Evidens 6

Detta är ingen artikel. Bara en citat o länksamling.om att man får höra att man är ”låtsasexpert”. ”Du tror du är professor i epidemiologi”.

Och ja jag får höra detta. jag fick höra det länge när jag påtalade att svenska myndigheter och regeringen inte förstod allvaret i pandemin och därför inte agerade mer än minimalt i januari och februari (man agerade inte mot skyddsbristen tex). Men jag fick ju rätt, det erkände ju Tegnell själv i Skavlan i helgen. 🙂 Trevligt att få rätt redan nu, men jag bekymras över de liv vi förlorar pga det. 😦 /TJ

—–

Vi följer inte WHO i skyddsrutinerna, i testningarna eller i rekommendationer att sätta i karantän. Dessutom nu inte då WHo varnar för att viruset kan vara luftburet.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/1n9jzW/sverige-andrar-inte-strategi-trots-who-besked

”Urban Kumlin är överläkare i Umeå inom klinisk virologi och infektionssjukdomar. Han tycker att det är bra att WHO går ut med att coronaviruset kan vara luftburet.

– Jag har trott det hela tiden, säger han.

Statsepidemiolog Anders Tegnell tycker däremot att WHO:s uttalande är problematiskt. De har varken berättat vad de grundar omsvängningen på eller visat på några studier, säger han.

– Men generellt så finns det inslag av konstiga smittvägar i nästan alla sjukdomar, som inte är så vanliga men som händer. Förmodligen är det så även med coronaviruset: det kan säkert sprida sig något längre under vissa omständigheter. Inte minst i vårdsituationer, men där har man redan i dag skyddsutrustning för det, säger han.”

—————-

https://www.expressen.se/nyheter/qs/regeringens-okanda-krisstyrka/


Giesecke, alla andra länder gör fel
https://weekend.di.se/intervjuer/alla-andra-lander-gor-fel

Sverige, som går långsamt fram, särskiljer sig i ett internationellt perspektiv. Hur ser du på det? 

”Det beror på att alla andra gör fel”.Hur kan du vara så säker på det när vi ännu inte har facit?

”Jag tror att vi kommer att klara epidemin utan att förstöra ekonomin mer än nödvändigt. Det ­absolut viktigaste är att skydda de äldre från att bli smittade. Jag tror att vi lyckas rätt bra med det. Det ligger i den svenska nationalkaraktären att göra som man blir tillsagd.”——–

