Evidens 7.

Detta är inget blogginlögg. Det är en samling länkar etc som jag sparar om pandemin.

https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/dokument/evo/b0442e08-e205-45a7-9bd4-ab6e3420f233?pageId=47070

https://www.nrk.no/urix/svensk-pandemiekspert-mener-at-sverige-er-pa-vei-mot-en-tragedie-1.14976893

https://www.dn.se/asikt/folkhalsomyndigheten-har-daligt-omdome/

https://www.expressen.se/nyheter/qs/larmet-fran-skoterskorna-vi-grater-i-omkladningsrummet/

———–

Det finns heller ingen samlad bild av vilka behov som finns och hur situationen ser ut i Sveriges 290 kommuner. Som läget är nu får kommunerna själva leta efter skyddsmaterial så gott det går och det går åt stora mängder.

https://www.dn.se/nyheter/akut-brist-pa-skyddsmaterial-i-kommunerna-fackforbund-hotar-stoppa-arbete/

——–

Först agerar man inte. Det är långt bort och gott om tid. Sen agerar man men följer regelboken. SEN när det slår till, eller strax innan, utbildar man personalen.

https://www.dn.se/kultur-noje/lena-einhorn-hur-kunde-vi-slappa-in-smittan-pa-stockholms-aldreboenden/

——-

https://www.expressen.se/nyheter/qs/kristerssons-utbrott-pa-lofven-under-krismotet/

———–

Obs. Timvikarier får inte sjuklön. = de jobbar vid sjukdom

……….

https://time.com/5817412/sweden-coronavirus/

——–

https://www.svd.se/vad-folkhalsomyndigheten-gor-fel

———

Nej @lenahallengren. Ansvaret för att vi har en fungerande katastrofberedskap ligger på regeringen. Regeringen skulle ha sett till att det funkade. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regioner-pekas-ut-som-ansvariga-for-beredskapsmiss

Att ansvaret för krisberedskapen inom hälso- och sjukvården ligger på regionernas axlar är något som socialminister Lena Hallengren (S) håller med om. Så här svarar hon på frågan om inte hon och/eller regeringen borde ha hållit koll på att regionerna inte har upprätthållit den krisberedskap som i denna pandemi visat sig vara otillräcklig:

– Ja, vården har ju ett ansvar för att ha en beredskap för sitt på samma sätt som inom inom andra verksamheter. Det är ju så svensk beredskap ser ut, och det är ju något som vi har varit överens om när det gäller hur vi ska hantera kriser. Nu är vi ju inne i en helt exceptionell kris som jag ärligt talat har svårt att se att någon har varit förberedd på oavsett vilka system man har haft, men man kan ju ha varit mer eller mindre förberedd, säger Lena Hallengren och fortsätter:

———–

https://www.dn.se/nyheter/sverige/hallengren-om-smittspridningen-pa-aldreboenden-skulle-inte-bli-sa-har/

……….

Sluta upp kring samhället vid en kris.

https://www.altinget.se/artikel/blott-sverige-svensk-coronakonsensus-har

”Den kulturen märktes även igår, när moderatledaren Ulf Kristersson gästade Ekots lördagsintervju. I grund och botten ”gör vi nog rätt”, sade han. Utvärdera krishanteringen får vi väl göra sen. Då får vi nog lärdomar.

Ekots Monica Saaringen fiskade. Ville Kristersson ändå inte ”säga om det finns nåt mer som du tycker att regeringen eller Folkhälsomyndigheten borde ha gjort?” Nej, det ville han inte.

”Det rent medicinska, där tänker inte jag ge mig in. Jag tänker inte bli en av dessa hobbyepidemiologer som låtsas vara expert.”

Utan att på något sätt förminska epidemiologin som fack så är det viktigt att konstatera att den inte är en rent medicinsk disciplin. Epidemiologin är ett område i skärningspunkten mellan samhälle och sjukdomar. Här ryms folkhälsa, människors handlingar och livsstil, riskfaktorer etc. Epidemiologin handlar också om att avläsa och kanske även föregripa hur människor beter sig i en epidemi/pandemi.

