Anser Dispatch International också att ”Breivik inte var helt fel ute”?

Jag skrev ett par inlägg i Dispatch Internationals forum om at Geert Wilders vill förbjuda koranen. Det ledde till att det vanliga argumentet att ”islam är nazism dök upp igen. Då beskrev jag Breiviks syn på islam som en ny nazism och politikerna i Europa idag som quislingar, medlöpare. Och fick dessa två svar, som båda säger att Breivik inte hade helt fel

Ja, det är kommentarer på ett Facebookforum. Men  Ingrid Carlqvist, grundaren av Dispatch International, delar också denna syn på islam som nazism och antirasistiska politiker som quislingar.

Den andra grundaren, Lars Hedegaard anser samma sak: ”Vi betraktar islam som den farligaste utmaning som drabbat Norden och Västvärlden sedan demokratierna lyckades krossa nazismen och fascismen”.

Detta var Breiviks motiv för mordet på ungdomarna i Utöya: att ungdomarna var quislingar som samarbetade med de naziliknande muslimerna. 

Därför har jag några frågor till Ingrid Carlqvist.

– Hur reagerar hon på att folk talar väl om Breivik på Dispatch Internationals forum?

– Varför delar hon Breiviks syn på islam som nazistiskt och vad vill hon göra med de individuella ”nazisterna” (dvs muslimerna)?

– Vad vill hon göra med quislingarna och vem är quisling?

– Delar hon Geert Wilders syn på koranen och islam och vill förbjuda koranen och islam?

Till sist: anser Dispatch International också att ”Breivik inte var helt fel ute”?

BONUSMATERIAL

Tryckfrihetssällskap med mål att förbjuda koranen och islam?

Sverige har fått ett tryckfrihetssällskap. Det är Ingrid Carlqvist som grundade detta tidigare i år. Men sällskapet har inte tryckfrihet som huvudpunkt på dagordningen, utan counterjihads muslimhat och konspirationsteorier. Man ser detta tydligt på hur de stöder en diskussion om att förbjuda islam och koranen. Vi ska kika närmare på detta idag.

Så här vackert beskriver detta illustra sällskap sig: ”Tryckfrihetssällskapet är en partipolitiskt obunden förening vars främsta syfte är att kämpa för det fria ordet, varhelst det hotas och oavsett vem som hotar det… Föreningens mål är att tillhandahålla stöd och skydd varhelst yttrandefrihet och intellektuell frihet hotas. ”

Tryckfrihetssällskapet har bjudit in den holländska politikern Geert Wilders. Det är så ironiskt med tanke på de stora orden i deras målbeskrivning.

Geert Wilders vill nämligen förbjuda både koranen och islam.

 ‎”Jag har fått nog av islam i Nederländerna: inte en enda mulimska immigrant till borde släppas in. Jag har fått nog av vörnaden för Allah och Muhammed i Nederländerna: Inte en enda moské till här. Jag har fått nog av Koranen i Nederländerna, förbjud den fascitiska boken”.

Om man tittar på deras hemsida har sällskapet en artikel om att islam inte bör ”omfattas av religionsfrihet enligt FN:s förklaring om mänskliga rättigheter”? Argumentet är att islam inte är en religion, utan en ”politisk ideologi med totalitära anspråk.” Och om man tar bort allt skydd för islam, om islam inte längre ses som en legitim religion, vad kan man göra då med religionen? Ja, vad tror ni?

Jag vill i detta sammanhang påpeka att sist någon rörelse sa detta om en religion var på 30-talet då nazisterna hävdade att judendomen inte var en religion utan en politisk rörelse.

Varför sa nazisterna detta om judendomen? Jo, för att de ville demonisera judarna. Genom att utmåla judendomen som en politisk rörelse som arbetade för vad de kallade ”folkmord”, ville de antyda att alla som följde religionen också var onda.

Än idag säger antisemiter samma sak, t.ex. Ahmed Rami.

Samma sak idag med hetsen mot islam och muslimerna.

Precis som i Tryckfrihetssällskapets olika forum på Facebook kan man läsa kommentarer i deras blogg som går ut på att man måste förbjuda islam. Under artikeln om att islam inte är en religion kan man läsa denna läsarkommentar:

Mycket bra uttryckt och här får vi svart på vitt att islam kan aldrig tolereras i ett västerländskt samhälle.

Vill Tryckfrihetssällskapet rädda yttrandefriheten genom att förbjuda islam, och rädda tryckfriheten genom att förbjuda koranen?

Vidare läsning. Läs mer om Ingrid Carlqvist och Dispatch International, som på många sätt kan se som de internationella ”Tryckfrihetssällskapens” tidning här. Dessutom läs om debatten på deras FB-sida: ”Breivik var inte helt fel ute”.

Redaktören för Dispatch International: ”Islam är som nazismen”

Idag lanserades det nya projektet Dispatch International. Chefredaktören är svensk, Ingrid Carlqvist, som tillika är grundare av Tryckfrihetssällskapet i Sverige. Jag hamnade i diskussion med henne på twitter. Jag skrev nämligen att hon tillhör counterjihad. Det gillade inte Ingrid så hon svarade. Men se hur hon svarade!

Där kom det ”islam är som nazismen”, vilket counterjihad är känt för att ha som sitt tankesätt. Inga nyanser, hela religionen dras över en kam och demoniseras.

Men om islam är som nazismen, hur är det med folk som mig, som försvarar denna sk ”nazism”, ”islam”. Tidigare har Carlqvist kallat mig ”quisling”, en som stöder nazismen. Så även nu.

Ah, en Chamberlain, och en quisling. Det liknar det hon sa förra gången.

Vad är det för viktigt med detta? Jo:

För det första kan man fråga sig hur hon vill behandla en rörelse som man ser som nazistisk. Och hur kommer sympatisörer till denna rörelse att behandlas, dvs enstaka muslimer. Blir inte de liksom nazister, om de håller fast vid deras tro, som Carlqvist kallar nazistisk.

För det andra. Vad vill hon göra med sådana som mig, som ses som quislingar, samarbetsmän till nazismen?

Vi vet hur Breivik behandlade de han ansåg var quislingar och nazister. Breivik hämtade sin inspiration från exakt samma counterjihad-miljö, och samma ideologer, Pamela Geller, Robert Spencer och Fjordman, som Ingrid Carlqvist gör.

Breivik liknande sig vid den norska frihetskämpen Max Manus, som dödade quislingar och nazister på 40-talet. Det var det budskap han lämnade på sin Facebooksida innan morden. Hans idol var: Maz Manus”. Han såg och ser på sig som den nya Max Manus i krig mot “vår tids nazism”, dvs islam. Detta skrev jag om i en artikel tidigare förra året. Där visar jag hur lokala svenska “antiislam”-aktivister delade denna filosofi.

Offren i Utöya såg han som ”quislingar”, medlöpare som samarbetade med de nya ”nazisterna”, nämligen  muslimerna.

Så redaktören för Dispatch International bevisade sin samhörighet med counterjihad, och Breivik, i samma ögonblick som  försökte säga att hon inte hade något med counterjihad att göra.