Unga män med utländsk bakgrund och brottslighet

Ny dansk statistik visar vidden av utanförskap och social misär bland flyktinginvandrare.

Och nu kommer ett sånt där jobbigt inlägg som kräver att man kan både ta avstånd från Sd och rasistiska föreställningar om muslimer och flyktinginvandrare SAMT känna empati för personer i utanförskap och relativ misär, SAMTIDIGT.

En dansk tankesmedja har letat rätt på statistik över brottslighet bland unga män. Och resultatet är inte trevligt alls när det gäller statistiken över unga män födda i annat land och som har flyktingbakgrund.

I visse indvandrergrupper og -årgange har mere end hver anden mand fået en dom i løbet af ungdomsårene.

Det viser en ny analyse, som tænketanken Unitos har lavet ud fra tal, som justitsministeren har givet til Folketinget. Her har man set på, hvor mange mænd født i 1985, 1986 eller 1987 der fik mindst én dom for at bryde straffeloven, på et tidspunkt fra de var 15 til 30 år. F.eks. bøde eller fængselsdom for hærværk, tyveri, indbrud, vold eller røveri. Færdselsloven indgår ikke i tallene.

222 af de 357 mænd med oprindelse i Somalia fra de tre årgange fik en dom. Det svarer til 62 pct. For Libanon var det 322 af 535 eller 60 pct. For Marokko var det 54 pct., mens Irak, Iran og Jugoslavien lå over 40 pct. For Vietnam var det 22 pct., og for Danmark 18 pct. Andelene for kvinder er ikke opgjort.

De danska statistiska myndigheterna har redan tidigare pratat om detta och anser att socialt utanförskap och strukturella problem med tex utbildning och fattigdom är huvudorsaken och i mindre mån sånt som kultur.

Det som inte nämns i de nya danska rapporterna är andra generationen utlandsfödda. Där är problemen med utanflrskap egentligen lika stora, det har danska myndigheter tidigare skrivit om.

Det är hoppingivande att socialt utanförskap och fattigdom är orsaken till problemen. För då går det att rätta till dem. (Man kan studera finnar i Sverige som på 70talet var överrepresenterade i brottstatistik och social statistik, men där det blivit bättre sen dess.) Men det visar också hur galet Sverige hanterat problemen med utanförskap bland utrikes födda och deras barn.

Jag länkar till rapporterna på danska och min artikel från 2017 här nedan.

Givetvis borde svenska siffror se ungefär likadana ut. Och givetvis är det hjärtskärande att vi låter nya svenskar hamna i socialt utanförskap och i strukturell misär.

Det fanns varningar om att detta höll på att hända redan på 60talet (läs David Schwarz). Jag har följt detta nu sen 1989 och oroats sen dess. Ingen politiker de sista 50 åren harkunnat undgå att se problemen. Ingen!

https://unitos.dk/2020/02/19/doemte-maend-aargang-1985-1987/

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE11949593/stor-andel-af-indvandrerunge-har-faaet-en-dom/

https://www.google.com/amp/s/ligator.wordpress.com/2017/02/11/vad-sager-dansk-statistik-om-brottslighet-och-invandrare/amp/

Statistiken stämmer. Bland danskfödda är jämförelsevis 51% dömda för nåt (då man inkluderar sånt som fortkörningsböter) 18% om man bara tittar på allvarliga brott. Men då ska man veta att andra generationen utlandsfödda finns med här också.

Och givetvis har man inte inkluderat statistik på kvinnor men det kikade jag på när det gällde Danmark för nåt år sen. Extremt få kvinnor döms för brott men samma mönster av överrepresentation för utrikes födda finns även där. Huvudproblemet är givetvis att just MÄN är så grovt överrepresenterade.

Man kan vara för en frikostigt stor invandring och vara oroad av detta samtidigt. Så. Kan vi prata om detta i det polariserade Sverige utan att blunda eller bröla ”kasta ut dem”?