https://esvd.svd.se/1001/-/293473/-/12926033

ivar.arpi@svd.se

Ivar Arpi SVD ledare

För den som följer SVT:s nyhetssändningar är den politiske kommentatorn Mats Knutson ett välbekant ansikte. Aldrig en person som tar till överord eller hänger sig åt känslomässiga excesser. Som det anstår en public service-profil. Men onsdagens sändning var ett undantag.
Vid det här laget vet alla att Sverige inte har några beredskapslager längre. Det brukade inte vara så. Vi hade tidigare både civila och militära lager med nödvändiga mediciner, mat, andningsskydd och annan skyddsutrustning. Allt det som hade behövts just nu. Men allt är borta. Sedan 2013 har sex statliga utredningar och rapporter alla riktat kritik mot svensk just läkemedelsförsörjning.
Varför har inte regeringen gjort något åt den svenska beredskapen? Den frågan fick Stefan Löfven i onsdagens SVT Aktuellt. Hans svar var att de hade tillsatt ännu en utredning. ”Just den här situationen är ny för hela världen. Ansvarsutkrävande ska vi göra när vi är förbi det här så man kan se hela förloppet. Vad det var egentligen som gjordes och inte gjordes.”
Ingen hade kunnat förutse den här pandemin, sägs det. Och det stämmer, men bara till viss del. I åratal har forskare varnat för att en pandemi av just den typ vi nu ser, kan ske. Man har då utgått från hur coronaviruset sars (sars-cov) spreds i ostasien 2003, eftersom det härstammade från fladdermöss och spreds via kinesiska djurmarknader. Låter det bekant? Man kunde förstås inte förutse exakt det som nu sker, men att en risk förelåg var rimligt att ta höjd för.
Nästan varje given kris har en låg sannolikhet att inträffa, innan den inträffar, som Tage Danielsson skrev om kärnkraftsolyckan i Harrisburg. Efter att något inträffat är såklart sannolikheten hundra procent, vilket Danielsson så klokt påpekade. Men vid varje tillfälle är det förnuftigare att gissa på att ett virusutbrott i någon del av världen inte utvecklas till en pandemi. Förnuftigare att vid varje given skärmytsling gissa på att det inte utvecklas till fullskaligt krig. Eller att den globala handeln inte slås ut och att livsnödvändiga leveranser till oss stoppas av våra grannländer. Eller att den globala uppvärmningen på kort tid går in i ett katastrofalt skede. Allt detta är osannolikt här och nu. Men att något av det sker är sannolikt. Därför har exempelvis Norge, Danmark och Finland behållit sina beredskapslager. Varför inte Sverige?
Det finns inget lagom med Sverige. Under kalla kriget försvarade vi vår neutralitet med ett starkt totalförsvar. Man planerade för alla eventualiteter, men främst för ett angrepp från Sovjetunionen. När det tog slut ändrade sillstimmet kurs. Den eviga freden inträdde. Försvaret lades i träda. När man privatiserade Apoteket glömde man av att staten har en plikt att skydda medborgarna i tider av kris.
Privatiseringen var det inget fel på i sig, men hur kunde man tro att marknaden skulle ha intresse av att, utan någon utsikt till trolig försäljning, lagerhålla olika läkemedel? När nu krisen kom fanns inga buffertar. De gamla lagren ekar tomma. Beredskapslagren med skyddsutrustning lades på regionnivå. Nu är ett antal sjukhus hela tiden ett dygn bort från att sakna rätt skyddsutrustning.
Just in time-systemet gäller andra branscher också, vilket har fått hela industrier att stanna nu. Den globaliserade ekonomins svagheter blottläggs. Men sjukvård, försvar och säkerhet tillhör trots allt en stats kärnuppgifter.
Stefan Löfvens smitining undan ansvaret i Aktuellt var alltså droppen som fick Mats att rinna över. Omdömet från den annars så svale politiske kommentatorn var överraskande strängt:
”Alla bedömare är överens om att den svenska beredskapen försämrats kraftigt de senaste decennierna. Här vill inte Stefan Löfven ta något som helst politiskt ansvar trots att han varit statsminister sedan 2014 och trots att det inte har saknats varningssignaler. Och nu ser vi ju då, när beredskapslagren har avvecklats att det saknats exempelvis skyddsutrustning. Det hade varit den enklaste saken i världen för honom att ta ansvar för det och blicka tillbaka för det är ett delat ansvar att den svenska beredskapen försämrats. Det är både socialdemokratiska och borgerliga regeringar som har medverkat till den situation vi befinner oss i i dag.”
Den enklaste saken i världen.
Ivar Arpi är ledarskribent.

……………

Ft reversal göobalisation
https://www.ft.com/content/7eff769a-74dd-11ea-95fe-fcd274e920ca

…………….

Aftonbladet 5/4 https://www.aftonbladet.se/ledare/a/mR9LKE/stockholm-ar-ground-zero-i-coronakrisen

”Men den riktigt dåliga nyheten är att beredskapen är ungefär lika dålig överallt i det svenska totalförsvaret. Och inget av detta är okänt, utredning efter utredning och kanske mest brutalt Försvarsberedningen har redan konstaterat det.

Försvarsmaktens fältsjukhus är enormt imponerande, men de är bara två. Om det värsta skulle inträffa finns inte skyddsrum så det räcker till befolkningen, inte gasmasker, inte mediciner, inte personal som har övat och så vidare.

