Kommer det att bli en svekdebatt om munskydden i väst?

Om bevis framkommer att man Asien stoppade spridningen av coronan genom munskydd, och räddade liv genom att ”vinna tid”, kommer frågan att ställas varför vi inte gjorde samma sak här.

Nu har pandemin pågått i tre månader och man kan börja fundera över hur det kommer att se ut de närmaste månaderna. Personligen tror jag att tre faktorer kommer att spela en stor roll. De asymptomatiska fallen av corona (de utan symtom), debatten om alla bör bära munskydd och frågan om att vinna tid.

Och det man kommer att prata om är den stora skillnaden mellan västvärlden och Asien. Asien (inkluderat Kina) har lyckats hålla tillbaka smittan. Vad beror detta på, är nåt som kommer att diskuteras en hel del?

Asymptomatiska fall

Asymptomatiska fall har diskuterats tidigt. I Kina redan innan man stängde Wuhan. Jag såg de första diskussionerna om detta på twitter redan ca 20 januari. Så länge har man vetat att de flesta fall av corona troligen är asymptomatiska. Detta har rapporterats tidigt från Italien, Tyskland (den 30 januari skrev tyska forskare en rapport om det), Tyskland, Kina, Kina.

WHO var tidigt ute och varnade för detta också.

Frågan har varit om asymptomatiska smittar eller inte. Och hur mycket de smittar. Det har funnits gott om bevis från dag ett på just smitta

Notera att Anders Tegnell och Folkhälsoinstitutet tidigt avfärdade all diskussion om asymptomatiska fall. (Se här).

Den 1 februari skrev Folkhälsomyndigheten på Twitter:

”Vi får många frågor om coronaviruset smittar under inkubationstiden. Vår bedömning är att det smittar när patenten är sjuk och vid insjuknandet. De källor som hävdar att det skulle smitta under inkubationstiden saknar vetenskapligt stöd.”

Inställningen att asymptomatisk smitta är sällsynt har sedan åberopats var gång någon frågat om alla svenskar bör bära munskydd när de är ute offentligt, och om personalen i hemtjänst och äldreomsorgen bör det.

Munskydd

I Asien har alla burit munskydd från dag ett. Det har man inte burit för att skydda sig själv utan för att skydda andra. Och myndigheter har motiverat detta med just risken för asymptomatisk smitta och risken att en del smittade går ut, utan att de bör vara ute.

Även risken för minimala symptom är något man diskuterat i Asien. Att man har symptom men inte känner igen det som flunsasymptom. Sist jag hade den vanliga flunsan hade jag det dagen innan. I efterhand kunde jag identifiera den lilla känning jag hade i en led på handen som ett symptom. Den typiska ledsmärta man har vid flunsan ibland fick jag också då, dagen efter. Men det började med en liten känning i ett ringfinger. Jag hade ingen aning om att det var flunsan. Troligen var jag mycket smittsam då.

Det finns en stor risk att just debatten om asymptomatiska fall och politiken att vi inte ska bära munskydd kommer att leda till både ilska och folkstorm i västvärlden på sikt. Om Asien räddade liv genom munskydden är frågan om inte vi kunnat rädda liv även här?

Det kan bli en svekdebatt av gigantiska mått framöver, och mycket talar för att det blir det.

Sen är det en annan sak att även om vi hade velat det hade det varit svårt att få fram munskydd till alla. Vi hade inga lager här, de asiatiska länderna hade gigantiska lager. Men hade regeringarna beslutat att investera i massproduktion av munskydd tidigt hade man kunnat ha skydd till alla nu. Sverige med sin tillverkningskapacitet hade troligen kunnat ge munskydd till alla tidigt i mars.

Vinna tid?

På det kan en del svara: ”Men varför ska alla bära munskydd? Vill vi inte ha en viss spridning i samhället, så att vi uppnår flockimmunitet?”

Svaret på det är: ”Nej om vi kan vinna tid, är det viktigare än att uppnä flockimmunitet genom spridning”.

Och varför vill man stoppa all smittspridning i samhället och undvika flockimmunitet genom spridning?

Jo, för att rädda liv, mobilisera försvar, bygga produktionskapacitet, få fram billiga test för masstestning av såväl smitta och om man haft smitta, och för att man ska få fram läkemedel som räddar liv och vaccin som räddar liv.

Den diskussionen, om att vinna tid, förs inte alls i Sverige. Anders Tegnell har ju till och med offentlig sagt att han inte anser det är hans uppgift att blicka framåt i tiden.

Men ändå är den diskussionen stor internationellt. De flesta länder räknar kallt med att man till hösten är i en bättre situation än idag.

Vi ser det redan i liten skala i Danmark. Där öppnar man nu upp samhället igen, och man kombinerar det med gigantiska masstest.

I Sydkorea (t.ex.) resonerar man så här: om man kan trycka ner smittspridningen till ett minimum och hålla samhället igång så mycket som möjligt för att minimera de ekonomiska effekterna, och man undviker smittspridning så lär vi till hösten ha mediciner och kanske t.om vaccin och därmed har vi räddat liv.

Och glöm inte: Korea har INTE stängt hela samhället.

Summa summarum

I fokus för denna debatt tror jag munskydden kommer att hamna. I land efter land inför man nu dem. Man har insett att man gjorde fel i början, och dessutom har man fått igång produktionskapaciteten så man kan producera dem.

Hade man kunnat rädda liv?

Även WHO har ändrat sig och är för munskydd numera. Deras tidigare fokus låg på att ”munskydden inte skyddar bäraren”. Men det har aldrig varit anledningen till att asiatiska länder såg till att alla bar det där. Anledningen var att skydda ANDRA än bäraren, och den åsikten har WHO gett stöd för nu.

Det finns en hel del argument mot munskydd. Bland annat att man kan slarva när man tar på sig det och råka smitta sig. Att man inte tvättat händerna med tvål innan man tar på munskyddet och rör sitt ansikte. Men de argumenten utgår ännu från antagandet att skydden främst ska bäras för att skydda bäraren.

Fokuset ligger helt på bäraren i väst. Måhända är det skillnader i människosyn som ligger bakom att asiatiska befolkningar anser att det är självklart att alla ska bära munskydd? Man bär för att skydda ANDRA främst, inte för att skydda sig själv.

Frågan om munskydden och hur man behandlat risken för asymptomatisk spridning kommer att bli en stor fråga framöver, utan tvivel.

—————

Läs även inlägget den 5 maj: Munskydd mot covid19 – prepare for the shitstorm!

En tanke på “Kommer det att bli en svekdebatt om munskydden i väst?

  1. Ping: Munskydd mot covid19: prepare for the shitstorm! – Den arga sossen!

Kommentarer inaktiverade.