Om orden ”utanförskap” och ”underkänt”

”Om man tar bort begreppet utanförskap hjälper man de som har det sämst ställt”. ”Om man tar bort betyget underkänt hjälper man de elever som har det svårast”…

Det finns en tendens i den svenska debatten att tro att om vi tar bort ordet så tar vi bort fenomenet.

Som med de otaliga ändringarna av ordet städare/lokalvårdare/renhållningstekniker. (Det är först nu med ökningen av antalet egna företagare man ser en viss statusförändring i det yrket.)

Och ja. Jag har just insett att begreppet utanförskap betraktas som rasistiskt av många. Och jag är förbryllad eftersom i praktiken alla i decennier pratat om att just rasism är en orsak till utanförskap.

Men tar man bort begreppet utanförskap och betyget underkänt kommer de utsatta att känna sig mer lyckliga, eller?

Att betyget underkänt finns ger oss en fingervisning om vilka personer, och grupper, som behöver mer stöd och hjälp. Samma med begrepoet utanförskap. Hur ska man kunna hjälpa personer som behöver det om inget visar ATT personerna behöver hjälpen?