Svensk lag som använts mot jazz och homosexuella ska nu stoppa nazister.

Är kampen mot nazism och extremism så viktig att man bör kunna få tillgripa vilka metoder som helst? Frågan är aktuell idag då sex sk imamer ska utvisas utan att ens veta fått se eller kunnat bemöta anklagelserna de utsatts för. Dessutom har Svenska Akademin stämt nazisterna i NMR för att de citerat gamla dikter från 1800talet; genom en lag, som bland annat använts för att försöka stoppa jazzmusik och homosexuella (!) vill man stoppa NMR.

I namn av kampen mot nazism och radikal islamism tycks vissa vara beredda att tillgripa vilka metoder som helst. Men helgar ändamålet verkligen medlen?

Radikal islamism

Jag ska inte behandla hanteringen av ”imamerna” just här. Mitt fokus ligger på klassikerskyddet och NMR i denna artikel. Men jag har sedan tidigare kritiserat hanteringen av imamerna. Dels för att de inte fått försvara sig och dels för att SÄPO för några år sen sa att de inte utgjorde ett hot. Det är skrämmande att myndigheter anser att man får bryta mot viktiga grundstenar i rättssamhället i kampen för ”det goda”, dvs i kampen mot terror.

SÄPO har t.ex. föreslagit ett förbud mot att se på och läsa terrormaterial. Det känns oroande för mig, som har massor av terrormaterial i min hårddisk eftersom jag gjorde research på dem.

Men det är klart. I kampen mot terrorn helgar ändamålet medlen. Eller?

Nazism

Jag ska istället prata om kampen mot nazismen. Samma sak börjar hända här som i kampen mot den radikala islamismen. Det är jätteoroande att det s.k. ”klassikerskyddet” nu kommer att användas mot NMR

Det s.k. ”klassikerskyddet” ger Akademin rätt att ingripa mot s.k. ”opassande förvanskning av äldre verk” som inte längre skyddas av upphovsrätten men som ”har ett särskilt konstnärligt värde”.

Juridikfronten skriver:

Frågan rör det så kallade klassikerskyddet i upphovsrättslagen och i stämningsansökan framgår att Akademien yrkar att var och en av de ideella föreningarna Nordfront och Nordiska motståndsrörelsen vid vite om 1 000 000 kr ska förbjudas från att på Nordfront återge vissa utpekade verk.

Ärendet grundar sig i anmälningar från den ideella föreningen Juridikfronten. Redan i april 2018 gjorde föreningen Akademien uppmärksam på att det på Nordfront återges hela dikter eller delar av dikter författade av Esaias TegnérVerner von Heidenstam och Viktor Rydberg.

Ärendet grundar sig i anmälningar från den ideella föreningen Juridikfronten. Redan i april 2018 gjorde föreningen Akademien uppmärksam på att det på Nordfront återges hela dikter eller delar av dikter författade av Esaias TegnérVerner von Heidenstam och Viktor Rydberg.

Det borde kännas i maggropen att nåt är fel med denna lagen. Jag menar, varför ska polisen och domstolar och Svenska Akademin sitta och avgöra vad som är rätt och fel i hur man tolkar dikter som skrevs för 200 år sen.

Om man är beredd att tillgripa sådana metoder måste man vara bra desperat…

Mot jazz och mot nazism


Om man tittar på lagarna om klassikerskydd i Sverige och andra länder,  så tillkom de på 50talet i samband med moralpaniken på den tiden mot jazz, amerikansk kultur och homosexualitet.

Upphovsrätten skyddade verken i ett antal år. Med klassiker lagen ville man skydda konstverken mot felaktig och anstötlig användning längre än upphovsrätten gällde. Och man ville skydda ungdomen.

Man ville skydda ungdomen mot jazz, degenererande konst och homosexualitet och preventivmedel och konsten från att användas för att ”förleda” folk.

Så här står det i utredningen SOU:1956

Citat
Det var George Gershwins Rapsodhy in Blueman från 1924 bland annat tänkte på: ett jazzverk som idag självt är betraktad som en älskad klassiker, som ses som nyskapande för sin tid. Men då, på sin tid, ansågs den så vidrig att svenska staten ville förbjuda den och liknande former av konst. 

