För att stoppa radikal islamism i Sverige måste vi stoppa utvisningen av Abo Raad!

År 2015 besökte SÄPO Gävle för att diskutera den radikala islamismen. Det var oron för imamen Abo Raads verksamhet som gjorde att kommunen bjöd in säkerhetspolisen. Vad de exakt sa vet jag inte, men det de sa fick Gävles politiker att dra slutsatsen att Abo Raad INTE var kopplad till radikal islamism. Nu, fyra år senare anser SÄPO att Raad är så mycket kopplad till radikal islamism att han bör slängas ut ur landet utan laga dom.

I mina ögon får det SÄPO att verka mer som dupondtarna i seriemagasinet Tintin än som seriösa brottsbekämpare.

Det pratas mycket om svenska värderingar i dessa dagar. Frågan är om inte en av de mest ursvenska saker som finns är att sopa besvärliga fakta in under mattan och inte diskutera dem?

De s.k. terrorimamerna ska nu utvisas. Bland dem just Abo Raad från Gävle. Dessutom Fekri Hamad som varit aktiv här nere i mina hemtrakter, i Kalmars moské. Dessutom imamen och skolchefen i Göteborg, Abo Talal.

Jag borde jubla över det. Jag har skrivit mycket om radikal islamism under åren. Jag har länge försökt få myndigheter och politiker att agera mot IS- och AlQaida anhängare och andra radikala islamistiska fundamentalister. Bland annat samarbetade jag med Gävle Dagblads journalister då de kartlade just Abo Raad. Jag följde webbsidan muslim.se i flera år. Den drevs av Anas Khalifa ihop med just Abo Raad och Abo Talal som var ideologiska mentorer och handledare och ibland skribenter på hemsidan. Dessutom arrangerades tema dagar i Muslim.se:s namn i Gävle. Jag kommer att gå igenom innehållet i den webbsidan i slutet av denna artikel.

Svenska staten sponsrade webbsidan Muslim.se år 2009 med 416.000 kronor. Tydligen utan att någon ansvarig person någonsin kollade innehållet. Eller så, än värre, gjorde de det och fann ingen extremism. Vi vet iallafall att SÄPO inte reagerade nämnvärt.

Under många år tilläts Abo Raad sprida radikal extremism från Gävle utan att Gävles politiker eller svenska staten eller myndigheter eller polis gjorde speciellt mycket. Det är symptomatiskt för hur det varit i hela Sverige. Runt 2012-2013 kunde man se hur Al Qaida i Irak och Syrien, IS föregångare, fick ökat stöd. Många svenskar åkte ner för att kriga på deras sida. De som hade följt den radikala islamismen innan dess kunde se hur gamla jihadister dök upp och började prisa Al Qaida.

2014 splittrades IS och Al Qaida. Men stödet till de båda, i synnerhet IS ökade. Deras Facebookgrupper hade ibland hundratals, ja ibland tusentalet, medlemmar. Över hela landet flaggade extremister med IS flaggor, pratade drömskt om kalifatet och delade vackra bilder på modiga jihadister i motljus. Bland kvinnor var bilderna på IS-krigare med katter och IS flagg omåttligt populära i dessa kretsar. Ofta var anhängarna ungdomsledare i städer som Borås, Angered eller Stockholm. De fick ofta frottera sig med antirasister och politiker som arbetade med förorternas problem. Det postades glada IS flaggor och rop om stöd till ”islams krigare” på stora islamistiska hjälporganisationers facebooksidor, på moskeers facebooksidor och ledande imamer pratade om att man behövde skramla pengar för jihad (däribland Abo Raad). Myndigheter och regering agerade inte.

Socialtjänster och polis varnades för att IS-krigare och IS-anhängare hade barn och familj, men mig veterligen gjordes inget. SÄPO satt säkert och la pussel och noterade namn, men det räcker inte långt.

I Göteborg satt Abo Talal som skolchef i en skola där flera IS anhängare anställdes, först nu med utvisningen av skolans chef, Abo Talal, gör man något åt det… förhoppningsvis.

SÄPO kanske inte kunde göra något. De kanske var bakbundna av politiska beslut? Men när man ser att Gävle kommun fick intrycket att Raad inte var ett problem efter de hade informerat kommunens politiker om situationen, är frågan vad de egentligen höll på med.

