Evidens 5

Detta är ingen artikel. Det är bara en länk och text och dump-samling för eget behov.

3/4 SVD https://www.svd.se/aldre-hade-kunnat-skyddas-mer

Folkhälsomyndigheten har hela tiden talat om vikten av att införa rätt åtgärder i rätt tid. Frågan är hur den bedömningen görs, eftersom det inte har funnits data om hur utbredd smittan varit. Kommunerna har tydligt gått före. I Göteborg infördes ett besöksförbud i äldreomsorgen den 12:e mars, i Stockholms stad den 18:e. Två dagar senare gjorde Linköping detsamma.

Det handlar trots allt om att lyfta ormen i svansen innan den har hunnit till sitt byte, och inte om att kasta iväg den efter dess bett. Äldreboenden (och hemtjänsten) borde ha varit den första anhalten för de högsta skyddsåtgärderna, den bästa skyddsutrustningen och de flesta testerna. Så blev det inte.

—————-

En regerings tänkande formas extremt mycket av vad lagen säger (Se narkotika frågan tex). Så att man först runt 1/4 förbereder en ändring av lagen på denna centrala punkt säger extremt mycket om regeringens agerade hittills och hur debatten gått internt.

En regerings tänkande formas extremt mycket av vad lagen säger (Se narkotika frågan tex). Så att man först runt 1/4 förbereder en ändring av lagen på denna centrala punkt säger extremt mycket om regeringens agerade hittills och hur debatten gått internt.

Andningsmask på G – https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/9v4bvd/nar-blir-det-tvang-pa-munskydd-i-sverige

 

Lite sent påkommet i väst. Man har väl sett asiaterna som lite knäppa då alla tvingats bära munskydd. Men det är nog tvärtom, vi i väst, som varit knäppa. Munskydd hindrar mycket av spridningen, det har man känt till länge. https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/9v4bvd/nar-blir-det-tvang-pa-munskydd-i-sverige—————
Nu börjar diskussionen komma igång om läget i skolorna. Antingen har inte regeringen tänkt till innan man beslöt att skolorna skulle hålla öppet, eller så vill man ha samhällspridning via barnen (flockimmunitet). Vilketdera är det helsnurrigt,

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/pLePJX/corona-sprids-fritt-i-den-svenska-skolan

För oss i skolan, på fritidshem och i förskolan blir det som ett dåligt aprilskämt då riktlinjerna inte på något sätt är realistiska att genomföra.

Problemet är att skolans klassrum, matsal, idrottshall, omklädningsrum, fritidslokaler och korridorer fortfarande är lika små. I en modern skola har inte eleverna längre varsin bänk, vilket gör det omöjligt att separera dem. 

Ser man vidare på förskolans situation har barnen fortfarande samma behov av närhet, tröst, att få sitta i knät och ibland få somna hos en pedagog. Barn är barn, de leker med varandra, de kramas och de är nära varandra i leken.

Barn i förskolan behöver hjälp av vuxna vid matsituationer, i hallen, i den pedagogiska verksamheten och vid många andra situationer. Det gör att pedagoger och ett eller flera barn inte kan hålla avstånd från varandra. Det gör också att man inte kan möblera om och separera bord. Frågan är också hur små barns självkänsla påverkas om de vuxna som ska stå för trygghet plötsligt börjar hålla avstånd. 

Hur ska vi någonsin kunna följa dessa riktlinjer? 

(…)

Vissa klasser i skolan har tappat 20 procent av eleverna. Men lärare vittnar även om betydligt större frånvaro, i vissa klasser är hela 50 procent hemma. I vissa upptagningsområden är det ännu fler.

Tyvärr hjälper inte det arbetssituationen, då även allt fler i personalen befinner sig i karantän. Det leder till att klasser slås ihop, i strid med Folkhälsomyndighetens råd. Fritidspersonal med flera blir beordrade att ta undervisning som de inte har utbildning eller planeringstid för. 

 

………………

Skolan. Syftet med att inte stänga skolor är att viruset ska spridas. https://www.skaraborgslanstidning.se/artikel/barn-till-coronasmittade-maste-ga-till-skolan

Utsätter man inte andra elever och lärare för en onödig risk om barn till coronasmittade föräldrar tillåts att fortsätta gå i skolan?

– Nej, jag tycker inte det. Eleverna är inte en känslig grupp i sig, det hade varit värre om det handlade om äldreomsorgen.

Å andra sidan kan de föra vidare viruset till andra riskgrupper?

– Självklart är det så. Samhället räknar med att människor kommer bli autoimmuna så småningom, det handlar bara om att det sker i en lagom takt och jag hoppas att den svenska modellen ger ett bra utfall, säger Hans Persson”

DEBATT AB – viruset sprids i skolorna
AB
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/pLePJX/corona-sprids-fritt-i-den-svenska-skolan


 


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Svenskar isolerar sig mindre än andra länder, med mindre tid i hemmen, etc.

https://www.dn.se/nyheter/sverige/data-visar-svenska-isoleringen-mindre-i-coronakrisen/


henrik Jönssons intressanta program. Han visar tex att regeringen och FHM förmedlar ner ansvaret för skydd mot coronan till arbetsgivare och folket.