En sådan disciplin kan rimligen inte anses olämplig för diskussion i öppen samhällsdebatt. Snarare tvärtom. För en epidemiolog är det hart när omöjligt att känna till varje risk i varje givet tillfälle. Man kan veta att sportlovet pågår, men samtidigt ha missat att tänka på att man borde producera information om smittspridning också på somali. Och så vidare. Det finns en hel del att prata om.

Givet att ingen har en fullständig och omnipotent helhetsöverblick torde synpunkter och inspel kring potentiella svaga punkter i samhällets smittskydd.”

———–

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regioner-pekas-ut-som-ansvariga-for-beredskapsmiss?cmpid=del%3Afb%3A20200411%3Aregioner-pekas-ut-som-ansvariga-for-beredskapsmiss%3Anyh%3Alp

Regionerna borde ha byggt upp beredskapslager för utrustning och läkemedel för att bättre kunna hantera en pandemi. Det här anser Andreas Wladis, som är professor i traumatologi och katastrofmedicin. Socialminister Lena Hallengren (S) håller med om att det har funnits brister i beredskapen.
– Ansvaret för att upprätthålla en katastrofmedicinsk beredskap ligger helt otvetydigt på regionerna, säger Andreas Wladis till SVT Nyheter.

———————-

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/msb-varnar-for-nya-problem

.———————-

”I skrivande stund vet ingen, varken anhängare eller kritiker, hur det kommer att gå med den svenska smittbekämpningen. Men en sak borde ena falangerna: vägen mot den oundvikliga flockimmuniteten bör inte gå via en oreflekterande flockmentalitet. Det är totalitärt och djupt kontraproduktivt.

Människors ifrågasättande, diskuterande och analyserande, alltså resultatet av det kritiska tänkandet, kan därför aldrig vara ett problem i ett fritt samhälle. Tvärtom utgör just dessa komponenter själva fundamentet i en demokrati. Även om de skapar dålig stämningen – eller kanske just för att de skapar dålig stämning.”

https://www.gp.se/ledare/f%C3%B6lj-rekommendationer-men-t%C3%A4nk-sj%C3%A4lv-1.26757535?fbclid=IwAR0YEAW1zp83YhpwQ0fHm_SJjkf1u6FDg4hTSS4DE6EqaPloc62YjjFaOUI


En månad sen socialstyrelsen skulle koordinera skydd och sånt till alla aktörer.

https://www.dn.se/nyheter/sverige/statens-hjalp-till-aldreboenden-drojde-en-manad-kommuner-fick-inte-skyddsmaterial/

Redan för en månad sedan, den 16 mars, gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag ”att säkerställa tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial”. Det beskrevs av regeringen som att Socialstyrelsen skulle bli en ”nationell inköpscentral”.

– Läget är extraordinärt och därför behöver vi extraordinära insatser, sa socialminister Lena Hallengren då. 

I uppdraget ingick också att på nationell nivå fördela, prioritera och omfördela resurser till kommuner och regioner.

Men kommunerna har hittills fått klara sig utan det utlovade stödet. Först i onsdags – en månad efter regeringens beslut – fick Socialstyrelsen igång systemet för hur kommunerna ska rapportera sina behov av skyddsmaterial….

Regeringen fattade det nya beslutet den 6 april. Den 15 april kom till sist det nya systemet på plats, så att kommunerna kan rapportera om läget och begära hjälp – en månad efter att Socialstyrelsen fick det ursprungliga uppdraget…

En rundringning som DN gjort bland kommuner runt om i landet visar en stor frustration med bristen på stöd från de nationella myndigheterna. Östersunds kommun i Jämtland har på egen hand lyckats bygga upp ett litet lager med skyddsutrustning, men kommundirektören Anders Wennerberg säger att det är utan någon hjälp från nationellt håll.

