Tegnell har rätt – det räcker inte med enbart skydd

Anders Tegnells ord om att det är väldigt farligt att tro att skyddsutrustning hindrar smittan i omsorgen, har cirkulerat en hel del i media. Det låter ju läskigt. Men om man ser till vad han verkligen sa så sa han att det inte bara räcker med skydd, man måste ha utbildning och förberedelser också, och bra rutiner och chefer.

Jag har valt denna tweet av Göran Rosenberg för att illsutrera detta. därför att twittraren Rebella skrev ner exakt vad Tegnell sa.

Vad menade Tegnell?

Skräckhistorierna om omsorgsarbetare som hjälper coronasmittade utan skydd cirkulerar mycket, Men jag tror att det är långt vanligare att omsorgsarbetare MED skydd men som fått dåliga rutiner och ingen utbildning, och vars chefer och sköterskor också brister, sprider smittan.

Detta är inte omsorgens fel. Arbetsgivare, regioner och myndigheter borde dragit igång utbildningar för alla, med fokus på mer avancerade sk basala hygienmetoder, och hantering av smittskydd och smittad plats, redan för över en månad sen. Men det har skett i mycket få kommuner. Och rutinerna borde vara på plats men brister ofta.

Jag har hört många skräckhistorier.

Att man inte får bära munskydd då man besöker hostande och nysande omsorgstagare.

Personal som går med smittskydd på från omsorgstagare till omsorgstagare medan personer utan symtom passerar förbi.

Dementa smittade som springer omkring på avdelningarna och går in till osmittade, och givetvis tvärtom dementa osmittade som går in till smittade.

Att man inte vet hur man ska förvara utrustningen hos de boende i omsorgsboendet eller i huset man går till och förvarar skydden bredvid där den med smittsymtom sitter. Och i två fall har jag hört om skydd som dessutom förvarats så de dementa smittade kunnat röra i och på visir och annat.

Bristande kunskap om hur man tar av och på smittskydd och förvarar munskyddet (om man använder samma under en dag).

Bristande kunskap om hur och var man ska sprita av saker. Att sprita av allt och sen ta av skoskydden man använt är liksom inte att rekommendera.

Användande av oärmade plastskydd då någon nyser eller hostar, så att arbetskläderna förorenas.

Etc, etc…

Skyddsbristen är vansinne. Det vet ni som följer mig att jag varnat för och är heligt förbannad över. Men vi var lika oförberedda på andra sätt också.

Det finns inte bara en övertro till att skydd räcker, även en övertro till att så kallade basala hygienmetoder räcker. Smittskydd är inte bara basala hygienmetoder, det är avancerade basala hygienmetoder. Dessutom måste rutiner finnas där, utbildning måste ges till alla och man måste vara uppmärksam på att alla förstår, även de som inte kan bra svenska.

Så här har Tegnell rätt.

Men tro inte för ett ögonblick att detta är personalens fel. Det är chefer och regionsledningen och myndigheter som bär ansvaret för att se till att personalen har kunskapen nu i pandemin. Brister tillgången till skydd är det inte personalens fel, brister rutiner och kunskap, är det inte heller personalens fel.

Men Tegnell har erkänt på TV-programmet Skavlan, att han missbedömde hotet från pandemin, kan detta ha bidragit till att vi inte kom igång med utbildning och förberedelser också?