I den kris vi har, helt utan förberedelse, så är det lättare att förmedla ut ansvaret till ”alla”, ”hela folket” än att regeringen tar ledning själv.
Svensk exceptionalism om tilltro etc.

https://www.youtube.com/watch?v=DodIgMvbFck


https://www.dn.se/nyheter/sverige/ewa-stenberg-an-sa-lange-politisk-enighet-om-den-liberala-coronastrategin/

Samma dag registrerades fler nya dödsfall i covid-19 i Sverige än vad Norge redovisade totalt samma dag. Norge redovisade sammanlagt 43 döda på onsdagen, Sverige redovisade en ökning med 59 avlidna, ( och 239 döda totalt). Sverige har nästan dubbelt så stor befolkning, men också med hänsyn till det är skillnaden stor.

Frågan är om de skilda dödstalen är utslag för att smittspridningen började tidigare här i Sverige, för slumpen eller om de indikerar att Sveriges liberala strategi inte varit lika effektiv för att bromsa smittspridningen som Norges tuffare linje?

Den ansedda medicinska tidskriften The Lancets chefredaktör skriver i en ledare att många länder fortfarande inte följer Världshälsoorganisationen WHO:s rekommendationer om testning, karantän, smittspårning och social distans. En del bara försöker minska antalet dödsfall genom att skydda äldre och riskgrupper, påpekar the Lancet och skriver: ”Den långsamma reaktionen i länder som Storbritannien, USA och Sverige framstår nu som allt mer oförståndig.”

I Sverige finns det  kritiker som velat ha snabbare och mer ingripande åtgärder. Men i riksdagen har alla partier i stort sett accepterat att låta myndigheterna och dess experter stå för vägvalen i pandemin. 

Den partiledare som distanserat sig mest är inte oväntat Jimmie Åkesson (SD). I ett videosamtal med det spanska högerextrema partiet Vox parlamentariske ledare Ivan Espinosa de los Monteros på onsdagen beskrev Åkesson den svenska strategin och sade att han hoppas att det är rätt strategi, ”vi vet inte än, ingen vet ännu”

Sverigedemokraterna argumenterade tidigare för att Sverige skulle stänga skolorna, men nu stödjer SD regeringens strategi. ”Stefan Löfven, ni står inte ensamma i detta, vi möter det som ett enat land”, sade Jimmie Åkesson när han höll ett tal till nationen på Youtube i torsdags förra veckan…
Nu ökar förtroendet för sjukvården, Folkhälsomyndigheten och statsministern, enligt färska opinionsmätningar. 

Men vartefter tiden går och dödstalen stiger oroas alla politiker av frågetecknen kring hur detta nya och oberäkneliga virus bäst ska stoppas.

Skulle det visa sig att den svenska modellen av virusbekämpning inte levererar kommer det att bli ett Svarte Petterspel av episka mått om vem som bär ansvaret. ”

—————–

Fler döda än officiell statistik. Eftersläpning.

https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/uppgifter-dubbelt-sa-manga-kan-vara-doda/

”Varje dag presenterar Folkhälsomyndigheten de senast rapporterade dödsfallen i coronapandemin på en daglig presskonferens, tillsammans med en bild av coronaläget i Sverige.

De brukar understryka att antalet kan vara högre, eftersom det sker en eftersläpning i inrapporteringen.

Reviderade, uppdaterade siffror från Folkhälsomyndigheten, visar att dödstalet, dag för dag, har varit betydligt högre än de tidigare uppgifterna, visar TT:s granskning.

Den 25 mars redovisades 42 dödsfall totalt, men efter en revidering var siffran 97 redan då.

Den 26 mars rapporterades 66 döda, men efter en revidering var siffran 124, alltså ungefär dubbelt så hög. Dagarna därpå ser det ungefär likadant ut, enligt TT.

På lördagen rapporterades 373 dödsfall i Sverige.

Om eftersläpningen blir lika stor för den siffran skulle det verkliga antalet döda kunna vara cirka 750 personer, enligt TT:s beräkning.

Statsepidemiologen Anders Tegnell säger till nyhetsbyrån att siffrorna väntas fortsätta stiga, men kanske inte till det dubbla.

– Jag tror inte det. Nu jobbar vi med det här mer systematiskt. Då borde eftersläpningen bli mindre, säger han.

– Det är absolut inte så att vi försöker dölja någonting. Men vi får heller inte skapa en felaktig bild av att det finns en massa dödsfall där ute som vi inte hittar. Vi hittar dem, men ibland hittar vi dem lite sent.”

