Återigen, funkofobi är lika illa som rasism!

Christer Sandelin har hamnat i hetluften och har retat upp antirasister. Men han stavar fel, vilket får många av dem att viss sin sämsta sida.

Christer Sandelin bemöts av den ”goda” sidans antirasister. Och horder av antirasister skämtar och raljerar om hans stavning, hans eventuella IQ, sjukdom eller funktionsnedsättning.

Inget visar bättre än detta hur galen och polariserad tidsandan är.

Jag vill bara vara så pass oartig att påpeka att funkofobi (hets mot personer med funktionsnedsättningar) är lika illa som rasism.

Om man ogillar Sverigedemokrater eller rasister bör man inte sänka sig till Sds eller rassarnas nivå i argumentationen mot det.

Man bör absolut inte sänka sig UNDER deras nivå. För hets där man gör sig lustig över funktionsnedsättningar är lika illa som att t.ex raljera om ”kroknästa” judar med penningpungar. Eller att kalla någon man ogillar ”neger”. Och så lågt sänker sig inte Sandelin.

Så lågt som den ”goda” sidans funkofoba antirasister sänker sig INTE Sandelin. Faktiskt!

Rasism och funkofobi är vidriga saker.

https://motargument.se/2020/01/15/bor-man-kalla-en-sverigedemokrat-iq-befriad/

https://www.google.com/amp/s/ligator.wordpress.com/2017/10/27/nar-lytesretorik-homofobi-och-funkofobi-sags-som-god-antinazism/amp/