Min kritik mot utvisningen av ”terrorimamerna” är dels att det strider mot hur rättssamhället borde fungera. Jag tycker mycket om det demokratiska rättsamhälle vi har skapat i västeuropa. Vi ska strax se att Abo Raad ansåg att detta västerländska rättsamhälle var farligt för muslimerna. En av detta rättssamhälles grundstenar att ingen människa ska dömas ohörd och att alla anklagade ska kunna pröva bevisen som riktas mot en. Vill man försvara detta rättssamhälle är det inte så snyggt att kasta ut imamerna baserat på hemlig bevisning.

Men framför allt är min kritik att om vi inte börjar diskutera problemen öppet, och med full insyn kan vi inte ställa någon till svars för de senaste årens grova försummelse av den radikala extremismen. Utan att veta exakt vad de anklagade gjort kan vi inte börja reda ut varför vi inte agerat mot dem innan. Det behöver vi. Vi behöver ställa frågan vilka politiker, polischefer och andra som var ansvariga för att vi inte agerade och vilka beslut som var felaktiga.

Hur ska vi kunna ställa politiker och tjänstemän till svars för försummelserna att bekämpa radikal islamism om inte vi har alla kort på bordet och alla bevis framför oss ÖPPET?

Vad gäller SKRÄPO så var de i Gävle och pratade med kommunens politiker 2015 och gav dem intrycket att det Raad gjorde inte alls var extremt och radikalt. Så här summerade Gävles politiker mötet med SÄPO:

”Säpo har också träffat alla som rekryterats innan de åkt och inför att de kommit hem. Betydligt färre hade kommit hem.

Men att de inte såg någon från Gävle och inte alls en koppling till Gävle Moske. T o m påpekades det av SÄPO att det var anmärkningsvärt att påstå att imamen här hade kopplingar eller var Sveriges kontaktperson för ISIS”

och

”Inga belägg för några kopplingar mellan extremism och gävle moské eller islamiska center enligt Säpo”

Då ska vi påminna oss att Raads aktiviteter i Muslim.se var välkända (se nedan). Dessutom var hyllade Raad IS öppet på sin Facebooksida den 13 juni 2014. Så här lydde översättningen av hans text, enligt Magnus Sandelin.

Allahu Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar

O Allah, injaga skräck i Dina fienders hjärtan, Du Levande, Föreståndaren, o Allah, Du som betvingar och återupprättar himlarna och jorden,

Bröder och systrar, be till Allah om stöd för deras (sic!) sunni-syskon i Irak, där de utkämpar ett ödesdigert krig mot svekfullhetens, kufrs och syndfullhetens styrkor, deras patetiska lurar ingen förutom de enfaldiga och förblindade, eftersom sunniterna har slaktats av förrädarna som har deltagit i ockupationens regering, för att inte nämna förbrytelserna av miliserna och deras shiitiska, ruttna ledning som har handlat med irakiskornas heder [på så sätt] att de sunda vanorna och den rätta människonaturen äcklas av det. Detta efter att på ett falskt och lögnaktigt sätt ha gjort religionen och det profetiska hushållet till en handelsvara. Ett folk som inte kvalificerar för att vara stumma djuren, än mindre att vara människor som andra människor, men som tyvärr har hamnat vid maktens roder i ett land där Allah har koncentrerat livets rikedomar. Be för era syskon och stötta dem med era pengar, er själva och era tungor.Vår nation har inte förlorat ett slag, där inte meningsskiljaktigheter, splittring och egots lustar har varit nationens paroller. Frukta Allah beträffande er religion och era syskon; frukta Allah, för Han är sannerligen med de gudfruktiga. ’Och grip alla med ett fast grepp om Guds räddningslina och låt er inte splittras.’

Abo Raad, Riyad ad-Douhan, al-Basri”

Det var ett öppet stöd för IS offensiv i Irak vid denna tidpunkt.

Ett år senare mötte SÄPO Gävles kommunpolitiker och det de sa fick politikerna att komma till denna slutsats.

Vi som arbetat mot både nazism och radikal islamism vet att problemet inte bara har med radikala imamer att göra. kampen mot nazismen präglas av samma slapphänthet som kampen mot radikal islamism. Vi behöver ett aktivt arbete mot ALL radikal extremism. Därför är jag mot att man kastar ut de s.k. ”terrorimamerna” ur Sverige.

———————–

Projektet

Muslimer.se

Vad var det svenska staten sponsrade med 416.000 kronor år 2009? Låt oss titta på Muslim.se, det projekt som i sig borde brännmärkt både Abo Talal och Abo Raad i alla demokratiska krafters ögon. Detta som varken beslutsfattarna i Gävle eller SÄPO tycks ha agerat på.

