Evidens om myndigheters agerande kring coronaviruset del 2

Detta är en samling material för eget bruk. Men jag låter det ligga ute så alla kan se länkarna. Det finns en del 1 till denna också

Tidigare. Barn smittar inte. Tegnell. Källa

17 mars. Petra Östergrens debattartikel. Källa. Om svensk brittiska strategin.

att inse att något inte stämmer med den svenska covid-19 strategin. För samtidigt som folkhälsans främste man, Anders Tegnell, hävdar att striktare åtgärder – som att begränsa sociala kontakter – inte är adekvat förrän smittkurvan börjar bli brant, säger han att smittans omfattning är okänd. Bekräftade fall är bara toppen av ett isberg, hur litet eller stort vet han inte. Men hur ska kurvans lutning då avgöras?
Experter ska ta fram underlag, politiker fatta snabba beslut. Vi behöver därför veta att den politiska ledningen fattar beslut baserad på all tillgänglig erfarenhet och forskning, inte bara den som företräds av experter som råkar inneha högsta myndighetsämbete. Kritiska röster som lyfter fram alternativen bör därför uppmuntras, inte attackeras och uppmanas räta in sig i leden. Och regeringen måste inse att WHO:s strategi – att göra så mycket så möjligt så snart som möjligt – är något folk är fullt kapabla att både begripa och följa.

17 mars. Gp debattartikel mot svensk-brittiska strategin. Källa Anders Vahlne.

All erfarenhet hittills visar att kraftfull isolering fungerar. Det är bara att jämföra erfarenheterna från olika länder; de där COVID-19 spridits okontrollerat, och de där man begränsat okontrollerad spridning genom karantän och effektiv smittspårning.
vi måste nu framför allt skydda de svagaste grupperna i samhället. Nu har man till slut ändrat sig om att försöka isolera människor över 70 år, vilket är bra. Men de övriga riskgrupperna då? Varför får inte de samma rekommendation om att stanna hemma...
Det som behövs nu är kraftfulla karantänsåtgärder i form av social distansering, vilket innebär att vi måste stänga ner delar landet. och andra verktyg för att begränsa smittspridningen.

17 mars. Göran Rosenberg har varit tuff mot svensk brittiska linjen några dagar. Källa tex här

Vad som är alldeles klart är att Sverige (och Storbritannien) just nu går på tvärs med i stort sett hela Europa, ja hela världen, i sin syn på hur det här ska hanteras. Jag är förvisso ingen expert, men jag är läskunnig, och jag har hunnit läsa ganska många experter vid det här laget, och det vi måste inse är att det här ytterst handlar om frågor som inga experter kan lösa åt oss. I sista hand om prioriteringar på liv och död.

Herman Holm kritiserar Tegnell i SvD. Källa. Och kritiserar en tidigare artikel av Schreeb källa. Innehåller evidens mot Tegnell som att han var mot skolstängningar.

”Hans kompetens vad gäller att till exempel bemöta kritik eller pedagogiskt och konsekvent informera allmänheten, är vi många som kan bedöma. Och här har han förlorat mitt förtroende.

Det är också allvarligt hur han väljer att svara på andras kritik.

Som exempel: kritik framförd av forskare (exempelvis i Läkartidningen) bemöts med insinuationer om att de går sina egna ärenden: ”En del av dem känner jag och vet varför de säger som de gör, och det finns ju många anledningar till att man säger som man gör. Man är forskare och behöver mer forskningspengar, ja, allmänt så där”, säger han till DN.

18 mars. Hanif Bali. Inlägg på Facebook.

”Folkhälsomyndighetens grundhållning är att symtomfria personer, som inte tillhör riskgrupperna, ska kunna fortsätta med sina normala sysslor”

Detta har varit mantrat från FHM i veckor nu. Social distansiering? Hemmarbete? Självkarantän?

Glöm det – enbart vid symptom.

Samtidigt befinner sig Sverige i okontrollerad (och otestad) samhällsspridning.

Flertal studier från både Kina, Singapore, Japan och Italien visar att en majoritet av alla som överför smitta eller är smittade visar inga som helst symptom.

WHO utgår ifrån att man ska anta alla man varit i kontakt med 2 dagar innan symptom som potentiellt smittade och ska testas.

Denna huvudlösa oförsiktighet var vad som fick FHM att inte råda de tusentals sportlovsresenärer som kom tillbaka att stanna hemma i två veckor, istället drabbades man av svensk högmod och lät dem promenera ut i samhället i förhoppning om att fånga in alla vid symptom.

