Muhammedfilmen: har en person med fejkad judisk identitet gjort den?

Muhammedfilmen, som fick islamister att anfalla USA:s konsulat i Libyen och mörda USA:s ambassadör där, har troligen inte gjorts av någon jude, trots att upphovsmannen med pseudonymen ”Sam Bacile” har sagt sig vara av judiskt ursprung.

Filmskaparen, som sagt att muslimer är en cancer, har påståtts vara en israelisk jude. Detta har lett till att mycket hat riktats även mot judar i samband med att filmen släppts

DN skrev:

Den två timmar långa filmen kostade enligt Sam Bacile drygt 30 miljoner kronor att producera och enligt regissören såg ett 100-tal judiska finansiärer till att få ihop budgeten.

Men bilden stämmer inte. För det första hittar man ingen person med det namn som angetts, Sam Bacile. Sen har uipphovsmannen lämnat olika uppgifter till olika massmedier. Så här skriver religiondispatches.org:

Consider all the contradictions: small ones, true, like in one account he is 52 and in another he is 56. To the AP he is “a California real estate developer who identifies himself as an Israeli Jew” and to the Times of Israel he is “Jewish and familiar with the region.” And what about that bit at the end of the statement to the Times of Israel—that “even Jesus” should be “in front of the judge”? That sounds like someone who is trying to provoke more than just Muslims. A lot of things don’t add up here about the claimed identity of the filmmaker.

Det mesta tyder på att Sam Bacile är en koptisk kristenAP har rapporterat idag att han gömmer sig i Egypten.

Exakt vilka motiv han har är oklart. Men det är ytterst suspekt att hen, vem det än är, medvetet piskar upp både hat mot muslimer och judar samtidigt… samt amerikaner!

Läs mer om avslöjandet om den falska identiteten här: The Atlanticreligiondispatches.orgNYdailynewsJewishpressJTAIbti-timesTablet magazine samt Times of Israel.

Dessutom skriver Huffington Post intressant om detta.

UPPDATERAT

Lägg märke till att personen med kontot Sam Bacile på Youtube postat ett inlägg från Al Nour, de saudi-inspirerade salafisterna. Dessutom skriver Sam Bacile på arabiska!

Denna nyhet om en antimuslim som ligger bakom att filmen blev känd, är också värd att notera.

Per Ahlmark skriver om Ingmar Karlssons antisemitism (1993 och 1994).

Jag såg två intressant artiklar idag av Per Ahlmark, från 1993, Expressen. Jag citerar lite ur dem och ur en bok av Ahlmark från 1994.

Den första är: UD-ambassadör hatar israel, 930528.

I en rad länder är det Israels vänner som mest helhjärtat har krävt militärt stöd för Bosniens muslimer. De vet hur ett dödligt hot mot en nybildad nation ser ut.

Ambassadör Ingmar Karlsson på UD gör inte det. I stället drar han en parallell mellan ”fördrivningen av muslimerna i Bosnien-Hercegovina och palestinierna från deras hemland 1948 . . .” (SvD 19/5). Kort sagt: israelerna betedde sig som serberna nu.

Förvränger historien

Karlsson förvränger historien. FN beslöt 1947 att dela Palestina i två stater: en palestinsk och en judisk. Men palestinierna vägrade godta delningen. Flera arabarméer angrep i stället Israel 1948 i syfte att utplåna landet. Den judiska staten lyckades överleva.

Skulle muslimerna i Bosnien ha fått samma chans som palestinierna att bilda en egen nation skulle de ha blivit överlyckliga. I stället är det serberna som nu gått till angrepp i avsikt att hindra en muslimsk statsbildning.

Och i motsats till palestinierna 1948 tycks serberna lyckas med sin etniska rensning.

Som andra utrikesdepartement har också svenska UD haft sina Israel-fiender. Sverker Åström, Carl Lidbom, Pierre Schori och Torsten Kälvemark är namn ur skilda generationer.

