Moderater med kluven inställning till mångfald och frihet (1)

Jag har börjat kika i Moderaternas ideprogram. Det är bitvis MYCKET bra och innehåller mycket tänkvärt.

https://moderaterna.se/ideskrift

Jag blev mycket positivt överraskad. Men…

Men jag noterade en intressant sak. Samma ideprogram som så vackert och poetiskt beskriver mångfaldens betydelse i ett samhälle kommer fram till att alla MÅSTE vara för att skaka hand och mot att bära slöja.

Först har vi dessa ord som jag blev jätteglad för.

”Det offentliga har svårt att anamma lärandets principer. Det beror inte minst på att verksamheterna är regelstyrda. Det som inte ligger i linje med regelverket är inte bara ovälkommet, utan i princip förbjudet. En lärande offentlig sektor förutsätter att de regelverk som omgärdar verksamheterna lämnar utrymme åt nya idéer. Det ligger i sakens natur att det nya inte alltid blir framgångsrikt…

För att uppnå en lärande offentlig sektor behöver Sverige göra upp med föreställningen att olikheter är av ondo. Tillåter vi inte skillnader uteblir utveckling”.

Exakt så. Ett samhälle mår bra av mångfald och mångkultur. Jag skulle säga att detta inte bara gäller nya ideer och vägar, utan även de mer konservativt lagda som vill leva traditionellt. Samhället ska kunna bejaka både poly relationer och monorelationer, hetero och homo, religiöst och ickereligiöst, kvinnor som är hemma med barnen och kvinnor som gör yrkeskarriär. Etc, etc… Samhället mår bra av mångfald…

Men… så kommer migrationsavsnitten. De börjar bra med att notera att invandrare ofta har svårt att komma in i svenska samhällsgemenskapen. Och sen kommer de avsnitt där mångfald plötsligt vänds till sin motsats och M ropar efter enfald istället.

”En annan fråga är hur samhället ska förhålla sig till beteenden som inte är olagliga, som ofta hänger samman med andra seder och normer än de svenska, men som ändå av majoriteten inte uppfattas som önskvärda. Till sådant som skapat dilemman de senaste åren hör oviljan att skaka hand med personer av motsatt kön på arbetsplatser, slöjor på offentliga platser och religiösa friskolor. Även om det står varje individ fritt att agera i strid med de tre principerna om sekularism, individualism och frigörelse så länge agerandet faller inom lagens ramar, kommer handlingarna att få konsekvenser i sociala sammanhang och på arbetsmarknaden. Dessa konsekvenser måste den enskilde vara beredd att ta. Vissa val skapar problem, oavsett om de görs av fri vilja eller tvång. Samhället reagerar på små barn i slöja, inte nödvändigtvis för att barnen inte själva har valt slöjan, utan för att den utgör en markering mot majoritetssamhället.”

Från att ”göra upp med föreställningen att olikheter är av ondo. Tillåter vi inte skillnader uteblir utveckling”…

Går vi till:

””En annan fråga är hur samhället ska förhålla sig till beteenden som inte är olagliga, som ofta hänger samman med andra seder och normer än de svenska, men som ändå av majoriteten inte uppfattas som önskvärda. Till sådant som skapat dilemman de senaste åren hör oviljan att skaka hand med personer av motsatt kön på arbetsplatser, slöjor på offentliga platser och religiösa friskolor.”

Från åsikten att det är bra med skillnader och dåligt med ideer om att alla bör vara lika och bete sig lika, till åsikten att det är dåligt med skillnader och bra att det finns beteenden som samhället anser ”icke önskvärda”.

Också kommer lögnen att kvinnor som inte vill skaka hand vill diskriminera kvinnor och lögnen att slöjor är lika med förtryck.

Gränser ska givetvis finnas. Men ska gränserna gå vid HUR man hälsar på motsatta könet eller vid ATT och OM man hälsar? Att man hälsar på varandra är väl det viktiga? Förbud mot burkor och nakenhet i skolor är väl ok, men ska skolor förbjuda kort korta kjolar och slöjor?

Förresten… Skrev inte M några sidor innan att pekpinnarna hur man bör bete sig i samhället måste vara så få som möjligt? Skrev de inte nyss att mångfald och individuell frihet var bra?

(Och detta skrivs i en tid när ingen skakar hand längre. Men M:s idekommitte har nog en hemlig liten sekt som sitter och skakar hand med varandra hela dagarna.)

Jag tror inte många i M inser paradoxen. Idekommitten som skrev detta tycks ha åsikten att mångfald är bra för samhället utom det som de inte håller med om, som måste bekämpas. 😉

Med sådan argumentation hade man 1975 kunnat vara mot såväl homosexualitet som punken och mer individuell frihet. Frågan är bara hur många i M som ser det?

M pendlar nånstans mellan Reinfeldt och att bli ett stödhjul till Sd. Det jag läst av ideskriften visar med tydlighet att det är så