Både 22 och Folkhälsomyndigheten räknade fel

Debatten om de 22 och Folkhälsomyndigheten har utmynnat i att både de 22 debattörerna och Folkhälsomyndigheten visat sig ha räknat fel. Så nu har vi en rejäl pajkastning om att den ena eller andra parten inte går att lita på, på grund av felräkningen.

Kan vi lämna pajkastningen och diskutera inriktningen på svensk politik istället?

Det var den 14e de 22 forskarna fick ut sin artikel i DN.

Anklagelserna har duggat tätt mot den analysen de 22 framförde men det främsta argumentet har varit att man valde att jämföra data från olika europeiska länder från dagar då statistik som ”eftersläpat” rapporterats in.

Så är ju fallet med alla länder som rapporterat in sin statistik, kan man ju tillägga, men ok, det är en relevant poäng mot artikeln de 22 skrev.

Men… Anders Tegnell angav själv en felaktig siffra i kritiken mot de 22.

Våra data är fullt valida och tagna direkt från den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) som hämtar in data från bland annat de svenska myndigheterna. Vi bedömde att perioden 7–9 april var representativ. Genomsnittet i antalet rapporterade döda var då 102 döda/dygn.

Anders Tegnell hävdade på presskonferensen den 14 april att våra data inte stämde med svensk statistik och angav i stället 60 döda/dygn. Anders Tegnell, till skillnad från svenska folket, visste att det inte var sant. Han kritiserade oss för att inte ha subtraherat de patienter som egentligen dött tidigare men registrerats först den 7–9 april.

Det han undvek att nämna var att han inte adderat någon av de patienter som ännu inte hade registrerats trots att de faktiskt dog 7–9 april. Sjukvården har svårt att hinna med att rapportera och fall fortsätter att dyka upp 2–3 veckor efter dödsdatumet.

Folkhälsomyndigheten har sedan dess i tysthet justerat upp siffrorna så att deras eget medelvärde för just den 7–9 april i dag är 85 döda/dygn och denna siffra kommer med hög sannolikhet att stiga ytterligare. Redan 85 döda/dygn ligger mycket närmare vår skattning än Tegnells utsaga från den 14 april. Det är inte lätt med siffror, Alex, men du kunde frågat oss.

Igår visade det sig att Folkhälsomyndigheten påstod att 6 miljoner av Stockholms 2 miljoner invånare måste ha smittats av coronan (!). Ytterligare en felräkning med andra ord.

Följaktigen anklagar anhängare av båda sidor den andra sidan för att vara inkompetent och inte kunna räkna rätt.

Så… Kan vi lämna argumentationen att de 22 räknade fel, och att FHM räknat fel och börja föra en DEBATT istället?

Och please, sluta se det som ett hot att någon har andra åsikter än regeringen i detta läget. Vid en kris behövs en kritisk opposition som analyserar, kritiserar och lägger förslag på en annan politik!