Var det de svenska grundlagarna som hämmade arbetet mot coronan?

Är Sverige det enda landet på planeten utan lagstiftning som ger regeringen extraordinära befogenheter vid kriser, för att skydda befolkningen?

I debatten om coronan nämns det ofta att Sverige INTE KAN genomföra en omfattande lockdown, som alla andra länder i olika omfattning gjort.

Det sägs då att svenska grundlagen inte tillåter det. Tex att medborgarna alltid har full rörelsefrihet.

Det ligger en sanning i detta. Men tanken svindlar. Alla andra länder, utom i praktiken bara Sverige, har stängt ner samhället i någon grad under pandemin.

Är Sverige det enda landet som saknar krislagstiftning i händelse av t.ex pandemi eller naturkatastrof?

Om man ska tro debatten är svaret alltså ja. Alla länder utom Sverige gjorde det. De som stängde ner samhället minst, som Japan, har ändå omfattande lagstiftning som ger regeringen rätt att agera vid kriser och pandemier.

Kris- och krigslagar kallas det.

Alla länder har avdelningar i grundlagen om det, eller separata lagar som reglerar vad landet ska göra i händelse av akut kris, som naturkatastrof. Så här ser det t.ex ut i danska grundlagen.

”Hvis det ikke er muligt at samle Folketinget, kan regeringen på egen hånd udstede en foreløbig lov… Bestemmelsen kan kun anvendes i helt særlige tilfælde… Det kunne f.eks. være på grund af krig eller naturkatastrofer.” /danska grundlagen

Den svensk kris- och krigslagstiftningen nämner bara krig, krigsrisk och ekonomisk kris. Dvs krislagstiftningen verkar, mycket riktigt, inte kunna användas vid t.ex en pandemi. I regeringsformen nämns ”farsot” men inte i krislagarna.

Vi avvecklade mycket av vår kris- och krigslagstiftning under 90talet och början av 2000talet. När man försökte prata med politiker och tjänstemän om att sverige måste ha krisberedskap i händelse av krig fick man svaret att ”vi har 15 års förberedelsetid om det skulle bli krig”. När jag frågade om risk för pandemier och andra naturkatastrofer blev man utskrattad.

Nu står vi där med lagar som tydligen inte ger oss rätt att t.ex stänga ner delar av samhället för att skydda liv. Som tydligen till och med gjorde att regeringen trodde att de inte fick beordra regionerna att satsa på masstestningar i våras.

Det sista är intressant. Regeringen skjuter skulden för att testningen inte kom igång på regionerna. Varför fanns det inga lagar som gav regeringen befogenhet att BEORDRA regionerna? Krislagar, som alla andra länder har?

Jag repeterar. Alla länder har stängt ner samhället i någon grad, utom Sverige. Nästan andra länder har i någon mån lagar som gör att regeringen får bestämma över regionerna vid kris. Deras lagar tillåter det. (USA är ett särfall. Men delstatsregeringarna har en sådan krismakt)

Om Sverige som enda nation inte har sådana lagar så säger det något om vårt land.

Det enda landet utan möjligheter för regeringen att använda krislagar för att skydda befolkningen vid naturkatastrofer. Det enda landet som inte hade en pandemilag som möjliggjorde t.ex nedstängningar.

Det är helt hårresande.

Oavsett vad man anser om svensk strategi under pandemin kan vi väl enas om att det vore bra att KUNNA skydda befolkningen mer.

En tanke på “Var det de svenska grundlagarna som hämmade arbetet mot coronan?

  1. Pingback: Mer om grundlagarna och coronan – Den arga sossen!

Kommentarer är stängda.