– Jag är besviken över det måste jag säga. Vi hade den första smittade i Sverige den 29 januari, det första dödsfallet för en månad sedan, drygt. Jag hade nog hoppats att man hade kommit lite längre i den nationella samordningen. Åtminstone att man var klar över vem som gör vad, men inte ens det är ju klart.

https://www.svd.se/brittisk-expert-kritiserar-sveriges-virushantering

Tegnell om ”vår” strategi. Ännu ett medgivande från Tegnells sida om att den svenska strategin skiljer ut sig. Att symptomfria sprider smittan har ingen stor betydelse för den svenska strategin, eftersom syftet inte är att stoppa smittan utan att låta den ”långsamt” sprida sig i befolkningen,

”Vår strategi bygger inte på att det är en nollrisk från symtomfria. Utan strategin bygger på att få en väldigt långsam spridning, och det får vi även om några symtomfria skulle smitta”. Så bemöter Tegnell kritiken från forskarhåll (SvD 12/4).

Man förnekar att symtomfria sprider smitta i omsorg o sjukvård.

——–
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/tunga-kritiken-ofattbart-att-faltsjukhuset-inte-oppnat

https://www.expressen.se/nyheter/kritik-mot-faltsjukhuset-i-alvsjo-har-inte-oppnat/

——-


Samma dilemma där. Säger man ”allt är lugnt just nu” kommer folk att anta att allt är lugnt.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/RReX3J/sverige-kan-fa-brist-pa-dricksvatten-enligt-msb
——–
https://www.svd.se/bortse-inte-fran-de-basta-forskarnas-modeller

” Man kan genom indirekta resonemang sluta sig till ett antal möjliga antaganden som FHM verkar göra, även om det inte går att veta säkert. Det verkar som om FHM:s strategi bygger på följande: 1) den verkliga dödligheten, räknat per verkligen infekterade fall snarare än bekräftade fall, är lägre än de flesta analyser som gjorts i världen, och vi kommer således inte att få så många dödsfall även om smittan sprids mycket i samhället; 2) smittspridningen via asymtomatiska fall är låg eller obefintlig; 3) de drastiska interventioner vars påverkan på smittspridningen rapporterna ovan analyserar, påverkar inte nämnvärt virusets spridning. Om dessa är de, eller del av de antaganden som görs, och hur man kommit fram till dem, är sådant som vi måste få veta.——
https://www.dn.se/debatt/folkhalsomyndigheten-har-misslyckats-nu-maste-politikerna-gripa-in/

——-
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/pLexpV/larmet-inifran-aldreboende-de-har-glomt-oss
————-
https://www.gp.se/ledare/virusbek%C3%A4mpning-%C3%A4r-politik-och-m%C3%A5ste-f%C3%A5-kritiseras-1.26601844

Det finns emellertid en oroväckande tendens att ogiltigförklara kritik från personer som inte är experter.

Ett illustrativt exempel på detta är det uttalande som Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson nyligen gjorde i en intervju: ”Att alla är experter, också det har jag varit med om förut. […] Det är lite tråkigt att medierna släpper fram experter som man kanske inte gjort så bra research på. Som kanske har någon titel i bästa fall, men inte inom det här området” (Dagens Nyheter 5/4). Vidare beklagade sig Carlsson över att ”en del av de som hörs” inte har någon ”riktig bakomliggande kunskap”.


———-
31/3 förutsåg 1000 döda på 6 månader och refererar till fhm 5000 intensivvårdsfall.

