När ska Ivar Arpi åka hem till Göteborg för gott?

Ivar Arpi har sällat sig till de som tycker att man ska börja skicka hem invandrare, med och utan uppehållstillstånd och medborgarskap.

Det är en åsikt som hörs mer och mer och som tills detta året bara ett fåtal nazister och aktivister i Alternativ för Sverige vågat lufta. Inte ens Sverigedemokraterna vågar prata om återvandring, trots att det var en central punkt i deras partiprogram för 15 år sen.

För att svara Arpi. Varför återvänder inte invandrare i större utsträckning?

Svaret heter är att invandrare inte är en enhetlig klump av människor där alla tänker lika. Alla funkar olika. En del har blivit integrerade, de flesta har fått vänner här och har kanske släkt här, många har jobb här, VÄLDIGT MÅNGA trivs här och tycker Sverige är fredligt och demokratiskt och lugnt. Kvinnorna är oftast förtjusta i att kvinnor har starka rättigheter här. Många är rädda att det ska bli oroligt igen.

När det gäller Syrien är inte alla förtjusta att återvända till ett land styrt av en diktator som har blod på sina händer, även om det är fred just nu. Men för Ivar Arpi spelar väl sånt som demokrati och mänskliga rättigheter mindre roll, kan man anta. Eller? Samma sak med tanken att återvända till diktaturens Iran och förtryckets Afghanistan.

Bidrag då? Ja en liten del är nöjda med att inte jobba och bara ta del av pengar från staten, utan sjukdomar eller funktionsnedsättningar och liknande. Men det är få jämfört med de som är arbetslösa och ledsna att inte de kan hitta jobb. (Personer som vill leva på andra finns bland alla folk.)

”Go home Arpi!” (?)

Men jag ska förklara så enkelt så att till och med Ivar Arpi förstår det.

Varför återvände inte flyktingarna från Kroatien och Bosnien och Kosova efter det blev fred? Om det verkligen är fred och demokrati borde man väl kunna återvända, eller?

Svaret på det är samma som varför Ivar Arpi inte bor i Göteborg.

Ivar Arpi bor i Uppsala men föddes 1982 i Göteborg. 1985 var familjen folkbokförd på Stjernsköldsgatan där. Varför bor han i Uppsala och inte i Göteborg där han är född?

Svaret är att Ivar Arpi har ett jobb i östsverige. Han har kontakter, vänner, familj och kanske till och med barn. Han har kanske rotat sig och älskar att strosa runt Carolina Redviva eller mata ankorna vid Fyrisån. Han kanske har barn till och med, som har vänner, och en fru som inte kommer från Göteborg och har vänner, liv och jobb där.

Han har med andra ord INTEGRERATS i sin nya miljö.

Vi vill att nya svenskar ska integreras så mycket som möjligt. Men då det sker börjar de trivas i den nya miljön och slå rot här.

För många nya svenskar är det lika otänkbart att flytta tillbaka till de gamla länderna, alldeles oavsett förtryck och diktatur, för att de börjat slå rot här. Precis som Ivar Arpi slagit rot i östsverige.

Så enkelt är det. Och jag tror inte att Arpi gillar att höra att han bör ”åka hem”. Han vill nog bestämma detta själv!