2015 beslutade visserligen regeringen att totalförsvarsplaneringen skulle återupptas efter 25 år av neddragningar. Men det är lätt att avveckla – svårare att bygga upp.

Det som inte övas i fred fungerar inte i krig, brukar militären säga. Det gäller lika mycket det civila försvaret. Beredskapen är ett kollektivt misslyckande för regeringar av alla kulörer. Men också för samhällsdebatten i stort och alla vi som deltar i den.”

———
https://www.dn.se/nyheter/varlden/anna-lena-lauren-finlandare-utgar-fran-det-varsta-svenskar-fran-att-man-behover-inte-vara-orolig/

Beredskapslager. Fulla i finland. Finns inte i Sve.

På finska MTV3:s nyheter säger Juha Tuominen, chef för Helsingfors universitetssjukhus, att Sverige har valt att prioritera ekonomin före folkhälsan. 
– Man bara låter bli att säga det högt, anser Tuominen. 

Det studsar i mig. Jag går ett varv tillbaka för att lyssna på Tuominen en gång till. Att svenska myndigheter skulle prioritera ekonomi framför människoliv?

Nej, jag tror inte att svenska myndigheter tänker så. Jag tror att de, precis som Elisabeth Åsbrink skriver, inte vill utgå från det värsta. 

Finländare utgår från det värsta… 

Sverige väljer att chansa. Det är ett demokratiskt fattat beslut. Det enda beslut som i sammanhanget kan anses vara specifikt svenskt.”
——————

https://www.svt.se/nyheter/hemliga-finska-beredskapslager-oppnas

Till skillnad från många andra europeiska länder har Finlands regering kunnat lova sin befolkning att det inte kommer att råda någon brist på varken skydds- eller sjukvårdsutrustning. Massiva hemliga lagerlokaler i de finska skogarna hyser sjukvårdsmateriel i överflöd för att säkerställa att sjukhusen ska ha utrustning, specifikt för att behandla just viruspatienter

Lagren finns på hemlig ort och det är inte tillåtet att komma dit, men myndigheternas egna bilder visar enorma välfyllda hallar.  

 – Det handlar om miljontals operationsmunskydd och hundratusentals andningsskydd som vi kan använda på fältet, säger Päivi Sillanaukee, kanslichef vid social- och hälsovårdsministeriet, i SVT Agenda.

 – Det kommer inte ta slut, säger Päivi Sillanaukee.