________

https://ka.se/2020/04/16/olika-bedomningar-av-skydd-i-aldreomsorgen/

————-
https://www.telegraph.co.uk/politics/2020/04/16/sweden-has-shown-not-tackle-coronavirus-fights-now-save-face/?fbclid=IwAR0Qd9JVZuEJl8JixipUremYcOKcDXxPtor_3j_k1SIbdkWOAe6vuWnyZlA

———

https://www.sydsvenskan.se/2020-04-17/kommunal-munskydd-racker-inte

———

Munskydd för alla som jobbar i vården. Oj! Skillnad mellan Sverige och Norge det.

https://ka.se/2020/04/17/harda-restriktioner-skyddar-norskt-aldreboende-mot-smitta/

——

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/3Jbbvd/skoterska-slar-larm-sjuka-springer-runt-bland-de-osmittade

https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/gieseckes-kritik-mot-andra-lander-forsvarar-sverige/

——

https://www.expressen.se/nyheter/skyddsutrustning-drojde-en-manad-kommuner-kritiska/
 
——————-

En mycket intressant artikel i Telegraph som redogör för skillnaden i angreppssätt mellan de asiatiska länderna och västvärlden. En skillnad i inställning som leder till skillnad i förmåga och i resultat. Kommer den västerländska fatalismen att överleva Covid-19? Eller kommer vi att lära oss att göra rätt från början och i tid?

Henrik Brändén kommenterar detta så här:

”Superintressant genomgång av skillnader mellan brittisk och sydostasiatiska pandemiplaner. Jag fäster mig särskilt vid: 1) I Sydostasien inte bara tydliga regler om stora beredskapslager av skyddsutrustning i både hem, arbetsplatser och vårdapparat, utan dessutom stora PCR-lab som bara står och väntar på att behöva användas för att detektera luftvägsvirus i stor skala vid en hotande pandemi. 2) I Storbritannien utgick man tydligen – till skillnad från i Sverige – redan från början från att en annalkande pandemi inte skulle gå att hejda.

Ett par noteringar:

A) I Sverige hade man till en början ansatsen att försöka hejda smittan från att få fäste genom aggressiv smittspårning. Till skillnad från sydostasiatiska länder har man i Sverige (OBS: Jag har aldrig trott annat än att en specifik svensk kultur existerar!) en kultur där det fungerar dåligt att med tvång inskränka människors rörelsefrihet men fungerar bra att vädja till deras solidaritet. Först när det visade sig att smitta kommit in från en massa andra håll än de man spårade från (Kina, Italien och några till) och etablerat sig gavs mlet upp att hålla smittan borta från landet.

B) Det är lite trist att en annars så intressant sammanställning och diskussion inte tar någon hänsyn till frågan om tidsfaktor och omvärld. Det som är rätt initial strategi när en ny smitta dyker upp på hemmaplan och smittan kan försvinna från världens yta om man själv och ett par grannländer lyckas stampa ut den, är inte nödvändigtvis rätt strategi när smittan etablerat sig över hela jordklotet, och med närmast naturnödvändighet kommer att komma tillbaka så länge inte en stor del av befolkningen är immun.”

 

Revealed: Why Asia was better prepared to fight the coronavirus than Britain
While Britain’s pandemic plan assumes a new virus will be unstoppable, Asian countries focused on containment in a bid to minimise mortality

Nicola Smith 18 April 2020 • 9:30pm

To understand why southeast Asian countries are still open for business and recording deaths in the low hundreds, while Britain is in lockdown and thousands are dying, it is instructive to compare the different nations longstanding pandemic response plans.

“Sheltering is a measure to restrict most people’s social activity and is different from isolation and quarantine…. It targets the whole population in a community… The public is asked to stay at home for their safety,” says Taiwan’s Influenza Pandemic Strategic Plan, which was first written in 2006 and anticipates the need for a possible lockdown.

In Singapore pandemic planners were also ready.

“Coronaviruses undergo genetic mutations and recombination at a rate similar to that of influenza viruses”, says its Pandemic Readiness and Response Plan For Influenza And Other Acute Respiratory Diseases.

“Our objective is to sustain the nation through the first epidemic wave by minimising mortality and morbidity through the use of measures that are proportional to the assessed public health impact, while ensuring preparedness for vaccination of the entire population” Singapore adds.

