Gnesta kommun: en vision för 2020!

Jag har funderat lite över kommunpolitik idag. Jag har länge tyckt att Gnesta kommun, där jag bor, har ett kommunpolitiskt drömläge. Möjligheterna att skapa nya resurser är stora. Idag har jag kikat på de politiska partiernas program och har sett något sorgligt. Antingen saknar partierna både visioner och nån idé om hur man skapar nya ekonomiska resurser till kommunen, eller så har de vissa visioner men anser att man ska ”gå sakta fram” vid expansionen av kommunen.

Det finns egentligen tre sätt att få mer pengar till en kommun, vilken som. Antingen höjer man skatten, eller så får man fler företag att etablera sig i kommunen, eller ökas inflyttningen till komunen från andra kommuner (eller länder).

Höjer man skatter kan det försvåra nyföretagande och inflyttning till kommunen. Det är ingen bra väg att gå. Vill man skapa mer resurser utan att höja skatterna (eller på ett sätt som gör att man på sikt kan sänka skatterna) måste man tänka till. Då behövs en VISION för kommunen.

Men få kommuner har en vision, en framtidsstrategi, för att skapa nya resurser. Gnesta har det inte!

Drömläge!

Gnesta kommun, strax sydväst om Stockholm har egentligen ett drömläge. Men kommunen har lidit av mindervärdeskomplex sen det bröt sig loss ur Nyköpings storkommun på 1980-talet. Och kommunen har inte haft nån egentlig framtidsstrategi, och absolut inte något effektivt VARUMÄRKE!

Drömläget är att pendeltåget, och en del regionaltåg, går till Gnesta, och att därmed Stockholm ligger en timme bort, samtidigt som kommunen har milsvidda orörda skogar som är fyllda med kronhjort, älg, bävrar vildsvin och härlig natur! Gnesta delar detta drömläge med Järna och delvis Nykvarn i norr. Avståndet till Stockholm gör att priserna är relativt billiga för hus i Gnesta.

Det finns MÄNGDER av familjer som egentligen skulle vilja flytta ifrån staden buller och stök ut till landet, till en liten småstad, men som ändå vill vara kvar i Stockholmstrakten. Man kanske har jobb här.

Med andra ord, att bli kommunen ”för dig som vill bo på landet”…

En ort med bra kommunikationer till storstan, som satsar hårt på en natur- och miljöprofil skulle med andra ord kunna expandera ganska snabbt. Men marknaden för sådana kommuner mättas snabbt. Allt hänger på vilken kommun som blir först, och som bestämmer sig för att marknadsföra sig aggressivt.

En aggressiv marknadsföring behövs också för att få fler företag till staden. Just nu är det väl si och så med det. Gnesta måste satsa några miljoner på att bli en IT-stad som visar framfötterna och det behövs bättre kommunikationer samt skattelättnader för nyetableringar för att locka företagen till Gnesta.

Kanske staden kan skänka lite gratis mark till företag som vill etablera sig?

Kommunikationerna

A och O för att lyckas locka fler skattebetalare i form av företag eller privatpersoner är att kommunikationerna blir bättre. Fler tåg måste stanna i Gnesta. Dessutom måste busstrafiken förbättras. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att pendeltåget ska dras till Björnlunda och kanske även till stjärnhov och vidare till Flen. Det är en bra vision. Det skulle gå att göra eftersom pendeltåget mellan Södertälje och Gnesta är en separat linje.

Alternativet är att busstrafiken ökar. Sista bussarna till Björnlunda och Stjärnov måste gå efter tio-elva på kvällen.

Med ökade kommunikationer och ett pendeltåg till Flen skulle man kunna satsa på att utveckla orterna Stjärnhov och Björnlunda. Återigen skulle ett Gnesta med natur- och miljöprofil kunna locka folk att flytta till även dessa orter.

Men vi får inte glömma vägarna. Utan bättre vägar kommer strategin att skapa nya resurser för Gnesta att misslyckas. Vägen mellan Södertälje och Flen måste upprustas, så även den mellan Gnesta och Nyköping. Bitvis bör vägarna vara trefiliga.

En bieffekt av förbättrade kommunikationer (och av att fler företag etablerar sig i Gnesta) vore att ungdomarna skulle kunna stanna kvar i Gnesta, de skulle inte behöva flytta. Var ungdom som väljer att stanna i Gnesta betyder att ortens inkomster ökar!

Naturen och skolan

Om man bara utvecklar infrastrukturen (kommunikationer och IT) undanröjs mycket av hinderna för att utveckla Gnesta.

Vad behövs mer?

Som jag skrev är det bland barnfamiljer längtan efter landet och naturen, lugn och ro, är störst.

Därför bör Gnesta fokusera på natur, miljö och på att staden är en trygg miljö för barn med bra skolsystem.

Här finns det mycket man kan göra.

* För att förstärka natur- och miljöprofilen bör kommunens skolor få en kombinerad miljö-, natur- och IT-profil.

* Gnesta behöver en badplats nära centralorten, inte flera km från den!

*  Ökad satsning på naturen. Uppgradera samarbetet med Sörmlandsleden. Locka ut entreprenörer. Visa var man hittar bävrar, älg och natur i Gnestas närhet!

* Satsa på cykelleder. I första hand till Björnlunda och runt Gnesta.

* Gör en översyn av kommunens ”kulturminnen”. Som läget är nu finns det kulturminnen i Gnesta som helt klart ingen kommuntjänsteman besökt på 40 år!

* Bygg nytt och bygg mycket! Med en sån här offensiv politik kan man garantera att inflyttningen ökar. Det är bostadsbrist i Stockholm. Men bygg så billigt som möjligt och bygg hyresrätter!

Invandring

Med rätt sorts företagarpolitik blir invandring ett stor plus, inte ett minus, i balansräkningen. Det är klart att Gnesta ska ta emot invandrare.

Med alla invandrarna kommer Södertälje att bli en framtidsstad. Men som i alla storstäder kommer det att finnas folk som vill flytta till landet för att ge sina barn en lugnare tillvaro än en stökig stad kan erbjuda. Där kan Gnesta marknadsföra sig bland första- och andra generationens invandrare som ett alternativ för de som vill bo på landet! Nära till naturen med en trygg tillvaro för barnen.

Gnesta 2020

Allt detta tar tid. Därför behöver man prata om Gnesta 2020 istället för Gnesta 2011 eller Gnesta 2014.

Kommunen behöver nya resurser, fler företag och fler invånare.

Gnesta har ett drömläge!

Men då måste man satsa på varumärket GNESTA! Den nya kommunslogan man har, ”Gnesta — för dig som vill växa i stadens lugn och landets puls”, är bättre än den gamla ”Gästa gärna Gnesta”. Men den räcker inte. Det gäller att ta fram framtidsvisioner för Gnesta som visar att kommunen vill vara en del av STOCKHOLM, men samtidigt vara den lugna orten på landet, med närheten till betande får, orörda kulturlandskap och milsvida skogar fyllda med älg, bävrar och fornborgar!

När jag är ute och går i skogarna norr om Gnesta kan jag gå en hel dag utan att se en enda människa, bara djur och natur! Hur många i Stockholm vet om att det är så?