Hur sköter demensvården de med coronavirus?

Efter coronan kommer det nog att bli en backlash mot demensvården.

Hur idiotiskt det än låter låter man i stora delar av landet dementa som inte vet bättre springa fritt och smitta ner andra. Anledningen är att reglerna säger att man inte får låsa in dementa. Inte ens med corona.

De ska INTE gå fritt omkring och smitta andra. Det är chefers ansvar att undvika det. Att skapa separata vårdavdelningar för personer med demens är nog det bästa. Men går inte det är inlåsning enda lösningen.

Ja jag vet vad lagen säger. Lagen säger att dementa inte får låsas in. Men tvång står just nu mot tvång.

Att en person smittar andra är också tvång, men då mot de oskyddade osmittade. Vilket tvång i värst i en nödsituation? Att låsa in en smittad dement, eller att en oskyddad osmittad gamling utsätts för corona av en hostig dement som inte vet bättre?

Men som sagt. Bara som nödlösning då lågaffektiva metoder inte funkar eller några timmar eller nån dag tills man skaffat fram en separat avdelning för de med demens.

Att ha en person som punktbevakar den demente hela dan iklädd skyddsdräkt, som ett ställe gjorde, är rena snurren. Dessutom FÅR INTE personal gå omkring med nedskitad skyddsdräkt i ”rena” zoner, än mindre med den smittade bredvid sig. Och att, som bilden, låta hela avdelningen bli nedsmutsad så man byter om när man går in till ”friska” gör bara att jag får skrämselhicka!

Alla rapporter i undersköterskegrupper och från vänner i omsorgen om dementa som springer fritt och hostar på avdelningarna just nu känns som rena snurren. Man följer regelverket in absurdum för att man inte får utöva tvång mot den demente och utsätter andra för långt värre tvång.

Kommuner och privata omsorgsbolag som låter sånt ske är rent ut sagt kriminella!

Separata vårdavdelningar måste finnas redan för den FÖRSTA ”vandraren” bland de dementa. Och även de med covid19 liknande symtom måste isoleras, på rummet om det krävs. betyder det att kameror måste köpas och mer personal hyras in, so be it!