Men den mest envetne förbannaren av den judiska staten är just ambassadör Karlsson, som nu blivit chef för UD:s ”Idé- och analysgrupp”. Låt oss se hur han har analyserat Israel.

Karlssons böcker ”Gud med oss” (1984) och ”De obotfärdigas förhinder” (1987) är fulla av smädelser mot Israel, som kallas för en ny ”korsfararstat”. Både sionister och korsfarare har ”byggt på kolonisering och erövring”. Landet vilar på ”en krigaretik”: Karlsson hånar glädjen i väst efter det att Israel räddade gisslan i Entebbe 1976 och förstörde Iraks atomreaktor 1981.

Sionismen har ett ”egenintresse i antisemitiska strömningar”, meddelar Karlsson. Som andra historieförfalskare förvränger han också ordets innebörd och talar om ”antisemitism mot araber”.

Han anklagar israelerna för att leva upp till Bibelns grymheter. Massakern i Deir Yasin 1948 kan ”sägas ha följt de gammaltestamentliga påbuden”. Det är ett språkbruk som skulle ha platsat i Radio Islams sändningar.

Karlsson förlöjligar tanken att rätten att existera skulle vara ett relevant ”kriterium” för Israels internationella relationer. Han låtsas att israeliskt jordbruk nedanför Golan-höjderna var upptakten till sexdagarskriget 1967.

Till slut påstår han att Israel hyser rädsla för fred, eftersom ”fred skulle få negativa effekter på det israeliska samhället”.

Karlssons artiklar om Mellanöstern är ofta maniska. Han drar fram vad skräp som helst om det kan smutsa bilden av den judiska staten. Han har till och med hänvisat till en bok (Lennie Brenners ”The Iron Wall”) som också rekommenderats av det så kallade Institute For Historical Review, centrum för förnekande av Förintelsen.

På omvänt sätt har han framträtt som advokat för Assad-regimen i Syrien, där Karlsson varit diplomat i flera år. Karlsson har skönmålat skräckväldet där, vars förtryck och tortyrmetoder bland annat sammanfattats av Middle East Watch i boken ”Syria Unmasked” (1991).

Hyser agg mot Israel

Under 80-talet försvarade Karlsson energiskt Syriens behandling av landets judar, vilka hölls instängda i landet  som en sorts gisslan. Ännu i år påstår Karlsson att judarna i Syrien har ”självstyre” som verkar  ”konfliktdämpande”. I motsats till den syriska toleransen präglas däremot Sydafrika, serbernas politik i Kosovo och Israel(!) av ”dominans eller tvångsmässig segregering” (Aftonbladet/Kultur våren 1993).

Vi ser här en person, för vilken frågan om demokrati/diktatur inte är viktig. Trots terrorn i Syrien hyser Karlsson sympati för regimen där. Trots demokratin i Israel känner han ständig avsky för landet.

Ingmar Karlsson har i dag en central placering på svenska UD. Vi bör minnas hans värderingar när denne ambassadör sänder ut sin nästa ”analys”.

********************

Den andra artikeln, ur Expressen 930605, Diplomaten som hatar Israel och älskar Syrien.

Vi är vana i Sverige vid att diplomater hanterar sanningar med viss respekt. Men ambassadör Ingmar Karlsson, chef för UD:s ”idé- och analysgrupp”, har befriat departementet från denna hämning.

I sin replik i Expressen i torsdags noterar Karlsson att jag 1976 förde in formeln ”en palestinsk stat som lever i fred vid sidan av Israel” som en del av svensk utrikespolitik. Men plötsligt påstår han att ”för Ahlmark själv var  denna hans formulering uppenbarligen uttryck för en politisk eftergift av sådan dignitet att den ligger till grund för det förakt han hyser för sin tid i politiken”. Han hävdar att jag ”förföljt” dem som vidhåller min egen ståndpunkt.