Redan nazisterna i Tyskland på sin tid reagerade över hur ”negerjuden” Gershwin misshandlade klassiska konstverk.

I utredningen nämns några andra exempel. En utgåva av ett klassiskt verk av Balzac som försågs med reklam för preventivmedel nämns som ett exempel. I det fallet var det en medveten publicering av sådan reklam i boken för att utmana myndigheternas lagar mot P-medel. Men det sågs som så anstötligt att SOU1956 anger den som ett exempel på förvanskning av klassiska verk, som borde ses som olagligt.

wikipedia kan man se några exempel på hur man försökt använda lagen. 1961 försökte man använda lagen mot Duke Ellingtons användande av Edvard Griegs musik. Diverse reklam där klassiska konstverk av tex Michelangelo använts har även stoppats eller nästan stoppas av Svenska Akademin.

För några år sen försökte Svenska Akademin stoppa en reklamfilm för en bil med lagen.

”En reklambyrå som heter ANR har kommit på den bisarra idén att använda delar av Karin Boyes kanske mest kända dikt, ’I rörelse’, i en glassig reklamfilm som syftar till att locka människor att köpa bilar av märket Mercedes-Benz. Att utnyttja Boyes dikt på det här okänsliga och genomkommersialiserade viset är gravplundring.” – Peter Englund på sin blogg

Mot homosexuella

Om man vill kan man gräva vidare i lagens användning. man kommer att se att den även användes mot homosexuella. Försök att beskriva de klassiska grekiska filosoferna som homosexuella ansågs nämligen strida mot klassikerlagen. ”Homosexuell propaganda”, sågs det som, som hotade ungdomen.

Jag hittar inget om detta på nätet just nu men har själv pratat med äldre HBT-aktivister som fängslats för att de pratat med ungdom under 21 år om homosexualitet. Detta var ett brott i Sverige så sent som på 60talet (alltså även efter att homosexualiteten legaliserats 1944).

Då förekom även klassikerlagen, då man ville undvika att klassiska mästare, som Platon och Sokrates, beskrevs som homosexuella.

Helgar ändamålet medlen?


Nu vill man alltså försöka stoppa NMR genom att använda en lag som använts för att försöka stoppa de stora jazzmusikerna Duke Ellington och George Gershwin, och som använts mot homosexuella.

Hur lämpligt är det att vi har kvar en sådan fascistoid idiotlag år 2019? Och hur lämpligt är det att en sådan fascistoid idiotlag används för att försöka komma åt nazistiska NMR?

”Jamen vi kommer ju åt nazisterna”, kanske du säger. Ja det finns de som säger ”jamen, så kommer vi ju åt de radikala islamisterna” också, och de har lika fel.

Det krävs lite MOD att inte vilja stoppa extremister till vilket pris som helst, och med vilka metoder som helst, vare sig det rör sig om radikala islamister eller nazzar.

I den polariserade svenska debatten tenderar de som är mot behandlingen av de sex ”imamerna” vara för att man använder klassikerskyddet för att komma åt nazister, och de som är mot klassikerskyddet tenderar att jubla över att de radikala ”imamerna” utvisas utan bevisning eller rätt för dem att försvara sig.

Det är så typiskt för debatten idag.

Jag var ute för flera år sen och påtalade vad t.ex. Abo Raad och Fekri gjorde, medan SÄPO ännu reste runt och förklarade att dessa individer inte utgjorde ett hot. Jag arbetar mot nazism och NMR. Jag hatar radikal islamism och nazism. Men jag vet också att det är farligt att bryta mot rättsamhällets principer i kampen mot extremism.

Varken nazisterna eller de radikala ”imamerna” ser jag som ”oskyldiga”. De har sagt och gjort klandervärda saker eller vedervärdiga saker. Men att vara mot något är en sak, att vilja stoppa dem rättssäkert en annan.

Klassikerlagen är en skitlag som borde avskaffas direkt. Den enda användning borde finnas för lagen i framtiden är som varnande exempel på hur lagar INTE ska se ut. Nazister och radikala islamister ska ställas inför rätta för konkreta hot och hat och för vad de GÖR. Inte för att de citerar en dikt av Esaias Tegnér eller Viktor Rydbergs Tomten!