………

Henrik bränden 5/4 facebook

”Om att veta, förstå och informera om corona ——————————————————————- För femton år sedan skrev jag en bredvidläsningsbok för gymnasister och deras lärare, som var tänkt att handla om hur det går till på cellers och molekylers nivå när sjukdomar uppkommer, men med utblickar också mot sjukdomars sociala, ekonomiska och politiska förutsättningar och konsekvenser. Det sistnämnda var mycket mer spännande än jag hade förstått innan jag började, och ett resultat av arbetet blev att jag lärde mig en hel del om hur smittämnen under historien hoppat från djur till människa, och vad det lett till. Alla som vid den tiden sysslade med infektionssjukdomar visste att det inte var frågan om ifall utan om när ett nytt aggressivt luftvägsvirus skulle hoppa från djur, börja sprida sig hos människa och detta leda till en pandemi med många dödsoffer Man visste också att det inte var alla hopp som skulle sluta så, utan bara några. Men man hade varit bra på att sprida medvetenhet om det första hos journalister, inte så mycket om det andra. Så kom fågelinfluensa, och alla mediala larmklockor ringde. Men epidemien rann ut i sanden. Så kom SARS, och samma historia upprepade sig. Så kom svininfluensan, som oroade alla, inklusive dem som nu leder Folkhälsomyndighetens smittskyddsarbete, vilket ledde till att Sverige ensamt av alla länder massvaccinerade mot influensan. Men medan influensan när den väl kom visade sig vara väldigt mild hade vaccinet allvarliga bieffekter för en del. Sammantaget ledde detta till en mättnad i både media- och smittskyddsvärld: Nu skulle man minsann inte luras att ropa ”varg” med hög röst, så fort ytterligare ett nytt virus dyker upp och börjar spridas. Entry coronaviruset … Jag minns hur det var att redan i januari och början av februari antyda att det fanns somligt i rapporteringen som lät riktigt obehagligt, och att det kanske fanns skäl att ställa frågor hur det stod till med beredskapslager av skyddsutrustning och IVA-platser. Då betraktades man som lätt hysterisk. Självklart skulle historierna från SARS, fågel- eller svininfluensa upprepa sig. I början av februari inventerade Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten denna beredskap på uppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, och skickade över en rapport, fylld av konstateranden som var synnerligen alarmerande för den händelse epidemien skulle börja sprida sig här. Inga av våra stora massmedia letade reda på rapporten. När Sanna Rayman fått fingrarna på promemorian och bloggade om saken möttes det med knäpp tystnad i alla media. Först en knapp vecka senare började media skriva om saken, och då inlindat i långa beskrivningar om vad myndigheter nu gjorde för att lösa problemen. Hela tiden cirkulerade fraser som ”vår beredskap är god” runt i media, och de vidarebefordrades som om uttalandena skulle gällt att vår beredskap var god för att möta en pandemi. Ja, de flesta som på sedvanligt sätt läste media från rubriker till ingress till brödtext till citat fick nog uppfattningen att myndigheters representanter stod och sade att vi hade god beredskap att möta att en pandemi kom till Sverige. Men det hade de aldrig sagt. Det enda de sagt var att vi hade en god beredskap för att hantera en situation där en viss spridning förekom runtomkring oss, som ledde till importerade ströfall, från vilka smittspårning behövde göras. Jag som hade läst promemorian till MSB lyssnade noga till exakt vad myndighetsrepresentanterna sade, och de aktade sig naturligtvis noga för att ljuga. Men eftersom ingen journalist ställde följdfrågan ”OK, beredskapen är god att hantera att enstaka smittfall kommer till Sverige, men klarar den att hantera att smitta börjar sprida sig i Sverige?” behövde ingen myndighetsrepresentant svara på den frågan. Och media basunerade ut ”beredskapen är god”. Naturligtvis är det grundläggande misslyckandet att Sverige totalt avvecklat alla beredskapsförråd, och att en stor del av våra beslutsfattare och tjänstemän uppenbarligen levt i en idealistisk bubbla där de inte kunnat föreställa sig att andra länder i händelse av en sådan här kris skulle se till sina egna medborgare i första hand, och förbjuda utförsel av kritiskt materiel. Och ännu mindre föreställa sig att det hela skulle leda till stängda gränser. Vilket innebär att de inte lyssnat till det FHM och en öronbedövande enig forskarkår gång på gång förklarat. Men överlagrat på detta hade vi – i synnerhet i början av krisen – ett problem med journalister som absolut inte ville upprepa sina misstag sedan tidigare epidemier genom att ens på allvar diskutera möjligheten att det skulle bli en pandemi. Samtidigt som de inte klarade av att dechiffrera en hel del av myndighetens kommunikation. Helt enkelt för att de inte var tillräckligt insatta i den situation de var satta att rapportera om för att förstå vad det som sades betydde. Samtidigt som de som gav svaren var så inne i sin bubbla av för dem självklara referensramar, att de inte förstod när det de sade uppfattades som något helt annat än de menade och försökte säga. Frågade man folkhälsomyndighetens smittskyddare om beredskap fick man svar som gäller beredskap att smittspåra och testa, i de situationer som myndighetens prognoser angav som mer eller mindre sannolika. Man fick inte svar som gällde regionernas och kommunernas beredskap kring materialförsörjning i en situation som myndigheten då bedömde som ytterst osannolik. Och i botten för detta problem ligger föreställningen, både kring journalistik och i informationsbranchen, om att journalisters och kommunikatörers generella kompetens är det enda som behövs. Att skriva journalistiskt om lokalnyheter, politik, medicin och partikelfysik är i grunden samma sak. Man har ett antal yrkesgrepp, och dem tillämpar man när man intervjuar sin källa, oavsett om denne är nobelpristagare i fysik eller brandmannen som hämtat ner en katt från ett tak. Och samma sak med informatörer: Kan man skriva ett pressmeddelande om Swedbanks minskade vinst kan man också skriva ett pressmeddelande om en doktorsavhandling i teoretisk filosofi och hjälpa statsepidemiologen att strukturera materialet inför sin pressbriefing. Men har man sett Folkhälsomyndighetens första presskonferenser inser man att det tvärt om är jätteviktigt att det finns folk som både begriper kommunikation, och begriper de frågor som ska kommuniceras om. Som efter att ha hört vad statsepidemiologen tänker säga kan svara ”Där utgår du från att åhörarna tolkar det du säger som X, vilket är självklart för dig som känner till Y, men eftersom de inte känner till Y kommer de istället att tolka det som Z. Så ska du få fram den här poängen, måste du börja med att ge dem förkunskaperna P och Q, och sedan rama in det så här”. Det behövs helt enkelt folk som både kan materien och kan kommunicera. Det gäller naturligtvis särskilt i en situation som detta, men poängen är generell. Mediahusen och public service måste åter börja anställa specialistreportrar, som antingen kan något om olika områden från början, eller ges möjlighet att lära sig dem genom att tillåtas fokusera smalt. Och de som anställer informatörer måste börja efterfråga inte bara informatörs-hantverkskunnande, utan också fackkunskap i de ämnen som ska informeras om. Det inser alla som läst ett antal pressmeddelanden universitetens informationsavdelningar om nya avhandlingar. För dem som är i ämnesområdet är det oftast fullständigt omöjligt att förstå vad den nya doktorn egentligen gjort.”