Orden är ogrundade

De orden är på alla sätt ogrundade. Redan 1970 utgav Ernst Klein, Thomas Hammarberg och jag en bok (”Det hatade Israel”), som kritiserade Golda Meirs syn på palestinierna. Vi menade att en palestinsk statsbildning av något slag, i fred med och vid sidan av Israel, var en förutsättning för en uppgörelse.

I några hundra tal och artiklar under snart 25 år har jag upprepat denna tanke, eftersom den är min övertygelse. Israels regering tycks i dag närma sig en liknande lösning. Principen innebär en återkomst till FN-beslutet om en delning av Palestina, även om gränserna naturligtvis blir helt annorlunda än 1947.

Varför ljuger Karlsson i denna sak? Han försöker dölja sin extremism. Karlsson har skrivit att Israel är en ”korsfararstat”, som vilar på erövring och ”krigaretik”. Han har hånat dem som gladde sig åt att Israel räddade gisslan i Entebbe 1976 och förstörde Iraks reaktor för produktion av kärnvapen 1981.

Sionismen har ett ”egenintresse i antisemitiska strömningar”, meddelar denne ambassadör. Det är en grotesk synpunkt i ett sekel då sex miljoner judar mördats av nazisterna. Liksom Radio Islam anklagar han israelerna för att leva upp till Bibelns grymheter; en massaker 1948 kan ”sägas ha följt de gammaltestamentliga påbuden”.

Han hatar Israel

Karlsson anser det löjligt av den judiska staten att se sin rätt till nationell existens som ”kriterium” för landets förbindelser med omvärlden. Israel hyser också rädsla för fred, eftersom ”fred skulle få negativa effekter på det israeliska samhället”.

Det finns mängder av liknande citat i Karlssons böcker, även om han nu förnekar det. Han hatar Israel men älskar det Syrien där han en gång bodde.

Assad-regimen var centrum för internationell terrorism och krigshets. Den pinar sina motståndare med systematisk tortyr. Assads makt vilar på den terror som diktatorns polisgrupper utövar mot oliktänkande.

Men Karlsson har energiskt skönmålat detta skräckvälde.

Häromdan visade jag några av Karlssons påståenden för en utrikesbedömare i Norge. Varför förflyttar de inte en sådan ambassadör? frågade han förvånat. Karlsson skapar ju oklarhet om Sveriges utrikeslinje.

Jag gav de svar som valsar runt i Stockholm. Karlsson är en baddare på att svarva ihop promemorior, säger några. Han är kompis med kabinettssekreteraren, menar andra. Därför gör han karriär både när socialdemokrater och moderater styr UD.

Men fallet Karlsson avslöjar något djupare om svensk utrikespolitik.

Vi ser här en man som saknar intellektuell disciplin. I sina skrifter blandar han insinuationer, korrekta iakttagelser, falska paralleller och aggressiv polemik på ett både maniskt och mekaniskt sätt. Den förankring i demokratins värderingar, som begränsar rörelsefriheten för de flesta, fjättrar inte Karlsson.

Tonfall med cynism

Han lyckas förena de moraliserande tonfallen med den cynism som många inbillar sig är det stora perspektivet. Detta utövar en osviklig attraktion på vissa politiker och ännu fler journalister. Ingmar Karlsson är i dag den av TV mest anlitade diplomaten, därför att alla vet att han kan formulera åsikter (som kallas ”analys”) om nästan vad som helst.

De tror att de i Karlsson möter en realpolitiker när de bara lyssnar till en värdenihilist.

*****************

Ur Vänstern och tyranniet, 1994

Som andra utrikesdepartement har också svenska UD haft sina fanatiska Israelfiender. Gunnar Hägglöf, Sverker Åström, Carl Lidbom, Pierre Schori och Torsten Kälvemark är namn ur skilda generationer.