Låt oss inte heller glömma statsepidemologen Anders Tegnells uppmaning till just sportlovsresor: ”När det gäller den här typen av resor finns det absolut ingen anledning att bekymra sig för coronaviruset. I exempelvis Alperna och Sydeuropa finns det ingen spridning över huvudtaget”

Fortfarande idag fortsätter denna galenskap:

Uppsala kommun ”Elev som har en coronasmittad anhörig i familjen, även bekräftade fall, räknas som friska dess de har symptom. De ska alltså vara i skolan vanligt.”

Region Stockholm vidarebefodrar FHM:s principer med ”Så länge du är frisk och inte har några symtom kan du leva som vanligt och t.ex. arbeta eller gå i skolan. Detsamma gäller din familj/de personer du bor med.”

Region Kalmar: ”[P]rovtagning och karantänsättning av personer utan symtom inte sker. Och det gäller oavsett om man varit i kontakt med någon smittad eller inte[…]”

Göteborg kommun uppmanar barn vars föräldrar är i karantän pga smitta att fortsätta gå i skolan.

Värnamo kommun: ”Barn och elever som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna hemma”

I dagsläget rekommenderar alltså smittskyddet att partner till smittade som inte visar symptom att fortsätta gå till jobbet. Senast idag blev jag kontaktad av en väljare som vittnade om att detta även gäller äldreboenden.

FHM måste ge långt mer restriktiva rekommendationer och uppmana anhöriga utan symptom att inte utsätta andra för smittorisk.”

18e mars. Krav på lagerhållning av materiel togs bort från pandemiplaner före krisen. (Väntat, det är en central myndighet som ska hålla koll på detta.) KÄLLA

”I Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens pandemiplaner har det sedan åtminstone 2009 funnits en tydlig uppmaning till regionerna om att hålla ett lager av skyddsutrustning för det ökade behov som en pandemi innebär. Det är regionernas ansvar att se till att vårdpersonalen har tillgång till skyddsutrustning.

Men när Ekot granskar de tre största regionernas pandemiplaner visar det sig att de skrivningar om lagerhållning, som fanns med i planerna för runt tio år sedan, idag är borta.

Inte hos någon av de tre största regionerna Stockholm, Skåne eller Västra Götaland finns det med.

Att behovet av lagerhållning försvunnit från regionernas pandemiplaner var inget som statsepidemiolog Anders Tegnell på Folkhälsoinstitutet kände till.

– Intressant observation. I det här läget hade det varit väldigt bra om inte bara skrivningen varit kvar. Även ett konkret lager hade ju varit väldigt bra att ha, säger Anders Tegnell.

Har ni som expertmyndighet på något sätt tonat ner vikten av lagerhållning?

– Nej absolut inte det här är en av de viktigaste grundstenarna i all beredskap. Så vi har absolut inte tonat ned det. Så från vår sida finns inga sådana signaler, säger Anders Tegnell…

När det gäller skyddsutrustning så är det korta lager, vi har ju fortfarande i de lager vi har men vi har inte tillräckligt eftersom det inte går att beställa säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen. Inte heller hon vet varför behovet av lagerhållning inte längre nämns i pandemiplanen. Men hon tror att regionen följer ett mönster i hela landet:

– I dagens läge är det ingen som ligger på stora lager varken i regionerna eller i leverantörskedjorna. Det är ju en avvägning på hur mycket vi ska ha i lager och hur mycket vi omsätter, säger Ann Söderström.

– Det kommer sig ju av att vi har just-in-time på det mesta i sjukvårdslogistik idag, säger Johnny Magnusson, moderat regionråd i Västra Götaland.

Han kände inte till att behovet av lagerhållning var borttaget ur pandemiplanerna.

– Men vi har varit medvetna om att vi har en svaghet där. När det blir en sån här världsomfattande pandemi, det är ju en lite ny situation, det får man naturligtvis utvärdera och dra slutsatser inför framtiden, men en viss uthållighet har vi och vi har börjat mobilisera för att få fram mer.”

18 mars. Gå till jobbet med förkylningssymptom i Blekinge (källa)

18/3 SVT skriver också om det (källa)

18/3 Agnes Wold, livsfarligt att stänga skolorna. (källa)

19/3 Stockholms läns landsting. Självtest, (källa här!)

19/3 en kommission för att granska statens hantering av coronaviruset. (KÄlla)

För 10 dagar sen, den 9 mars, skrev jag detta i en artikel på min blogg.