———-

Fler länder rekommenderar munskydd————-

http://www.thecommentator.com/article/7649/prepare_for_the_mother_of_all_s_t_storms_if_sweden_pulls_this_off

”But if, when all such necessary adjustments have been made, Sweden emerges with a death toll from COVID-19 that is somewhere in the middle of the pack of European countries, there is going to be a lot of recrimination, particularly against those who have tried to silence any discussion about the extent of the threat that COVID-19 actually poses.

What is interesting though, is that precisely because it is Sweden, the usual suspects in our politics who benefit from disillusionment with the establishment may find it hard to profit from this. The Swedish government is led by Stefan Loeven, a Social Democrat.

Sweden is practically a role model for mainstream, left of centre politics. If you’re a European populist, it’s going to be more than a little incongruous to start singing the praises of Sweden, of all countries.

Similarly in America. Donald Trump has, albeit reluctantly, broadly followed the lockdown policies we see across most of Europe. Unless he very quickly does a 180 degree turn (and don’t rule that out) how can he profit from his usual disdain for the way things are done by the establishment?

That said, if this particular ”Swedish model” wins the day, someone is going to get it in the neck. The question is, who?”


https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/6jRXxO/en-sjukskoterskas-dagbok-med-charlotte-wikholm


https://www.expressen.se/kronikorer/jennifer-wegerup/dodssiffrorna-bekraftar-monstret-vi-sett-hela-tiden/


https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/kritiken-nar-folk-flockas-pa-uteserveringarna/


Är det kris i en kommun är krisansvaret lokalt. Är det kris i alla landers kommuner är krisen nationell och krisanvaret ligger på regeringen. Ändå har inte regering och myndigheter än idag tagit ett grepp för att säkra kommuners tillgång till skydd. Och titt som tätt hör man det sägas i debatten att ”men i Sverige har kommuner och regioner ansvaret.”

