Regeringen måste ge narkoleptikerna upprättelse INNAN massvaccineringen

Regeringen säger att de ska ersätta alla som får biverkningar av covidvaccinet. Men hur ska vi lita på det när ännu bara en minoritet av de som fick narkolepsi av vaccinet på svinflunsan 2009 har fått ersättning?

Jag stöder helhjärtat vaccineringen av svenskar mot covid-19. Vaccinet kan ha biverkningar men flunsan är dödlig och man får väga risk mot risk.

Men ett civiliserat samhälle måste ha en strategi för att ge stöd till de få som eventuellt kommer att drabbas av biverkningar. Där brister det idag. Många hundra drabbades av narkolepsi när man massvaccinerade mot svininfluensan och bara ett litet antal har fått ekonomisk kompensation idag (källa).

Runt 440 personer räknas idag som offer för biverkningar (men fler finns som inte räknas in bland de 440). Många lever i fattigdom. Många har tvingats kämpa för att ens få samhällelig eller medicinsk hjälp.

Samhällets hantering av narkoleptikerna skapar skepsis mot vaccineringar och gör att folks tillit till det allmänna minskar. ”Varför ska jag vaccinera mig, om något går fel kommer regeringen och myndigheterna ändå inte att hjälpa mig?”

Regeringen har runt en månad på sig att ändra på detta, innan vaccineringen mot covid-19 drar igång. Det är dags att de får ändan ur vagnen och gör det som måste göras.

Målet är troligen minst 60% som vaccinerar sig, som förra gången. Det skapar flockimmunitet, sägs det. Om regeringen vill att så många som möjligt ska vaccineras måste de förmedla budskapet att de hjälper eventuella som drabbas av biverkningar.

Det första som måste göras är att inom en månad se till att ALLA skadade får nån form av ersättning så förtroendet återställs.

Sen behövs givetvis en allmän förändring av sjukförsäkringssystemet för att stoppa utförsäkringar. Långtidssjuka i covid19 och eventuella offer för biverkningar (och alla övriga sjuka) måste veta att samhället finns där för dem.

Det är inte konstigt att många misstror regeringens vaccineringstrategi när förra massvaccineringens offer inte får den hjälp de behöver.

Att inte de fått den hjälp de behöver gör att regeringen omedvetet själva saboterar den kommande massvaccineringen.

Kära partikamrater, min regering, gör om och gör rätt!!!

Torbjörn Jerlerup
Socialdemokrat, Borgholm