När ska FHM sluta spela ner faran med asymptomatisk spridning?

Folkhälsomyndigheten har sen dag ett spelat ner hotet från sk asymptomatisk smitta, dvs smitta i covid utan symptom. Än idag gör de detta.

Sen januari förra året har man vetat att covid-19 sprids asymptomatiskt. Dvs de utan symptom, eller med milda symptom, sprider covid.

Numera anser man att 1/5 av de smittade är asymptomatiska. Men siffran kan vara långt högre. Slumpmäsdiga tester, som tex på sjukhus i Malmö, visar att många inom vården har covid utan att de vet det:

Infektionskliniken i Malmö har drabbats av ett större utbrott av covid-19 – bland personalen. På kort tid har ett drygt 30-tal sjuksköterskor och ett tiotal läkare testats positivt för viruset, varav många inte haft några symtom alls.

Det gör att läkare sen en tid krävt testningar på alla som kommer in i sjukhus och att all personal ska bära munskydd och visir, även i personalutrymmen.

Fhm har varit långsamma på bollen och prioriterat ner både maskfrågan och iden om masstester med smittspårning. Men nu i dagarna så verkar det vända. Före jul rekommenderade de att alla i vård och omsorg alltid bär visir och mask.

I Svd kräver läkare att Södersjukhuset ska införa skärpta regler och fler tester”

Bra så. Men den fråga som måste ställas är varför antagandet från dag ett hos FHM var att asymptomatisk spridning var ett försumbart fenomen. Man motiverade ju bland annat sin skepsis till mask med det. Även skepsisen till masstester och aktiv smittspårning motiverades så. Det skulle räcka med att hålla avstånd och stanna hemma då man var sjuk.

Än idag kan vi läsa på fhms hemsida:

Utifrån den erfarenhet som finns av covid-19 och andra liknande sjukdomar, är bedömningen att smittspridningen från personer utan symtom står för en liten andel.

Mask och visir för alla i vård och omsorg alltid, och masstester med smittspårning är grundstenarna i modern smittbekämpning. Vi borde infört det senast i mars. Det är skandal att det tog 10 månader innan vi tog de första stegen till det.

FHMs skepsis till asymptomatisk spridning kommer att diskuteras mycket framöver.