Socialdemokraternas kamp 1932 mot nazism och judehat

När man vill baktala Socialdemokraterna idag använder man ofta exempel från 30talet och 40talet. Sd påstår till och med att Socialdemokratin var nazivänligt. Men så var det inte. Socialdemokraterna och Arbetarrörelsen bedrev ett massivt arbete mot nazism och kommunism, den tidens två ”farsoter” som man beskrev det.

Ett exempel på denna kamp är hur S och arbetarrörelsen mobiliserade mot antisemitismen.

Man måste skilja mellan vad som hände innan 1 september 1939 och efter. Efter 1939 hade Sverige en pistol riktad mot pannan, och vad personer och nationer gör när de har det, är inte alltid vettiga saker. Skulle Sverige heroiskt begått självmord och dragit ut i krig, utan försvar? Kanske det, men det är inte en helt enkel fråga…

Innan 1939

Man gjorde inte alltid vettiga saker innan 1939 heller. Tex var Sverige restriktivt med invandring. Detta stoppade flyende judar vid gränsen.

Men internt i Sverige mobiliserade man effektivt mot nazism. Hur effektiv Socialdemokraternas mobilisering var kan ses på hur nazipressen såg på den. De hatade arbetarrörelsen och socialdemokratin för dess ”judevänlighet”.

Här nedan har vi ett exempel på detta. Det är en artikel ur antisemitiska Nationen november 1932, som ska ”bevisa” att judarna styr Socialdemokraterna. Man gör detta genom att citera två socialdemokratiska upprop. De två uppropen är sådana där Socialdemokraterna uppmanar väljarna att stå upp mot nazism och judehat.

”Röstsedeln är judarnas-enda vapen och det enda. vapen, som är värdigt en civiliserad människa. Låt icke Arbetarpartiet ensamt kämpa DIN kamp; Tag icke emot nådegåvor. Ditt sunda förstånd säger Dig, att Du endast med Arbetarpartiets hjälp förmår avvärja den hotande fara, som nationalsocialismen utgör.

I Lördagens val är för judarna icke något vanligt politiskt val. Se vad som sker ute i Europa och känn Dig icke för säker. Glöm inte att antisemitismen redan gjort sitt intåg i Sverige.

ARBETARPARTIET ÄR DET ENDA PARTI, SOM I SITT PROGRAM HAR
KAMP MOT ANTISEMITISM.”
Ladda gärna hem bilden ovan och läs artikeln ur Nationen. (högerklicka och öppna i egen flik eller ladda ner) Den är tänkt att vara ett argument mot Socialdemokraterna. ”Se så mycket de älskar judarna”, men idag visar den bra hur nazister såg på S och vad S försökte göra mot nazism och judehat.

Ja den tiden var komplex, och det begicks många galenskaper före och under andra världskriget. Men försöket att bekämpa antisemitismen är värt att lyfta fram som något positivt.

Alla partier var mer konservativa på den tiden, alla utan undantag. Så även S och så även Sverigedemokraternas socialkonservativa föregångare. Innan Sverigedemokraterna slår sig för bröstet får de gärna fundera lite över vilka partier som på den tiden klassade sig som mest socialkonservativa… Jo, nazisterna. Även Sds ideologiska föregångare var mer konservativa då än nu, som synes.

För mer läsning: läs Anna Lena Lodenius bok Tvåfrontskrig, om arbetarrörelsens kamp mot nazism och kommunism på 30talet.