Ozonlagret läks: både klimatskeptiker och panikmånglarna hade fel

Det är spännande detta med de senaste rönen om vad som sker med ozonlagret. 2030 kommer ozon”hålet” att vara läkt över norra Europa och 2060 över polerna.

Det är intressant för att det utmanar alla sidorna i den hysteriska polariserade svenska miljödebatten.

Först och främst klimatskeptikerna. Freonerna skadade ozonlagret. Klimatskeptikerna hade fel…

För det andra, så skulle ozonlagret, enligt miljöexpertisens koncensus inte kunna helas förrän 100 år efter vi helt slutat släppa ut freoner. Och vi släpper ut ännu. Skräckvisionen visade sig vara fel och nu helas lagret snabbt.

Vilket, för det tredje, visar att sättet vi helade lagret på var rätt. Vi satsade på teknisk utveckling. Vi utvecklade nya kylmedel för kylskåpen. Lösningen var inte att sluta använda kylskåp.

Men… nu till det sorgliga. Paniken i ozonhålsdebatten gjorde att man försökte fasa ut freonet snabbt. Det gjorde att tillverkning av kylskåp i fattiga länder stannade av, och försäljning och export av kylskåp dit minskade några år på 90talet.

Panik dödar. Så dödade även ozonpaniken människor i tex Afrika. Kylskåp räddar liv i fattiga, varma länder. Saknas kylskåp dör människor.

Men vem fan bryr sig om dem? ”Afrikaner knullar som kaniner, föder barn och klättrar i träden och käkar bananer”, eller?

Så resonerade Nobelpristagarna 1994 och deras vänner. Lester Brown tex. ”To eat eggs you have to crack the shell”. Jag kommer aldrig att glömma hur ointresserade världens ozonhåls-miljöelit var då jag frågade dem vad konsekvenserna av minskad kylskåpsförsäljning i Afrika skulle få.

Vi borde fasat ut freonerna, men utan panik och med det i åtanke att Afrika behövde billiga kylskåp.

Ozonlagersdebatten visar att klimatkeptikerna hade fel. Men panikmånglarna hade också fel. Och panik dödar, som alltid panik i politiken gör!