Men den mest envetne förbannaren av den judiska staten har fått sin centrala position under regeringen Bildt. Ambassadör Ingmar Karlsson har blivit chef för UD:s ”idé- och analysgrupp”. Låt oss se hur han analyserat Israel.

Hans böcker Gud med oss (1984) och De obotfärdigas förhinder (1987) är fulla av vantolkningar och angrepp på Israel, som kallas för en ny ”korsfararstat”. Både sionister och korsfarare har ”byggt på kolonisering och erövring”. Landet vilar på ”en krigaretik”. Karlsson hånar glädjen i väst efter räddningsaktionen i Entebbe 1976 och bombningen av Iraks atomreaktor 1981.

Karlsson anser att sionismen har ett intresse av fortsatt eller ökad antisemitism. Hans teknik här (och i några andra fall) är att 1) kasta fram ett uttalande av en känd jude, 2) omtolka tanken och 3) rikta den som en anklagelse mot Israel. Det är sant att Herzl vid sekelskiftet noterade att antisemitismen gjorde fler judar till sionister. Karlsson förvränger iakttagelsen och utslungar den 80–90 år senare, efter att sex miljoner judar dödats i Förintelsen, mot staten Israel: sionismen kan ”sägas ha ett egenintresse i antisemitiska strömningar”!

Som nästan alla antijudiska agitatorer förvränger han dessutom innebörden i ordet ”antisemitism” och talar om ”antisemitism mot araber”. Karlsson påstår att massakern i Deir Yassin 1948 kan ”sägas ha följt de gammaltestamentliga påbuden”.

Ambassadör Karlsson angriper tanken att rätten att existera skulle vara ett relevant ”kriterium” för Israels internationella relationer. Han låtsas att israeliskt jordbruk nedanför Golanhöjderna var upptakten till sexdagarskriget 1967.

Till slut påstår han att Israel hyser rädsla för fred, eftersom ”fred skulle få negativa effekter på det israeliska samhället”, etc. Vi såg på hösten 1993 glädjen hos en överväldigande majoritet av israeler över principavtalet mellan Israel och PLO och den öppning till fred som överenskommelsen innebär.

Karlssons artiklar om Mellanöstern är ofta maniska. Nästan allt som kan tolkas negativt om Israel blir åberopat; nästan allt som kan förklara eller försvara landets handlande förtigs eller bagatelliseras.

Karlsson drar fram vad skräp som helst om det kan smutsa bilden av den judiska staten.

Han har t ex hänvisat till Lennie Brenners bok The Iron Wall (1984). Brenner är en antisionistisk trotskist, som påstår att sionisterna samarbetade med nazisterna på ett sätt som ger dem ett delansvar för Förintelsen. En seriös forskare som professor Gill Seidel beskriver honom som vänsterantisemit. Brenners böcker har rekommenderats av The Institute for Historical Review, som är centrum för dem som förnekar Förintelsen. Naturligtvis passar det Karlsson att dra fram just Brenner som auktoritet på sionisters elände.

På omvänt sätt har han ofta framträtt som apologet för Assadregimen i Syrien, där han var stationerad i flera år. Karlsson har skönmålat skräckväldet där, vars förtryck och tortyrmetoder bl a sammanfattas i boken Syria Unmasked (Middle East Watch, 1991). Under 80-talet försvarade Karlsson energiskt Syriens behandling av landets judar, vilka hölls instängda i landet, som en sorts gisslan.

Ännu 1993 påstod Karlsson att judarna i Syrien hade ”självstyre” som verkar ”konfliktdämpande”. I motsats till den syriska toleransen präglas däremot Sydafrika, serbernas politik i Kosovo och Israel (!) av ”dominans eller tvångsmässig segregering” (Aftonbladet/Kultur mars 1993).

Liksom i fallet Guillou ser vi här en person, för vilken frågan om demokrati/diktatur i Mellersta Östern inte är viktig. Trots terrorn i Syrien hyser Karlsson sympati för regimen där; trots demokratin i Israel känner han ständig avsky för landet. Vi bör minnas det när denne ambassadör sänder ut sin nästa ”analys”.

