Coronamyten om ”det är lätt att vara vis i efterhand”

När man påpekar att Folkhälsomyndigheten underskattade hotet från pandemin i januari och februari och borde ha förstått att risken var stor för epidemi även i Sverige, får man ofta höra ”jaja, det är lätt att vara efterklok”. Om det vill jag bara delge några av mina funderingar.

När man ska lösa en kris behöver man leta efter de som förutsade krisen och som tidigt agerade för att mobilisera mot krisen och som lägger fram idéer och förslag.

En organisation jag var med i hade ekonomiska problem, men de flesta i styrelsen insåg inte detta och när krisen slog till agerade man inte för att lösa krisen. En styrelseledamot gick mot strömmen och varnade tidigt för att de var fel ute och riskerade kris. När krisen slog till varnade han för att man gjorde för lite. När krisen var fullskalig sa han inte bara ”vad var det jag sa”, utan han la också fram lösningar.

Det är det man ska leta efter i en organisation, eller en myndighet eller en stat. vid en kris. De som varnade innan, de som varnade vid krisens början och la fram alternativa lösningar och de som lägger fram lösningar även när krisen slagit till helt.

Visst, dysterkvistar som sa att ”det kommer att gå åt helvete” fanns det gott om tidigt i coronakrisen och många är systerkvistar än idag. Men hur tar man reda på vilka man bör lyssna mest på? Jo,man kollar om de varnade INNAN.

Olsen och Tegnell

Låt oss kika på två forskare som ofta beskrivs som antagonister, Anders Tegnell och Björn Olsen.

Om vi kikar bland forskarna så ser man att både Anders Tegnell och Björn Olsen varnade att världens beredskap mot pandemier var låg.

Sen bör man titta på vad de ansåg i början av krisen. Då ser man att Björn Olsen varnade för att det skulle sprida sig över hela världen och till Sverige och varnade för att underskatta hotet, medan Tegnell underskattade hotet, som han själv erkände hos Skavlan. Björn Olsen varnade specifikt för att svensk beredskap var låg.

När Folkhälsomyndigheten gick ut med uttalanden om att pandemin nått en ”peak”, sa Björn Olsen att det var farligt att underskatta hotet.

Folkhälsomyndighetens sätt att hantera utbrottet av coronavirus får hård kritik.
– Det verkar som att man vill tona ned det här till varje pris och jag förstår verkligen inte den strategin, säger Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar.
Han anser tvärtom att det skickar fel signaler.

Konsekvensen kan enligt Olsen bli att åtgärder för att minska smittan vidtas för sent.

– Om det drämmer till blir vi för överraskade, vilket ökar risken för en onödig pandemisk spridning. Det här är inget vi kan ta när det kommer.

Nu påtalar Björn Olsen att vi borde förberett oss mer och beskrivs ofta som en sån där dysterkvistare, men han hade ju rätt!

Trump och WHO

Det pågår en liknande debatt i USA. Den rör frågan om Trump eller WHO underskattade hotet från pandemin.

WHO varnade i god tid. Redan den 23 januari varnade man att risken var stor för en global pandemi.

”Make no mistake. This is an emergency in China, but it has not yet become a global health emergency. It may yet become one.”

Varför varnade man? Jo för att miljoner människor hade flytt från Wuhan. Det betydde en stor risk. Vid förra utbrottet av SARS skedde inte en sån massmigration av människor tidigt i pandemin. Det betydde att risken för spridning var stor.

Men man var mot att man stängde gränserna för folk från Kina. Hur rätt det var får historien bedöma

Trump å sin sida spelade ner hotet regelbundet, som den 26 februari:

”When you have 15 people, and the 15 within a couple of days is going to be down to close to zero, that’s a pretty good job we’ve done.”

Trump stängde gränserna från Kina, det var något han gjorde tidigt. Men sen gjorde han inte mycket mer. Den första månaden präglades av att USA inte fick fram test för att kontrollera om någon var smittad. Vid en tid så Sverige kunde testa 150 om dagen på 10 testlabb hade USA 3 testlabb och testade 15 om dagen. Trump gjorde INGET för att lösa detta.

WHO betonade att det var viktigare än något annat att få igång testning.