”Det finns heller ingen samlad bild av vilka behov som finns och hur situationen ser ut i Sveriges 290 kommuner. Som läget är nu får kommunerna själva leta efter skyddsmaterial så gott det går och det går åt stora mängder. ” (Källa)

https://www.dn.se/nyheter/akut-brist-pa-skyddsmaterial-i-kommunerna-fackforbund-hotar-stoppa-arbete/

Att risken att detta skulle ske visste vi i januari. Ja rent av tidigare. Jag själv varnade Lena Hallengren redan i november då hon besökte Borgholm för brist på medicinsk utrustning om det nån gång skulle bli en epidemi.

Att det skulle bli brist visste vi i slutet av februari när det stod klart att det skulle komma hit

Vid en kris i hela nationen bär regeringen, enligt grundlagen och de svenska kris- och krigslagstiftningarna det FULLA ansvaret för ALLT.


Bristande samordning mellan försvaret och socialstyrelsen. Skydd som finns hos försvaret används inte.

https://www.dn.se/nyheter/sverige/militar-skyddsutrustning-nar-inte-sjukvardspersonal/


Därför kritiserar jag regeringen. Jag ser samma problem i makro och mirkonivå¨. Man väntar för länge. man planerar inte i förväg och när katastrofen nalkas följer man regelverket och tar det LUGNT. regeringen och det privata hemtjänstbolaget eller kommun X gör exakt samma sak.

Jag kan berätta, nån gång, om vad jag sett i en kommun. Som inte ens nu har fått igång utbildning av personal och rutiner. Seeeeeeeeent! (Först för nån dag sen beslöt regeringen att ta ansvar för omsorgens skyddsbehov, btw… Seeeeeeeent!)

https://web.archive.org/web/20200410162747/https://www.aftonbladet.se/ledare/a/mR9a8E/vi-lovade-skydd-nu-dor-de-aldre

——————


https://www.svd.se/vi-i-hemtjansten-kan-bli-de-aldres-dod

Den 2 mars skickade Stockholms stad ut information: ”Smittorisken är enligt Folkhälsomyndigheten låg och inga särskilda åtgärder krävs”. Pappret ligger på bordet i vår samlingslokal som en påminnelse om hur fel det blev. Varför reagerar man först nu? Filmstaden stängde ner sina biografer den 18 mars, borde inte det skickat några signaler?

Jag antar att vi alla var mer fokuserade på sjukvården. Men borde inte någon reagerat? Är det inte sådant vi har högre ansvariga till?

:..

Väl hemma känner jag sorg, det är hemtjänsten som ska hjälpa och skydda dessa äldre äldre, som Anders Tegnell kallar dem, men i stället är risken stor att det är vi som tar livet av dem.

…………………..

…….

https://www.dn.se/kultur-noje/lena-einhorn-hur-kunde-vi-slappa-in-smittan-pa-stockholms-aldreboenden/9 april Lena Einhorn

”Vad man däremot vet på myndigheten är hur smittan inte tagit sig in på våra äldreboenden. Förklaringen till den lavinartade utvecklingen är inte att personalen kan sprida sjukdomen utan att de själva har några symptom.

Denna ståndpunkt håller man envist fast vid på Folkhälsomyndigheten, trots tilltagande bevis på motsatsen, och en omvärld vars åsikt avviker från den svenska.

”Utifrån ny forskning vet vi nu att en betydande del av individer med coronavirus saknar symptom, och att de kan smitta andra med viruset innan symptom uppstår”, står det numera i amerikanska folkhälsomyndighetens (CDC) anvisningar. Av detta skäl rekommenderar många länder sin befolkning att bära munskydd så fort man lämnar hemmet. 

Men i Sverige rekommenderar man inte ens de som arbetar med äldre människor att alltid bära munskydd eller annan skyddsutrustning. ”Man ska använda skyddsutrustning där den behövs, och inte ’för säkerhets skull’”, säger Anders Tegnell. Och på frågan om hemtjänstpersonal då inte kan bli smittspridare svarar han: ”Jag är inte riktigt säker på hur man tror att den smittspridningen ska gå till.”