Now to Britain and its plan, which was updated after the H1N1 swine flu pandemic of 2009 and published by the Department of Health and Social Care in 2011.

“It will not be possible to stop the spread of, or to eradicate, the pandemic influenza virus, either in the country of origin or in the UK, as it will spread too rapidly and too widely”, says the UK Influenza Pandemic Preparedness Strategy.

“The expectation must be that the virus will inevitably spread and that any local measures taken to disrupt or reduce the spread are likely to have very limited or partial success at a national level and cannot be relied on as a way to ‘buy time’.”

The Telegraph has obtained all of the publicly available national pandemic plans for southeast Asia and compared them to Britain’s own.

The analysis reveals not just differences in tone but in detail. While Britain’s plan assumes a new virus will be unstoppable, the Asian plans major on containment in a bid to minimise mortality. Specifically, the Asian plans all foresee and plan for:

Large scale testing capacity

South Korea, which has conducted more Covid-19 tests per head of the population than any other country, had 17 regional and local labs in place ahead of the pandemic, all capable of carrying out PCR [“do I have it?”] tests at volume.

“During the early stages of the pandemic when testing volume is heavy, private facilities may be used to perform RT-PCR tests for the detection of new cases of infection”, its planning document notes.

“The purpose of surveillance is to enable the early detection of unusual cluster or abnormal clinical symptoms, and to understand characteristics of the virus and mutation trends”, says Taiwan’s plan, which also put in place considerable testing capacity.

Contact tracing and quarantine

A major element of all the Asian documents, including Vietnam, Malaysia and Thailand.

“Contact tracing is the process of identification of people who have possibly been infected after exposure to cases with infectious diseases for the purpose of containing the spread of the disease. Following contact tracing, phone surveillance or quarantine may be necessary”, says Singapore’s plan.

“If the contagion of novel influenza virus increases among humans, aggressive treatment and public health intervention shall be instituted to mitigate the health impact and to maintain social functions and economic activities during a pandemic”, says Taiwan.

South Korea also lays out plans to “aggressively track down contacts and isolate them at home”.

Personal Protective Equipment (PPE)

Planned for not just in terms of stockpiles but local manufacturing capacity. In Singapore all businesses are advised to maintain a “3 to 6 month stockpile” of surgical masks, gloves, hand sanitizer and other equipment.

South Korea advises all households to “stock enough basic supplies to last for about 4 weeks”, while Taiwan notes that the family is “the basic unit of the community and the core of the pandemic preparedness program”.

It adds: “Under ordinary times, face masks enough to meet requirements of family members should be stored at home, thus, during a pandemic, families would not have to worry about mask shortage, so that a massive wave of panic buying could be prevented”.

Central medical stores of PPE in Taiwan are rolled over every year in order that no element of the stock is ever out of date. In 2019, this accounted for 28 per cent, 35 per cent and 18 per cent of its vast stockpile of surgical masks, N95 respirators and gowns respectively.

Surveillance at border crossings and ports

Asian countries all have major sections in their pandemic plans dedicated to the surveillance, testing and possible quarantine of all inbound passengers at ports and borders.

This is in stark contrast to the UK plan which only provides for passengers to “be encouraged to self-report symptoms to crew and ground staff to enable information gathering, investigations and treatment to be undertaken”.

In most Asian countries, Covid-19 tests and/or a 14 day precautionary quarantine are now required at all borders and have been for some time. In the UK, plane loads of Romanian fruit pickers are arriving yet there are not even temperature checks at our airports.

Why was Asia better prepared?

In addition to the detail, the Asian plans have a sense of urgency and military style direction throughout which contrast sharply with the discursive tone and constant mentions of “proportionality” that permeate the British plan.

Although most southeast Asian countries anticipated the possibility of a total lockdown in their plans, most have avoided it in the current outbreak because of the way they preplanned for these and other preventative measures to be put in place. The economies of Taiwan, Singapore, South Korea, Vietnam and Malaysia all maintain a strong pulse as a result.

