Polarisering är skit!

Håller Sverige på att gå under pga gängvåld och annat? Ökar brottsligheten katastrofalt? Eller minskar brottsligheten och Sverige är inte i kris? Är brottslighet och utanförskap katastrofalt stor bland invandrare eller funkar integrationen egentligen ganska bra, sett ur internationellt perspektiv?

Detta kan tyckas vara två helt olika ståndpunkter. I dagens polariserade debatt verkar det så.

Men man inte tänker polariserat då?

För de som skiter i polariseringen av debatten är det fullt möjligt att båda polernas problembeskrivningar är korrekt (observera att rasism och panik och överdrifter och lögner dock alltid är fel, jag pratar inte om det nu).

Ja brottsligheten har i stort minskat eller ligger på samma nivå sen många år tillbaka, utom i vissa kategorier. Nej Sverige går inte under. Ja integrationen funkar ganska bra i europeiskt perspektiv. De flesta invandrare sköter sig, vill jobba och göra rätt för sig och kämpar och hatar brottslighet. Det är helt korrekt.

Men det är också korrekt att gängbrottsligheten ökar och det är en katastrof på grupp och individnivå med utanförskapet bland nya svenskar. Fattigdom, brottslighet, brottsutsatthet och att så många misslyckas i skolorna och detta bland utrikes födda från västasien och afrika, är katastrofalt.

För många som läser detta måste jag låta,som en galning. Man måste ju tänka polariserat idag. Så antingen sprider man diagram som visar att brottslighet inte är så stort problem eller så sprider man länkar som får det att framstå som om Sverige hotas av inbördeskrig.

Men bortsett från extremerna är båda världsbilderna helt korrekta. Brottslighet, t.ex, minskar men den ökar också. Helt korrekt.

Politiker måste tänka långsiktigt. En sak är den verklighet vi har nu. En annan sak är hur dagens politiska beslut formar morgondagens värld 50, 100, 500 år framåt. En riktig politiker måste tänka i termer av 50, 100, 500 år framåt. Alltid. I varje politiskt beslut som görs.

Tyvärr sker inte detta. Det ser vi i så många frågor. Miljön t.ex.

Hade vi lyssnat på varningarna från personer som David Schwartz på 60talet och 70talet hade vi kanske kunnat motarbetat utanförskapet bland nya svenskar redan då. Men så skedde inte. Man tänkte inte 50-100 år framåt i tiden.

Vill ni ha ett exempel på detta? Tänk om man t.ex låtit asylsökande lära sig svenska från dag ett och satt dem i nån form av arbete från dag ett? Och om man försökt integrera dem redan i asylboendena?

Är invandring och brottslighet sammankopplat. Svaret är både ja och nej. De flesta invandrare sköter sig, så nej, men den politik vi fört har lett till utanförskap så nya svenskar och deras barn är överrepresenterade i brotts- och brottsofferstatistiken, så ja. Inget konstigt med det.

Se på skolan Kronan i Trollhättan som lades ner nyligen. Där klarade bara 50% av barnen grundskolan och nästan alla är utrikes födda eller andragenerationen utrikes födda. Se hur debatten varit om skolan.

Är det katastrof just nu? Svaret är både ”nej givetvis inte” och ”ja, givetvis är det det”. Om du inte tänker polariserat ser du både på negativa och positiva händelser, och du funderar över var Sverige är om 50-100 år. (Och för individer och familjer är sånt som strukturellt utanförskap alltid katastrof.)

Om jag verkar tyst just nu är det för att polariseringen i politiken får mig att må illa. Tyvärr… Ill be back, men ibland behöver man en paus.

Polarisering är skräp och skräp hindrar oss att se konsekvenser av politiska beslut! Varje beslut har många sidor, att se bara en, är inte bra.