Är CURED & Johan Westerholm & Magnus Norell, Muslimska Brödraskapets agenter?

Det finns en fara med att använda den metod Magnus Norell använder i sin rapport om Muslimska Brödraskapet. (Guilt by association via lösa obevisade kopplingar. Via min artikel igår kan ni läsa min kritik om den.) Faktiskt kan Norell själv misstänkas vara agent för Muslimska Brödraskapet och terrorist-sympatisör, om vi ska använda hans (och sammanslutningen CUREDS) metod.

Vaga kopplingar mellan personer och grupper, genom citat och genom personkontakter och organisationer är en HJÄLP för research. Det räcker inte som bevis. Utgår man från kopplingar hamnar man fel.

Antisemiter pratar ofta om Bilderbergergruppen. Alla där sägs ingå I samma konspiration. Men kikar man på det ser man att deltagarna i gruppen har olika idéer och drar åt olika håll.

Kopplingar är viktiga men inte nog som bevis. De måste styrkas och bevisas.

Norells kompis Johan Westerholm är nämligen den svensk som gått längst i att stödja MBs huvudideolog, Qutb. Det kan låta ironiskt, men troligen har han inte ens läst Qutb.

MB

Om man använder Magnus Norells egen metod på honom själv och hans vänner i sammanslutningen CURED (den grupp fd riksdagskvinna  Carin Hägg grundade för att motverka islamism i Sverige) kan man komma till slutsatsen att CURED och Norell själva måste vara agenter för Muslimska Brödraskapet.

Det är de givetvis inte. Jag vill visa hur galen metoden är.

Norell är nära vän med Johan Westerholm på Ledarsidorna.se.Norell är skribent för Westerholm blogg. Westerholm och Norell och flera andra skribenter är dessutom med i CURED. Tillsammans med Hanna Gadban, sara Mohammed, Nima Dervish och andra. Westerholm spelar en central roll där eftersom han tillsammans med Hägg grundade CURED. Norell är deras ”expert” på islamism.

Vad har det med MB att göra? Jo Johan Westerholm är som sagt den svensk som gått längst i att uttrycka stöd för Muslimska Brödraskapets ideolog Qutb. Qutb är antisemiten och terroranhängare som formade MBs terrorgänget,  som en del i MB fortfarande idag stödjer.

”Näst John Rawls är Sayd Qutb min största källa till inspiration”…

John Maynard KeynesHåkan Juholt ... Assar Lindbeck är bara några av de inspirationskällor och tankemodeller jag skulle forma min tolkning av svensk socialdemokrati i sin nutid runt om jag vore chefsideolog eller partiordförande. Även filosofer som John RawlsIbn Rushd (den riktige, inte folkbildningsförbundet) samt  Sayyd Qutb tankar om individens ansvar i ett socialt välfärdssystem skulle få plats. I en sekulär socialdemokrati…”

Riktiga MB brukar faktiskt resonera likt Westerholm gör. På riktigt! De ogillar det den äldre Qutb sa i sina böcker på 60talet och prisar unge Qutb.

Låt oss använda Norells metod nu.

Johan måste utan tvivel ses som MB agent och alla vet att MB stödjer terrorism och har ungefär samma åsikter som IS. Eftersom Norell bloggar för MB agenten Johan Westerholm måste han ses som MB också. Det CURED westerholm skapade är givetvis MB så det skriker om det också.

Eftersom MB=IS bör vi givetvis be herr Westerholm och Norell Att ta avstånd från IS. Sen även Om de gör det 1000 gånger så skriver vi ändå artiklar om att det är högst misstänkt att de MB anstrukna Westerholm och Norell aldrig tar avstånd från IS.

Om man vill misstänkliggöra Westerholm mer kan man lyfta fram vissa skämtteckningar och artiklar från förr och antyda antisemitism (misstanken styrks av att Westerholm gillar tidiga Qutb). Och genom guilt by association då även utpeka Norell som både MB och antisemit. Man kan även peka på vissa tveksamma citat hos Sara Mohammad och Hanna Gadban och koppla det till MB om man vill.

Alltså…

Givetvis är inte Norell och Westerholm MB. Det är inte ens Westerholm trots att han påstår att han läst och gillar Qutb.

Om man därför använder Norells egna metoder blir det snurrigt. Då kan man koppla allt och alla till MB.