1) De ansåg att homosexuella borde dödas. Det var det korrekta islamska straffet

Vad krävs av den som ångrat sig från homosexualitet? Den som gör detta och den som det görs till måste ångra sig uppriktigt till Allah. Inget värre straff skickades av Allah än det som skickades på Luts

folk, på grund av den stora och avskyvärda synden… Därför är det Islamiska straffet för den som hittas skyldig till denna synd (analt samlag) att dödas, oavsett om han är gift eller inte. Profeten

sa: ”Den du finner som begår synden som Luts folk begick, döda dem, både den som gör det och den som får det gjort.” (källa)

2) De ansåg att det var strikt förbjudet för en muslim att bli vän med en icke troende (kuffar), eller ha barmhärtighet med dem.

”Att bli vän med dem och tycka om dem. Allah säger: ”Du kan inte finna [sådana] människor som tror på Allah och den Yttersta dagen och som [samtidigt] söker vänskap med dem som trotsar Gud och Hans Sändebud…” [al-Mujaadilah 58:22]

Att bli medlemmar i deras samhällen, gå med i deras partier, göra deras antal större, ta deras nationaliteter (utom när det är nödvändigt), att tjänstegöra i deras arméer eller hjälpa till att utveckla deras vapen.

Att ta dem som vänner i allmänhet, att ta dem som hjälpare och som stöd och att slå ihopa sina påsar med dem. Allah förbjuder allt detta, eftersom Han säger: ”TROENDE! Välj inte judar och kristna till era bundsförvanter – ’ (vänner, beskyddare, hjälpare, osv), de stöder och skyddar varandra…” [al-Maa’idah 5:51]

Att be om förlåtelse för dem och be Allah att ha barmhärtighet med dem. Allah säger: ”DET ANSTÅR inte Profeten och inte heller de troende att be om syndernas förlåtelse för avgudadyrkare, även om de hörde till deras nära anförvanter, sedan det klargjorts för dem att Elden är sådana [människors] arvedel.” [al-Tawbah 9:113]

Att imitera kuffar i klädsel, utseende, tal, osv., eftersom det indikerar kärlek för den person eller det folk som imiteras. Profeten

sade: ”Den som imiterar ett folk är en av dem.””(källa)

3) Demokrati och västlig yttrandefrihet är fel, samhället måste styras med islam och sharia, ansåg de, och jihad är en plikt. Dessutom måste kvinnan dölja sig och homosexualitet är synd.

”Det är förbjudet att leda, eller följa ledare som styr samhället med lagar som inte överensstämmer med islamiska lagar. Man får inte stifta lagar som motsäger islamiska lagar. Man får inte rösta på en politisk kandidat vars problem inte överensstämmer med den islamiska läran. Man får inte avvika eller hålla sig borta från det heliga kriget (Jihad)”

Dessutom är detta förbjudet:

  • ”Otrogenhet i äktenskap, att utöva homosexualitet och annan otuktighet är förbjudet. Likaså att besöka barer och liknande ställen
  • Det är också förbjudet för kvinnan att visa sin kropp eller sitt hår (förutom ansiktet, händerna upp till handlederna och fötterna upp till anklarna) för främmande”(Källa Ur ”40 frågor om islam”. Den har varit publicerad i Muslim.se se listan här.)

4) Kvinnan ska lyda mannen, ansåg de.

”Kvinnan är skyldig att lyda sin man – inom ramarna för den islamiska rättvisan och barmhärtiga läran. Hon är också skyldig att sköta sin man och skydda hans sociala status.” (Källa Ur ”40 frågor om islam”. Den har varit publicerad i Muslim.se se listan här.)

5) Att de som begår äktenskapsbrott, tex kysser varandra innan giftemål, förtjänar döden. ”Hur är det med dödsdom mot en otrogen make/maka?”

”Otrogenhet anses utgöra ett större hot mot den sociala tryggheten och individens frid än t.ex. rån. Och så länge straffen ses som ett medel att förebygga är det naturligt att ha lagar som straffar den otrogne hårdare än tjuven. Nu ska man inte tro att alla otrogna i dagens samhälle kommer att dömas till döden så snart islam tillämpas. Nej, man kan faktiskt räkna med att ingen, eller ytterst få män och kvinnor, kommer att vara otrogna när samhället antar denna restriktiva lag. Detta gäller när islams lagar tillämpas tillsammans med andra islamiska förhållanden som skapar ett samhälle baserat på disciplin och kyskhet.” (Källa Ur ”40 frågor om islam”. Den har varit publicerad i Muslim.se se listan här.)

6) Tvång ansåg de vara en av muslimernas plikter.

”6. Man måste försvara den islamiska nationen om en fiende anfaller.

