Jag är mot förbud mot nazistiska grupper

Jag vill ha starkare lagar mot förtal, hot och personer samt grupper som vill använda terror. Men jag är helt emot att förbjuda rörelser som NMR, Kommunistiska Partiet, Afa eller Hizb Ut Tahrir.

Dvs jag vill straffa dem för vad de konkret gör inte förbjuda dem.

Anledningen är att antidemokrater använder samma resonemang som vi gör när de pratar om de grupper de vill exkludera ur sin version av demokrati och folkstyre. (Läs min artikel om det här, med många exempel.)

De pratar om etniska grupper, klasser, motståndare som att de hotar det de kallar den ”sanna demokratin” eller ”folkstyret”, och vill förbjuda dessa. De pratar om dem som att ”de stöder terrorism” eller ”våld” och anser det vara skäl att förbjuda dem. Ofta är det dessutom kryddat med påståenden kring omoral, vilket också anses hota folkstyret och leda till samhällskollaps.

Så resonerar NMR om judarna och de homosexuella och Kommunistiska Partiet om ”borgarna”.

Våldet NMR refererar till är den påstådda ökade brottsligheten. Kommunisterna refererar till kapitalism och imperialism. Båda vill skydda genom att förbjuda.

Antidemokrati handlar idag inte så mycket om renodlad diktatur. Bara de mest radikala islamisterna vill ha diktatur idag. Alla andra pratar om nån form av folkstyre eller demokrati. Så sättet man känner igen antidemokrater på är inte på att de vill ha diktatur. Utan på att de vill exkludera grupper ur sin demokrati/folkstyre. (Även NMR och IS vill ha val och liknande.)

Ska vi svara på det genom att exkludera dem ur demokratin?

Vad gör Sd med en sådan lag om de får inflytande?

Nja, det gillar jag inte… Därför gillar jag inte iden att förbjuda grupper. Se till att straffa dem för det de gör istället. Att de blockerar entreer och hotar människor bör kunna straffas hårdare.