Browsing All posts tagged under »CURED«

Är CURED & Johan Westerholm & Magnus Norell, Muslimska Brödraskapets agenter?

mars 2, 2017

1

Det finns en fara med att använda den metod Magnus Norell använder i sin rapport om Muslimska Brödraskapet. (Guilt by association via lösa obevisade kopplingar. Via min artikel igår kan ni läsa min kritik om den.) Faktiskt kan Norell själv misstänkas vara agent för Muslimska Brödraskapet och terrorist-sympatisör, om vi ska använda hans (och sammanslutningen CUREDS) […]