Israels nya terroristlagstiftning

 

En bild på författaren av den nya lagen i Israel!

 

Israels nya föreslagna terroristlagstiftning gör i praktiken att all kritik, eller all medlemskap i organisationer som kritiserar Israel, definieras som terrorism. Om man ska tolka lagens bokstav borde jag kunna dömas som terrorist för att jag publicerar detta blogginlägg! Maken till luddiga gummiparagrafer har jag aldrig sett!!

Jag har normalt sett en hel del förståelse för Israels utsatta läge. Jag förstår mig inte på alla vänsternissar som okritiskt stöder vilka galningar som helst som kallar sig ”Palestinier”. Hamas erkänner inte Israels existens och dödar oskyldiga, den organisationen ska man alltså inte ha något att göra med om man är det minsta bekymrad om människors väl och ve.

Nu när jag har sagt det: över till själva den föreslagna lagen.

Israels nya terroristlagstiftning gör mig oroad. Och än mer oroad är jag över att detta förslag till ny terroristlagstiftning inte debatteras i Europa.

Se på definitionen av terrorism i lagförslaget. Den är så luddigt skriven att var och en som mot Israels politik kan definieras som terrorist.

Det enda som krävs är att du, eller organisationen du är medlem i, agerar utifrån politiska motiv, vill få internationella organisationer att ändra sin politik, gentemot Israel, är effektiva (=gör sin/din röst hörd).

I praktiken kan varje medlem av Vänsterpartiet dömas för terrorism om de besöker Israel. Iallafall om man tolkar lagens bokstav. Och varje medlem av varje organisation som ogillar någon del av Israels politik!!!

Jag klistrar in hela lagen här så den får spridning i Sverige! Värre terroristlagstiftning har jag då aldrig sett!!! Jag markerar de delar av texten som gör mig till terrorist!

Och jag vill återigen säga att jag inte stöder Hamas eller tar ställning för arabisk chauvinsim, men detta var nåt av det mest kvalificerade skitprat jag någonsin sett en regering lägga fram! Det är sånt här som får folk att bli rasande förbannade på Israels regeringar!

/T (Källa: JNEWS)

Definition of “terrorism”:

A “terrorist act” means the use or threat of action where-
(a) the use or threat is made from political, ideological or religious motives or out of hostility to the public,

(b) the use or threat is designed to intimidate the public or to persuade a government or governmental organization, including international governmental organizations or public organizations, to act or to refrain from acting in a certain way; in this paragraph, a prior reasonable assumption that the use or threat of such an action will intimidate the public shall be the same as design to intimidate the public,

(c) the use or threat involves one of the following, or poses an actual risk of one of the following:

(1) actual damage to the body or liberty of a person, or danger to a person’s life or risk of serious injury to a person
(2) serious damage to state security or to the health or safety of the public
(3) serious damage to property or damage to property that involves or may involve damage to government institutions or symbols

(4) damage or serious interference with essential infrastructure, systems or services, or serious damage to the state economy or the environment, or damage to the environment that could cause serious financial damage.

Definition of “terrorist organizations”:

The proposed law extends the definition of a “terrorist organization” to include so-called “envelope organizations” – organizations promoting, encouraging, supporting, cooperating or enabling the activities of “terrorist organizations.” Its explanatory notes specify that terrorist organizations are accompanied by support organizations engaged in socio-economic activities, as well as sympathizing organizations, without which they could not function.

The law also extends the definition of a member of a “terrorist organization” to persons participating in meetings or other activities of organizations defined as terrorist, or agreeing in principle to join a “terrorist organization,” even without acting on its behalf. Membership is assumed to remain in place until proven otherwise, and the burden of proof is on the alleged member.

