Sätt laxfisket i Stockholm i centrum för svensk utrikespolitik!

Kan vi rädda miljön och samtidigt höja levnadsstandarden för miljarder människor på planeten? Mitt svar är ja. Vi inte bara kan, utan vi MÅSTE. För några andra alternativ har inte mänskligheten.

Under många år har svensk utrikes-, bistånds- och miljöpolitik lidit av illusionen att det bästa vi kan göra för världen är att stoppa befolkningstillväxten och försöka dämpa och förhindra industrialiseringen av Afrika eller Asien.

Tanken var att rädda miljön. Men hur man miljön räddas av att dela in världen i ”vi” med bra levnadsstandard och ”dem” i misär?

Att förhindra människors drömmar att kunna få modern hälsovård, kunna äta bra, resa utomlands och se världen, ha dator, slippa leva i misär, är något man bara kan göra med makt och våld. Och inte ens då får man en bra miljö. En bra miljö är en lyx människor med mat i magen och utbildning och bra sjukvård kan börja tänka på. Innan dess har man inte ens ork att tänka på det. Dessutom visar historien att det är fattiga som skaffar många barn, höjs levnadsstandarden skaffar man färre barn.

Verkligheten

Hur som helst. Det gamla sättet att tänka på var en illusion. Nu industrialiseras både Kina och Indien. Och de har kärnvapen. Och Kina har ett intresse i att Afrika industrialiseras. Om någon skulle försöka förhindra detta kör de atombomber upp i röven på oss, för att prata ren svenska.

Det finns fortfarande de som tänker på det gamla sättet. Torbjörn Tännsjö till exempel som tror på en global despoti, dvs diktatur. Detta eftersom en demokrati inte kan ta fram tvångsmetoderna för att skära ner utsläppen.

Hur Greta resonerar vet jag inte. Men jag har sett hennes antydningar om att industrialiseringen av Afrika och Asien skulle vara något negativt. Hennes åsikter att folk borde resa mindre mellan kontinenterna talar väl också sitt tydliga språk. Undrar om hon kommer att stå upp för afrikanens rätt att resa till andra kontinenter några gånger i livet?

Inte alla människor har miljardärer och prinsar som vänner så de kan resa till andra kontinenter så.

Alternativet

Vad är alternativet då?

Jo att vi formulerar en politik där man både bejakar alla folks rätt till en bra levnadsstandard och en kamp för en bra miljö.

Det är just här Sverige kan spela en unik och viktig roll. För Sverige har tagit viktiga steg för att bevara natur, rädda miljön, rena utsläpp, sortera sopor, etc. Samtidigt som vi försöker fortsätta att höja människors levnadsstandard.

Låt oss göra det till svensk utrikespolitik! Sverige som exempel för resten av världen!

Laxfisket i Stockholms ström är nog det viktigaste vi håller på med just nu. Laxfisket kanske kan komma att visa sig vara det viktigaste svenska bidraget till mänskligheten, någonsin

Hur många länder tror ni har en så ren miljö som Stockholm så att man kan fiska lax och öring i centrala delar av huvudstaden? Inte många. Och i hur många kan man ÄTA fisken? Ännu färre.

Floden Seine i Paris lär innehålla en hel del fisk men så förorenad den är är det knappast hälsosamt att äta den.

I Stockholm, liksom i Köpenhamn och Oslo kan man fiska. Den unikt nordiska modellen är att RENA utsläpp och bevara miljön.

Ett nordiskt initiativ för att med flyg se till att 100.000 tals kineser och indier kommer hit på semester, gärna folk i beslutsfattande ställning, som får fiska, äta fisken, gå i skogen, etc, skulle mycket väl kunna förändra världshistorien på ett radikalt sätt.

Men då måste vi göra upp med illusionen att vi måste välja mellan industrialisering och en modern bra levnadsstandard å ena sidan och en bra miljö å andra.

Men det är en illusion. Det valet finns inte. Det finns bara ett val. Det valet går mellan demokrati, frihet, en bra levnadsstandard åt alla och en bra miljö å ena sidan och diktatur, ett stopp för industrialisering och fortsatt fattigdom och därför en dålig miljö och krig, då de de fattigare vill skaffa sig det de rikare har, å andra sidan.