Är rasism bara nåt som finns bland s.k ”vita”?

Är rasism bara nåt som finns bland s.k ”vita”?

Jag har umgåtts mycket med flyktingar från både muslimska länder och Afrika. Det finns mängder av ömsesidig rasism. Svarta icke muslimer som hatar muslimer och araber som hatar svarta och muslimer som hatar icke kristna. Och sen har vi hela dilemmat med nordafrikansk rasism mot centralafrikaner och hur centralafrikaner ofta behandlar nordafrikaner.

Se på slavhandeln i Libyen idag, så förstår ni.

Denna ömsesidiga rasism har sin grund i den muslimska slavhandeln. Det finns alltså en parallell till hur rasismen i väst, i USA idag t.ex., har mycket av sin grund i den kristna slavhandeln, men denna gången är det den muslimska/arabiska slavhandeln som är orsaken.

Och den i sin tur kom igång 900 år innan den europeiska slavhandeln.

Dessutom samarbetade både kristna och muslimska slavhandlare med kungariken i centralafrika som fångade de slavar som muslimer och kristna köpte.

Många konflikter inne i Afrika idag har sin grund i att svarta slavjägare i sekler jagat, fångat och förslavat andra folk (Hutu – Tutsie konflikten i Rwanda/Burundi och Kongo t.ex.) som de sålt till vita och araber.

Hur kan man förklara denna rasism om rasism inte finns där, och om rasism bara är nåt vita håller på med?

Hur ska man förklara många palestiniers generaliserande hat mot judar om rasism bara är nåt vitt, hur kan man förklara IS glödande hat mot shiamuslimer, kristna och yazidier om rasism bara finns bland vita? Hur kan man förklara rasismen mot kineser under årtusenden i stora delar av Asien, om rasism bara finns bland vita?

Rasism är ett gift som finns bland alla folk med alla hudfärger.Och vi måste stå upp mot rasismen var gång den sticker fram sitt fula tryne!