Socialdemokraterna måste bekämpa antisionismen

Skulle Socialdemokraterna tolerera demonstranter i de egna leden som skanderar att palestinier inte ska ha rätt till en egen stat, eller att Palestina inte borde få existera? Nej, det skulle partiet inte. Antipalestinismen är i praktiken redan bannlyst. På samma sätt kan det inte tolereras att det skanderas antisionistiska slagord bland socialdemokrater. Israel har lika stor rätt att existera som Palestina. Judar har lika stor rätt att kämpa för en egen stat, som palestinska araber har det.

Israel-palestina konflikten är känslig. Den polariserar och upprör, speciellt bland de med nära anknytning till regionen. Och inte blir det bättre av att antisemitism ofta maskeras genom en påstådd kamp mot sionism, liksom islamofobi maskeras av påstådd kamp mot islamism och palestinska protester.

Sionismen, som denna artikel fokuserar på, är INTE en entydigt sammanhängande rörelse där alla tänker lika. Det finns sionister som står i spetsen för kampen mot israeliska övergrepp mot palestinier och som hatar att oskyldiga dödas. Detta gör att man inte kan kämpa mot antisemitism effektivt utan att hålla en strikt policy mot även antisionism. Precis som för övrigt varken islamism eller kampen för ett palestinska rättigheter är ”ond” eller ”terrorism”. Varken alla sionister eller islamister är galna terrorister som vill slakta motståndaren.

Tendensen att demonisera sionister och israel kan ibland kallas indirekt antisemitism. Man angriper inte judar direkt, utan indirekt, genom att angripa judiska folkets rätt att ha en egen stat.

Vad bör göras?

Så hur bör man hantera indirekt antisemitism? Ibland hjälper det lite att jämföra med något som står närmare en själv. Därför tänker jag visa vilken sorts retorik som INTE är acceptabel mot Palestina eller Israel.

Det är helt ok att vara mot både Israels och Palestinas politik men det som INTE är ok är när man:

  • Håller alla judar eller muslimer/araber skyldiga för något som israeler/Israel eller palestinier/Palestina gjort. Att någon bär en judestjärna betyder inte att hen sympatiserar med Israel eller ens vill diskutera israelfrågan. Samma sak gäller om man är muslim och bär muslimska symboler.
  • Vill förneka Palestina eller Israel rätten till självbestämmande. T.ex. när man förnekar Israels rätt att finnas som jämställd medlem av det globala samfundet. Eller när man vill frånta judar eller palestinier rätten att stödja sin egen stat. Att en person eller judisk församling stöder Israel betyder INTE att hen stöder Israels ledarskap. Samma sak om man älskar Palestina.
  • När man använder traditionella antisemitiska eller islamofoba myter och bilder i kampen mot Israel eller Palestina. Att utmåla Israels ledarskap som kannibaler som äter barn är lika olämpligt som att utmåla Palestinas ledarskap som getknullare eller pedofiler som gifter bort barn. Varför? Båda tankefigurerna används flitigt av den organiserade rasismen.
  • När man utmålar stater som nazistiska. Det har gått inflation i nazijämförelser i världen. Det är inte fel i sig att jämföra politiker och även regeringar med nazister, även om man kanske bör undvika detta eftersom det används för slentrianmässigt i debatten. Men det som är fel är när man pekar ut en stat med dess invånare som nazistisk. Därför ska man INTE kalla Palestina eller Israel nazistiskt.
  • Tendensen att behandla Israel och Palestina annorlunda än andra nationer är också rasistisk. Israels och Palestinas ledarskap ska bedömas med samma måttstock som alla andra länders ledarskap. Attackerar man homofobi i Tanzania men håller tyst om homofobi i Palestina är det inte ok, t.ex.

Sen bör det sägas att det i mina ögon är hyckleri, på gränsen till rasism, att bara kritisera ena parten. Även om man gör det för att denna part i ens ögon är i ”underläge”. Att döda civila är givetvis lika fel oavsett vem som gör det. En rörelse som slåss mot Israels övergrepp måste konsekvent och högljutt kritisera Palestinas övergrepp och vice versa. Därför ogillar jag Ship to Gaza, som aldrig fördömer Hamas eller Fatah. Jag ogillar också tendensen i mitt parti att behandla det djupt rasistiska och problematiska Fatah och Palestinas diktator Mahmoud Abbas milt. Men det är hyckleri, inte rasism i sig.

Det som skulle behövas är att partiet utmanar den antisemitism som finns i Sverige, med fokus på antisemitismen i just Israel-palestinadebatten. Det bästa vore om detta gjorde ihop med andra partier, så inte bara missnöjda personer som vill fortsätta att hetsa mot sionism lämnar partiet och blir t.ex. vänsterpartister eller centerpartister istället.

Ja det kommer att betyda att många lämnar partiet, men det är ok. På samma sätt som vi inte kan vara undfallande mot islamofobi kan vi inte vara det vid antisemitism.

Här kommer det känsliga, när vi pratar om antisionismen. Det finns en utbredd antisemitism bland araber och muslimer i Mellanöstern, i synnerhet de från Palestina. Därför är det viktigt för partier som organiserar många med ursprung i Mellanöstern att AKTIVT utmana denna rasism. När någon försvarar Palestinas rätt är det viktigt att partiet påtalar att INGEN antisionism är acceptabel. Israel har samma sätt att existera som Palestina.

Det är inget egendomligt. Samma sak gäller ifråga om HBT-personers rättigheter. Organiserar man bland katoliker, ortodoxa och muslimer samt frikyrkor så kan man antingen undvika de känsliga ämnena, som homosexuellas rätt, eller så lägger man det på bordet direkt och utmanar fördomarna. Samma sak gäller vid sådant som islamofobi och antisemitism.

Sen har partierna en stor roll att spela i att bekämpa antisemitismen även externt. Men detta kan inte göras ensamt, utan i samarbete med andra partier och aktörer.

Jag har lagt märke till att polariseringen i Israel-Palestina debatten är så känslig och infekterad att många som slåss mot antisemitism och islamofobi undviker den. Detta är kanske fel förhållningssätt. Vi kanske bör göra tvärtom, lägga de känsliga frågorna på bordet direkt!