Till flygresornas försvar!

Jag anser att ett minskat flygresande i världen är ett större hot mot miljön än ett ökat flygresande.

Jag blir rädd bara jag tänker tanken på en värld där människor börjar resa mindre och flyga mindre. Långresor, speciellt flygresor, har lett till att människor färdas över lands och nationsgränser mer. Det har lett till möten över kulturgränserna. Vi börjar lära känna varandra på djupet, bortom stereotyper, fördomar och generaliseringar.

Tack vare flygresor kan man åka till en annan kontinent flera gånger i livet. Vi ser fördelar och nackdelar, misär och medmänsklighet på andra kontinenter. Men folk från andra kontinenter kan komma hit också. Kineser som kommer hit är t.ex. jättefascinerade över att man kan fiska och bada i stockholms centrum och äta fisken, och hur mycket skog och grönt det finns runt Stockholm. Det är en otänkbar tanke att fiska nåt i centrala Shanghai och äta det.

Ju mer vi ser av, och möter, varandra, ju mer bygger vi bort fiendskap och konflikter. Ju mer vi reser ju mer ser vi lösningar på lokala problem.

Vi behöver mer flygresor till Sverige också, inte färre flygresor. För att lösa miljöproblemen skulle jag bjuda hit människor från Asien att se hur vi löser problem som sopsortering, avfallsrening och återväxt av skog. Sverige är inte perfekt, vi har miljöarbete att göra här också, men det viktigaste Sverige kan göra för miljön är att fungera som exempel. INGET vi kan göra är viktigare än det.

Jag skulle bjuda hit världsledare, låta dem komma hit med flyg för att se på människorna som badar på Långholmen och fångar fisk i Stockholms ström. Jag skulle ta ut dem i Nackareservatet. Jag skulle visa för dem att för 80 år sen var Kungsholmen en ö med tung industri och området vid Centralen ett svavelosande helvete som släppte ut massor av skit i vattnet. Sen skulle jag säga, ”gör som oss, det var inte så svårt eller dyrt”.

Ja flyget står för 2% av koldioxidutsläppen. Men genom fler flygresor kan vi både arbeta bort fördomar och fiendskap mellan kulturer och öka miljömedvetandet. Speciellt vi i Sverige kan det, vi kan fungera som en modell för resten av världen.

Det finns annat vi kan göra för att rädda miljön, som är mycket effektivare Vi kan stoppa utsläpp, öka återvinningen, få Kina och Indien att satsa på avfallsrening, göra nåt åt plastutsläpp etc.

Korta flygresor kan vi ersätta med tåg. Det är jag helt för. Medellånga och korta resor bör däremot öka mycket, för miljöns och fredens skull.

Minskade flygresor leder till minskat utbyte mellan kulturer och därmed en risk för fiendskap och att fördomar och okunskap sprids. Dessutom: hur ska vi kunna få människor i Kina och Indien att tänka om om miljöns betydelse utan att öka flygresorna hit från Kina och Indien? Vi i Sverige kan fungera som en förebild. Flyg hit höjdare från hela världen och låt dem fiska i Stockholms Ström!