Det är ett remarkabelt påstående, och till synes obegripligt. Men kanske kan det ses i ljuset av att Folkhälsomyndigheten tidigt under epidemin tog ställning i frågan om man kan smitta utan symptom. Man agerade kraftfullt mot en tysk rapport om ett sådant fall: ”Den grundar sig på felaktiga grunddata och man borde backa från den”, hävdade Tegnell. Och han har hållit fast vid denna ståndpunkt. Trots att studierna om asymptomatisk smittöverföring nu läggs på hög…

I den svenska förvaltningsmodellen är det inte i första hand regeringen utan expertmyndigheter som råder, expertmyndigheter som sätter stopp eller ger klartecken. Och regeringen fattar beslut på begäran av dessa experter. Det är på många sätt ett sunt förfaringssätt. Så tillgodoser man att beslut vilar på faktamässig, snarare än politisk, grund.

Problemet är bara: Det finns ingen riktig motvikt i detta system. Ingen riktig balans, och inget riktigt ifrågasättande.

Allt vilar på experterna. 

Men vad händer om experterna inte enbart styrs av sitt förnuft? Vad händer om experterna lider av kognitiv dissonans? Vem sätter då upp hindren på Dårskapens vägar?”

……..————————–

https://esvd.svd.se/1001/Svenska-Dagbladet/295003/2020-04-12/13041177/KD-topp-Coronasmittan-hade-drabbat-aldreomsorgen-oavsett

Men Erik Slottner (KD), som är äldre- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad, betraktar inte den utbredda smittspridningen som ”ett Stockholmsfenomen”.– Det är ett allvarligt läge. Covid-19 har tagit sig in i äldreomsorgen på ett sätt vi självklart inte velat. Det är verkligen att beklaga att det har blivit så. Men det sker i hela Sverige, och globalt, säger han till SvD.Du är ordförande i äldrenämnden som ansvarar för den kommunala äldreomsorgen i staden. Vem bär ansvaret för den nuvarande situationen?– Oavsett vem som hade varit ansvarig för äldreomsorgen i Stockholms kommun hade viruset kommit in på äldreboenden och inom hemtjänsten. Det handlar inte om brist på politiska beslut – vi har tagit många beslut för att både hindra spridning och lindra effekten av corona så mycket som möjligt.Så du är inte självkritisk, eller tycker att ert arbete har misslyckats?– På något sätt har man ju uppenbarligen misslyckats, men frågan är vem som har misslyckats. Självklart ska vi vara självkritiska i efterhand och analysera händelseförloppet. Men det är för tidigt att leta syndabockar, säger han och tillägger:– Smittan har kommit in på våra äldreboenden trots åtgärder som besöksstopp. Vi vet inte varför det är så och inte Folkhälsomyndigheten heller. Med mer kunskap om viruset kommer vi säkert kunna dra slutsatser vi inte kan göra i dag. Men jag tycker att det är för tidigt att göra det analysarbetet just nu.Samtidigt som smittan sprider sig ökar också trycket på dem som arbetar inom äldrevården. Gång på gång har frågan om brist på skyddsutrustning i landet lyfts. Facken larmar om förvirring kring riktlinjer som skapar oro bland personalen.– Bland annat används kaffefilter och oh-papper som substitut för munskydd och visir. Situationen är oacceptabel, säger Veronica Magnusson, ordförande på Vision.Även Kommunals ordförande Tobias Baudin har kritiserat hanteringen av personalen inom äldrevården, och pekat på att de har glömts bort….

Har ni agerat tillräckligt snabbt?

– Det är klart att jag vill att allt ska gå snabbare, men jag har svårt att se att det skulle varit möjligt att agera på annat sätt än vi gjort.

.———————-