Kulturell & ekonomisk trångboddhet är en faktor i spridningen av covid

Vilken roll spelar sociala, ekonomiska och kulturella mönster i covidspridningen?

När man studerar covid19 ser man en överdödlighet i vissa grupper av människor. Äldre givetvis. Men även sjukvårdspersonal, och fattiga.

Men det tycks finnas en till betydande faktor: trångboddhet. Om man bor många generationer ihop till exempel. Och detta med att bo flera generationer ihop, beror både på ekonomiska faktorer och kulturella faktorer.

Trångboddhet kan förklara en hel del om varför en del etniska grupper drabbats hårdare av covid. Som somalier, assyrier och judar.

Att judar drabbats hårt av covid visar för övrigt att det inte bara är socioekonomi som ligger bakom detta, utan även kulturella mönster. Pga mönstret att man bor flera generationer ihop, etc.

Hur det är nu vet jag inte men i storbritannien, new york och sverige dog många judar i vintras och våras. I synnerhet i storbritannien och new york har detta debatterats.

https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-britain-religion-idUKKBN23Q1O7

https://forward.com/fast-forward/449554/coronavirus-mortality-jewish-vactor/

I slutet av maj stod judar för 3% av alla som dött i storbritannien, med 0,3% av befolkningen.

https://www.google.com/amp/s/www.jta.org/2020/05/05/global/how-the-coronavirus-is-hitting-jewish-communities-worldwide/amp

Per Gudmundsson skriver om kulturella faktorer i Bulletin, men utan att nämna judar.

https://bulletin.nu/ledare/all/doden-i-rinkeby-vill-man-helst-inte-latsas-om

Att judar drabbats så hårt visar just att det inte bara är socioekonomi utan socioekonomi och kulturella beteendemönster som går hand i hand.

Och givetvis måste vi diskutera sånt här också. Om vi vill hjälpa grupper som drabbas måste vi veta varför de drabbas och ATT de drabbas. I detta fallet är det rasism att inte bry sig, och inte vilja veta.