkommen med i gänget!

Mvh /T

—————————————————-

Jag är en av grundarna till Liberaldemokraterna, ett parti som håller på att byggas upp.

Men åsikterna på bloggen är mina egna…

Vad är Liberaldemokraterna?

Liberaldemokraternas Facebookgrupp

Twitter: http://www.twitter.com/Lib_dem

Vår hemsida, som är under byggnad, kommer att finnas på:

www.liberaldemokraterna.com

***

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Att sätta rätten till frihet och utveckling i fokus!

Alla människor har en inneboende potential att vara med och förändra världens framtid, skrev Böhmaren Johann Amos Comenius så tidigt som på 1600-talet. Han fortsatte: därför måste man ge alla människor möjligheten, inte skyldigheten, att utveckla sig maximalt, efter sina förutsättningar, så alla har möjlighet att bidra till mänskligheten. Comenius förespråkade en viss individuell frihet, allmän rösträtt och idén om att alla barn skulle ha rätt att gå i skola, inklusive kvinnor och funktionshindrade. Han var en sann visionär som låg före sin tid i mycket.

Det var en radikal vision, men historien har gett honom rätt.

Mer och mer har individens frihet säkerställts och parallellt med den utvecklingen har individens möjligheter till utveckling ökat. Men den kampen är inte över. Vi befinner oss fortfarande mitt i den.

Rätten till frihet med ansvar…

I dagens visionslösa och historielösa politiska värld hör man ibland det sägas att vi nått någon sorts ändhållplats för den mänskliga utvecklingen.  Men sett i perspektiv är vi mitt uppe i den fas i mänsklighetens historia när individen upptäcker sitt värde och frigör sig.

Rätten till människors frihet, under ansvar, är en ny idé i mänsklighetens historia. En idé som är sårbar eftersom den är ung och ny och måste vårdas ömt.

Erik Gustaf Geijer - Mannen som avskaffade slaveriet i Sverige 1845.

* Slaveriets avskaffande i Sverige 1845… Det var bara 200 år sen vi i Europa avvecklade de sista resterna av slaveriet. I Sverige avvecklades slaveriet så sent som på 1840-talet när liberalen Erik Gustaf Geijer drev igenom ett förbud i riksdagen. Därmed kunde Sveriges sista slavar på ön St Barthelemy i Västindien friges.

* Allmän rätt att gå i skola började vi få på 1840-talet, men först 122 år senare var denna rätt inskriven i lagen. Ja, så sent som 1962 fick alla svenska barn rätt att gå i skola för det var då som de funktionshindrade fick denna rätten. Denna rätt förblev en rätt på pappret tills 1990-talet då datorrevolutionen gjorde att alla funktionshindrade kunde få en dator. Först då hade alla svenska barn i praktiken möjligheten att lära sig läsa och skriva.

* Rösträtten är också en ny skapelse. Allmän rösträtt för män kom i börkjan av 1900-talet. I Sverige fick vi allmän rösträtt för kvinnor på 1920-talet, och 1945 fick folk som gick på socialbidrag denna rätt. 1962 fick de funktionshindrade som sista grupp även denna rättighet. Först med datorrevolutionen kunde de använda denna rättighet.

* Hur är det med religionsfriheten? Först på 1950-talet fick alla svenskar rätt att ha vilken religion de ville och först på 1970-talets mitt togs de sista resterna av den gamla tyranniska 1600-tals rättskippningen grundad på Gamla testamentet bort. Fram till mitten av 1970-talet var nämligen kristendomen och Gamla testamentet en fastslagen del av svensk lag.

Fast en hel del barbariska seder lever kvar. Fortfarande, än idag, är det till exempel tillåtet att skära av delar av könsorganet på spädbarn i religionens namn i Sverige.

* Friheten att bli kär i vem man vill, och sexuell frihet. Om vi tittar på alla människors rätt till frihet, ser man att människors rätt att bli kära i vem man vill och bilda familj med vem man vill också är ung. Detta gäller även för heterosexuella. I min mormors och morfars generation var det ännu föräldrarna som ytterst bestämde vem man skulle bli ihop med. Homosexuellas rätt att bilda familj på lika villkor med heterosexuella är av ännu yngre datum och är ännu inte säkerställd. Om man dessutom tittar på transsexuellas och transpersoners rättigheter, tex, så ser man att mycket återstår att göra. Även folk i BDSM-relationer, och fetishister av olika slag, möter än idag MÄNGDER av fördomar från samhället.

Kampen för allas rätt att söka sig sin egen livsväg är inte över.

Det finns andra tabubelagda frågor som är värda att diskuteras. Ska prostitution vara legalt? Ska rätten att inneha narkotika för eget bruk vara legalt? Hur påverkar våra nedärvda fördomar om saker och ting, våra politiska beslut om individens rättigheter? Vore det inte bra med en fri debatt om dessa ting?

Rätten att utvecklas…

Men parallellt med att dessa grundläggande rättigheter utvidgats och säkerställts har en annan utveckling också skett. Människors möjligheter att utvecklas har ökat.

Här har jag problem med den rena nyliberalismen, libertarianismen.

När man pratar om liberalism är det ofta libertarianernas visioner som man syftar på. Dvs allas frihet att göra vad man vill, så länge man inte skadar andra. Liv, frihet och egendom… Jag håller med om denna grundtes men skulle säga att den inte räcker.

Har en person som aldrig haft möjlighet att gå i skola eller högre utbildning samma möjligheter som alla andra att göra sin röst hörd i samhället? Så klart inte! Har en fattig människa samma möjligheter som en som inte är fattig? Nej! Ytterligare en dimension krävs, anser jag, rätten att kunna utvecklas, och rätten att kunna skapa sig ett visst relativt välstånd (tex rätten att inte behöva kastas ut på gatan utan ekonomiska skyddsnät om något skulle hända i livet) .