”Det är för tidigt att kräva ansvar och folk är mer bekymrade över den eviga debatten om Sd och Joakim Lamotte än om viruset, just nu. Men det kommer att ändra sig.”

9 mars pratade nästan alla i mitt flöde om Lamotte och Sd och lite Mello, nästan ingen i mitt flöde på Fb pratade pandemi eller corona. Allt har verkligen ändrats på 10 dagar. Nu pratar mitt flöde nästan inte alls om nåt annat.

19/3 Har kollat. Hittade inget annat land som har skolorna öppna mer än Sverige. En annan regering har varit mot skolstängningar: Trumps USA. USA har också valt att inte stänga skolorna, men de flesta delstater har själva gjort det ändå.

19/3 kritik mot Tegnell från vårdexperter. Källa!

”SVT Nyheter har tagit del av en mejltråd där flera experter går hårt åt Folkhälsomyndigheten, som bland annat anklagas för att sakna kompetens, förmåga att ta del av internationella rapporter kring viruset och ha brister i medicinsk förmåga.

En av deltagarna är Fredrik Elgh, överläkare och professor vid Umeå universitet. Han säger att mejltråden består av ett antal personer som länge försökt slå larm men som inte har blivit hörda.

– Jag är djupt oroad över utvecklingen. Jag skulle helst vilja att Stockholm var satt i karantän. Vi är nästan det enda landet i världen som inte tar till allt vi kan för att kväsa infektionen. Det här är blodigt allvar, säger han i en telefonintervju med SVT Nyheter.

”Hur många liv är de beredda att offra”

Joacim Rocklöv, professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap vid Umeå Universitet, är också med i tråden. I ett av mejlen ställer han en öppen fråga om Folkhälsomyndighetens prioriteringar:

”Betyder det att detta är en kalkylerad konsekvens som regering och Folkhälsomyndigheten tycker är okej? Hur många liv är de beredda att offra för att inte stänga ner och riskera större effekter på samhällsekonomin?”.”

Carlsten försvarar tegnell. KÄLLA

The guardian om att britterna struntade i varningarna om pandemin. Vkälla

Scientists have been sounding the alarm on coronavirus for months. Why did Britain fail to act?

Mer om åre och sälen. https://www.dn.se/nyheter/flera-misstankta-coronafall-kopplade-till-are

21/3 . Och mer. Nu dr.dk

”Hvis der havde været en overhængende fare, ville myndighederne ikke sige, at det var okay. Jeg er ikke bekymret, siger Anders Bjernulf, der er administrerende direktør for Destination Sälenfjällen.”

https://www.dr.dk/nyheder/udland/afterski-med-op-til-499-gaester-koerer-videre-i-sverige

Samma i norge

https://www.aftenposten.no/norge/i/4q8MBa/det-som-er-nytt-er-at-ogsaa-yngre-friske-faar-sykdommen-ogsaa-i-alvorlig-form

21 mars

NEw York Times. Bra artikel om Italien: Källa här. Hela bakgrunden, dag för dag, vad man visste etc.

CNN också: kolla här KÄLLA

23/3

The Guardian kritik mot Sverige

Tegnell and Löfven were “playing Russian roulette with the Swedish population,” Carlsson said. “At least if we’re going to do this as a people … lay the facts on the table so that we understand the reasons. The way I am feeling now is that we are being herded like a flock of sheep towards disaster.”

Löfven on Sunday night urged Swedes to lunch at a local restaurant, while Carl Johan Sonesson, a senior local politician in Skåne county, said on Facebook: while protecting older and other at-risk people, “consume, eat out, have fun, but responsibly” and to “think of all the smaller businesses”. (Källa)

23/3 Coronaviruset stoppar inte skidturerna (källa)

23/3 man glömde bort information i olika språk. Så många av de första döda i coronaflunsan är svensksomalier. Källa

Minst sex av de 15 som dött av coronaviruset i Stockholmsområdet är svensksomalier. Det konstaterar svensksomaliska läkarföreningen.
– När det spreds till Sverige fanns det inte så mycket information på somaliska och många levde som vanligt, säger Jihan Mohamed, styrelseledamot i föreningen, till SVT:s Agenda.

Finland öppnar sina beredskapslager. Har absolut ingen materialbrist i vården. https://www.hbl.fi/artikel/yle-finland-oppnar-beredskapslagren/

25/3 Skillnader i danska, svenska och norska worstcase scenarion. (Källa)