Under the new law, if any crime is committed by a “terrorist organization” or by a member of one, it is assumed that this crime was committed with the intentions of a terrorist act. Crimes by a member of a “terrorist organization” are therefore assumed to be terrorist acts unless proven otherwise.

The Minister of Defense shall be authorized to declare an organization as a “terrorist organization,” but suspects and organizations can be convicted of terrorism or of membership even if the organizations involved have not been officially declared “terrorist organisations.”

The law grants the Minister of Defense the authority to declare organizations or individuals as terrorist, based on similar declarations by authorities overseas.

Suspects’ and detainees’ rights:

The proposed law permits a suspect to be held for up to 96 hours before being brought before a judge, and revises the period of detention of terrorist suspects without charge up to 30 days.

It also enables court hearings to be held in the absence of the suspect and denial of counsel for prolonged periods.

The law extends scope of the law permitting Administrative Detention (internment without trial), enabling the Minister of Defense to also impose “control orders” prohibiting the suspect from leaving a place or area, to impose exit bans from the country, and to ban suspects’ access to certain places, for a period of up to one year. It also enables police and army extensive authority to search persons and premises or carry out “any reasonable act” for the enforcement of these limitations.

Penalties:

Penalties are significantly stricter than in current anti-terrorist legislation. Those convicted of terrorism will serve 40-year minimum prison sentences, instead of 30.

According to the proposed law, criminal offenses should be punished more strictly if by intention, aim and circumstances they fulfill the definition of terrorist acts. Criminal offenses made with the intention of terrorism shall receive a double prison sentence, or 30 years.

In addition the law includes newly defined terrorism-related crimes with severe penalties, such as:
Directing a terrorist organization (25 years); employment by a terrorist organization (15 years); membership in an organization, whether it is an officially declared terrorist organization or not, and without proven participation in its activities (5 years); public expression of sympathy with a terrorist organization (3 years); Incitement to terrorism, including publicly encouraging, lauding or supporting terrorist acts or organizations; holding forbidden publications for dissemination or providing services for preparation, dissemination or publication or forbidden publications (minimum 3 years); providing means or services that can assist terrorist acts (2 years); harboring after terrorist acts (3 years); non-prevention of terrorism (3 years); threatening terrorism (half the sentence of the threatened act or 5 years); training for terrorist acts, for prevention of their discovery or for disruption of their investigation, or for the use or manufacture of weapons (7 years); receiving such training (5 years); trading in arms for terrorism (20-25 years); trading or holding goods belonging to a terrorist organization in order to pre-empt freezing of assets or confiscation (3 years); failing to report assets (1 year); vandalism to property for terrorist ends (7 years); or violation of control orders (2 years).

Freezing of assets:
The proposed law includes a comprehensive chapter detailing extensive authority for three different methods of seizure of property and freezing of assets of suspected organizations and individuals without recourse to fair process. To this end, secret evidence and inadmissible evidence may be presented to the court in order to demonstrate connection between the assets and the perpetrator of the act, even if the organization involved is not a declared “terrorist organisation.” The law also grants the authorities extensive search and confiscation rights for purposes of seizure, and the right to close premises.

Läs även IDI:s kritik!

Läs dokumentet här.

—————————————————-

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

Lägg till Liberaldemokraterna på Twitter genom att klicka här!

—————————————————-

Nytt: SDS, SVD, V, S, JINGE, V, S, V, V, PP, V, C, JINGE, Falkvinge , SVD, Expressen, DN, SVD

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Vad anser Dror Feiler om Hamas?

Och nu en liten paus i mitt bloggande om det svenska valet, Assange och liknande saker… Det finns en debatt i Göteborgs Posten som jag bara måste kommentera. Dror Feiler och en del andra aktivister i Ship-to-Gaza har reagerat på att ”kritik mot Israel ofta jämställs med antisemitism”. Detta må vara sant i vissa extrema fall, men å andra sidan lider debattörerna av en okritiskhet mot Hamas som är lite egendomlig. Vad har egentligen debattörerna att säga om Hamas?

