När människorna upptäckte kärleken…

När människorna upptäckte kärleken

sa de: “det här är rätt”,

och “det här är fel”,

och satte upp taggtråd

runtom den;

utanför taggtrådsstängslet

upprestes kättarbålen

och massorna kastade de stenar

som Jesus sa åt dem att kasta

bara “om de var utan synd”…

     Och Gud på sitt moln,

kikade ner,

och skakade på huvudet…

/Torbjörn Jerlerup

Två dikter om Muhammedbilderna

– Får människan inte avbildas?

– Nej då kräver avbilden

vid de yttersta dagarna

en egen själ!

– Det måste vara en dålig konstnär då,

för en sann konstnär,

skapar alltid en själ åt sin avbild.

*****

– Inte avbildas??

(Profeten Muhammed

tittar sig i spegeln,

kliar sig i skägget,

och förundras över människans dårskap!)