Most experts point to Asia’s experience of Sars, Mers and other outbreaks to explain why they were better prepared.

Dr John MacArthur, country director of the US CDC in Thailand, said: “The Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN, region has a long history of battling emerging infectious diseases going back more than 20 years.

“The region has experienced Nipah, SARS, avian influenza or bird flu, pandemic influenza, Zika, and of course now COVID-19. Because of their earlier experiences, ASEAN Member States were quick to agree to the international health regulations and work towards achieving the core capacity requirements under this new framework,” he added.

Chen Chien-jen, vice president of Taiwan makes a similar point in an exclusive interview with the Telegraph today.

“In 2003 we had a very severe SARS outbreak in Taiwan. We learned a lot about prudent action, rapid response and early deployment… If close contact tracing is done well then disease won’t be spread.” Professor Daneil Falush, a geneticist at the Institute Pasteur in Shanghai, China, believes UK and much western pandemic planning is characterised by a “fatalism” not evident in Asia. He says East and West “frame” their view of fighting new diseases differently.

”’There is no other realistic way out of Covid-19 to building up ‘herd immunity’ through vaccination/infection.’” This in my mind is the herd immunity mentality. It’s a way of framing the argument. “The alternative framing is: ”there is no other realistic way out other than reducing viral transmission to zero’. That’s how they see it in Asia.”

China’s publicly available pandemic plans are thin but emphasise quarantine and isolation of infected individuals – a tactic it has used to good effect to contain the virus, if it’s data can be believed.

Professor Falush is not clear if China’s initial lockdown was pre-planned but thinks it had little choice – a herd immunity strategy would never have washed there.

“They are very conscious that their legitimacy is based on protecting the Chinese People and therefore had to act. In the west, it has never been viewed in those terms. Scientists are fatalistic. They say you just can’t do it [contain the virus].”

Britain did not just write a pandemic strategy document. It tested its pandemic response plan four years ago when it simulated a pandemic almost identical to the Covid-19 outbreak.

Code-named Exercise Cygnus, the simulation took place in October 2016 and involved all major government departments. It is known the exercise revealed holes in the UK’s pandemic strategy but it is not known if those fighting the outbreak in the drill ever sought to contain the contagion.

In short, was a fatalistic or ‘herd immunity’ view taken even when a full-blown simulation showed it would result in Britain’s hospital wards and mortuaries overflowing?

The Telegraph has asked for the reports on Exercise cygnus to be made public under the terms of Freedom of Information Act (FOIA) as they may inform the response to the current Covid-19 pandemic.

However, last week the government formally refused the request. “We are withholding this information under Section 35(1)(a) of the FOIA, which provides for the protection of information relating to the formulation and development of government policy,” it said.

Labour has called on ministers to publish Cygnus now to help inform the response to the Covid-19 pandemic.

“There are serious questions for ministers on what lessons were learnt from the Cygnus pandemic drill, which can only be answered by publishing its conclusions and the actions taken as a result,” said Jon Ashworth, the shadow health minister.

___

 grundbemanningen för hemtjänsten och avlastningen som kommer till pappa och hans livskamrat rullar 18 personer. Sedan en tid tillbaka finns många sjukdomsfall i personalen. De ersätts av vikarier och extrapersonal.

Utöver detta ansluter ibland enstaka praktikanter eller personer på introduktion. Pappa har räknat att de senaste…

Pappa är förtvivlad och står i begrepp att inte släppa in hemtjänsten mer, en samhällsservice han och hans livskamrat är beroende av. Han pekar på att det finns arbetsgrupper som i åratal använt till exempel munskydd i kontakten med patienter – tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister.