Dror Feiler skrev i GP:

Som engagerade i Mellanösternkonflikten slås vi av hur många som buntar ihop kritik mot Israels övergrepp med antisemitism. I den mest extrema argumentationen anklagas kritiken för att utgöra en lätt förtäckt variant av en lång antisemitisk tradition. Mer moderata debattörer kan medge att det finns goda skäl att kritisera den israeliska politiken men vill inte engagera sig i frågan eftersom de då obönhörligen skulle alliera sig med antisemitism och Israelhat.

Må så vara. men vad ska man kalla okritiskt gullande med Hamas? Svensk debatt lider ofta av det som Dror Feiler uppvisar, nämligen en idé att de palestinska terroristerna i Gaza är på nåt sätt ”bättre” än Israels ledarskap… de är ju gubevars palestinier!

Personligen mår jag illa av den tanken. Varför ska man välja något som är fel om man driver en kampanj mot nåt annat man anser är fel?

Låt oss titta närmare på vad Hamas står för.

Få har läst Hamas program, trots att det finns i översättning på Internet. Se bl.a.  Ännu färre journalister och politiker konfronterar Hamas-ledare med programmet.

Hamas, som kontrollerar Gaza, är inga gullungar. De erkänner inte Israels existens och tror på en stor antijudisk världskonspiration.

Nedan följer några delar av deras program i urval

Artikel 7
…Domedagen kommer inte förrän muslimerna nerkämpar och dödar judarna, förrän judarna gömmer sig bakom stenar och träd. Stenarna och träden kommer att ropa: Oh, muslimer! Det gömmer sig en jude bakom mig, kom och döda honom!

Artikel 8
Hamas slagord: Allah är målet, profeten är förebilden, Koranen är dess grundlag, Jihad är dess väg och döden för Allahs sak dess ädlaste tro.

Artikel 11
Palestina är en islamisk waqf: Den islamiska motståndsrörelsens tro är att Palestinas jord har varit en islamisk waqf (helig förläning) genom generationerna och intill den yttersta dagen, ingen kan avsvärja sig denna eller en del av den eller överge den eller en del av den. Inget arabiskt land eller de samlade arabländerna och ingen arabisk kung eller president eller dem alla tillsammans har denna rätt; inte heller har någon enda organisation eller alla organisationer tillsammans denna rätt, de må vara palestinska eller arabiska ty Palestina är en islamisk waqf genom alla generationer och till den yttersta dagen. Vem kan hävda sig tala för alla islamiska generationer intill den yttersta dagen? Detta är landets status i den islamiska sharian och den motsvarar det som råder i alla länder som erövrats av islam genom våld och därigenom gjorts till Waqf-jord genom erövringen för alla generationer av muslimer intill den yttersta dagen.

Artikel 22
De krafter som stöder fienden. Fienderna har planerat under lång tid och de har sammanfogat sina planer i syfte att uppnå det som de har uppnått. De har dragit fördel av nyckelelement i de händelser som utvecklats och samlat en väldig och inflytelserik förmögenhet som de har tagit i tjänst för att genomföra sin dröm. Denna förmögenhet har gjort det möjligt för dem att ta över kontrollen av världens medier såsom nyhetsbyråer, pressen, bokförlag, radio och TV med mera. De har också använt denna förmögenhet för att sätta igång revolutioner i olika delar av klotet i syfte att förverkliga sina intressen och plocka frukterna. De har stått bakom de franska och kommunistiska revolutionerna och bakom de flesta revolutioner vi hör talas om här eller där. De har också använt pengarna till att upprätta hemliga organisationer som sprider sig runt världen i syfte att förstöra samhällen och genomföra sionistiska intressen. Sådana organisationer är: Frimurarna, Rotaryklubbarna, Lionsklubbarna, B’nai B’rith och liknande. De är alla destruktiva spionorganisationer.