Rätten till frihet försutsätter alltså att vår frihet också utvecklas, att vi människor utvecklas, för att friheten ska bli maximal

Liv frihet och egendom, samt MÖJLIGHETEN till att skapa sig välstånd och utvecklas. Eller som man också kan säga. Rätten till frihet och rätten att kunna utvecklas!

Om man pratar om utveckling pratar vi egentligen här om en skola med BREDD, som inte bara utvecklar logiken, utan även människans konstnärliga och hantverksskickliga kapaciteter. En skola där man kan få pröva vingarna i så många områden som möjligt.

Inte krav och likriktning. Inte att alla måste få samma utbildning. Jag pratar om möjligheter, inte skyldigheter!

Digitaliseringen och framtiden

Vi är mitt uppe i denna mänsklighetens frigörelse än idag. Och datorn och internet har gett oss oanade möjligheter till frihet och utveckling.

Datoriseringen, internet och digitaliseringen har gett oss nya möjligheter att skaffa information och sprida den, att skapa välstånd och att kommunicera.

Det har redan revolutionerat vår vardag. I framtiden kommer det att påverka oss ännu mer.

Nästa steg i kampen för allmän rösträtt, för att bara ta ett exempel, är att alla människor får möjligheten att påverka politiken i Sverige och internationellt. Inte rätten, utan möjligheten.

Redan idag ser vi förstadierna till denna revolution i hur avståndet för första gången krymper mellan väljare och valda inom politiken. Genom internet kan i teorin varje människa redan idag bilda opinion och ta kontakt med politiker. Det är början till en fantastisk revolution!

Jag citerar Piratpartistiska Sagor från Livbåten, som så väl beskrev denna revolution i kunskaper och kommunikation.

En ny värld byggd på samtal

I den nya värld vi tror på blir nationer, nationaliteter och nationalism mindre viktiga. De ersätts av nya mer löst sammanhållna kollektiv. När alla människor i världen kommer närmare varandra så finns det ingen anledning längre att sluta oss samman efter strikt geografiska parametrar. Detta kommer enligt vår mening på sikt göra alla nationalistiska företeelser från nationalistiska partier via skurkstater till samverkan av nationer för ekonomisk vinning omoderna. Sverigedemokraternas idéer om olika kulturers oförmåga till samexistens och om värdet av ”det svenska” kommer helt enkelt inte vara relevanta i den värld vi ser växa fram i framtiden. Det kanske tar en stund att ta sig dit, men titta i backspegeln och fundera på vad som hänt bara under det senaste decenniet eller två?

Det vi behöver slå vakt om när vi tillsammans bygger en ny gemenskap över nationsgränser, generationsgränser och kulturella skillnader är att den byggs på goda värderingar. Det tål att diskuteras vilka dessa är: den gamla världens dödsryckningar kommer garanterat skakas av konflikter när vi försöker reda ut vems värderingar som ska gälla för goda.

Men i det fria demokratiska samtal där alla har en jämnbördig röst som internet har gett oss kommer bra idéer att övertrumfa dåliga. På sikt kommer vi att hitta spelregler som vi alla kan leva med. Detta är vår övertygelse.

Samtalet är det nya. Det kan låta vansinnigt, eftersom mänskligheten samtalat sen sin vagga i Östafrika, men nu har vi för första gången möjligheten att inkludera alla i detta samtal. Utan filter, utan överhet, utan våld eller tvång.

Vi tror det är svårt att överblicka vad det kommer innebära. Vi vet att kunskap om det främmande minskar rädslan. Vi vet att samtal skapar förståelse och för människor närmare varandra. Vad vi inte vet, det är hur en samtalande värld ser ut, men vi är övertygade om att den är en fredligare, tolerantare och vackrare plats än den vi hittills fått nöja oss med. Inte ett utopia, men något bättre än det som varit.

Det är eftersom vi tror på samtalets styrka att skapa möten mellan människor som vi driver den här bloggen…

Fortsätt samtala!

Att denna rätt hotas av myndigheters kontroll och klåfingriga byråkrater som vill kontrollera hur vi individer lever våra liv, är allvarligt. Det finns de som på allvar skräms av denna utveckling och vill lägga band på den. Det är det vi ser i försöken att kontrollera det fria kunskapsflödet, med ACTA, FRA, IPRED, etc…

Därför behövs det krafter i samhället som avslöjar försöken att kontrollera våra liv och begränsa vår möjlighet till frihet och utveckling.

Framtiden!

Mina honnörsord är dessa: Liv frihet och egendom, samt MÖJLIGHETEN till att skapa sig välstånd och utvecklas, som en del av mänskligheten och som svensk! KORT SAGT: Rätten till frihet och rätten till att kunna utvecklas!

Jag tror att tiden har kommit för politiska alternativ som sätter dessa friheter på dagordningen i Sverige och internationellt!

Hur kommer utvecklingen att fortsätta om 200 eller 300 år när svälten utrotats på planeten, och friheten inte längre är en ung, bräcklig planta. Jag vet inte? Jag är inte med då, men jag anar att framtiden kan bli helt fantastisk!

Vi lever i en spännande tid och mänsklighetens utveckling har bara börjat!

**********************

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

Framtidsvisioner och idéer! (En artikelsamling)

Frihet och liberalism (En artikelsamling)

——————————————————-

Läs även detta av Jerlerup:

J’Accuse! Artikel skriven på valdagsnatten om att politikerna svek kampen mot Sverigedemokraterna och att kampen går vidare!

————————————————————————-

Besök gärna också Svensk myndighetskontrolls hemsida

********

Nytt: Svd, Expressen, Expressen

Läs även andra bloggares åsikter om