5 år efter attentatet i Köpenhamn mot Lars Vilks och judiska synagogan

För fem år sen skedde attentatet mot Lars Vilks och judiska synagogan i Köpenhamn. Det som hände efter attentatet är nästan mer skrämmande än själva attentatet. Det visade sig att extremismen fick stöd av en förvånansvärt stor del av den danska muslimska menigheten. Ett litet mindertal av alla muslimer, men ändå inte en liten grupp.

I gärningsmannens begravning deltog 3000 personer. 500-700, mestadels män, direkt vid begravningsplatsen. Ännu fler, bland annat kvinnor, vid moskeer där sörjande samlades, tex Hizb Ut Tahrirs moske.

Jag skrev om några av hans anhängare som jag följde. Det jublades i de radikala nätverken då terroristen slog till, och de sörjde hans död.
https://www.google.com/…/terroristens-begravning-i-kop…/amp/

Som filmen nedan visar spelade det islamiske samfund en viktig roll i att administrera begravningen (se filmen).

https://youtu.be/vhDqGcfFAeQ

En tid efteråt dödades en gängmedlem i gängkrig i Danmark, en fd syrienkrigare vid namn Hamza Samsam. Då sörjdes han av samma samfund, det islamiske samfund och dess ungdomsförening.

https://ligator.wordpress.com/…/danmark-annu-en-radikal-is…/

Då fotot togs var den grupp Hamza ingick i allierat med IS, men mer trogna Al Qaida än IS.

Dessutom var det givetvis chockerande att terroristen Omar El-Hussein var öppet knuten till Hizb Ut Tahrir. Deras moske i Köpenhamn deltog i begravningen och terroristen deltog på deras seminarium mot demokrati samma dag som terrordådet skedde.

https://ligator.wordpress.com/2018/11/30/hizb-ut-tahrir-och-terrordadet-2015-i-kopenhamn/

Hizb Ut tahrir är en rörelse som ser sig som ”fredlig” och inte vill kriga men som förespråkar massmord på ”apostates”, dvs ”avhoppare från islam” och som vill sprida islam till hela världen genom jihad. (Läs hela skriften här!)

Man hade kunnat välja att ha en privat begravningscermoni för terroristen i Hizb Ut Tahrirs moské, men valde att hålla cermonin i samband med den stora fredagsbönen. (källa, och källa)

Att så pass stora ”respektabla” religiösa förbund som Det Islamiske Samfund, deras ungdomsförbund och Hizb Ut Tahrir direkt och indirekt sörjde två terrorister har satt sina spår i Danmark… av naturliga skäl.

DISCLAIMER

I vår polariserade tid finns det säkert folk som vill dra alla muslimer över en kam pga detta. En del är inte samma som en helhet, enkel matematik!