Anser Dispatch International också att ”Breivik inte var helt fel ute”?

Jag skrev ett par inlägg i Dispatch Internationals forum om at Geert Wilders vill förbjuda koranen. Det ledde till att det vanliga argumentet att ”islam är nazism dök upp igen. Då beskrev jag Breiviks syn på islam som en ny nazism och politikerna i Europa idag som quislingar, medlöpare. Och fick dessa två svar, som båda säger att Breivik inte hade helt fel

Ja, det är kommentarer på ett Facebookforum. Men  Ingrid Carlqvist, grundaren av Dispatch International, delar också denna syn på islam som nazism och antirasistiska politiker som quislingar.

Den andra grundaren, Lars Hedegaard anser samma sak: ”Vi betraktar islam som den farligaste utmaning som drabbat Norden och Västvärlden sedan demokratierna lyckades krossa nazismen och fascismen”.

Detta var Breiviks motiv för mordet på ungdomarna i Utöya: att ungdomarna var quislingar som samarbetade med de naziliknande muslimerna. 

Därför har jag några frågor till Ingrid Carlqvist.

– Hur reagerar hon på att folk talar väl om Breivik på Dispatch Internationals forum?

– Varför delar hon Breiviks syn på islam som nazistiskt och vad vill hon göra med de individuella ”nazisterna” (dvs muslimerna)?

– Vad vill hon göra med quislingarna och vem är quisling?

– Delar hon Geert Wilders syn på koranen och islam och vill förbjuda koranen och islam?

Till sist: anser Dispatch International också att ”Breivik inte var helt fel ute”?

BONUSMATERIAL

Om counterjihad och Breiviks ”revolutionära nationella konservatism”

Idag vill jag ge några länkar till information om vad den mest extrema delen av counterjihad håller på med; nämligen de som öppet stöder Breivik. 

Jag tycker mig se att det växer fram en viss skillnad mellan counterjihad i allmänhet, och de som följer Breivik.

Counterjihad är mest intresserat av bekämpa det de kallar fienden: islam, kulturmarxismen, romer etc. De som följer Breivik håller med om hur problemet, fienden, ser ut men verkar intresserade av att ta fram det de ser som positiva alternativ, för vad de kallar europeiska religiösa och kulturella rättigheter. Om counterjihad mest är intresserade av frihet FRÅN (det de ser som hotet, t.ex. islam) är Breiviks grupp också intresserade av alternativet, vad man vill ha istället: en sorts revolutionär europeisk konservatism, som de kallar det.

Båda grupperna använder ett extremt bildspråk och brukar prata om att Europa ÄR ockuperat av islam (de nya ”nazisterna”) och deras allierade (kulturmarxisterna) eller att vi är hotade av ockupation och ”folkmord” i Europa. Men de flesta drar sig för att stöda Breivik öppet. Dels för att han är för kontroversiell att stödja, men sannerligen också för att inte alla har samma intresse för att utveckla en ny politiskt strömning och prata om så kallade ”positiva lösningar”.

Här i denna artikel pratar vi om öppna sympatisörer till Breivik.

Det finns några sidor där man kan följa de öppna sympatisörernas arbete. Breivikreport t.ex, som även innehåller påstådda brev från Breivik och en samling av rättegångsprotokoll. För den som vill se hur öppna sympatisörer till Breivik arbetar i Sverige kan ni se på Percy Rosengrens blogg ”Demokratbloggen” och för bildspråket hos denna rörelse se Chamber of Manifestation, den fd SDL medlemmen Richard Abrams blogg.

Det har skrivits en del om engelsmän från counterjihad (EDL) som stöttar Breivik på sistone. Nick Greger tillhör de aktivister från EDL, English defence League, som beundrar Breivik. The Guardian har skrivit en hel del om dem. Harrys Place skriver också.

I sociala medier ser man ganska ofta anhängare till Breivik. Som 2083 resistance. I svenska Facebooksidor har även anhängare visat sig med jämna mellanrum.

Jag avslutar med detta exempel hämtat ur facebookgruppen Tryckfrihet – är det värt att diskutera?

Redaktören för Dispatch International: ”Islam är som nazismen”

Idag lanserades det nya projektet Dispatch International. Chefredaktören är svensk, Ingrid Carlqvist, som tillika är grundare av Tryckfrihetssällskapet i Sverige. Jag hamnade i diskussion med henne på twitter. Jag skrev nämligen att hon tillhör counterjihad. Det gillade inte Ingrid så hon svarade. Men se hur hon svarade!

Där kom det ”islam är som nazismen”, vilket counterjihad är känt för att ha som sitt tankesätt. Inga nyanser, hela religionen dras över en kam och demoniseras.

Men om islam är som nazismen, hur är det med folk som mig, som försvarar denna sk ”nazism”, ”islam”. Tidigare har Carlqvist kallat mig ”quisling”, en som stöder nazismen. Så även nu.

Ah, en Chamberlain, och en quisling. Det liknar det hon sa förra gången.

Vad är det för viktigt med detta? Jo:

För det första kan man fråga sig hur hon vill behandla en rörelse som man ser som nazistisk. Och hur kommer sympatisörer till denna rörelse att behandlas, dvs enstaka muslimer. Blir inte de liksom nazister, om de håller fast vid deras tro, som Carlqvist kallar nazistisk.

För det andra. Vad vill hon göra med sådana som mig, som ses som quislingar, samarbetsmän till nazismen?

Vi vet hur Breivik behandlade de han ansåg var quislingar och nazister. Breivik hämtade sin inspiration från exakt samma counterjihad-miljö, och samma ideologer, Pamela Geller, Robert Spencer och Fjordman, som Ingrid Carlqvist gör.

Breivik liknande sig vid den norska frihetskämpen Max Manus, som dödade quislingar och nazister på 40-talet. Det var det budskap han lämnade på sin Facebooksida innan morden. Hans idol var: Maz Manus”. Han såg och ser på sig som den nya Max Manus i krig mot “vår tids nazism”, dvs islam. Detta skrev jag om i en artikel tidigare förra året. Där visar jag hur lokala svenska “antiislam”-aktivister delade denna filosofi.

Offren i Utöya såg han som ”quislingar”, medlöpare som samarbetade med de nya ”nazisterna”, nämligen  muslimerna.

Så redaktören för Dispatch International bevisade sin samhörighet med counterjihad, och Breivik, i samma ögonblick som  försökte säga att hon inte hade något med counterjihad att göra.