Han undrar varför inte hemtjänstpersonalen kan ha ett munskydd de drar upp när de är i så nära kontakt med sin brukare. När Linköpings universitetssjukhus testade sin personal kom de till slutsatsen att man kan bära på covid-19 utan att uppvisa symptom.


https://www.dn.se/asikt/hemtjansten-skickade-60-personer-utan-virusskydd/

Statsvetaren Michal Smrek varnar idag på DN Debatt för att falska nyheter om Sveriges visserligen unika hållning under pandemin håller på att svämma över alla bräddar och denna gång är det inte bara ryska medier eller de högerpopulistiska alternativmedierna som står för dessa utan t o m sådana etablerade tidningar som brittiska The Guardian och en mängd andra europeiska och västerländska s k mainstream/gammelmedier i en tid när vreden (eller om det är skadeglädjen eller avundsjukan eller bitterheten eller kanske t o m hatet) mot Sverige p g a att Sverige på något sätt anses svika övriga världen bubblar i i stort sett hela (om)världen:

”The Guardians kritiska analyser av ”svenska modellen” har spritts vidare i Europa och där blivit rent felaktiga. Inflytelserika brittiska The Guardians kritiska, men något missvisande analyser, av den ”svenska modellen” i kampen mot coronaviruset har spritts vidare i Europa som en visklek där varje redaktion lagt till nya felaktiga nyanser. När nyheten till slut når etablerade mediehus i bland annat Centraleuropa är den på gränsen till att vara ”fake news”.”

https://www.dn.se/…/sa-sprids-falska-nyheter-om-den-svenska…

”Hamnar man på The Guardians svarta lista, så hamnar man sannolikt på liknande listor i hela Europa. Vi har vant oss vid att etablerade utländska mediehus publicerar kritiska analyser av den ”svenska modellen” i kampen mot corona¬viruset. Den svenska strategin svartmålas ofta och presenteras på ett sätt som inte tar hänsyn till den svenska politiska och sociala kontexten. En del analyser lyfter fram antalet döda i Sverige utan att sätta det i ett jäm¬förande perspektiv och andra beskriver den nya krislagen som togs fram av regeringen som ett tydligt tecken på att Sverige har lämnat sitt ”liberala” sätt att kämpa mot viruset.

Det är naturligtvis sunt att i ett demokratiskt samhälle publicera såväl beröm som kritik. Det som däremot inte är sunt är att rapportera felaktigheter eller analyser som gränsar till att vara direkt missvisande. Dessutom har kritiska artiklar som publicerats av The Guardian inspirerat nästan identiska analyser i andra länder såsom Tyskland, Italien, Tjeckien och Slovakien. Detta visar på hur inflytelserika mainstreammedier, som ses som trovärdiga källor av många redaktioner runt om Europa, kan medverka till att felaktig information kan få stor spridning.

Spridningen tycks fungera som en visklek: varje redaktion lägger till nya felaktiga nyanser. När nyheten till slut når etablerade mediehusen i bland annat Centraleuropa är den på gränsen till att vara ”fake news”.

Låt mig ge två exempel:

En artikel som publicerades i The Guardian i slutet av mars målar en svart bild av Sverige som ett land utan restriktioner, där folk går runt i lugn och ro medan andra länder i Europa är försatta i strikt karantän. Att beskriva Sverige som fritt från restriktioner är naturligtvis felaktigt och visar på att författaren har misstolkat den nationella kontexten, eller att han inte granskat sina påståenden tillräckligt noga.

Artikeln fick mycket stor spridning och inspirerade till fler liknande artiklar runt om i europeiska tidningar. Då rörde det sig dock om vanliga nyhetsartiklar som okritiskt tog artikeln från The Guardian som grund och lade till nya ensidiga eller direkt felaktiga nyanser. Ett exempel kommer från en etablerad mainstreamnyhetsportal iDnes.cz i Tjeckien som bytte huvudrubriken från ”De leder oss till en katastrof” till ”Vi närmar oss en katastrof”. Den ursprungliga rubriken ger intrycket att artikeln kommer att beröra kritiken mot den svenska smittskyddsmodellen, medan den tjeckiska förmedlar en bild av att svenska experter och politiker erkänner att den svenska modellen har misslyckats.”