Om man kikar på om någon av dem förutsade krisen så ser man att Trump la ner USAs kapacitet att förbereda landet för en pandemi.

Gro Harlem Brundtland

WHO å sin sida varnade gång på gång att en svår pandemi SKULLE komma och ville bygga ett ”global response team” óch ”early warning” system. Global Preparedness Monitoring board inom WHO, lett av den fd norska statsministern Gro Harlem Brudtland, skrev en rapport 2019 med olika varningar och förslag. (Klicka här för att läsa deras rapport från 2019: Annual report on global preparedness for health emergencies.)

I samband med Coronaviruset påminde de den 30 januari om deras förslag till en global krisberedskap mot epidemier och bad alla länder att förbereda sig. (Läs pressmeddelandet här!)

”All countries and local governments, including those that have not yet been affected, must urgently dedicate resources to building their essential preparedness capacities (as described in the IHR (2005) to prevent, detect, inform about and respond to the outbreak, to strengthen their health systems, and are urged to follow WHO technical guidance for control measures, in line with the IHR(2005)…

Collaboration should be strengthened across national and sub-national public health agencies, and across the public and private sectors to ensure availability of testing and supplies of personal protective equipment;

As an independent monitoring and advocacy body, the GPMB urges political action to prepare for and mitigate the effects of global health emergencies. Co-convened by the World Bank Group and the WHO, the GPMB works independently to provide expert assessments and recommendations on the state of global preparedness. The opinions and recommendations of the GPMB are those of the Board and do not necessarily represent the views of the World Bank Group and WHO. The GPMB A World At Risk annual report: http://apps.who.int/gpmb/annual_report.html”

Lägg märke till att de bad alla länder att satsa massivt på att skaffa skydd. Det bör sägas att detta var den 20 januari. Först i mars började vi i Sverige lite långsamt och motvilligt öka anskaffadet av skydd och först runt den 1/4 tog regeringen ansvar för anskaffandet av skydd för omsorgen.

man upprepade detta gång på gång (läs uttalandet den 6 mars här)!

Som ledare för Global Preparedness Board och fd generalsekreterare för WHO har Brundtland all anledning att säga ”vad var det jag sa”. Och det säger hon också. Så här skrev hon till Verdens Gang:

«Det er dessverre ingen tvil om at det vi opplever er en varslet katastrofe», skriver Gro Harlem Brundtland i en uttalelse til VG.

«De aller fleste landene har unnlatt å følge opp de nødvendige forberedelser og beredskap, for å kunne håndtere globale utbrudd og pandemier – til tross for klare advarsler fra WHO og andre sentrale institusjoner og kompetente fagmiljøer», fortsetter hun.

I 2018 ble Gro Harlem Brundtland bedt av Verdensbanken og WHO om å lede arbeidet med en rapport om hvordan verden ville håndtere en global smittsom og dødelig epidemi.

Sammen med Elhadj As Sy, toppsjefen i det internasjonale Røde Kors, samlet hun internasjonale eksperter og helsepolitikere i Global Preparedness Monitoring Board, GPMB.

Rapporten kom i september fjor.

Svaret tilbake til Verdensbanken og WHO var alarmerende:

– Altfor lenge har verdensledernes svar på helsetrusler vært et sted mellom panikk og fraskrivelse av ansvar, uttalte hun da rapporten ble lagt fram.

«Verden er ikke forberedt, til tross for økende risiko for vidtrekkende spredning av epidemier», var det tydelige budskapet…

Rapporten fra september 2019 heter « A World at Risk from Deadly Pandemics».

Den understreket hvor uforberedt verden er på de globale krisene som man vet vil komme. Rapporten beskrev også helt nødvendige hastetiltak som måtte gjennomføres.”

Givetvis vill Brundtand ha starka åtgärder, framför allt mer testning och kontaktspårande.

Var Brundtland bara vis i efterhand? Bör man håna henne som en panikmånglare, en hysterisk person eller säga att ”det är lätt att vara efterklok”?

Det heter att man ska lyssna på experterna och myndigheterna. men myndigheter och experter har också ofta fel. Man bör tänka kritiskt inför alla uttalanden från experter och myndigheter. Men de som visat att de förvarnat och var tidigt ute och dessutom nu lägger fram förslag har sannolikt större chans att de har rätt, än de som brast i detta.