Den europeiska civilisationen har gjort mycket gott

Att vi är kritiska över brister och fel i den europeiska kulturen är bra. Men vi får inte glömma att några extremt viktiga ideer sett världens ljus här. Vi har mycket vi kan vara stolta över också.

Iden om att slaveri var fel och borde förbjudas föddes i Europa. Man pratar mest om europeiskt slaveri och slavhandel. Jag vill prata mer om kampen mot det.

Slaveri och slavhandel och livegenskap har funnits i alla civilisationer och kulturer. Den afrikanska slavhandeln drevs tex av både afrikanska slavkungadömen, muslimska och europeiskt kristna aktörer. Men tanken att en gång för alla förbjuda slaveri och slavhandel var ny och föddes i Europa.

Demokrati är också en europeisk skapelse. Likaså den absoluta jämlikheten mellan man och kvinna. Den moderna ekonomin som för första gången gav mänskligheten en möjlighet att utrota fattigdomen (där är vi inte klara ännu). Homosexuellas rättigheter…

Demokratin är hotad. Nu senast Indonesien där man förbjuds att kritisera presidenten i landet.. Men om man tittar på listan över demokratier ser man det europeiska inflytandet.

Ja vi har begått stora övergrepp också. Men det var kanske just dessa övergrepp som gjorde att en motreaktion föddes just i det kristna Europa och de unika ideerna, som tex demokrati och kampen mot slaveriet.

Det betyder inte att inte frön till detta funnits i andra kulturer. Utan inflytandet från arabiska kulturen på medeltiden hade vi inte kunnat göra dessa framsteg. Men vi kan inte komma ifrån att det finns sådant vi kan vara rejält stolta över i just Europa.

Vi pratar för lite om de människor som skapade konceptet demokrati och jämlikhet mellan könen, och som drev striden mot livegenskapen och slaveriet. Det de gjorde var viktigt för hela mänskligheten.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/William_Wilberforce