(…)

”Det sjunkande förtroendet för myndigheter och vetenskap är en central aspekt av den populistiska våg som svept fram över hela världen. När begreppet ”fake news” populariserades av den amerikanske presidenten Donald Trump höjdes många ögonbryn. Det var inte tidningar med en historia av att publicera påhittade och felaktiga uppgifter han gav sig på. I stället var det exempelvis New York Times och Washington Post han gjorde till föremål för sina attacker – väletablerade och internationellt hyllade tidningar som länge ansetts vara källor till trovärdig nyhetsbevakning och kritisk granskning.

Det mest långsiktigt hållbara sättet att besvara attackerna från populistiska aktörer mot mainstreammedierna är att noggrant granska varje påstående som görs. Coronakrisen gör denna viktiga uppgift än mer aktuell och angelägen. Under den senaste månaden har dock flera etablerade mediehus publicerat reportage och debattartiklar som, om inte direkt felaktiga, har varit missvisande.

Det är möjligen för tidigt att spekulera i varför vi ser det här beteendet och fenomenet kommer säkerligen studeras av forskare efter det att krisen är över. Men detta agerande kan skada tidningarna lika allvarligt som det kan skada bilden av Sverige i utlandet.

Vi har vant oss vid att kunna se dessa etablerade mediehus som källor till trovärdig nyhetsrapportering och kritisk granskning, och vi vill kunna lita på dem. Den pågående coronakrisen visar dock att det inte alltid är fallet, och att vi måste vara källkritiska mot det vi läser i än högre utsträckning än vanligt.

Vem hade kunnat tro att Donald Trumps ”fake news” en dag skulle ha viss verklighetsförankring?”

————————————

Frågor från journalister. Modelleringen av spridningen i Stockholm som dragits tillbaka, vad är det för allvarliga fel, betyder det att toppen– Vi jobbar med den och kommer med en version imorrn, men kort så är ju såna här modeller lite svåra, det visade sig att man lagt in en felaktig variabel i början och antalet fall hade inte uppdaterats, så man ökade en annan variabel, säger Tegnell och säger att det skapade siffran av att 1 av 1000 var smittade.– Vi borde förstås ha sett det, men vi kan stoppa det innan den fick för stor spridning.Påverkar det förtroendet?– Jag hoppas verkligen inte det eftersom det upptäcktes snabbt och vi kan korrigera det. De grundläggande bedömningarna ligger kvar.Låg toppen i Stockholm fortfarande 15 april?– Exakt när toppen låg kan skilja på någon eller några dagar.Kommer en tredjedel vara smittade den 1 maj?– Det ligger på ungefär samma dag.– Felet var kompensationen som modellen fixade till genom att säga att på varje fall vi hittade fanns det 1000 fall i samhället.Syns utbrott i andra delar av landet?– Den här toppen vi ser idag, vi tolkar det som att man kommit igång och provta personal.– Så det är de vi tror att ökningen beror på . Utvecklingen i landet ser väldigt olika ut. Vi kan inte påstå att vi ser någon region där det ser väldigt allvarligt ut.Frågor från journalister om restriktioner för äldre, om när de kommer kunna träffa barnbarn etc.– De äldre kommer inte vara immuna, och det är många länder som pratar om det. Jag tror det kommer ta ganska lång tid innan vi kommer kunna släppa på skyddet för våra äldre-äldre, säger Tegnell.– Skyddet för äldre-äldre kommer behöva finnas kvar på något sätt.

https://www.expressen.se/kultur/hanna-nordenhok/problematisk-bild-av-judiskt-liv-i-unorthodox/?fbclid=IwAR25mUXPEp8bXlBBSmfVOMucjPsY3Edd21TwnRXAiiSlSVk_MX1ei-in9Gk

——————-