PLUS https://www.dagbladet.no/nyheter/dodstallet-i-sverige-er-hoyere-enn-rapportert/72336057

————————–

DN intervju

https://www.dn.se/nyheter/sverige/folkhalsomyndighetens-johan-carlson-det-ar-klart-att-det-kan-kannas-lite-skrammande/

”Visst finns det länder som gör drastiskt annorlunda, med drakoniska förbud. Men den svenska linjen är mindre slapp än sitt rykte, om man tittar på effekterna, menar Carlson. 

– Jag försöker säga till politikerna att det är viktigt att åtgärder har en acceptans i befolkningen. Då får man också en större följsamhet från folk, säger Carlson…

– En sak är viktig att förstå, säger Johan Carlson och vecklar ut sin gängliga kropp i fåtöljen i den tomma hotellobbyn.

– Facit är inte antalet människor som dör av coronaviruset. Facit är vad vi ser efter fyra-fem år. Hur påverkar coronautbrottet hela hälsosituationen i Sverige? Varje år läggs 850 000 människor in på sjukhus, vi måste ju ta hand om alla andra sjukdomar också. Vad blir det för undanträngningseffekter av corona? 

Carlson gestikulerar livligt. 

– Och hur påverkas barns psykiska hälsa? Det är en av anledningarna till att vi är emot skolstängningar. Många barn lever i trasiga hem, under svåra sociala förhållanden. Skolan är deras livlina. 

Carlson berättar att han får många brev från barn som vädjar. ”Stäng inte vår skola”.

– Vi vet att det viktigaste för framtida hälsa hos barn är att de har gått igenom en fullständig grundskola. Ska man göra ett bokslut om vilka åtgärder som varit bäst, jämföra oss med de länder som stängde ner allt, då ska man göra det om ett antal år, säger Johan Carlson.

– Många länder har rena smittskyddsmyndigheter. Vi har den här stora myndigheten, som tar hand både om smittskydd och folkhälsa. Vi har det inbyggt i oss, att fundera på den här balansen, att se hela bilden. Jag tycker att det är en väldig fördel. Man tvingas höja blicken, säger Johan Carlson.”

—————–

Bristen på skyddsmaterial

Arbetsgivare och regional personal. Ja om man ser skyddsbristen som ett regionalt och lokalt problem. Men när det är skyddsbrist och risk för det i hela jäkla landet faller ansvaret på regeringen och riksdagen Men bra att diskussionen kommer igång iallafall. Arbetsgivare, regionala politiker och regering och myndigheter ska känna att de löper risk att sättas i fängelse för skyddsbristen. Regeringens senfärdighet att tex ta till sådana metoder som att ge pengar till att skapa inhemsk produktion, att säkra att alla regioner och kommuner skyddar personal och samordna inköp lär diskuteras en hel del framöver. /TJ kommentarhttps://www.svt.se/nyheter/inrikes/arbetsgivare-kan-hamna-i-domstol-for-brister-i-vardpersonalens-skyddsklader

Det har kommit flera larm från vårdpersonal och skyddsombud om att det saknas skyddsutrustning i vården. Samtidigt har regionerna enats om att minska kraven på skyddsutrustning. Nu säger man att kortärmad skyddsrock räcker i de flesta situationer, och att ansiktsmask inte behövs om man har visir, något som delvis avviker från vad WHO säger. Detta beslut har skapat ännu mer oro bland personal.

Att detta sker samtidigt som bristen på utrustning på flera håll i landet verkar bli mer och mer akut, tycker arbetsrättsexperten Tommy Iseskog är illavarslande.

– Arbetsgivaren skall vidta ”alla åtgärder som behövs” enligt lagen. Och här handlar det om en livsfarlig sjukdom. Att man då till exempel frångår WHO:s riktlinjer är något som man kan komma få stå till svars för i domstol.

Men kan det kallas brott mot lagen om vårdpersonal smittas med en sjukdom som ändå stora delar av befolkningen kommer att få? Ja absolut, menar Tommy Iseskog.

– Många bryter benet, men sker det på jobbet är det en arbetsmiljöfråga. Och här handlar det om en sjukdom som faktiskt kan vara livsfarlig, och det tycks dessutom vara större risk om man exponeras för mycket smitta.

Det är i första hand chefer som fattar beslut om skyddsutrustning som riskerar åtal enligt Tommy Iseskog Men finns direktiv uppifrån, som nu från politiker i regionledningen, så kan det straffrättsliga ansvaret hamna där. Även om fällande domar är ovanliga, tror han att vi kommer få se rättsprocesser om brister i arbetsmiljön, särskilt om vårdpersonal skulle avlida av covid-19.

– Jag tror vi kommer få se chefer och kanske även politiker inför domstol, säger Tommy Iseskog.”
———

5/4 lena Hallengren statssekreterare