Andelen invandrare i Sverige jämfört med invandrare i andra länder

Känner ni till att Sverige är mycket mer ett invandrar och invandringsland än USA är det? Men samtidigt finns det 20-30 andra stora länder i världen med mycket större andel invandrare i befolkningen.

Det finns två miljoner utrikes födda i Sverige, kunde vi läsa i tidningarna nyligen. Det är 19% av befolkningen. Ungefär 33%, en tredjedel har föräldrar eller en förälder som är utrikes född.

Hur är det i USA idag och hur var det under den stora migrationsvågen på 1800talet och början av 1900talet? Och hur ser det ut i andra länder runt om i världen?

Jag börjar med första frågan först. Ett citat från wikipedia visar hur läget är idag i USA:

”In absolute numbers, the United States has a larger immigrant population than any other country, with 47 million immigrants as of 2015. This represents 19.1% of the 244 million international migrants worldwide, and 14.4% of the U.S. population.”

Jag återkommer till hur det var för 100 år sedan.

Varken USA eller Sverige tillhör idag toppen i listan på länder med många invandrare i förhållande till befolkningen. Om man kikar på den statistiken på wikipedia ser man att mellanösterns länder är de största invandrarländerna. Här är ett urval ur listan. Dessutom är Australien, Nya Zeeland och Kanada två stora invandringsländer, Australien har runt 30% invandrare i befolkningen, Nya Zeeland, 23%, och Kanada 21%.

Sverige ligger i europatoppen dock. Men Schweiz har nästan en tredjedel utrikes födda och Östyerrike har runt 20%. Andra länder ligger strax efter oss. De flesta länder i västeuropa ligger på mellan 12 till 18% utrikes födda. I Östeuropa är andelen mycket, mycket lägre.

 Bahrain741,16145.2
 Cyprus191,92216.0
 Georgia79,0352.0
 Iraq368,0620.9
 Israel1,956,34623.0
 Jordan3,346,70333.1
 Kuwait3,034,84572.1
 Lebanon1,863,87327.2
 Oman2,286,22646.0
 Qatar2,229,68878.7
 Saudi Arabia13,122,33838.3

Hur var det under den stora emigrationen från Europa? Hur stor var andelen utrikes födda i befolkningen då?

Inte i så stor utsträckning som Sverige idag. på 1920 talet var 14 miljoner av 106 miljoner utrikes födda. Det betyder färre än idag, dvs 13 procent.

Så så ”extremt” är inte Sverige om man sätter det i perspektiv.

Mänskligheten lever sen 150 år i folkvandringens tidevarv, mellan länder och inom länder. På gott och på ont är det så, det är bara hur det är. Och det är under dessa 150 år som vi skapat större välstånd än någonsin i historien, men samtidigt har haft både två världskrig, kolonialism, atombomber och miljöförstöring.

Är det önskvärt att vrida klockan tillbaka till bondesamhällets armod och gemyt innan industrialismen? Eller ska vi fortsätta blint som vi gör nu och låta en massa människor hamna i utanförskap i länder de migrerar till? Eller finns det en tredje väg med öppnare gränser och inkludering och välståndsskapande?

I valet mellan två dåliga alternativ väljer jag alltid det tredje, ni vet vad jag vill.

Frågan är bara om det går att få en vettig debatt om ett tredje alternativ i det polariserade Sverige där man knappt kan nämna att nya svenskar utsätts för utslagning och utanförskap utan att misstänkliggöra som möjlig SD anhängare, och där andra flaxar med armarna, får nåt hysteriskt i blicken och börjar storböla av rädsla då man pratar om att migration har positiva sidor.