De har också använt pengarna till att ta över kontrollen av de imperialistiska staterna och fått dem att kolonialisera många länder i syfte att exploatera dessa länders tillgångar och +-eriella vinster och tog kontroll över många källor till välstånd. De erhöll Balfour-deklarationen och etablerade Nationernas förbund i syfte att styra världen genom denna organisation.
De stod också bakom andra världskriget där de skaffade sig väldiga fördelar från handel med krigsmateriel och förberedde etablerandet av sin stat. De inspirerade tillkomsten av Förenta Nationerna och säkerhetsrådet för att ersätta Nationernas förbund i syfte att styra världen genom sina ombud.

Inget krig har brutit ut någonstans utan deras fingeravtryck på det: ”lika ofta som de tänder en eld för krig utsläcker Allah den. Deras ansträngningar syftar till korruption i landet och Alla älskar inte den som korrumperar.” (Sura V, vers 64)

(Länk till hela Hamas partiprogram här! Svensk översättning tagen från Svensk Israelinformation.)

För min egen del anser jag att Hamas är långt vidrigare än Israels ledarskap, även om Israels regering har gjort mycket fel också.

Man kan säga att de båda parterna stundtals levt i en slags negativ symbios med varandra. Hamas ledarskap har hållit sig vid makten på grund av Israels ofta väldigt diskriminerande (och blodiga) politik gentemot Palestina och Israels ledarskap har kunnat hålla sig vid makten pga hotet från antisemiterna i Hamas.

Palestinerna har rätt till frihet och Israel rätt till frihet och trygghet. Men det är bara ren och skär idioti att ta ställning för en av parterna i konflikten mellan Israels ledarskap och Hamas. Hamas förtjänar bara en sak: att isoleras internationellt.

Vad anser egentligen Dror Feiler om Hamas?

Jag har googlat och inte hittat några fördömande uttalanden om Hamas från Drors sida? Hur kan detta komma sig? Tala ut nu Dror, vad anser du?

Länkar till debatten i GP: Ulf Bjereld,  GP 1, GP 2, GP 3, Sds, plus dessutom Expressen

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Kvällsfundering en varm kväll om en het stridsfråga…

Världen är inte alltid så svart och vit som fundamentalister gärna tror att den är.

Det pratas mycket om Hamas och Gaza och Israel dessa dagar. I lördags såg jag lite på filmen om Lawrence av Arabien, som slogs mot Turkiet under första världskriget. Det slog mig så att mellanöstern ännu lider av hans politik. Han lovade judarna israel om de slogs med britterna mot Turkiet och han lovade muslimerna samma område om de gjorde samma sak. Och så har det varit sen dess. Den ena sidan är mot Israel och den andra för Men båda stöder sin politik på fundamentalism och galenskap och på idén om den exklusiva rätten till territoriet.

Men när jag tittar närmare på frågan hittar jag inget annat än en kollektiv galenskap som slåss mot en annan. Att israel ofta leds av folk med en galen politik vet de flesta i Sverige. Visst är landet en demokrati, och det gör Israel lite mer utvecklat än grannländerna, men inte förnuftigare. Att isolera Gaza och döda oskyldiga, vilken galenskap!

Men inte fan kan man stödja Hamas, med sina galna fundamentalister som också dödar oskyldiga! Det ironiska är att Hamas politik i Gaza är så galen att folk i Israel nästan är beredda att stödja vilka monster som helst för att slippa Hamas, och på samma sätt är Israels politik så galen att omvärlden till och med är berett att stödja Hamas. Så lever de båda lägren i det som biologerna kallar fientlig symbios med varandra. Den ena parten kan inte överleva utan den andra…

Israels politik för att isolera Gaza och döda oskyldiga, äcklar mig, men lika mycket äcklar stödet för det antisemitiska Hamas mig. Det sorgliga för Israels del är att ju mer de isolerar Gaza, ju mer stöd får Hamas!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,