Funktionshindrade kräver: ”Släpp Sveriges flera hundra politiska fångar”

Jag delar detta inlägg. Funktionshindrade jämför just nu regeringens (och Alliansens) politik med nedskärningar inom LSS med ”politiska fångar”, ”husarrest, ”nazism” och ”politiska mord”. Här är ett exempel på detta.

Innan ni säger att det låtet överdrivet betänk att funktionshindrade var förintelsens första offer i nazityskland och att Sverige diskriminerat, spärrat in och torterat (Vipeholm tex) funktionshindrade genom seklen. Funktionshindrade har ALL rätt till sin oro.

Som sosse känns det givetvis inte bra att Löfven och mitt parti jämförs med massmördare och diktatorer. Men det är vårt problem i vårt parti. Vi fuckade upp vår funktionshinderspolitik under våra fyra år vid makten. (Funktionshindrade är förintelsens överlevare lika mycket som judar som grupp är det, och vi har ingen rätt att bestjäla dem från deras upplevelser och känslor. Hur mycket vi än må tycka att de ”överdriver”.)

*****

Släpp loss Sveriges många hundra politiska fångar! (mffmr)

Släpp sveriges flera hundra politiska fångar ur deras fångenskap

Personer med funktionsnedsättningar som gör det nödvändigt attfå hjälp av andra personer för attt kunna förflytta sig nekas denna hjälp avvåra byråkrater trots att våra nationella lagar och internationella överänskomelser har rättt atterhålla dennödvändiga hjälpen för att kunna lämna våra bostäder
Så defakto så sitter vi helt fängslade i våra bostäder enbart på grund av fattade politiska beslut

Så här står det på wikipedia om politiska fångar

Definition enligt Europarådet[
Vid en session i Europarådets parlamentiska församling (PACE) den 3 oktober 2012 bekräftades följande definition av politisk fånge:[1][2]
En person som berövats sin personliga frihet ska betraktas som en politisk fånge om:
a) frihetsberövandet har utdömts i strid med någon av de grundläggande garantier som fastställs i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och dess protokoll (Europakonventionen), särskilt åsiktsfrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet, yttrandefrihet och informationsfrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet,
b) frihetsberövandet har utdömts av rent politiska skäl utan koppling till något brott,
c) politiska motiv, längden på frihetsberövandet eller dess villkor är tydligt oproportionerliga i förhållande till brottet personen har gjort sig skyldig till eller är misstänkt för,
d) på grund av politiska motiv, han eller hon är fängslad på ett diskriminerande sätt i förhållande till andra personer, eller
e) frihetsberövandet är resultatet av ett klart orättvist förfarande och det verkar vara förknippat med myndigheters politiska motiv.

Så vi har stöd av europarådet när vi påstår att många hundra funktionsnedsatta är sveriges politiska fångar
Problemet viharär att den granskande makten inte bryr sig om att granska makten då vi inte är en så intressantgrupp ur ett samhällsperspektiv då vi inte tillför samhället något enliigt deras synsät utan bara är en kravmaskin somhela tiden kräver att få vara fullt delaktiga i samhällslivet och är en dyr kostnad i budgeten
Frågan är vilket samhälle vi vill ha skall medmänniskor sominte har begott något som helst lagbrott enligt brottsbalken verkligen behöva sitta inlåsta och leva ett liv i solering och förnedrig eller skall även denna gruppha rättt till ettfullt fungerande livi full samhällsgemenskap utifrån var och ens egna förutsättningar

Läs även mitt öppna brev till Stefan löfven 2016:  Öppet brev till Stefan Löfven om neddragningarna inom LSS