7. Man skall använda lagenliga medel för att – i nämnd ordning – stimulera, uppmuntra och om nödvändigt, tvinga andra att leva dygdigt.

8. Man skall använda lagenliga medel för att – i nämnd ordning – stimulera, uppmuntra och om nödvändigt, tvinga andra att avhålla sig från felaktiga och dåliga handlingar.” (Källa Ur ”40 frågor om islam”. Den har varit publicerad i Muslim.se se listan här.)

7) Att det borde ses som ett grovt brott att håna eller kritisera profeten Muhammed.

”Vi anser att tidningarnas publicering av hånfulla nidbilder är en form av omoralisk arrogans.. Detta anser vi vara en form av rasistisk uppmuntran från dessa tidningar till allmänheten. Om muslimerna tillåter att priset för acceptans i Europa är totalt godtagande av diskriminering och kulturell isolering så kommer de absolut inte att tillåta att deras religion blir ett mål för åtlöje och ett hån, oavsett priset… Alla lagar brottsliggör hån och skymf av individer och detta anses vara ett överfall mot deras rättigheter, därför betraktas detta inte som någon form av yttrandefrihet. Eftersom smutskastandet betraktas som ett angrepp mot en annan individ. Just därför bör skymfandet av alla profeter inklusive islams profet vara ett brott, ja, till och med ett större brott då mer än en fjärdedel av jordens befolkning tror på dessa profeter! ”(Källa)

(Artikeln skrevs av Abo Talal. Det visar att han varit djupt involverad i Muslim.se, sen starten.)

8) Att det är en grov synd om en muslim säger ”god jul”

”Avslutningsvis hoppas jag att de muslimer som förut inte tänkt på hur allvarligt detta är har fått upp ögonen för faran med jul och luciafirande.” (Källa)

9) Att anse att dessa otrogna konspirerar militärt mot islam och att därför muslimerna måste bygga upp en arme och slåss mot de otrogna.

”ni kommer att bilda olika arméer, en armé i det större Syrien[Sham], en armé i Irak och en armé i Yemen”. Jag frågade: ” Allahs sändebud! Vilka bör jag ansluta mig till?” Han

sade: ”Jag råder dig [att ansluta dig till] armén i Sham och den som vägrar detta, låt honom ansluta sig till den i Yemen och se upp, för säkerligen har Allah – Den Mäktige och Majestätiske – garanterat Sham och dess folk åt mig.

(…)

Vi skall göra så att [blodet i] förnekarnas ådror isas av skräck för att de gjorde Shirk

(källa)

10) Antisemitism

”Och de kommer att gömma sig bakom stenar och träd. Och stenarna och träden kommer att säga: ”Å muslim, å ’Abdullah! Det finns en jude bakom mig. Kom och döda honom.” Detta är vad muslimerna tror.”

”I Andra världskriget ser vi att nazismen, som var en direkt utmaning till den judiska sionismen, besegrades. Och den ryska kommunismen prisades eftersom ryssarna var en av de allierade. Ett land, eller en stat, som grundats av judarna, eftersom de flesta av kommunismens grundare var judar. Såsom Marx, Lenin och Engels. Och som upphöjer judisk tro. Kommunismen har många tankebanor som härstammar från judendomen… . Och de judiska finanshusen i New York och London och på andra ställen kontrollerade muslimernas rikedomar. Speciellt oljerikedomarna, genom fredsprocessen. Genom vilken araber och muslimerna i tredje världen blir slavarbetare till de judiska finanshusen och den judiska ekonomin. Den av väst världsdrivna ekonomin. Detta är exakt vad som händer nu. ” (Källa)

11) Till sist. Om man öppnar Muslim.se i archive.org, som tillåter oss att se hur webbsidorna såg ut för några år sen, så ser man nåt intressant. Jihadflaggan! Högst uppe i fliken på webbläsaren.

Skärmklipp

Pinsamt värre .

Men vad som är ännu mer pinsamt är att svenska staten betalade 416.000 kronor för detta antisemitiska dravel. Ingen reagerade på dravlet. Inte SÄPO, inte regeringen och absolut inte Gävles politiker. (Dessutom undrar jag vilken roll en viss hallick haft i att forma Sveriges inkompetenta strategi mot extremism.)

När nyheten kom ut att Raads och Talas kompis Anas Khalifa hade förskingrat pengar lämnade många av hans anhängare honom. För att Talals och Raads anhängare ska börja tvivla på honom måste vi ha samma öppna process. Det skulle isolera de extrema, istället för att låta dem vinna sympatier.