Folkutbyte?

Pågår folkutbyte? Svaret är inte nej och inte ja.

Höganäs blev en gruvstad 1797. Höganäs och Väsby socken fylldes av folk från resten av Sverige, samt en del utlänningar. Efter något decennium var mer än 1/3 personer med icke nordvästskånskt ursprung.

Folkutbyte? Både ja och nej. Visst förändrades hela folksammansättningen. Personer med annan kultur (smålänningar, norrlänningar, etc) kom dit.

De som var mot denna utveckling sa givetvis att samhället förändrades pga invandringen. Och var ofta medvetna om att de ”inte kunde påverka nåt”.

”Folket i Höganäs, dvs de som var gruvbolagets arbetare, var i alla tider före 1830-talet och ända fram till 1850-talet emot lantbefolkningen såsom hund och katt plägar vara… I förra delen av 1800-talet brukade gruvans folk (ändå de tillhörde Väsby församling) att alltid, så fort de ansåg sig överlägsna i antal, ställa till slagsmål med bönderna i böndernas dansestugor. Jag har antecknat min mors berättelser om ”kriget” till Nils Anders i Hogården år 1844 och slagsmålet till Jeppa Pers i Väsby år 1845. Men tiden har ju inverkat att den gamla fiendskapen bleknat eller avsvalnat betydligt, men inte helt och hållet, och jag tror nog att de bönder som råkat komma inom den nya stadens gränser, inte vidare tycker om den äran. Visserligen har befolkningen blandats genom giftermål, genom lantfolk till gruvan och gruvfolk till landet… Gruvfolket – inte Höganäs fiskeläges folk – hade ett slags egendomligt språk som skilde sig ifrån allmogespråket på många vis, men märktes genast av utomstående. Det kunde väl vara därav, att arbetarnas stamfäder inkommit från alla vädersträck och främmande orter.” källa

Industrialiseringen. Flytten från landsbygden på 1900talet. Samma sak.

Jakobsberg. Förändrades i grunden på 1950talet och 1960talet. Där mysiga små gårdar tidigare fanns och de flesta hade bakgrund i området växte ett viksjö och ett Jakan centrum upp. Skåningar, som min pappa och mamma, blandades med halländare, finnar, ungrare, östgötar, norrlänningar och andra exotiska folkslag. Oftast utan att de som bodde där fick säga ett pip, och kunde inte påverka.

Samma i botkyrka. Jag har mött gamla Albybor som bodde där när det var vishan.

Vi löser inte problemen genom att förneka att samhället förändras. Det gör det. Sverige har ändrats kopiöst mycket sen 60talet. Då fanns nästan ingen med utländskt ursprung här. Nu 1/3.

Förändring som skulle kunna tolkas som ”folkutbyte” ja.

Hur löser man problemen? Genom att visa att alla parter VINNER på förändringen och ”utbytet”.

Det var det som skedde i Höganäs (källa: min släkting nils nymans minnen 1884).

Vill vi bli av med oron om ”folkutbyte” måste vi bekämpa nya svenskars utanförskap och fattigdom.

Och genom demokrati. Folk måste känna sig delaktiga i utvecklingen.

Hembygdshistoriker, släktforskare, skola, museer, och lokala kulturnördar har en viktig roll att spela. Att ge nya invånare ett ”här” som de kan placera in i tid och rum och känna sig hemma i.

Men viktigast är ekonomin. Och demokratin.

Min gamla mamma säger ofta att hon inte förstår hur samhället kunnat ändras som det har med invandringen och känner sig rotlös och förvirrad.

Men hon har fått med sig, sen barndomen, att hon ska vara snäll mot ”de svaga”. Hon har alltid behandlat nya svenskar extra bra. Hälsar, ler, lånar ut socker och ger glassar till barnen. Hon är ingen social person, har aldrig varit det, men lite flyktinghjälp har hon hunnit med. Balter och judar på 40talet tex. Blir arg när nån vill ta hijaben från hennes fina vårdpersonal.

Men hon hänger inte med i utvecklingen.

När hon pratar om politik är det som vi pratar väder. Saker bara ändras och det är inget de små människorna kan göra för att påverka det.

Man får gilla vädret och anpassa klädseln efter det.

Och många tänker som hon.

Du kan ändra på folks åsikter genom att visa att alla kan vinna på förändringen. Malmö var en halvdöd gnällkonservativ ”stor förvuxen småstad” (som man sa förr) en gång i tiden. Helt beroende av kockums.

Höganäs var ett ärkekonservativt socialdemokratiskt brukssamhälle helt beroende av bolaget på platsen.

Nu har Höganäs turism, en uppsjö företag, fart och fläkt. ”När skorsstenarna försvann kunde vi andas lättare”…

Malmö har en kontinental storstadskänsla.

Problemen måste fram i ljuset, diskuteras och lösas. Vi löser inget så länge utanförskapet finns kvar. Det behövs jobb, jobb, jobb, även anpassade till alla med ringa eller ingen utbildning.

Beredskapsjobb a la 30talet? Låglönejobb a la Centerpartiet? Utbildning och lärlingsplatser? Jag skiter faktiskt i vilket, bara det funkar och man brytet människors fattigdom och utanförskap.